Luka w systemie? Czy były próby fałszerstwa? Telefon do PKW.

Data: 14.07.2020 14:19

Autor: ziemianin

youtube.com

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #wyboryprezydenckie2020 #falszerstwawyborcze #oszustwawyborcze #PKW #przekrecicwybory #Skandale

Luka w systemie? Czy były próby fałszerstwa? Telefon do PKW.

Szokujący filmik.

Zagłosowała poza miejscem swojego zameldowania, następnie przyjechała do miejsca swojego zamieszkania.

W miejscowej komisji wyborczej, na liście uprawnionych do głosowania odnalazła swoje nazwisko.

#CzujnyTV

Telefon do działu prawnego Państwowej Komisji Wyborczej odebrała pani prawnik.

Pani prawnik nie znała art 304 kpk:

Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

§ 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a dane pokrzywdzonych i świadków zamieszczane w protokole z czynności oraz art. 156a udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego stosuje się odpowiednio.

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa, co do którego obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez prokuratora, Policja przekazuje wraz z zebranym materiałem niezwłocznie prokuratorowi.

Pani prawnik w trakcie rozmowy rozłączyła się i nie podała kontaktu do rzecznika prasowego.

PKW na podstawie danych z 100 % obwodów: Andrzej Duda 51,03 %, Rafał Trzaskowski 48,97 %

Data: 14.07.2020 11:08

Autor: ziemianin

pap.pl

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #wyboryprezydenckie2020 #wybory #polska #infografika #PAP

Na prezydenta RP został wybrany Andrzej Duda; uzyskał on 51,03 proc. głosów; na jego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 48,97 proc. wyborców – poinformował w poniedziałek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Frekwencja wyborcza w II turze głosowania wyniosła 68,18 proc.

PKW na podstawie danych z 100 % obwodów: Andrzej Duda 51,03 %, Rafał Trzaskowski 48,97 %

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych.

Jak poinformował szef PKW, Andrzej Duda w niedzielnej II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów – zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. – zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

"Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. spośród dwóch kandydatów na prezydenta RP więcej głosów otrzymał i stosownie do art. 127 ust. 6 Konstytucji RP oraz art. 292 paragraf 4 Kodeksu wyborczego na prezydenta RP został wybrany Andrzej Sebastian Duda" – oświadczył Marciniak.

Poinformował też, że 21 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczyste przekazanie Andrzejowi Dudzie uchwały o wynikach wyborów.

Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniosła 68,18 proc. Jak ocenił szef PKW, wybory okazały się zwycięstwem wszystkich polskich obywateli, którzy mimo pandemii ustanowili rekord frekwencji w wyborach prezydenckich w XXI wieku.

Marciniak przekazał, że uprawnionych do głosowania w wyborach było 30 268 460 osób, zaś karty do głosowania wydano 20 047 543 osobom.

Przez pełnomocnika zagłosowało 21 210 osób, zaś na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania – 584 751 osób.

Pakiety do głosowania korespondencyjnego wysłano 704 111 osobom, zaś koperty zwrotne otrzymano od 614 631 wyborców.

W 18 990 kopertach zwrotnych nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, a w 629 oświadczenie nie było prawidłowo wypełnione lub podpisane przez wyborcę. W 1364 kopertach zwrotnych nie było koperty na kartę do głosowania, a w 523 koperta na kartę do głosowania była niezaklejona.

Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny wyniosła 593 269.

Z urn wyjęto 20 638 904 kart do głosowania, z czego 593 022 stanowiły karty wyjęte z kopert na kartę do głosowania.

Liczba kart nieważnych wyniosła 2 269, natomiast liczba kart ważnych wyniosła 20 636 635.

Liczba głosów nieważnych wyniosła 177 724 (0,18 proc.), w tym z powodu postawienia znaku X obok nazwiska obu kandydatów – 102 453; natomiast z powodu niepostawienia znaku X obok nazwiska żadnego kandydata – 75 271. Łącznie na obu kandydatów oddano 20 458 911 ważnych głosów (99,14 proc.).

Marciniak dziękował członkom obwodowych i okręgowych komisji wyborczy oraz kandydatom startującym w wyborach, którzy – jak mówił – od kilku miesięcy prowadzili wyczerpującą kampanię wyborczą.

Podziękowania przekazał także policji i służbom mundurowym, pracownikom MSZ i placówek dyplomatycznych, a także pracownikom i szefowej Krajowego Biura Wyborczego Magdalenie Pietrzak. "Wreszcie dziękuję wszystkim członkom PKW, która w nowym składzie sądzę, że zdała egzamin z harmonijnej współpracy dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej" – dodał.

"Przeprowadzone wybory wykazały, że bez współdziałania wszystkich organów władzy administracji rządowej i samorządowej nie można przeprowadzić wyborów z uwzględnieniem zarówno zdrowia i życia wyborców, jak i dobra Rzeczypospolitej Polskiej" – oświadczył Marciniak.

Data: 12.07.2020 22:46

Autor: 2_M_A

Jezeli zwyciestwo Dudy sie potwierdzi, to bedzie to jedynie swiadczyc, ze nawet wszyscy zjednoczeni lewacy wraz z przystawkami typu wodzireje do zabawiania motlochu, nie byli w stanie zwyciezyc nad pokracznym socjalistycznym tworem tak zwanej Zjednoczonej tak zwanej Prawicy i jej prezydentowi, nawet w miliard na jednego. Tym samym, najzwyczajniej w swiecie beda zaslugiwali na to, zeby zatanczyc na ich zalosnym lewackim truchle i pogratulowac szczerze, badz co badz, zwyciezcy.

#polityka #wybory #wybory2020 #wyboryprezydenckie #wyboryprezydenckie2020

Niemcy uważają Polaków za prymitywów, których trzeba cywilizować

Data: 11.07.2020 06:24

Autor: ziemianin

stefczyk.info

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #polska #niemcy #wyboryprezydenckie2020

“Uprzedzenia antypolskie, interesy polityczne i gospodarcze” – to zdaniem historyka, profesora Bogdana Musiała powoduje, że Niemcy uzurpują sobie prawo do ingerowania w demokratyczny proces wyborów prezydenckich w Polsce. “Dopóki Polska wykonuje to, co jest w interesie Berlina, to wszystko jest w porządku” – dodaje naukowiec.

Niemcy uważają Polaków za prymitywów, których trzeba cywilizować

Skandal! Podopieczna została wykluczona, bo poparła Andrzeja Dudę?

Data: 10.07.2020 12:04

Autor: ziemianin

twitter.com

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #polska #andrzejduda #annaderewienko #FundacjaDumSpiroSpero #Bydgoszcz #Facebook #fundacja #kampania #niepelnosprawni #Platforma #PO #wyboryprezydenckie2020 #pknorlen #danielobajtek #orlen

Skandal! Podopieczna została wykluczona, bo poparła Andrzeja Dudę?! Szefową fundacji jest bydgoska radna z Platformy

Szokująca sytuacja w Bydgoszczy. Pani Anna Derewienko została wykluczona z fundacji wspierającej osoby niepełnosprawne, której prezesem jest działaczka i radna PO, ponieważ… poparła Andrzeja Dudę.

Wykluczona z fundacji przez działaczkę PO

Nie jestem już podopieczną Fundacji Dum Spiro Spero z siedzibą w Bydgoszczy, której Prezesem jest radna miasta Bydgoszczy, pani Katarzyna Zwierzchowska, zasiadająca także w kilku komisjach Urzędu Miasta, przydzielających fundusze na działania kulturalne i oświatowe, a także odpowiedzialna za działania miasta promujące miasto Bydgoszcz. Zostałam wykluczona z Fundacji przez jej Zarząd, który powołał się na bliżej nie określone niestosowne moje zachowanie, w wyniku którego rzekomo utracił sponsora

Dlaczego ją wykluczono z fundacji? Sama Derewienko opisała to enigmatycznie…

Nie będę popierać partii politycznej tylko dlatego, że zorganizowano mi jedną czy drugą wystawę. Nie będę także popierać wszystkich działań radnych miasta tylko dlatego, że są radnymi miasta

Zaapelowała również:

Proszę o udostępnianie posta celem pokazania jak się kończy nie popieranie radnych PO miasta Bydgoszczy. Żenujące to mało powiedziane. Wstyd! Wstyd! I jeszcze raz wstyd! A do niedawna chwalono się tym, ile dla mnie fundacja zrobiła

Wyrzucona za poparcie dla Andrzeja Dudy?!

Pani Anna odpowiadała również na komentarze oburzonych internautów. Pewien wpis rzuca więcej światła na tę sprawę. Jedna z osób wyraziła bowiem zaskoczenie tym, że pani Derewienko… poparła prezydenta Andrzeja Dudę. To był więc prawdziwy powód wyrzucenia z fundacji?

A co tu jest słabego? Fundacja jest tylko dla ludzi PO? To dopiero jest słabe!!!

pisała Derewienko w komentarzach.

