Rosyjscy historycy: Polacy jedną z najbardziej prześladowanych przez ZSRR grup narodowych

Data: 10.02.2020 23:12

Autor: ziemianin

tvp.info

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #stalinizm #sowiety #zwiazeksowiecki #zwiazekradziecki #zsrs #zsrr #zbrodniesowieckie #zbrodnienapolakach #nkwd #gulag #operacjapolska #katyn #zbrodniakatynska

Polacy byli jedną z najbardziej prześladowanych przez sowiecki reżim grup narodowych – potwierdzają to rosyjscy historycy, badający zbrodnie stalinowskie. W tym roku mija 80-ta rocznica deportacji Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich II RP do sowieckich łagrów i zbrodni katyńskiej, w której życie straciło ponad 22 tys. polskich oficerów.

Rosyjscy historycy: Polacy jedną z najbardziej prześladowanych przez ZSRR grup narodowych

Prześladowania Polaków nie zakończyły się wraz z upadkiem caratu i odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Nasi rodacy, którzy znaleźli się na terenach kontrolowanych przez Sowietów, byli w grupie tych, którzy jako pierwsi dostali się w machinę terroru. Już w latach 20-tych XX w. tysiące Polaków deportowano na północne i dalekowschodnie obszary ZSRR, a część umieszczono w obozach GUŁagu.

– Jeden z takich łagrów nazywał się Makaricha i znajdował się w Kotłasie, w obwodzie archangielskim – przypomniała rosyjska historyk Milutina Kwapijuk.

– Wśród tych, którzy dostali się do obozu Makaricha, była znaczna liczba osób polskiej narodowości, które przywożono z terenów Białorusi i Ukrainy – wyjaśniła badaczka sowieckich zbrodni.

W latach 1937-1938 NKWD przeprowadziło tak zwaną akcję polską w trakcie której zamordowano ponad 111 tysięcy Polaków mieszkających na terenie ZSRR.

– Kolejne represje dotknęły polskich obywateli mieszkających na terenach, które po 17 września 1939 roku zajęła Armia Czerwona. Znaczna liczba Polaków została deportowana już na początku 1940 roku, gdy Związek Radziecki zajął zachodnią Ukrainę i Białoruś – dodała Kwapijuk.

Deportacje trwały także po zakończeniu II wojny światowej i dotknęły setek tysięcy polskich rodzin. NKWD zamordowało ponad 22 tys. polskich oficerów i wydawało wyroki śmierci na działaczy polskiego podziemia niepodległościowego.