Cokolwiek co nie jest lewicowe, jest naruszeniem praworządności w waszej interpretacji

Data: 15.09.2020 08:47

Autor: posmevacek

propolski.pl

Patryk Jaki wziął udział w dyskusjach w Europarlamencie. Deputowani mówili m.in. o sytuacji osób LGBT w Polsce oraz kwestiach praworządności. Za narzędzie debaty posłużył projekt raportu przygotowany przez szefa Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE), eurodeputowanego Socjalistów i Demokratów (S&D) Juana Fernando Lopez Aguilara.

#polityka #pis #bekazlewactwa![

Brak komentarzy