@Thorns

11.06.2019 11:17

@Ijon_Tichy, Wolę, żeby w Polsce były mohery (są śmieszne i nieszkodliwe), niż miałby tu być islam. Katolicyzm postrzegam jako lustrzane odbicie judaizmu z dodatkiem lokalnych kultów. Całe te ofiary przebłagalne za grzechy, tak jakby zapomnieli, że Jezus już załatwił tę kwestię raz na zawsze. Ale jeżeli chcemy otwierać oczy katolikom, to nie przez atak w ich fundamenty, bo to dobrych skutków nie przynosi.

@Beowulf

11.06.2019 09:14

@Ijon_Tichy

11.06.2019 09:21

@Beowulf, Dla mnie Luter, Kalwin i inny Jessi James nie jest żadnym autorytetem. Dla mnie autorytetem jest Biblia, która wbrew katolickim duchownym została przetłumaczona na języki narodowe, choć trzeba było za to zapłacić wieloma stosami i wymordowanymi ludźmi.

Nie chce "wojenki" religijnej. jedynie nazywam rzeczy po imieniu, bo szkoda mi ludzi, którzy dają się omamić fałszowaniu pieknego przesałania jezusa Chrystusa i służą fałszywej nauce. Czytajcie Biblię.

@Beowulf

11.06.2019 09:27

@Ijon_Tichy

11.06.2019 09:37

@Beowulf, Kościół trzymał władzę żelazną ręką i nie pozwalał na żadną samodzielność teologiczną nawet pod groźbą śmierci. Wicliff, Jan Hus, Wiliam Tyndale itd, itp. Trzymano ludzi w totalnej niewiedzy i ignorancji. M.in. szantażem i groźbą i karą (również karą śmierci).

"Szerzące się od XI wieku w Europie oddolne ruchy pobożnościowe powoływały się na Ewangelie i domagały się reform w zakresie dyscypliny kościelnej, moralności kleru, odbywania nabożeństw w językach zrozumiałych dla wiernych oraz udostępnienia wszystkim Biblii w tychże językach. Ruchy te były potępiane jako heretyckie, a lektura niekatolickich przekładów Biblii przez osoby nie będące duchowymi była karana – aż do kary śmierci na stosie oraz utraty prawa do dziedziczenia majątku przez krewnych „winowajcy”. W ten sposób działalność Inkwizycji opóźniła przekłady Biblii na języki narodowe o kilka stuleci" np. Schaff Philip, History of the Christian Church, vol. 6, http://www.ccel.org/ccel/schaff/hcc6.iii.x.vi.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przek%C5%82ady_Biblii

@Beowulf

11.06.2019 09:54

@Ijon_Tichy

11.06.2019 10:01

@Beowulf, Wszystko można usprawiedliwić, jeśli bardzo się chce.

W każdym razie Biblia w ogóle nie mówi o kulcie Marii. To jest wymysł papiestwa – bałwochwalczy dogmat inspirowany pogańskim kultem bogini matki.

@Beowulf

11.06.2019 10:18

@Ijon_Tichy

11.06.2019 11:11

@Beowulf, Kult Marii nie tylko nie istnieje w Biblii ale też zaprzecza jej, a to już znaczna różnica. Kult Marii jest bałwochwalstwem.

@Beowulf

11.06.2019 11:25

@rebeliant

11.06.2019 23:04

@Ijon_Tichy, Tak, jak lubię zazwyczaj czytać Twoje teksty, to nie mogę zrozumieć kilku zdań w Twoim komentarzu.

Dla mnie autorytetem jest Biblia, która wbrew katolickim duchownym została przetłumaczona na języki narodowe

Czy Święty Cyryl i Święty Metody, nie stworzyli przekładu na języki powszechnie używanych przez ludy słowiańskie? Co ciekawe jest o tym w linku do wikipedii, którego sam użyłeś.

@Ijon_Tichy

12.06.2019 05:35

@rebeliant,

– Po raz pierwszy Biblia została umieszczona w indeksie ksiąg zakazanych na mocy postanowienia Soboru w Tuluzie w roku 1229.

Papież Grzegorz IX (1227-1241) wydał zakaz czytania Biblii w ogóle.

– Sobór Trydencki (1545-1563) utrzymał w mocy postanowienie Soboru z Tuluzy. Dodatkowo dodano do niego karę anatemy dla każdego, kto sprzeciwiłby się temu postanowieniu. Kary anatemy groziły tym, którzy posiadaliby lub rozpowszechnialiby Biblię. Co więcej Sobór Trydencki nie uznaje Pisma Świętego za jedyne i wystarczające źródło objawienia Bożego oraz najwyższe kryterium prawdy, a do kanonu Biblii dodaje 7 ksiąg niekanonicznych, uznawanych do tej pory za apokryficzne. Włączono między innymi księgi Machabejskie, na podstawie których sformułowano nauki o modlitwie za zmarłych i ofiarach mszy w ich intencji.

– W 1622 roku papież Grzegorz XV zakazuje katolikom czytania Biblii. Następnie Kościół katolicki zabrania jej rozpowszechniania.

– W roku 1634 synod katolicki w Warszawie wydaje oświadczenie, iż samodzielne czytanie Biblii jest inspirowane przez samego szatana. Stanowisko to zostaje zatwierdzone przez papieża.

– Papieże Innocenty XI (1676-1689), Klemens XI (1700-1721) i Klemens XIII (1750-1769) zakazywali ludowi czytania Biblii.