Nie można dyskryminować ludzi ze względu na ich poglądy polityczne

Szefem fundacji radna PO

Kim jest szefowa Fundacji Dum Spiro Spero? To Katarzyna Zwierzchowska, działaczka i radna PO, wspierająca kampanię Rafała Trzaskowskiego w Bydgoszczy.

„Anna Derewienko jest w Bydgoszczy popularną i cenioną osobą”

Sprawę opisał również „Tygodnik Bydgoski”.

Anna Derewienko jest w Bydgoszczy popularną i cenioną osobą. Na wiele spraw patrzy z perspektywy osób niepełnosprawnych. Wszak sama nią jest i na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim. Nie godzi się jednak na podmiotowe wykorzystanie osób z niepełnosprawnościami przez politykówZaraz po wizycie w Bydgoszczy Rafała Trzaskowskiego, który sfotografował się z osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim Ania Derewienko wyraziła swoje zdanie na ten temat. Nie była to popularna opinia w kręgu bydgoskich działaczy Platformy Obywatelskiej

Dyskryminacja i wykluczenie z fundacji osoby niepełnosprawnej za poglądy polityczne? Taka sytuacja nie mieści się w głowie! Czy tak wygląda prawdziwa twarz Platformy Obywatelskiej?!

Data: 09.07.2020 19:27

Autor: atoja

#polityka #wyboryprezydenckie2020

Włączyłem internet i stwierdziłem że poziom szamba jak i się wylewa w związku z wyborami prezydenckimi 2020 jest przerażający. Jednakże Po przeanalizowaniu sytuacji parlamentarnej w Polsce, doszedłem do wniosku że zagłosuję w wyborach prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego. Z prostego powodu. Nie lubię tej całej politycznej sitwy, a w szczególności PO PSL, więc dlaczego Trzaskowski? Oczywiście wszyscy Stoimy przed wyborem mniejszego zła, ale uważam że wybór większego zła jest bardziej trafny! A mianowicie z arytmetyki sejmowej wynika że oponenci z dostawkami są w stanie zablokować każde weto prezydenta! Nasza Polska popadnie na następne lata w niesamowitą stagnację, ale tylko stagnacje, co pozwoli Konfederacji zaprawić się w bojach politycznych, pokazać się z dobrej strony i zdecydowanie w przyszłych wyborach parlamentarnych mało kto będzie wybierał większe zło. Bo skoro do tej pory nie byli w stanie przedstawić jakiegokolwiek logicznego pomysłu na Polskę, jakiejkolwiek sensownej idei oprócz zwalczania pis-u i dzielenia. Myślę że w następnych wyborach parlamentarnych nie będą mieli na co liczyć w ogóle. Zresztą po akcji z Kidawą i wielu innych żałosnych manewrach Przypuszczam że się rozpadną. Zresztą tak samo chyba jaki PSL. Zapraszam do dyskusji.

300 zł za poparcie Trzaskowskiego.

Data: 09.07.2020 18:57

Autor: malcolm

tvp.info

#trzaskowski #wyboryprezydenckie2020 #platformaobywatelska #polityka

Szef jednej z dużych wielkopolskich firm miał proponować 300 zł premii za oddanie głosu na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. Firma mająca główną siedzibę w Chociczy w powiecie średzkim, w jedenastu dużych magazynach budowlanych na terenie Wielkopolski, zatrudnia łącznie kilkaset osób. Jak podaje poznan.tvp.pl, przed wrzuceniem karty wyborczej do urny trzeba zrobić jej zdjęcie. Pieniądze mają być podobno wypłacane przy najbliższej wypłacie. Część z pracowników ma być zadowolona z oferty.

administracja i moderacja wykopu manipuluje i fałszuje oceny wypowiedzi Andrzeja Dudy

Data: 09.07.2020 17:04

Autor: johny11palcow

wykop.pl

Jeden z użytkowników serwisu wykop z dwulicową i stronnicza moderacją zauważył, że wszystkie odpowiedzi Andrzeja Dudy są zminusowane przez jego konto, którego nie używał podczas ama i jak sam zaznacza nie miał zamiaru nikogo plusować lub minusować.

Nie wiadomo ilu kont użyto do manipulacji i fałszowania oceny, ponieważ wiele osób może być nie świadomych procederu fałszowania dokonanego przez administrację lub przez moderację bez ich wiedzy i bez zgody.

Tego typu zafałszowana ocena jest kolejno używana przez propagandystów politycznych do fałszywych twierdzeń o sympatiach lub antypatiach politycznych.

Niezależnie to AMA było z Dudą czy byłoby z Trzaskowskim to fakt fałszowania oceny wypowiedzi jest skandalem i najgorszą praktyką, a administracja z moderacją serwisu, która się tego dopuszcza udowadnia, ze w grze politycznej można nie tylko sięgnąć dna, ale także je przebijać szukając nowych poziomów bezczelności i dwulicowości.

Poniżej inne znalezisko w tym temacie

https://www.wykop.pl/link/5594385/wykop-minusuje-odpowiedzi-dudy-automatycznie/

#wykop #afera #falszerstwo #propaganda #moderacjawykopu #ama #andrzejduda #wyboryprezydenckie2020 #wybory #media

dodano #polityka

Data: 09.07.2020 13:20

Autor: radudzik

A to pamiętacie? MSW przeznaczyło nowy wóz strażacki dla gminy z największą frekwencją. W ten sposób chciało wpłynąć na wynik wyborów, żeby wygrał Duda. To jest jeszcze nic. W Olsztynie pisowski prezydent miasta przeznaczył 50 000zł dla osiedla, w którym będzie największa frekwencja w II turze wyborów.

Mało?

W związku z pandemią obciął wcześniej do zera wszystkie dotacje dla osiedli.

Żartuję oczywiście. Prezydent nie ma nic wspólnego z PiS (na zdjęciu po lewej). Proszę się rozejść.

https://www.olsztyn.com.pl/artykul,po-bitwie-o-wozy-czas-na-bitwe-o-pieniadze-olsztynskie-osiedla-maja-szanse-na-srodki-jest-jeden-warunek,29808.html

https://www.olsztyn.com.pl/artykul,bartosz-grucela-do-prezydenta-olsztyna-propagandowe-zagrywki-tutaj-nie-pomoga,29836.html

#polityka #olsztyn #wiadomosci #wyboryprezydenckie2020

Kolejne agresywne zachowania Nitrasa w obstawie Trzaskowskiego.

Data: 08.07.2020 18:39

Autor: malcolm

tvp.info

#trzaskowski #nitras #platformaobywatelska #mowanienawisci #polityka #wyboryprezydenckie2020

W sieci pojawiają się kolejne nagrania pokazujące agresywne zachowania Sławomira Nitrasa – członka sztabu Rafała Trzaskowskiego. „Filmowałem, żebyście ry*** nie darli” – miał mówić do mieszkańców Radomia polityk Platformy Obywatelskiej.

Inne ciekawe wypowiedzi na tym wiecu Nitrasa:

W relacji portalu czytamy, że polityk PO podczas rozmowy z mieszkańcami zachwalał swoje drogie obuwie szwedzkiej firmy. „Te buty nazywają się Vagabond i kosztują 600 zł, ale dobrze wyglądają” – cytuje Zebrra TV.

Pięć lat kłamstw i histerii - świeży tekst Ziemkiewicza

Data: 08.07.2020 14:41

Autor: MaX

facebook.com

#polityka

Wyrzuciliśmy to już z pamięci – a niesłusznie. Przed drugą turą wyborów przypomnijmy sobie. Sobie i niezdecydowanym znajomym. Co? To, że prawie wszystko, czym przez ostatnie pięć lat zarzucały Polaków lewicowo-liberalne media, na czym skupiały uwagę, wokół czego nakręcały emocje, było zwyczajnie z d. wzięte. Przekręcone, zmanipulowane albo w ogóle zmyślone, celowo traktowane półsłówkami i hasełkami, żeby trudno było odkryć, że histeryczne komentarze „redaktorów” i ich gości tak naprawdę nie odnoszą się do rzeczywistości, są tylko propagandową „bańką”, mającą zwolenników „totalnej opozycji” nieustannie utrzymywać w emocjonalnym paroksyzmie. I celowo szybko zmieniane, przykrywane kolejnymi, równie zmyślonymi historiami, by nie dać czasu na poznanie faktów, tylko szybko pognać „wzmożonych” ku kolejnym wzmożeniom.

Pamięć machinalnie wyrzuca szczegóły. Na szczęście dziennikarzowi pozostają notatki. Zapewne nie odnotowałem w nich wszystkich gównoburz liberalno-lewicowej propagandy z ostatnich pięciu lat, ale i to co jest, przypomniane po latach, nawet na mnie samym zrobilo wrażenie.

