@Lepralikon

05.05.2020 13:06

@kisiel, ale on tylko mówi swoją opinnię. Przecież TO WCALE NIE DYSKRYMINACJA Braun: "Jestem za penalizacją homosekhializmu" – też powiedział na antenie wrealu24. Super tolerancyjny kraj

@kisiel

05.05.2020 14:10

@Lepralikon

Niszczeniu poczucia wstydu i deprawacji dzieci służą parady ekshibicjonistów, publicznie demonstrujących swoją seksualność. Poniżej podajemy źródła, na których oparliśmy nasze informacje.

70% zachorowań na AIDS dotyczy pederastów – (https://www.cdc.gov/hiv/group/msm/index.html ) W 2014 r. homoseksualiści i biseksualiści stanowili około 2% populacji USA. Jednak to właśnie od nich pochodzi 70% nowych zakażeń wirusem HIV. Również w 2014 roku WHO alarmowało, że u homoseksualistów dramatycznie wzrasta liczba zakażeń wirusem HIV (https://stronazycia.pl/who-wzywa-homoseksualistow-do-przyjmowania-lekow-przeciw-hiv/ ).

Homoseksualiści żyją średnio 20 lat krócej. Więcej w tym temacie możemy przeczytać na https://homoseksualizm.edu.pl/co-mowi-nauka/35-medycyna/198-dugo-ycia-homoseksualistow, który z kolei linkuje do odpowiednich badań. Dla porównania, palenie papierosów skraca życie średnio o 13,5 lat. Co jest przyczyną tak drastycznego obniżenia średniej długości życia aktywnych seksualnie homoseksualistów? Oprócz oczywistej przyczyny, jaką jest wirus HIV, wymienia się między innymi syfilis, rak odbytu oraz wirusowe zakażenie wątroby typu B i C.

Homoseksualizm a pedofilia – czy rzeczywiście istnieje powiązanie? 31% dzieci wychowanych przez lesbijki i 25% wychowanych przez pederastów jest molestowanych. Coraz częściej docierają do nas informacje o wykorzystywaniu seksualnym dzieci w „tęczowych” rodzinach. Raport Regnerusa, który potwierdza tę tezę, jest dziś dostępny w sieci (http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/14-06Regnerus.pdf).

Czyny pedofilskie zdarzają się wśród homoseksualistów nawet 20 razy częściej – (źródło: https://www.gosc.pl/doc/1539006.Pedofile-Ilu-wsrod-nich-to-geje-a-ilu-to-ksieza ) . Jak pokazują badania, odsetek homoseksualistów wśród pedofilów wynosi od 9 do 40 proc. Inne badania, linkowane w artykule, wykazują podobne zależności procentowe.

Fundacja Pro, sprzeciwiająca się seksualizacji dzieci.