@Gruby

20.08.2019 02:52

@Kamien23, Miejsce anifiarzy jest w więzieniach z przymusową pracą, bo intelektualnie ci ludzie są niewydolni.

@Anty_Anty

12.08.2019 14:45

@Kamien23, stare, przeterminowane.