1) „Kilometrówki Dudy” – pierwsza histeria, urządzona natychmiast po wyborach, wtedy jeszcze występujących jednym frontem TVN, TVP podrządami Brauna i Polsatu kierowanego prze Gugałę. „Afera”, zasuflowana przez Lisa, polegać miała na tym, że kiedy prezydent-elekt był jeszcze posłem, korzystał z darmowych przejazdów koleją i noclegów hotelowych (jak wszyscy inni posłowie od czasów przedwojennych). Manipulacja polegała na użyciu słowa „kilometrówki”, które oznacza zupełnie co innego, ale kojarzyło się z przekrętem. Fala wygenerowanych komentarzy zmierzała ku wnioskowi, że Andrzej Duda „stracił moralne prawo do objęcia urzędu”.

2) „PiS wyprowadza Polskę z Europy”. Pretekstem do wzniesienia tego wielokrotnie potem powtarzanego okrzyku było pojawienie się premier Szydło wyłącznie na tle flag biało-czerwonych, bez niebieskich, unijnych (czyli tak, jak dziś, dla celów wyborczych, pokazuje się Rafał Trzaskowski). Posłowie PO, Lewicy i Nowoczesnej przynieśli tedy do Sejmu małe unijne flagi i urządzili pierwszą z serii sejmowych obstrukcji, która płynnie przeszła w walkę z „łamaniem konstytucji” – bo akurat w trakcie manifestacji przeciwko „wyprowadzaniu z Europy” PiS wprowadził pod obrady sprawę ponownego wyboru piątki sędziów TK, w miejsce wybranej przez Sejm poprzedniej kadencji, który miał prawo wybrać tylko trójkę.

3) „PiS wielokrotnie łamał konstytucję”. Nieprawda, powtórny wybór pięciu sędziów i ich zaprzysiężenie nad ranem były użyciem prawniczego kruczku (co w demokracjach, zwłaszcza amerykańskiej, jest rzeczą częstą) ale konstytucji ani żadnego innego prawa tu nie złamano: dopóki bowiem TK nie wypowiedział się w tej sprawie, na mocy zasady „domniemania konstytucyjności” sędziowie byli wybrani prawidłowo, a znowu od momentu przyjęcia ślubowania stali się pełnoprawnymi sędziami, czego orzeczenie TK już nie może zmienić.

Podobnym kruczkiem było opóźnienie publikacji wyroku TK aż stał się bezprzedmiotowy – prawo zobowiązuje rząd do publikacji wyroków, ale nie określa jej terminu. W ogóle, obecną Konstytucję trudno złamać, bo jest pełna sprzeczności i niejasności a w kluczowych kwestiach odsyła do ustaw.

W istocie opozycja, powtarzając do upojenia frazę o „łamaniu konstytucji”, nie umie wskazać, gdzie i kiedy konkretnie jakoby złamano – bo nie złamano. Propaganda opozycji oparła się na oczywistych kłamstwach, np. utrzymując że zapis konstytucyjny o niezawisłości KRS oznacza, że jej członków mogą wybierać tylko sami sędziowie spośród siebie. Na tej oczywistej nieprawdzie goebbelsowską metodą „kłamstwa powtórzonego tysiąc razy” zbudowano w antypisowskiej „bańce” jako coś oczywistego przekonanie, że „neo-KRS” jest niekonstytucyjna, zatem wszyscy rekomendowani przez nią sędziwie nie są sędziami (kolejne kłamstwo, bo zgodnie z prawem sędziego czyni sędzią nominacja przez prezydenta, KRS pełni tylko rolę doradczą) w związku z czym cały system sprawiedliwości w Polsce stał się nielegalny i na zasadzie „wyższej konieczności” („pewnej takiej vis maior”, jak powiedział prof. Rzepliński otwarcie łamiąc zasadę „domniemania konstytucyjności”) należy poddać się „naprawczej” zwierzchności TSUE. W tym duchu orzekły trzy izby Sądu Najwyższego, arbitralnie wybrane do tego przez byłą prezes Gersdorf.

I TO JEST WŁAŚNIE ŁAMANIE KONSTYTUCJI oraz co najmniej trzech orzeczeń TK (sprzed 2015, nota bene) jasno stwierdzających, że orzeczenia TSUE obowiązują nas tylko w kwestiach, w których scedowaliśmy kompetencje na organa UE traktatem akcesyjnym i jego modyfikacjami, a poza tym na terenie RP prawem najwyższym jest Konstytucja RP i orzeczenia TK. Być może dlatego logo „Konstytucja” przez kilka lat będące symbolem opozycji stało się (zauważyliście?) „passe”.

Cała argumentacja prawniczego rokoszu to piramida kłamstw, których wyliczenie zajęło by kilka stron gęstego druku.

4) „PiS wycina drzewa”. To także była kompletna bzdura. Drobne udogodnienie w przepisach, ułatwiające pozbycie się drzewa z własnej działki bez dotychczasowej biurokratycznej mitręgi, wykorzystano jako pretekst do kolejnej histerii. Pokazywano wszędzie zdjęcia wyciętych drzew, z kompletną pogardą dla faktu, że były to albo zdjęcia sprzed lat, albo z wycinek nie mających nic wspólnego z owym przepisem, głównie deweloperskich. W popularnym kabarecie „Ucho Prezesa” zrobiono ze śp ministra Szyszko psychopatę z piłą łańcuchową, który obsesyjnie rzuca się na każde drzewo, które zauważy.

W statystykach żadnej „masowej wycinki drzew”, o której trąbiły media i krzyczeli histerycy wyprowadzanie na ulice, nie widać – w czasie rządów PiS wycięto ich mniej więcej tyle, co zwykle, posadzono nowych nawet nieco więcej.

5) „PiS niszczy puszczę” – część poprzednio opisanej operacji na mózgach. Aby uderzyć w PiS, wykorzystano idiotów, uniemożliwiających w imię ekologicznej idelologii konieczne, higieniczne usunięcie z puszczy drzew zarażonych kornikiem. Dzięki poparciu dla nich z Unii Europejskiej działania, w istocie mogące puszczę uratować, zatrzymano, z najgorszym dla niej skutkiem – puszcza praktycznie umarła, wystarczy spojrzeć na zdjęcia. Dumni z siebie ekowariaci zapewniają, że odrodzi się sama – za kilkadziesiąt lat. Chyba, żeby nie.

6) „PiS zabiera internet”. Tu pretekstem do histerii było wdrożenie przez Polskę zalecanych przez Interpol i funkcjonujących wszędzie na Zachodzie przepisów mających utrudnić przestępcze wykorzystanie netu. W jakiś czas po histerii ówczesny lider KOD Mateusz Kijowski przyznał w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” z rozbrajającą szczerością, że zmyślili „zagrożenie pisowską cenzurą w internecie”, żeby przyciągnąć do KOD młodych, bo spontaniczne protesty w sprawie ACTA pokazały, że to dla nich ważny temat.

7) „PiS szykuje bojówki do utrzymania władzy siłą” – ta histeria odnosiła się do utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. W propagandzie mediów liberalno-lewicowych miało to być tworzeniem „prywatnego wojska Macierewicza”, które w dodatku miało odebrać broń dotychczasowym siłom zbrojnym, aby te nie mogły obronić konstytucji w momencie gdy „miliony wyjdą na ulicę i pisowcy będą z okien skakać” (na co wtedy jeszcze zupełnie poważnie w PO, TVN, RASP i Agorze liczono). Zabawną ciekawostką jest to, że ta propagandowa narracja o „prywatnych wojskach” powstała zanim jeszcze pojawiła się idea WOT; pierwszy znany mi jej ślad to wywiad wicenaczelnego GW Piotra Stasińskiego dla hiszpańskiej gazety „El Pais”, w którym jako bojówki Kaczyńskiego wskazywał on grupy rekonstruktorów historycznych (tak!)

8) „PiS zabrania badań prenatalnych”. Informacja o rządowym projekcie ustawy, która nie tylko zakaże aborcji, ale również badań prenatalnych i każde poronienie uczyni przedmiotem prokuratorskiego śledztwa, pozwoliła nabrać i wypędzić na ulice tysiące oburzonych kobiet, co nazwano „czarnymi protestami” (zabawne, że feministki obchodziły potem nawet rocznice tych manifestacji, bo sukcesu nie udało się już powtórzyć). Wbrew zapewnieniom kilku aktorek, które szczególnie zasłużyły się w upowszechnianiu judzącego kobiety kłamstwa, żadnego rządowego projektu ustawy antyaborcyjnej w ogóle nie było. Był projekt społeczny, który oczywiście nie zawierał żadnej z okropności, przeciwko którym zwołano kobiety do obalania rządu Beaty Szydło.

9) „PiS morduje dziki” Odstrzał dzików był narzuconą przez UE wszystkim państwo członkowskim prewencją przed rozprzestrzenianiem tzw. „świńskiej grypy”, czyli ASF. W Polsce zresztą przeprowadzonym na kilka razy mniejszą skalę niż np. w sąsiednich Niemczech. Histeria skończyła się jak uciął gdy oficjalne podziękowania za sprawny odstrzał dzików złożyła Polsce Komisja Europejska.

