Ulicami Warszawy przeszedł marsz: "Nie dla legalizacji przemocy domowej".

Data: 25.07.2020 00:52

Autor: 2_M_A

msn.com

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (nazywanej konwencją antyprzemocową lub konwencją stambulską) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Dokument zakłada m.in., że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, oraz że przemoc nie może być usprawiedliwiana tradycją ani religią. Organizacje feministyczne protestowały przeciwko planom wypowiedzeniaw/w.

Na mocy konwencji mężczyzna może na przykład zostać zabrany na określny czas ze swojego własnego domu na podstawie często nieweryfikowalnych zarzutów ze strony kobiety, z którą zamieszkuje. Takie sytuacje już dawno nikogo nie dziwą w Hiszpanii, stając się normą. Ja się pytam, kiedy ratyfikowanie konwencji antyprzemocowej kobiet wobec mężczyzn?

#feminizm #matriarchat #bekazlewactwa #konwencjastambulska

@drdpr

25.07.2020 13:22

@2_M_A, Ten marsz powinien się nazywać "Tak dla dyskryminacji mężczyzn".