Pięknie wyjaśnienie zachodnich manipulacji na temat konwencji stambulskiej.

Data: 04.08.2020 22:25

Autor: tenji

youtube.com

Instytut Ordo Iuris, wraz z międzynarodową koalicją ekspertów i liderów organizacji prorodzinnych, przygotował petycję do władz Komisji Europejskiej przeciwko przyjęciu Konwencji stambulskiej przez Unię Europejską. Wśród organizacji, które poparły petycję znalazło się węgierskie Centrum Praw Podstawowych – Alapjogokért Központ.

Konwencja stambulska narzuca państwom ideologię gender uderzając w prawa przysługujące rodzinom. Dlatego zachęcamy do podpisania petycji.

https://stopgenderconvention.org/

Stań po stronie wartości. Dołącz do Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris.

https://przyjaciele.ordoiuris.pl

#europa #uniaeuropejska #ue #polska #konwencjastambulska

Ulicami Warszawy przeszedł marsz: "Nie dla legalizacji przemocy domowej".

Data: 25.07.2020 00:52

Autor: 2_M_A

msn.com

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (nazywanej konwencją antyprzemocową lub konwencją stambulską) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Dokument zakłada m.in., że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, oraz że przemoc nie może być usprawiedliwiana tradycją ani religią. Organizacje feministyczne protestowały przeciwko planom wypowiedzeniaw/w.

Na mocy konwencji mężczyzna może na przykład zostać zabrany na określny czas ze swojego własnego domu na podstawie często nieweryfikowalnych zarzutów ze strony kobiety, z którą zamieszkuje. Takie sytuacje już dawno nikogo nie dziwą w Hiszpanii, stając się normą. Ja się pytam, kiedy ratyfikowanie konwencji antyprzemocowej kobiet wobec mężczyzn?

#feminizm #matriarchat #bekazlewactwa #konwencjastambulska