10) „PiS cenzuruje media”. Pretekstem do sławnego sejmowego „ciamajdanu”, nieudolnej próby zdestabilizowania kraju i doprowadzenia do przyśpieszonych wyborów w drodze ulicznych zamieszek, był wydany przez Marszałka Sejmu zakaz wstępu nieakredytowanych dziennikarzy do części pomieszczeń parlamentu. Okoliczności jego wydania były żenujące, ale zakaz taki obowiązuje od lat w większości krajów zachodnich i sam w sobie żadnym „atakiem na wolność mediów” nie jest. Na długo pozostaną w pamięci „wigilijny pasztet”, nocne śpiewy sejmowe Joanny Muchy, pajacowanie aktywisty Diduszki udającego na użytek zachodnich kamer rannego wzgl. zabitego oraz wzmożenie pewnego dziennikarza, który tłitował w emocjach: „użyli gazu! to ich moralny koniec!” (btw: gazu policja wtedy nie użyła)

11) „PiS wspiera faszystów”. Mimo, iż stosunek PiS, a zwłaszcza samego Jarosława Kaczyńskiego, do tradycji endeckiej i współczesnych narodowców oscylował zawsze między lekceważącą niechęcią a jawną wrogością, PO i jej „tefałeny” od zawsze próbowały powiązać PiS z narodowcami, z tych ostatnich robiąc „faszystów”. Pretekstem miało być to, że PiS NIE ZAKAZUJE Marszu Niepodległości i innych manifestacji i NIE DELEGALIZUJE organizacji narodowych – z uwagi na historyczne traumy michnikowszczyzny, pod szczególnym ogniem znajdowała się zwłaszcza ONR. Wielokrotne „przestrzeganie przed faszyzmem” i domaganie się delegalizacji ONR, w czym szczególnie aktywny był uważany wtedy za jej przyszłego przywódcę Rafał Trzaskowski, powracało za każdym razem, gdy akurat chwilowo nie było innych pretekstów do histerii. Szczególnie śmieszne w kontekście tego, co na użytek kampanii wyborczej Trzaskowski i jego stronnicy mówią teraz.

12) „PiS zakłamuje historię, by zniszczyć Wałęsę”. Dla każdego, kto choć pobieżnie zapoznał się ze sprawą jest oczywiste, że Wałęsa BYŁ konfidentem SB „Bolkiem”, a potem usiłował nielegalnymi metodami zatrzeć ślady swej hańbiącej przeszłości. Najliczniejsze nawet manifestacje „w obroni czci Wałęsy” nie są w stanie zmienić faktów. Co do niszczenia, każdy widzi, że Wałęsa skutecznie zniszczył swą reputację i poważanie sam, robi to nadal, i doprawdy ani PiS, ani nikt, wyręczać go w tym nie musi.

13) „Zwykły szary człowiek”. Polityczne żerowanie na śmierci chorego na depresję endemiczną Piotra Szczęsnego jest wśród propagandowych podłości ostatnich pięciu lat chyba najobrzydliwszą. Depresja, co nie wszyscy rozumieją, to potworna choroba. Odbiera chęć do życia, zamienia je w cierpienie, sprawia, że dotknięty nią marzy, żeby to cierpienie już się zakończyło. Zarazem, całe nasze wychowanie odrzuca od myśli o samobójstwie. Ale uświęca śmierć poniesioną w ofierze, za Sprawę. Dość częstą i oczywistą racjonalizacją choroby jest więc szukanie takowej. Piotr Szczęsny znalazł usprawiedliwienie swego desperackiego kroku w propagandzie o rzekomo rządzącym Polską „reżimie” i potrzebie przeciwstawienia się mu. Pozostawiony przez niego manifest (charakterystyczne, że dziś bardzo trudny do znalezienia w sieci, cytowane są jedynie fragmenty) to zlepek emocjonalnych fraz z histerycznej propagandy „Wyborczej” czy „Newsweeka”.

Gdy podobny przypadek samospalenia zdarzył się za rządów Donalda Tuska, w redakcyjnym komentarzy „Wyborczej” nazwano samobójcę „terrorystą, który za zakładnika wziął samego siebie”, a cała maszyna medialna na wszelki wypadek zaniosła się oburzeniem na polityczne wykorzystywanie nieszczęścia, choć nikt go wtedy wykorzystywać nie próbował. W wypadku Szczęsnego (przy jednoczesnym kreowaniu go na „zwykłego, szarego człowieka” i podkreślaniu, że był wybitnym naukowcem i człowiekiem ponadprzeciętnie inteligentnym) skonsumowano tę śmierć, kreując go na bohatera i męczennika, wokół którego zbudowała opozycja rytuały nawiązujące do tych, jakie PiS stworzył wokół katastrofy w Smoleńsku. Kult „nie chwycił” i szybko go zarzucono, ale wmurowana pośpiesznie przez Hannę Gronkiewicz Waltz pamiątkowa tablica na placu Defilad wciąż tam jest i zarasta mchem.

14) „PiS narzuca samorządom nazwy ulic”. Prawda była taka, że prawo nakazywało samorządom tylko usunięcie z przestrzeni publicznej nazw i nazwisk szczególnie kojarzących się z podłościami sowieckiego totalitaryzm. Nie zawierało żadnych sugestii, czym je zastąpić. Rządzone przez PO miasta mogły się zapełnić ulicami, placami i skwerami Władysława Bartoszewskiego, Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka etc. Rozstrzygająca okazała się jednak chęć dogodzenia postkomunistycznemu elektoratowi „partyjno – mundurowemu”, dlatego opozycja murem rzuciła się bronić „jak niepodległości” Teodora Duracza, Leona Kruczkowskiego czy Armii Ludowej; a gdy wobec ich obstrukcji wykonanie prawa wzięli na siebie wojewodowie, uzyskała w obronie komunistycznego status quo poparcie sądów.

15) „PiS zorganizował grupę hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości”. Rzekoma grupa składała się z jednej pani, działającej w mediach społecznościowych pod Nickiem „Mała Mi”. Tak się złożyła, że była ona osobiście i sypialnie związana z sędzią, który później opowiedział się po stronie prawniczego rokoszu, i obelżywymi wpisami mściła się na nim oraz na paru innych znajomych wykorzystując do tego „dane wrażliwe” pozyskane od jeszcze innego znajomego sędziego, który opowiedział się po stronie PiS i pracował w ministerstwie. Raczej magiel, niż afera – a już porównywanie jej z np. sponsorowaniem przez PO i współpracą wielu jej polityków z działającym z serwerów brytyjskich, profesjonalnym portalem wyspecjalizowanym w szerzeniu zniesławiań, kłamstw i nienawiści „Sok z Buraka” jest groteskowe.

16) „PiS zakazuje edukacji seksualnej”. Rzekomy rządowy projekt ustawy o takiej treści stał się obiektem nie tylko kolejnej histerii liberalnych mediów, ale także wyproszonej przez Roberta Biedronia potępiającej rezolucji europarlamentu. W istocie nigdy takiego projektu nie było. Był społeczny projekt ustawy o ochronie dzieci przed pedofilią, ale bez takiego zapisu.

17) „PiS tworzy strefy z których usuwa się homoseksualistów”. Również całkowite kłamstwo, oparte o fałszywą interpretacje sensu dołączonej do „Gazety Polskiej” nalepki „strefa wolna od ideologii LGBT” oraz akcji dezinformacyjnej aktywisty LGBT „Barta” Staszewskiego, który sam tabliczki o zakazie wstępu dla LGBT umieszczał przy nazwach miejscowości, w których przyjęto uchwały o ochronie rodziny, i upowszechniał te zdjęcia na Zachodzie jako „dowód” prześladowań. Ponownie kłamstwo zostało w polskojęzycznych mediach uwiarygodnione potępiającą zmyśloną dyskryminację rezolucją PE. Podczas jej głosowania wspomniany już Robert Biedroń judził lewicowych eurodeputowanych kłamstwem, że ze względu na swoją „orientację seksualną” nie jest w Polsce wpuszczany do restauracji i lokali publicznych.

