@hellboy

26.02.2020 18:25

@kisiel,

  1. Rzeczony projekt: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1435-2019/$file/9-020-1435-2019.pdf

i dla chętnych krótka analiza z 2018 roku w temacie 447

  1. Mik C., Skutki ustawy S.447 przyjętej przez Kongres Stanów Zjednoczonych w dniu 12 grudnia 2017 r. pt. Justice for Uncompensated Survivors Today (Sprawiedliwość dla pozostałych przy życiu ocalonych w dzisiejszych czasach) — Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2(58) 2018, s. 199–209, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/ED131CD214BF1310C125830400368597/$file/ZP_2_2018.pdf