@JuliaMay

05.08.2019 12:34

@predalien, bardzo ciekawy kanał, jak i sam film, pokazuje słabość polskiego dowództwa i rządu, oraz zmyślną grę na nastrojach wykonaną przez Czerwonych.

Tak w ramach dodatku zostawię tu to tylko:

https://www.youtube.com/watch?v=HrnQy-89eUg