@Konflikty_na_swiecie

11.12.2019 17:44

@Ijon_Tichy,

https://www.youtube.com/watch?v=_2GrIb7rAV0