Kolejna porcja ciekawych nowości w Windows Terminal v0.4

Data: 28.08.2019 12:41

Autor: ziemianin

centrumxp.pl

#wiadomosci #informacje #codziennaprasowka #microsoft #Bash #cmd #CommandLine #Console #Terminal #Windows #Windows10 #wsl

W tym roku Microsoft zaprezentował nowy Windows Terminal, aplikację obsługującą w kartach Wiersz poleceń, PowerShell i Podsystem Windows dla systemu Linux. Pod względem interfejsu i własnych możliwości Terminal dalece przewyższa swoje tradycyjne odpowiedniki. Od końca czerwca aplikację w wersji poglądowej można pobrać z Microsoft Store, a teraz pojawiła się tam nowa aktualizacja do wersji 0.4.

Kolejna porcja ciekawych nowości w Windows Terminal v0.4

wymagany angielski

Źródło: devblogs.microsoft.com

Choć do pełnej 1.0 jeszcze trochę brakuje, aplikacja już teraz robi wrażenie. Aktualizację tę można traktować jako jedną z większych, bo istotnych zmian i nowości jest tu całkiem spora ilość:

Zmiany ustawień

Plik Profiles.json został przeniesiony z folderu RoamingState i jest teraz zlokalizowany w folderze LocalState

Modyfikacja tytułu karty – wprowadzone w poprzedniej aktualizacji ustawienie tabTitle zostało zmienione. Teraz domyślnie tytuł karty będzie ustawiony na nazwę profilu, a nie na ścieżkę pliku wykonywalnego. Jeśli chcesz zmienić domyślny tytuł, ustawienie „tabTitle” zastąpi nazwę profilu.

Teraz, gdy wystąpi problem z plikiem profile.json, terminal wyświetli komunikat o błędzie opisujący, co jest niepoprawne. Jeśli nie można poprawnie odczytać pliku profile.json, terminal użyje ustawień domyślnych, ale nie zastąpi istniejącego pliku ustawień.

Zmiany przypisywania klawiszy

Wykrywanie wciśnięcia klawisza AltGr jednocześnie z Ctr+Alt.

Można teraz używać skrótu, aby wywołać menu kontekstowe karty. Domyślnie jest to kombinacja klawiszy Ctrl+Shitft +Space.

Zmiany w kopiowaniu

Nowe ustawienie globalne: Kopiuj przy Wybierz – „copyOnSelect” zostało dodane jako nowe ustawienie globalne w pliku profiles.json. Domyślnie to ustawienie ma wartość false. Po ustawieniu wartości true schowek zostanie skopiowany po dokonaniu wyboru w Terminalu. W przypadku wartości false wybór nie zostanie skopiowany, dopóki nie zostanie podjęte dalsze działanie (na przykład użycie klawisza powiązania wywołującego funkcję kopiowania).

Kopiowanie HTML – po wybraniu tekstu i skopiowaniu go do schowka, Terminal zapisuje zaznaczony tekst do schowka jako HTML. Umożliwi to wklejanie zawartości konsoli o innych aplikacji, takich jak Outlook, Microsoft Word itp.

Poza powyższym aktualizacja dodaje też szereg usprawnień dostępności, oraz poprawek błędów. Pełną szczegółową listę zmian znajdziecie na blogu deweloperskim Microsoftu

Zbiór materiałów o Bashu

Data: 03.02.2019 20:44

Autor: KrzysztofKnoblauch

Dokumentacja Basha (HTML-owa wersja manpage):
https://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/

Obszerna lista rzeczy, jakie wypada umieć, żeby sprawnie posługiwać się linią komend:
https://github.com/jlevy/the-art-of-command-line

Strona wiki na temat Basha, masa przydatnych rzeczy:
http://wiki.bash-hackers.org/

Kilkanaście tysięcy przydatnych poleceń:
https://www.commandlinefu.com

Bang commands, czyli przywoływanie komend i parametrów z historii:
http://www.softpanorama.org/Scripting/Shellorama/Bashascommandinterpreter/bashcommandhistoryreuse.shtml

Skróty klawiszowe do trybu interaktywnego Basha:
https://www.ostechnix.com/list-useful-bash-keyboard-shortcuts/
http://readline.kablamo.org/emacs.html

Kurs pisania skryptów dla początkujących (ale nie tylko):
https://bash.cyberciti.biz/guide/Main_Page
http://linuxcommand.org/index.php

Skrypty Basha dla zaawansowanych:
http://www.tldp.org/LDP/abs/html/

Przykłady zastosowań grepa:
https://github.com/learnbyexample/Command-line-text-processing/blob/master/gnu_grep.md

Onelinery, czyli jednolinijkowe komendy z użyciem SED-a:
http://sed.sourceforge.net/sed1line.txt

Przetwarzanie tekstów z użyciem narzędzia awk:
https://github.com/learnbyexample/Command-line-text-processing/blob/master/gnu_awk.md

Operacje na zbiorach plików:
http://www.catonmat.net/blog/set-operations-in-unix-shell/

Deskryptory, strumienie, potoki i z czym to się je:
http://regalis.com.pl/tajemnice-wejscia-wyjscia/

Narzędzie online do sprawdzania skryptów:
http://www.shellcheck.net/

Metody bezpiecznego pisania skryptów:
https://github.com/anordal/shellharden/blob/master/howtodothingssafelyinbash.md