Rząd pracuje nad ustawą umożliwiającą kobiecie natychmiastową eksmisję partnera z jego mieszkania.

Data: 24.06.2019 15:25

Autor: drewniany

bip.kprm.gov.pl

"Projektowane rozwiązania przewidują dodanie w Kodeksie postępowania cywilnego rozdziału normującego orzekanie w przedmiocie wniosku o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenie. W jego ramach przewiduje się dokonywanie doręczeń przez sąd wezwań, zawiadomień i pism za pośrednictwem Policji, określenie terminów do wydania orzeczenia przez sąd, udzielanie w tych sprawach zabezpieczenia, natychmiastową wykonalność wydanego w sprawie postanowienia. **Ułatwieniem będzie brak konieczności złożenia odpisu wniosku, a także zażalenia i apelacji. ** Osoba doznająca przemocy będzie zwolniona od kosztów sądowych. Nowym instrumentem będzie uprawnienie dla Policji do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego co poddane zostało kontroli sądu. W celu zapewnienia respektowania orzeczenia sądu i decyzji Policji, przewiduje się penalizację zachowania polegającego na niezastosowaniu się do nałożonego nakazu lub zakazu, mającego stanowić wykroczenie."

Ustawa

Artkuł

W ustawie nie ma wzmianki o płci ani czyj to jest lokal, ale wszyscy wiemy jak to wygląda w praktyce. Daje to niesamowitą władzę i pole do popisu dla oszustek.

#bekazfeministek #bekazlewactwa #bekazpisu #mgtow #redpill #polityka

@caro

26.06.2019 12:28

@drewniany,a kobitki cwane i roszczeniowe, zabraknie miejsca pod mostami dla facetów

@raptor

24.06.2019 20:26

@drewniany, Mam już swoje mieszkanie. Nie chcę ślubu ani dzieci.

Patrząc na działania naszego rządu, oraz większości kobiet zdania nie zmienię.

@Anty_Anty

26.06.2019 16:09

@raptor, Dlatego potrzeba przywrócić instytucję ławników tak aby sędzia który okazjonalnie lubi kraść i dymać małe dzieci z sierocińca nie mógł od tak skazywać.

@Vandzior

24.06.2019 16:09

@drewniany,

eksmisję partnera, który jest sprawcą przemocy (znęca się nad dziećmi/żoną)*

ze wspólnego mieszkania*

W tej kwestii się zgadzam, aby tak było, bo mam znajomą, która miała bardzo dużo nieprzyjemności z tego tytułu, więc po części wiem jak to wyglądało do tej pory w praktyce. Ale z drugiej strony, jego połowa mieszania zostaje nadal jego połową, do której nie może wrócić, a czy to nie jest jakoś niezgodne z konstytucją, za brak wolności do swojego majątku czy coś tam? :P

@drewniany

24.06.2019 16:17

@Vandzior, Problem w tym że, może dochodzić do pomówień o przemoc domową.

W takich przypadkach sądy prawie zawsze stają po stronie kobiety.