Data: 22.05.2020 08:54

Autor: Ijon_Tichy

~~POSTĘP~~

Marksizm a ludobójstwo – rzezie narodów wpisane w idee marksistowskie.

Jakże często środowiska "postępowców" rzucają swoje hasła – "przyszłość, zmiany, postęp!" Postępowo jest przesiąknięte marksistowskim rakiem ludzkości. Wszak od samych ojców założycieli tych właśnie idei, którymi żyje dzisiejsza lewica światopoglądowa, pochodzi powiedzenie: "Przyszła wojna światowa spowoduje, że z powierzchni ziemi znikną nie tylko reakcyjne klasy i dynastie, lecz całe reakcyjne narody. I będzie to postęp." – Karol Marks." oraz" Następna wojna światowa spowoduje zniknięcie z powierzchni ziemi całych narodów reakcyjnych. To także będzie postęp." – Fryderyk Engels.


~~ Znalazłem ten tekst w pliku na swoim e-mailu. Stworzyłem tekst kilka lat temu na podstawie czytanej książki i nie pamiętam skąd go mam, czy to fragmenty z książki H. Pająka, czy Krajskiego? Nie wiem, już nie pamiętam, dlatego czynię "plagiat" xD ~~


Zapraszam do lektury.

Marks i masoneria lluminatów, która jak już wiemy – zamówiła u niego „Manifest Komunistyczny" jako pierwowzór późniejszego „Mein Kampf" Hitlera, rozumieli przez wrzenie rewolucyjne ludobójczą rzeź narodów słowiańskich, bo zarówno Marks jak i Hitler mieli oczy zwrócone wyłącznie na wschód, jako poligon tych wojen. Tam właśnie, na wschodzie, mieszkała rasa niższa, ta właśnie „słowiańska hołota". Marks zapowiadał: Przyszła wojna światowa spowoduje, że z powierzchni ziemi znikną nie tylko reakcyjne klasy i dynastie, lecz całe reakcyjne narody. I będzie to postęp.

Cytujący tę wypowiedź Marksa, R. Wurmbrandt, słusznie dał swojej książce tytuł: „Marks i Szatan". Tak, był to od początku do końca plan szatański, antyludzki; Zło skondensowane do maksimum; paroksyzm nienawiści do chrześcijańskich gojów. Fryderyk Engels wtórował Marksowi posługując się tym samym zwrotem o „narodach reakcyjnych: Następna wojna światowa spowoduje zniknięcie z powierzchni ziemi całych narodów reakcyjnych. To także będzie postęp. Oczywiście nie będzie mogło się to dokonać bez zdeptania niektórych delikatnych kwiatów narodowych. Lecz bez gwałtu i bez braku litości nie da się w historii osiągnąć niczego.

H. Heine, przyjaciel Karola Marksa, znany jako poeta „niemiecki". Pisał on już w 1842 roku w piśmie „Franzosische Zustande"; w wizji, którą musielibyśmy uznać za wizjonerską, wręcz nadprzyrodzoną, gdybyśmy już nie wiedzieli, że Iluminat Heine po prostu ujawniał gotowy do realizacji plan rewolucji światowych na rzecz budowy Nowego Porządku Świata: Komunizm jeszcze nie ukazał się, ale przyjdzie potężny, władczy i bezinteresowny jak myśl; utożsami się z dyktaturą proletariatu. Będzie to pojedynek straszny. Czym się to zakończy? To wiedzą tylko bogowie… którzy znają przyszłość. My tylko wiemy, że komunizm będzie strasznym bohaterem, dla którego jest zarezerwowana rola magiczna choć przejściowa w tragedii modernej /modernistycznej – i tylko czeka na rozkaz, aby wejść na scenę. Stąd też nigdy nie spuścimy z oka tego aktora i kiedyś będziemy komentować sekretne próby, przez które przygotowuje się jego „debiut"… Wojna francusko – niemiecka będzie tylko pierwszym aktem wielkiego dramatu, drugim aktem będzie wojna europejska, a następnie rewolucja powszechna, wielki pojedynek między proletariatem i arystokracją, znikną narody i religie, pozostanie tylko jedna ojczyzna, jedna wiara, życie szczęśliwe na ziemi.

#marksizm #wojnaidei #ludobojstwo #nwo

@TwojStaryToKorniszon

22.05.2020 12:05

@Ijon_Tichy, mnie najbardziej mierzi zrównanie słowa "postępowy" i "dobry"

wg progresistów, wszystko co jest postępowe jest właściwe

jest to zupełnie oderwane od kontekstów indywidualnych cech, danego progresywnego działania

zupełnie oderwane od etyki i wzorców moralnych

zupełnie oderwane od potrzeb i zachowań jednostek ludzkich