– Papieże Pius IX w roku 1850, wcześniej Pius VII w roku 1816, Leon XII w 1824, Pius VIII w 1829 i Grzegorz XVI w 1832 i 1844 wydali encykliki, w których potępili Towarzystwa Biblijne oraz ich działania na rzecz tłumaczenia Biblii na wszystkie języki, nazywając je nawet narzędziem diabelskim. Grzegorz XVI (1831-1846) nazwał towarzystwa biblijne powszechną zarazą, Pius IX nazwał Biblie „trucizną” …

– Leon XIII wydał w roku 1897 wykaz ksiąg zakazanych (Index librorum prohibitorum) i w nim figuruje także Biblia, jeśli jest tłumaczona na język ojczysty.

– Kościół Katolicki oficjalnie pozwolił na tłumaczenie Biblii na języki narodowe z języków oryginalnych dopiero podczas II Soboru Watykańskiego (1962-1965).

@Gra_Melodia

11.06.2019 08:36

@Ijon_Tichy, Niepokalana, nie Niepokalanie poczęta, to różnica. Tak sobie tłumaczą, że Józef jej nie ukłuł. Nie ma grzechu, bo nie była w związku małżeńskim. Btw. poczytaj sobie teksty źródłowe, to była taka jakby banda pomyleńców, dosyć agresywna

@Ijon_Tichy

11.06.2019 08:50

@Gra_Melodia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Dogmat_o_Niepokalanym_Pocz%C4%99ciu_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny

ONA przyjmuje atrybuty Chrystusa. Tylko Jezus został zachowany od grzechu pierworodnego, a Katolicy uważają, ze również Maria.

np. dogmat o "Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny: "ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć"

"Czym jest niepokalane poczęcie? Wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi – Joachim i Anna – poczęli swoją córkę, która została przez Boga zachowana od zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie nieskalane przez grzech pierworodny dotyczy tylko Maryi" https://misyjne.pl/uroczystosc-niepokalanego-poczecia-maryi/

@Gra_Melodia

11.06.2019 08:56

@Ijon_Tichy, No i tutaj wkrada się "tradycja", czyli nauka kościoła katolickiego. Bo co to jest dogmat? Coś przyjmowane za bezsprzeczne. Z tego samego względu mamy przykazania kościelne. To po prostu forma trzymania w ryzach całej organizacji, takie wytyczne

@Ijon_Tichy

11.06.2019 08:59

@Gra_Melodia, @Monte poza tym Maria była w związku małżeńskim i później miała też inne dzieci niż Jezus.

"(31) Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. (32) A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. (33) I odpowiadając, rzekł im: Któż jest matką moją i braćmi? (34) I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi. (35) Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką." (Mk 3,32-35).

Nie da się wyraźniej wskazać na to, że Jezus miał rodzeństwo. Przewrotnie i wyraźnie odniósł się do swojej cielesnej rodziny – matki i braci i sióstr (SIC!) – a nastepnie wskazał, że jego braćmi i matką są od teraz ci, którzy wypełniają wolę Boga.

@Gra_Melodia

11.06.2019 09:04

@Ijon_Tichy, Jeśli korzystasz z przekładu Biblii Tysiąclecia, to tam bracia, są tłumaczenia jako bracia w wierze, nie dosłownie

@Ijon_Tichy

11.06.2019 09:05

@Gra_Melodia, nie mam wątpliwości, ze mam rację. Oto pzekład Stronga – prosto z Greki:

http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/2/chapter/3/verse/32/param/1/version/TR

@Ijon_Tichy

11.06.2019 09:09

@Gra_Melodia, Poza tym sens tego fragmentu jest wyraźny! Do jezusa przyszła jego rodzina – krewni. Ale Jezus nie przyjął ich i ich zignorował mówiąc – "od teraz moimi braćmi i matką są ci, którzy pełnią wolę Boga". Sens wyraźnie wskazuje na to, że tymi, którzy przyszli do niego nie byli jacyś duchowi bracia. To była jego cielesna, zwyczajna rodzina. Inaczej słowan Jezusa w tym miejscu nie miałyby żadnego sensu.

@qqwe22

11.06.2019 09:20

@Ijon_Tichy, bracia to też kuzyni

@Ijon_Tichy

11.06.2019 09:23

@qqwe22, Aha. Maria przyszła do jezusa z jego bracmi i siostrami – ale oczywiście to byli kuzyni… żeby tylko można było oddawać Marii boską cześć…. obrona dogmatu na siłę.

Dogmat o Marii jest narzucony przez papiestwo. Nie wynika z Biblii. Jeżeli Maria wg. katolickiej teologii powinna cieszyć się taką czcią, to czy Biblia nie poinformowałaby nas o tym? Poza tym, czy Biblia nie powinna wyraźnie wskazać, że Jezus nie miał rodzeństwa? Zamiast tego Biblia mówi o braciach i siostrach KREWNYCH Jezusa. A Jezus odnosi się do tego przewrotnie mówiąc, że jego braćmi i siostrami są ci, kórzy spelniają wolę Boga.

@Ijon_Tichy

11.06.2019 08:47

@Monte, Nazywasz Biblię herezją?

@Graf_Spee

11.06.2019 08:54

@Monte, od kiedy Brzytwa wyjaśnia innych chrześcijan? Wiem, że robił to pyroxar, ale Brzytwa?

@Monte

11.06.2019 11:25

@Graf_Spee, Hmm, w sumie racja on mi się kojarzy z tymi naukowcami wiary, ale w sumie czy sie wypowiadał na temat religii czy biblii to nie widziałem. Więc mój błont hyba ( ͡° ʖ̯ ͡°)