Data: 21.03.2019 18:57

Autor: RickyLafleur

Słowo Boże na dzisiaj ;)

Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Ew. Mateusza 10/34-39

@RickyLafleur

21.03.2019 19:27

@kosmitolog, To jest tylko wers i cały rozdział wiele wyjaśnia, ale mówi o tym że Chrystus powinien być u każdego na pierwszym miejscu. A co do religii pokoju to kto powiedział, że tak jest? Wg Bibli w czasach ostatecznych ludzie, ktorzy nie byli wierni Chrystusowi i grzeszyli bez poprawy zostaną zabici, a liczba ich jak piasek morski. Czyli będzie takich ludzi bardzo dużo i to Chrystus będzie ich sądził i zabijał posługując się aniołami. A co do ludzi to dał nam dwa najważniejsze przykazania:

Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Czyli my mamy miłować bliźnich i nieprzyjaciół, a to On będzie sądził i zabijał. Pokój będzie po sądzie ostatecznym na nowej ziemi i nowym niebie.