#Gospodarka Zaczyna się budowa państwowego holdingu spożywczego

Data: 23.07.2020 18:49

Autor: ziemianin

300gospodarka.pl

#branzaspozywcza #Polska #rolnictwo #zywnosc #aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #MinisterstwoAktywow #PNHS #produkcja #produkcjazywnosci #przemyslspozywczy

Mimo pewnych sprzeczności w rządowych zapowiedziach, wytypowano już siedemnaście spółek przeznaczonych do konsolidacji w ramach tworzenia państwowego holdingu spożywczego. Podstawowym celem jego budowy ma być zapewnienie polskim rolnikom popytu na ich produkty. Najprawdopodobniej przedsięwzięciu nie będzie jednak towarzyszyć sieć sklepów.

#Gospodarka Zaczyna się budowa państwowego holdingu spożywczego

Właśnie utworzenie sieci sklepów spożywczych pod patronatem państwa wprowadziło pewne zamieszanie. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń w maju twierdził, że utworzeniu Polskiego Holdingu Spożywczego, bo taką roboczą nazwę ma nowy projekt, mogłoby towarzyszyć właśnie utworzenie placówek handlowych. Później Soboń zaczął wpierw wycofywać się ze swoich zapowiedzi, aby następnie plątać się w kolejnych wersjach.

Sam państwowy holding spożywczy najprawdopodobniej nie pozostanie jedynie w sferze deklaracji. Wytypowanych miało zostać już nawet siedemnaście podmiotów należących do Skarbu Państwa, które zostaną poddane procesowi konsolidacji. Cała procedura ma zostać przeprowadzona przy wykorzystaniu Krajowej Spółki Cukrowej. W chwili obecnej działa ona na rynku cukru, skrobi i zbóż.

Dokładne badania i analizy przedsiębiorstw mają zostać wykonane do końca roku, a będzie w nich uczestniczyć międzynarodowa firma doradcza KPMG. Podstawowym celem państwowego holdingu ma być zwiększenie konkurencji na rynku rolno-spożywczym. W ten sposób polscy rolnicy mieliby otrzymać możliwość wejścia na rynek, przy równoczesnym zachowaniu atrakcyjnych cen ich produktów.

Mogą powstać państwowe sklepy spożywcze

Data: 28.05.2020 17:04

Autor: ziemianin

bankier.pl

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #branzaspozywcza #ekonomia #gospodarka #panstwo #panstwoweprzedsiebiorstwa #panstwowespolki #polscyprzedsiebiorcy #Polska #polskiesklepy #produkty #zywnosciowe #przedsiebiorcy #rolnictwo #sklepy #warzywa

Rolnicy od kilku lat coraz głośniej skarżą się swoją pogarszającą się sytuację. Firmy przetwórcze oraz hipermarkety płacą im niewielkie pieniądze za produkty rolne, choć same zarabiają krocie na wysokich marżach. Między innymi z tego powodu od kilku miesięcy w resorcie rolnictwa trwają prace nad rozwiązaniem tego problemu, a jednym z elementów działań państwa mogłoby być między innymi powołanie sieci sklepów spożywczych.

Mogą powstać państwowe sklepy spożywcze

Przed rokiem parlamentarna komisja rolnictwa została poinformowana o rozpoczęciu prac nad utworzeniem Krajowej Grupy Spożywczej. Ministerstwo Rolnictwa tworząc holding chce, aby funkcjonował on na zasadach rynkowych, posiadając jednocześnie realny wpływ na rynek rolno-spożywczy. Celem takich działań byłoby stworzenie zasad wzajemnej kooperacji pomiędzy producentami rolnymi, zakładami przemysłowymi i spółkami z szeroko rozumianym kapitałem państwowym.

Dzisiaj do sprawy odniósł się wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Stwierdził on, że rząd chce aktywnie włączyć się w kreowanie sytuacji we wspomnianym sektorze gospodarki, a jednym z elementów tego planu może być kooperacja z podmiotami funkcjonującymi na rynku. Jednocześnie rządzący nie wykluczają, że owocem ich działalności może być między innymi powołanie państwowej sieci sklepów spożywczych. W ten sposób możliwa byłaby obecność państwowego kapitału „od pola do stołu”.

Od kilku lat narastają problemy polskich rolników, skarżących się na coraz mniejszą opłacalność produkcji rolnej. Trend ten spowodowany jest niewielkimi cenami skupu produktów rolnych, które oferowane są przez kontrolowane głównie przez obcy kapitał zakłady przetwórcze oraz hipermarkety. Wynika to głównie z pozycji rynkowej takich przedsiębiorstw, posiadających możliwość narzucania rolnikom zaniżonych cen skupu. Państwo zamierza tymczasem włączyć rolników w proces kształtowania się firm przetwórczych.