@Ijon_Tichy

29.06.2019 06:26

@Monte, Odpowiedź na zagadkę z końca filmu – w grze komputerowej obiekt wpadając w pomarańczowy portal wypadłby z niebieskiego lecąc pod kątem. W rzeczywistości fizycznej nie ma czegoś takiego jak portale i zważywszy na brak relatywnego punktu odniesienia we wszechświecie, nie ma sensu rozważać, co w takiej sytuacji by się stało.