@Gruby

01.07.2019 21:43

@Kamien23, Hipokryzja level demokraci.