@xeerxees

09.02.2020 14:34

@gruby333, mówiłem o tym na samym początku epidemii, co gorsza tam są produkowane części i podzespoły dla firm zachodnich, jeśli mamy wzrost w krajach zachodnich 2/3 procent rocznie to może oznaczać recesję i początek kryzysu

@R20_swap

09.02.2020 14:31

@gruby333, Wojna Biologiczna osiąga cel.

@gruby333

09.02.2020 13:06

Wcześniej dodając znalezisko na lurkerze dodawałem to samo na wykopie ale moderacja mi podpadła i niektóre znaleziska będę dodawać tylko na lurkerze.