@LadacznicoOdporny

11.06.2019 02:27

@kicioch2,

To jest to! Dokładnie takiej wiedzy potrzebuję nie ucząc się do sesji na kilka godzin przed egzaminem.