18) „Prezes deweloper” Konia z rzędem temu, kto zrozumiał, co aferalnego miało być w tym, że związana z PiS fundacja rozważała zainwestowanie w budowę na należącej do niej działce biurowca. W istocie sprawa była resztówką po próbie złapania prezesa PiS w przemyślną pułapkę. Spowinowacony z nim austriacki architekt przygotował „z życzliwości” nie zamówione przez fundację projekty biurowca (wbrew elementarnym zasadom: nigdy nie zaczyna się żadnych prac przed uzyskaniem tzw. wuzetki, dokumentu określającego „warunki zabudowy”, którego fundacja nie ma i nie będzie miała, póki Warszawą zarządza PO) a potem udał się na spotkanie z prezesem prosić go o zapłatę – z ukrytym profesjonalnym sprzętem do nagrywania. Co chciał nagrać? Nie trzeba pytać mecenasa Giertycha, by domyślić się, że coś rodzaju „przepisy mi zabraniają zapłacić za nie zamówioną formalnie usługę, no, ale dla szwagra, jakoś to tam księgowa rozliczy”. Ujawnienie takiego nagrania poza medialną burzą „Kaczyński wbrew prawu wypłaca pieniądze fundacji rodzinie” dałoby formalną podstawę organowi założycielskiemu Fundacji, czyli prezydentowi m. st. Warszawy do zawieszenia jej zarządu i wprowadzenia komisarza. Krótko przed wyborami PiS zostałby odcięty od swego finansowego zaplecza, a Czuchnowskim dano by do przeszukania jej archiwum z zadaniem znalezienie „haków”.

Niestety, Kaczyński okazał się beznadziejnie uczciwy i zamiast wypłacić na lewo zaproponował Austriakowi, żeby wytoczył mu proces, na którym Kaczyński sam zezna na jego korzyść, fundacja przegra, i wtedy będzie podstawa prawna do zapłacenia za wykonane acz niezamówione projekty. Nie doszło do złamania prawa, więc trzeba było dmuchać balon opowieściami o rzekomym bizantyjskim przepychu w jakim żyje „prezes deweloper” czy insynuacjami, że wszechwładny naczelnik musi przekupywać łapówkami jakiegoś nie znanego bliżej księdza z zarządu swojej fundacji.

19) „Marszałek w burdelu” i inne brudy – w propagandzie PO używane jest też odwoływanie się do nie cytowanych dokładnie, ale przywoływanych aluzjami lub napomknieniami oszczerstw tak grubych i tak bezpodstawnych, że poza korzystającym z immunitetu brytyjskich serwerów „Soku z Buraka” media nie mają odwagi jasno insynuacji sformułować. Archetypem jest tu plotka o rzekomo istniejącym nagraniu z jakiegoś burdelu (którego nikt nie widział, ale „szerujący” plotki antypisowscy celebryci osobiście znali kogoś kto znał takiego kogoś), gdzie wskazywany z nazwiska działacz PiS miał obcować płciowo z nieletnią prostytutką. Czynione są też aluzje do jakichś nie wskazywanych dokładnie powiązań gangsterskich etc. Zaawansowani mieszkańcy antypisowskiej „bańki” są tak po tych pięciu latach emocjonalnej tresury wzmożeni, że nie pytają już o konkrety, wystarcza im hasło „marszałek ten tego”, „afera podkarpacka”, „kochanka w Bydgoszczy” albo „instruktor narciarski” – jak tym komiwojażerom z żydowskiej anegdoty, którzy ponumerowali sobie żarty.

20) Skoro przy tym, „instruktor narciarski” to dobry przykład propagandowego mechanizmu. W szczycie strachu przed pandemią, gdy jak powiedział premier „kupilibyśmy sprzęt medyczny nawet od samego diabła” ministerstwo zawarło kontrakt z człowiekiem obiecującym dostarczyć maseczki. Kiedy nie wywiązał się z kontraktu, zażądało zwrotu pieniędzy. Sam ten fakt wystarczy do stwierdzenia, że fakt iż kiedyś człowiek ten spotkał się z ministrem na nartach nie powodował jakiegoś specjalnego traktowania go.

21) „Apaszka za 18 tysięcy” – to jeden z przykładów propagandowego „ubijania filcu” w głowach tresowanych propagandowo „wielkomiejskich elit”. Informacja, jakoby ze środków Kancelarii Państwa kupiono dla prezydentowej markową apaszkę za horrendalną cenę 18 tysięcy złotych została wielokrotnie zdementowana: kupiono nie jedną, a 200 apaszek, i nie dla Pierwszej Damy, tylko na akcję charytatywną. Wiedząc doskonale, że to kłamstwo, propaganda PO przywołuje rzekome nadużycie regularnie. Ostatnio – w darmowej agitacyjnej gazetce „Wyborczej”, gdzie wykorzystano także po raz kolejny kobietę, która – przypadek ewidentnie kwalifikujący się do psychiatry – twierdzi, że Andrzej Duda ją kocha, ale zabraniają mu spotykać się z nią żona i Jarosław Kaczyński.

22) „TVPiS zabiła Pawła Adamowicza” W rankingu obrzydliwości numer 2 po wywijaniu śmiercią Piotra Szczęsnego. Finansowe, delikatnie, mówiąc, niejasności byłego prezydenta Gdańska były przedmiotem zainteresowania wszystkich mediów; w ostatnim okresie jego życia, gdy wszedł w konflikt z PO, najostrzej atakował go za nie „Neewsweek” i inne tuby propagandowe anty-pis. Adamowicz padł ofiarą szaleńca, „tupolewizmu” Jerzego Owsiaka (jak wszystkie „iwenty” WOŚP impreza, w której uczestniczył, urągała wszelkim zasadom bezpieczeństwa) i być może również propagandy PO, która dla uderzenia w Jarosława Kaczyńskiego wmawia Polakom, że korzystanie przez polityka z osobistej ochrony to hańbiąca rozrzutność. Być może jest w sprawie jego śmierci jakieś drugie dno – zbyt wiele osób w przerośniętym mafią i korupcją Trójmieście odetchnęło po niej z ulgą, by to na pewno wykluczyć – ale raczej nie ma ono związku z PiS ani TVP. Medialna narracja, jakoby morderca powziął swój zamiar, ponieważ w więzieniu oglądał TVP Info jest równie wyssana z palca, jak powtarzana w PO opowieść o rzekomej wyborczej wygranej PiS w szpitalach psychiatrycznych (co ma równoważyć fakt, że PO zawsze wygrywa w więzieniach i aresztach). W więzieniu, w którym przebywał, nie miał dostępu do TVP, oglądał za to TVN 24.

23) Na zakończenie dodajmy niekończące się jojczenie „Ojej, jak on brzydko nas obraził”. Stwierdzenie, że „donoszenie na Polskę to cecha najgorszego sortu Polaków”, sprowokowane chamskimi porykami „zadzwoń do brata!” emocjonalne „zamknijcie te swoje mordy zdradzieckie!” czy stwierdzenie, że „nigdy jeszcze nie było w Sejmie takiej chamskiej hołoty” staje się każdorazowo przedmiotem wielkiego lamentu, celebryci wpisują sobie w awatary/na znaczki/koszulki „jestem gorszym sortem/mordą zdradziecką/chamską hołotą” etc. W ten groteskowy sposób grupa integruje się, wmawia sobie, że jest obiektem prześladowań, i, co najważniejsze, rozgrzesza się z własnej podłości, kłamstw i agresji.

Te listę można by dłużyć w nieskończoność, ale chodzi o jedno: o wyjaśnienie, że intensywnie generowana od lat przez propagandę liberalno-lewicowej opozycji nienawiść nie ma nic wspólnego z realnymi zdarzeniami. Jest czystą manipulacją, gra emocjami, szczuciem i kłamstwem. Jej ofiary, bo musimy myśleć o nich ze współczuciem, właśnie jako o ofiarach, żyją czystą nienawiścią, strachem i furią, której nie potrafią racjonalnie umotywować. Wypełnia ich emocjonalny szlam, którym zatruwają się od lat dzień po dniu, przepuszczając przez uszy propagandę nieustannego oburzenia zmyślonymi „zbrodniami PiS-u”

Dlatego pytanie, dlaczego, wpadają w irytację i złość, co jest najlepszym dowodem tego, co wybitny sycholog nazwał kiedyś w wywiadzie dla „Do Rzeczy” „obłędem wyindukowanym”.

Trzeba to zauważać, nie puszczać w niepamięć. Namawiam do tego.

#wybory #wyboryprezydenckie2020 #konfederacja #4konserwy

70% wyborców Konfy glosuje na trzaska? Klamstwo!

Data: 08.07.2020 14:32

Autor: MaX

facebook.com

Świetny tekst RazProzacam, dla niemających FB przeklejam poniżej:

#polityka

Jeden z portali opublikował sondaż, z którego wynika, że 70% tych wyborców Bosaka, którzy zamierzają głosować w drugiej rundzie, zagłosuje na Trzaska. Oczywiście nie wierzę w taki wynik, to po prostu stara dobra technika manipulacyjna, mająca wysłać wyborcom Bosaka komunikat: ,,o, inni tak zrobią, to ja pewnie też powinienem". Tradycyjne granie nastrojami i próba kreowania rzeczywistości poprzez fałszowanie jej. Dyskutowałem z wieloma wyborcami Bosaka i wiem, że większości z nich prędzej by ręka uschła niż zrobiliby coś tak głupiego.

