Wzorce projektowe dla każdego [ENG]

Data: 11.12.2019 07:07

Autor: xyz

sourcemaking.com

Każdy programista powinien je znać i w odpowiedniej sytuacji wykorzystać. Przy tworzeniu oprogramowania często dochodzi do rozwiązywania powtarzalnych problemów. Wzorca projektowego nie możemy wykorzystać jako gotowe rozwiązanie. Jest to tylko opis czy szablon który może posłużyć do rozwiązywania danej sytuacji.

#programowanie #designpatterns #it #software