Data: 06.05.2020 16:23

Autor: Monte

Dzisiaj 18 lat temu holenderski polityk Pim Fortuyn został zamordowany. Morderca powiedział, że chce „bronić” muzułmanów mieszkających w Holandii. Morderca jest już na wolności, dostał jedynie dwanaście lat więzienia. Dwanaście lat więzienia za zamordowanie najbardziej wpływowego i obiecującego polityka.

Tak właśnie globaliści pozbywają się niewygodnych ludzi, którzy chcą bronić swoich krajów.

#pimfortuyn #nacjonalizm #globalizm #bekazlewactwa #polityka

Data: 19.01.2020 13:50

Autor: Ijon_Tichy

INŻYNIERIA SPOŁECZNA – SYNDROM VAIANY

Nowy proletariat, nowa klasa społeczna w procesie rewolucji – bunt pokoleniowy.

Spójrzcie, jak doskonale wpisuje się polityka ekologiczna w globalistyczną narrację. Spójrzcie jak zaprzęga się w kierat rewolucyjnej ideologii dzieci, jako nową klasę społeczną i jak harmonizuje to z budowaniem antyautorytarnych postaw w rodzinie i w społeczeństwie (czysty marksizm!), jak młodzież buntowana jest przeciw starszemu pokoleniu w całości, wraz z jego wyznacznikami i normami kulturowymi. Jak młodsze pokolenie staje się kolejną grupą proletariatu nowej rewolucji.

To jest kolejny etap rewolucji kulturowej, w którym zaznacza się konieczność już nie tylko krytyki ("teoria krytyczna') lecz totalna negacja i odmowa starszemu pokoleniu przynania moralnego prawa do decydowania o teraźniejszości i wpływania na przyszłość. To mokry sen i marzenie Marksa, wyrażone bodaj – o ile pamięć mnie nie myli – w 2 rozdziale manifestu komunistycznego. Marksizm domaga się odrzucenia w całości starego systemu wraz ze starszym pokoleniem, buduje się całkiem nową świadomość zbiorową i nową aksjologię również przy wykorzystaniu ideologii tego eko oszołomstwa. Choć oczywiście nie tylko tą metodą.

Tego oczywiście nie przemyślała jakaś upośledzona dziewczynka ze Szwecji, ani autorzy Vaiany, ani Viki Gabor ze swoim rewolucyjnym hymnem dla dzieci, lecz ludzie potężni, majętni, majacy kontrolę nad wszystkim, co kluczowe w zarządzaniu tym światem. To są rzeczywiste mózgi rewolucji kulturowej, autorzy inżynierii społecznej, mający szeroki, intensywny wpływ na ludzkie postawy i świadomość zbiorową.

#rewolucjakulturowa #marksizmkulturowy #nwo #wojnaidei #globalizm #ekologia #gretathunberg

Data: 19.01.2020 09:43

Autor: Ijon_Tichy

Siema. Jak wiadomo każdemu uważnemu obserwatorowi, eko ideologia jest zaprojektowanym, zaaranżowanym narzędziem ideoligicznym do realizowania globalnej polityki i biznesu oraz ideologicznym spoiwem, które jest potrzebne rewolucji kulturowej.

Ja powtarzam to od dawna, teraz coraz bardziej otwarcie mówią o tym media liberalne. Przeczytałem dziś w głównym artykule na stronie TVN w kontekście rewolucji-ekodebili, zaprojektowanej przez inżynierów socjotechniki:

"Uważam, że młodzieżowe strajki klimatyczne są początkiem co najmniej świadomościowej rewolucji, która dogłębnie zmieni nasze pojmowanie polityki i jej funkcjonowanie. Wzbierającą siłę ich oddziaływania można porównywać z ruchem reformacyjnym, który w XVI i XVII stuleciu całkowicie zmienił Europę i z głęboką przemianą kulturową rewolucji 1968 roku, poprzez którą pokolenie powojennego wyżu demograficznego (tzw. baby boomers ) wkraczające w dorosłe, także polityczne, życie od połowy lat 60. ubiegłego wieku nieodwracalnie przekształciło cywilizację euroatlantycką. (http://www.tvn24.pl)"

#nwo #globalizm #rewolucjakulturowa #marksizmkulturowy #ekodebile