Ale nie da się ukryć, że jednak część z nich faktycznie to zrobi, i nawet jeśli to będzie tylko 15 czy 20%, to jest to przygnębiające zjawisko. Oczywiście, ogromna w tym wina pisowców, że prostackimi chwytami tak zrazili do siebie dużą część potencjalnego elektoratu, ale za łatwe by to było zawsze i wszystko przerzucać tylko na pisowców.

Jestem w stanie zrozumieć tych patriotów, których Duda i PiS zrazili na tyle mocno, że nie mogą się przemóc i zagłosować na nich jako na mniejsze zło. Serio, jestem w stanie – nie popieram, ale rozumiem, PiS i jego propagandyści mają bardzo silne właściwości wkurwiające i przez tych kilka lat swoich rządów zrobili naprawdę dużo, żeby spieprzyć sprawę, zmarnować ogromną, gigantyczną szansę, a nawet zniechęcić wielu ludzi do idei konserwatywnych, ośmieszając je tępą, toporną często propagandą. Ja im nie wybaczę zwłaszcza tego ostatniego. Przekonywanie ludzi, że konserwatyzm może być nie tylko szlachetny i rozsądny, ale też atrakcyjny i pociągający, staje się teraz z ich winy o wiele trudniejszym zadaniem.

Ale ludzi, którzy uważają się za patriotów, którzy szanują polską historię, którzy zachowali polską tożsamość mimo nachalnej propagandy europejskości jako jedynej słusznej i postępowej, ludzi którzy ronią łezki nad Pileckim, Cieplińskim i szczątkami tysięcy innych bohaterów podziemia antykomunistycznego, porozwalanymi gdzieś po polach, lasach, łąkach i piwnicach – a mimo to bez zażenowania przyznają się, że pójdą i zagłosują na Trzaskowskiego, bo to… mniejsze zło – nie, takich nie zrozumiem. I Bóg mi świadkiem, że o wiele łatwiej mi szanować lewaków, albo zwykłych ludzi nie mających żadnej odporności na esbecki jad i łykających oficjalną papkę propagandową i przekaz dnia z postępackich mediów – tak, tych ludzi i ich głos na Trzaskowskiego o wiele łatwiej mi szanować, niż ,,patriotów", którzy zagłosują z nimi ręka w rękę tylko po to, żeby zrobić na złość przebrzydłym pisiorom.

Jeśli nawet patrioci w Polsce stawiają na pierwszym miejscu ambicjonalne gierki i osobiste zemsty, jeśli część wolnościowców wyznaje już tylko tabelki i wykresy, a tożsamość narodową przehandlowaliby za obniżenie VAT o 1% (bo są i tacy, choć mówię oczywiście tlyko o tych najbardziej radykalnych), jeśli nawet patrioci nie czują odpowiedzialności za losy Polski i polskości – to KTO ma ją, k***a, czuć?! No kto? Ja mam do Bosaka bardzo blisko, poglądowo najbliżej ze wszystkich polityków na naszej scenie, ale nawet nie przyszłoby mi do głowy się zawahać, gdybym miał wybierać między Trzaskowskim a Korwinem, Braunem czy nawet Kukizem, mimo że poglądowo w wielu przypadkach dzieli mnie z nimi ocean. Na kogo by zagłosował Morawiecki lub Kaczyński w takiej sytuacji? Nie wiem, ale prawdę mówiąc, gdybym ja się znalazł w takiej sytuacji, miałbym naprawdę głęboko w dupie co sobie pomyślą pisowcy, czuję odpowiedzialność za Polskę i NIGDY nie zagłosowałbym na Trzaskowskiego. Nigdy nie dopuściłbym do tego, żeby mój głos przyczynił się do otwierania szampana przez Michnika, Cimoszewicza, Boniego, Rosatiego, Lisa, Maleszkę, TW ,,Bolka" czy funkcjonariuszy medialnych z tych organów propagandowych, które nazywały patriotyzm rasizmem.

Kiedyś zagłosowałem na Tuska, kupił mnie jakąś tanią obietnicą, pięknymi słówkami i pieprzeniem o zgodzie, rozwoju itp, wykorzystał politycznie takich zachłystujących się pierwszym powiewem ,,dorosłości" szczeniaków jak ja, jak alfons swoje prostytutki. Byłem wtedy gówniarzem, świeżo upieczonym właścicielem pierwszego dowodu osobistego, wychowanym w mocno peowskim środowisku, a moja świadomość o realiach politycznych była bliska zeru – wiedziałem tyle, ile media chciały, żebym wiedział. A jednak, mimo tych wymówek, mam do dziś niesmak, że zachowałem się nieodpowiedzialnie i tak tanio dałem się kupić. Gwarantuję Ci, patrioto, że jeśli zagłosujesz na Trzaska, długo nie będziesz mógł potem domyć ręki. Tym bardziej, że dziś dostęp do wiedzy przemilczanej przez media głównego ścieku jest znacznie łatwiejszy niż w latach, kiedy ja się dałem wydymać Platformie.

Nie opowiedziałem się przed pierwszą turą ani za Bosakiem ani za Dudą, publicznie przyznawałem jedynie, że – podkreślam to i dzisiaj – z braku laku to właśnie do Konfederacji i PiS-u mi dzisiaj ideologicznie najbliżej, co wcale nie znaczy, że blisko. Wygodniej i bardziej opłacalnie byłoby mi pójść na całość za którąś ze stron i sławić jej wspaniałość, ale wychwalanie kogoś, do kogo nie mam przekonania, nie leży w mojej naturze. Sposób, w jaki oba obozy uprawiały politykę i próbowały sobie zawłaszczyć monopol na reprezentowanie obozu patriotycznego, odrzucał mnie za bardzo, żebym zachował zgodę z własnym sumieniem i zarazem publicznie poparł któregoś z nich. Ale tak jak nikomu nie sugerowałem, żeby głosował na Bosaka a nie Dudę, ani nikomu nie sugerowałem żeby głosował na Dudę a nie Bosaka, tak teraz, przy alternatywie, którą jest kandydat z partii założonej przez komunistycznego agenta, kandydat z rodziny TW, usilnie promowany przez telewizję założoną przez dwóch TW – dla mnie wybór w takiej sytuacji nie jest trudny.

Niektórzy podnoszą pseudo argument, że prezydent z PO zapewni równowagę, będzie wetował głupie pomysły pisowców. Brak mi słów na naiwność takiego rozumowania, i na łatwość, z jaką łapie się na to wielu patriotów. Naprawdę ktoś uważa, że gość piszący do Unii rezolucje przeciwko własnemu państwu, czyli szczujący zagranicę na własną ojczyznę – będzie przepuszczał MĄDRE ustawy, a blokował te ZŁE i SZKODLIWE…? Poważnie…? Nie trzeba być Einsteinem żeby wiedzieć o co toczy się gra. Prezydent z Platformy ma SPARALIŻOWAĆ funkcjonowanie państwa, promować na siłę postulaty swojej partii, w której jest marionetką dużo większą niż Duda w PiSie, i doprowadzić do sytuacji, w której ciągłe spory o dosłownie WSZYSTKO spotęgują się do tego stopnia, żeby Polacy w najbliższych wyborach parlamentarnych uznali: ,,ok, tak dalej się nie da, to już lepiej żeby prezydent dogadywał się z rządem". I jak myślicie, kogo wtedy wybiorą wyborcy, podjudzani przez TVN, Newsweeka i Wyborczą? Konfederację…? Litości. Plan jest taki, żeby Polacy ,,dla świętego spokoju" i zakończenia kłótni pozwolili dopchać się z powrotem do koryta Platformie. A wtedy to już po Polsce, i resztkach polskości, może nie być co zbierać. Będzie wykonywanie unijnych rozkazów na kolanach. Dyrektywami was zmuszą do składania świeżych kwiatów pod pomnikiem George'a Floyda, że się tak metaforycznie wyrażę. A może i wcale nie metaforycznie.

Nie będę pieprzył jak Michnik, który przed poprzednimi wyborami desperacko zakłamywał rzeczywistość i w programie Lisa próbował przekonywać, że Komorowski ,,to jest bardzo dobry prezydent, to jest bardzo dobry prezydent". Żaden z Andrzeja Dudy mąż stanu, żaden wybitny przywódca, bardzo dużo mnie z nim dzieli. Jeśli coś jeszcze sprawia, że czasem patrzę na niego z sympatią, to głównie prostactwo tych którzy go atakują, często esbeckimi metodami – jak to było choćby w przypadku oczerniania jego córki, czy w przypadku padlinożerczego pogrywania wątkiem ułaskawienia pedofila.

Ale to nie on broni ludzi, którzy znieważają ważne dla Polski symbole, to nie on bronił artystki obrażającej uczucia religijne chrześcijan, to nie on przeznaczył ogromne pieniądze na tęczową fundację byłej funkcjonariuszki SB inwigilującej dla komunistów Polonię w Niemczech, to nie on świętował przywrócenie komunistycznych nazw ulic w stolicy Polski, wreszcie – to nie on zakazał polskim patriotom Marszu Suwerenności, i to nie on wyzywa od faszystów tych, którzy mają inne od niego poglądy. Patrioci głosujący na tę drugą opcję nie mają instynktu samozachowawczego, po prostu.

