@Kamien23

17.06.2019 12:32

@Graf_Spee, posmakują własnej trucizny

@arti

17.06.2019 21:50

@Kamien23, " Ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś. Godni są tego!"