I tak jak powiedział Marek Miśko, w najbliższych wyborach nie wybieramy tylko prezydenta – chcąc, lub nie chcąc, odpowiemy tego dnia na pytanie: czy bliższa jest nam chrześcijańska cywilizacja, której bronili za cenę życia nasi przodkowie, wierząc, że nie sprzedamy ich wysiłku ani tym bardziej nie oddamy go za darmo – czy cywilizacja lewacka, z całą swoją psychozą, z przewracaniem pomników i wartości, z próbą postawienia świata na głowie. Z zakazywaniem skandowania hasła, że ,,KAŻDE życie jest ważne", a nie tylko czarne. Z nagradzanymi feministkami, które nawet w swoich oficjalnych książkach nie ukrywają, że ich celem jest zniszczenie instytucji rodziny. Z marksistami, którzy mówią już otwartym tekstem, że ich celem jest zniszczenie państw narodowych i promowanie internacjonalizmu, czyli mokrego snu Lenina, Marka i Stalina. Oddanie im Polski tylko po to, żeby zrobić na złość propagandystom z ,,Wiadomości", to nie patriotyzm. To idiotyzm.

To nie jest pieprzona gra komputerowa. Nie da się zrestartować i zacząć od nowa. Mamy jako naród określoną liczbę błędów do popełnienia. Ktoś powie, że wielki błąd został popełniony już w pierwszej turze – problem polega na tym, że w drugiej da się popełnić jeszcze większy.

To pisałem ja. Pisowski propagandysta.

Który w grudniu 2018 odrzucił zaproszenie na rozmowę o pracę w TVP Info, a jedyną gazetą, z którą aktualnie współpracuję, jest ,,Najwyższy Czas", który średnio na 4 okładki ma 3 antypisowskie.

#wyboryprezydenckie2020 #wybory #konfederacja #4konserwy

Data: 08.07.2020 00:51

Autor: aborygo

Oddaję Wam swój głos w II turze! Zasady zabawy: spośród dwóch kandydatów wybiorę tego, któremu dacie więcej plusów przypisanych danej postaci w moim komentarzu pod postem. Oto sylwetki:


 1. DUDA Andrzej – kandyduje na Króla Judeo-Polonii (יודאופולוניה), program społeczny to wypłacanie gojom 500+ tak aby za dwa pokolenia sprzedać własny kraj za garść szekli bankierom z Goldman Sachs. W polityce międzynarodowej pragnie wywołania wojny z Rosją, jako sposobu na pozyskanie darmowej energii atomowej z powietrza. Zamiast berła dzierży długopis do podpisywania weksli idących z żoliborskiego Judenratu.

 1. TRZASKOWSKI Rafał – kandyduje na Namiestnika Kraju Warty (Reichsstatthalter im Reichsgau Wartheland), gdyż Wisłą zamierza odprowadzać szambo, które się rozleje po jego ewentualnym zwycięstwie. W programie gospodarczym planuje na wschód od Warszawy zbudować Wielką Strefę Komfortu, gdyż skręcanie volkswagenów opłaca się dopiero przy granicy z Niemcami. Politykę zagraniczną obsłuży transpłciowa sekretarka w randze ministry, obsługująca linię telefoniczną z Brukselą, ale z centralką w Berlinie.

====================

Zapraszam do głosowania, do jutra do późnego wieczora. Zdjęcie poprawnie zaznaczonej karty umieszczę dla swoim profilu.

#wyboryprezydenckie2020 #heheszki #takaprawda #neuropa #4konserwy

"W Warszawie prąd dostarczają Niemcy, ciepło Francuzi, a metro budują Włosi i Turcy"

Data: 07.07.2020 11:41

Autor: Harnas

wnp.pl

W Warszawie prąd dostarczają Niemcy, ciepło Francuzi, metro budują Włosi i Turcy; tak ma wyglądać Polska panie Rafale? – zwracał się do kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowego wiecu w Chodzieży.

#wyboryprezydenckie2020 #polityka #polska

Data: 05.07.2020 12:50

Autor: Ijon_Tichy

Biedroń dostał 2% glosow, więc zupełnie nieoczekiwanie i od czapy, nagle Czaszkoski celuje w elektorat konfederacji. Pójdzie na marsz niepodległości i nie wprowadzi zmian, których chce homo niewiadomo乁(ツ)

Natomiast gdyby to pokraki z LGBT miały 7% poparcia, to Czaszkoski nadal (tak jak "od zawsze" do tej pory) mówiłby o tym, że wprowadzi małżeństwa homoseksualne, a może nawet adopcję dzieci przez LGBTpedo i że pójdzie na każdy marsz LGBT. Nawet nie zdziwiłbym się, gdyby przebrał się za psa i pozwoli prowadzić się na smyczy jakiemuś postempakowi.

Polityczna prostytucja do potęgi N-tej.

#polityka #wyboryprezydenckie2020 #wybory #gownowpis

Cejrowski: Trzaskowski nie ma na koncie żadnych dokonań, jedynie afery. Obawiam się jednak, że wygra

Data: 03.07.2020 00:42

Autor: ziemianin

youtu.be

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #blacklivesmatter #chinskarepublikaludowa #hongkong #konfederacja #konfliktpalestynskoizraelski #KrzysztofBosak #rafaltrzaskowski #SzymonHolownia #usa #wyboryprezydenckie2020

Sekta Hołowni nie poprze prezydenta Dudy – przewiduje gospodarz „Studia Dziki Zachód”. Mówi o tym, że organizacja wyborów korespondencyjnych nie miała sensu.

Cejrowski: Trzaskowski nie ma na koncie żadnych dokonań, jedynie afery. Obawiam się jednak, że wygra

Wojciech Cejrowski pyta, czy ktoś z rządu odpowie za przygotowania do wyborów korespondencyjnych; by przygotować Pocztę Polską wydano dziesiątki milionów złotych:

Wszystko mi mówi, że wygra Trzaskowski, bo przecież sekta Hołowni na Dudę nie zagłosuje.

Podróżnik negatywnie ocenia postawę Krzysztofa Bosaka, jego niechęć do wchodzenia w konflikt:

Lider nie może bać się wyrażać swojego zdania.

Gospodarz „Studia Dziki Zachód” nie zgadza się z tezą, jakoby Konfederacja stała się trzecią siłą polityczną w Polsce:

Oni w tych wyborach nic nowego nie wygrali, mają wciąż tyle samo posłów, ile mieli.

Wojciech Cejrowski postuluje zniesienie limitu 100 tys. podpisów dla kandydatów na prezydenta i nakaz finansowania kampanii jedynie z pieniędzy prywatnych.

Składki partyjne od pojedynczej osoby również powinny być ograniczone.

Zdaniem rozmówcy Krzysztofa Skowrońskiego należałoby zaadaptować do polskiego systemy wyborczego amerykański zwyczaj dopisywania własnych kandydatów. Jednocześnie, Wojciech Cejrowski wyklucza start w wyborach prezydenckich:

Od polityków wymagam, żeby zanurzyli się w bagnie, i coś dla mnie wytargowali. Ja tego robić nie zamierzam. Poza tym, nie jestem ani spolegliwy, ani grzeczny.

Poruszony zostaje również temat zamieszek w USA. Zdaniem Wojciecha Cejrowskiego ich organizatorzy wzorują się na Leninie. Jak mówi podróżnik o obalaniu pomników:

Jeżeli wymażemy dumę z własnej historii, to do czego będziemy się odwoływać?

W opinii gospodarza „Studia Dziki Zachód” stanowcza reakcja Donalda Trumpa na działania ruchu Black Lives Matter świadczą o tym, że jest on prawdziwym liderem.

Wojciech Cejrowski ubolewa nad brakiem reakcji Zachodu na ograniczanie autonomii Hongkongu przez Pekin:

Za kurtyną COVID-19 chińscy komuniści tłamszą tę do niedawna niezależną prowincję.

Gospodarz „Studia Dziki Zachód” omawia stan konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Krytykuje postawę Palestyńczyków wobec państwa Izrael. Proponuje, że ci, którzy nie chcą być dobrymi obywatelami, powinni się przenieść do któregoś z krajów ościennych.

Wojciech Cejrowski ubolewa nad tym, że Forum Młodych PiS debatowało ostatnio głównie od ekologii:

Nie wiedziałem, że PiS-owska młodzież też jest lewacka.

W opinii podróżnika prezydent Andrzej Duda nie powinien się chwalić ilością podpisanych ustaw. Wojciech Cejrowski zdecydowanie negatywnie się wyraża o Rafale Trzaskowskim:

Nie ma dokonań, nie ma programu, a jedynie same afery.

Trzaskowski daje kasę komunistom z krwi i kości

Data: 02.07.2020 21:04

Autor: malcolm

tvp.info

#trzaskowski #wyboryprezydenckie2020 #polityka #platformaobywatelska

„Jeśli ktoś wierzy, że Rafał Trzaskowski ma poglądy liberalne gospodarczo, to niech spojrzy, jakimi ludźmi się otacza i komu daje pieniądze. To komuniści z krwi i kości” – napisał w sieci Robert Bąkiewicz.

Jak informował niedawno portal tvp.info, stołeczny ratusz kierowany przez Rafała Trzaskowskiego wspiera finansowo m.in. fundację prowadzoną przez Jolantę Lange (wcześniej Gontarczyk). Kobieta przez wiele lat była tajnym współpracownikiem SB. Wykonując zlecenia dygnitarzy PRL inwigilowała ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło-Życie, który zmarł w tajemniczych okolicznościach.

Hołownia- Trzaskowski wciąż nie przedstawił programu wyborczego.

Data: 02.07.2020 18:06

Autor: malcolm

niezalezna.pl

#trzaskowski #wyboryprezydenckie2020 #holownia #polityka

Nikomu nie przekażę poparcia w ewentualnej drugiej turze wyborów; ludzie sami podejmują decyzje – powiedział dziś kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Skrytykował też Rafała Trzaskowskiego, który -jak wskazał Hołownia- wciąż nie przedstawił programu wyborczego. – To jest poważne traktowanie wyborców? – pytał.

żrą się o korytko – aż miło :-) Pewnie liczył że mu bildenberg rzuci np stołek pierwszego "dama" albo cuś.

Data: 02.07.2020 03:12

Autor: 12358

Łoo Paanie… Giertych listy do Was pisze :) jak się komuś nie chce czytać, to w skrócie:

 1. Jestem z Wami choć się różnimy.

 2. PiS was zniszczy, wszyscy wylądujecie w pierdlu.

 3. Choć totalnie się nie zgadzacie z Trzaskowskim to i tak na niego zagłosujcie (patrz punkt 2)

 4. Coś jeszcze o morzu, statku, kapitanie tego statku (dobrze by było gdyby kapitanem statku na którym płyniecie, był wasz wróg)

Całość: https://m.facebook.com/215392231834473/posts/4256939837679672?sfns=mo&amp%3Bamp%3Bamp%3B_fb_noscript=1&amp%3Bamp%3B_fb_noscript=1&amp%3B_fb_noscript=1 #giertych #wyboryprezydenckie2020 #heheszkipolityczne

Czy Duda zatańczy kazaczoka?

Data: 01.07.2020 20:44

Autor: kisiel

mysl-polska.pl

Niewykluczone, że w najbliższym czasie Andrzej Duda okaże się narodowcem z krwi kości, najtwardszym konserwatystą i oczywistym gospodarczym liberałem. Czegóż bowiem nie robi się dla utrzymania władzy.

Tymczasem mamy przed sobą drugą turę. Czas wielkich nawróceń i miłości. Powód do satysfakcji będą mieć zwłaszcza wyborcy Konfederacji, przed którymi Andrzej Duda zatańczy nawet kazaczoka w „ruskich onucach”. Z pewnością wolałby poloneza czy mazurka, ale nie po to Jarosław Kaczyński zrobił go prezydentem, by teraz „strzelał focha”. Gra idzie o wielką stawkę i tutaj żartów nie ma.

#polityka #polska #bekazpisu #duda #wybory #wyboryprezydenckie2020

Andrzej Duda dostał 57 min. Pozostali kandydaci razem wzięci: 21 minut. TVP szaleje . . .

Data: 01.07.2020 17:25

Autor: ziemianin

rpo.gov.pl

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #wybory #wyboryprezydenckie2020 #polska #tvp #polityka

Jakość informacji przekazywanych obywatelom w związku z kampanią przekłada się bezpośrednio nie tylko na realizację konstytucyjnego prawa do pozyskiwania informacji (art. 54 i art. 61 Konstytucji), ale także na czynne prawo wyborcze ogółu obywateli (art. 62 Konstytucji) oraz bierne prawo wyborcze kandydatów w zakresie równości ich szans.

Andrzej Duda dostał 57 min. Pozostali kandydaci razem wzięci: 21 minut. TVP szaleje . . .

Jak wynika z informacji dziennikarzy, w dniu wyborów 28 czerwca 2020 r., między godz. 21:00 a północą prezydent Andrzej Duda otrzymał w sumie 56 minut czasu antenowego u nadawcy publicznego. Po ogłoszeniu zwycięzcy pierwszej tury, natychmiast połączono się ze sztabem Andrzeja Dudy i wyemitowano cały wiec urzędującego prezydenta. Natomiast pozostali kandydaci otrzymali odpowiednio: Rafał Trzaskowski – 8 minut; Szymon Hołownia – 5 minut; Krzysztof Bosak – 2 minuty; Robert Biedroń – 3 minuty; Władysław Kosiniak-Kamysz – 3 minuty.

Czas antenowy poświęcony Prezydentowi Andrzejowi Dudzie (56 minut) był zatem dwukrotnie większy od łącznego czasu antenowego przeznaczonego dla wszystkich pozostałych kandydatów łącznie (21 minut)

„Żądamy wyjaśnień od Trzaskowskiego!”

Data: 01.07.2020 12:11

Autor: malcolm

wprawo.pl

#trzaskowski #wyboryprezydenckie2020 #lewactwo #bandyci #polityka

Kilka dni temu doszło w Warszawie do napaści na przedstawicieli Fundacji Pro – Prawo do Życia oraz zniszczenia należącego do Fundacji auta. Według ustaleń za napaść odpowiedzialni są aktywiści LGTB oraz związani z nimi bojówkarze. Reporter kanału na YouTube „wPolsce.pl”, Maciej Zemła, informuje, że osoby, które brały udział w ataku na kierowcę, przeszły szkolenie z taktyki miejskiej, które w listopadzie ubiegłego roku zorganizowano w Biennale Warszawa. Wszystko było opłacone z podatków płaconych przez warszawiaków.

PAMIĘTAMY "Polacy są robieni w konia przez lewicę, która wykorzystuje ludzi urwanych z choinki"

Data: 29.06.2020 18:58

Autor: kisiel

wmeritum.pl

Jakim prawem nawiązują w ogóle do tej ideologii? – pytał w Radiu WNET Tomasz Sakiewicz. Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” zasugerował m.in., że siły polityczne Konfederacji nawiązują do takich haseł jak popieranie nazizmu, czy obrona Adolfa Hitlera. Wypowiedź publicysty wywołała oburzenie wśród przedstawicieli Konfederacji.

#polityka #polska #konfederacja #wybory #wyboryprezydenckie2020

Data: 29.06.2020 17:07

Autor: drdpr

Wybór w II turze to będzie wybór między świdrowaniem odbytu przez lobby amerykańsko-żydowskie (Duda), a ostrym rżnięciem anusa przez lobby niemiecko-rosyjskie, żydowskie, całą unię europejską, lgbtp, antifę i szeroko pojęte lewactwo (trzaskowski).

#wyboryprezydenckie2020

Data: 29.06.2020 16:30

Autor: aborygo

Krótka analiza szans kandydatów w II turze wyborów prezydenckich.

Post powstaje na podstawie wyników z 99,77% komisji wyborczych.

Andrzej Duda – 43,67% w I turze.

Rafał Trzaskowski – 30,34% w I turze.

Jakby na to nie spojrzeć obecny prezydent ma większe szanse na końcowe zwycięstwo. Decydują o tym następujące czynniki:

 1. Przewaga Dudy "na wejściu" 13%. Trzaskowski musi pozyskać ponad 20% wyborców. Co wydaje się być trudne do realizacji.

 2. Zachowanie elektoratów innych kandydatów, z których kluczowi będą wyborcy Hołowni i Bosaka (w sumie prawie 4 miliony oddanych głosów). Tym zajmę się za chwilę.

 3. Problemy Rafała Trzaskowskiego z formułowaniem przekazu do wyborców innych kandydatów.

Elektorat Hołowni to, w dużym skrócie, ludzie rozczarowani Platformą Obywatelską. Proeuropejscy, nowocześni, raczej z większych ośrodków. Jednocześnie delikatnie konserwatywni, raczej wolnorynkowi. Rozczarowanie polityka, a raczej jej brakiem ze strony PO pchnął ich w objęcia sympatycznego, wyważonego człowieka, który jednocześnie był przygotowany do roli kandydata. Miał program, nawet jak jak mówił bzdury o energetyce (absurdalna niechęć do energii atomowej – bez takowej nie ma sensu mówić o przejściu na energię odnawialną) to wypadał korzystnie. Przy swojej otoczce katolika mówił o rozdziale Kościoła od państwa i wyraził jasne stanowisko wobec afer pedofilskich. Sporo plusów. Dodatkowo zagłosowali na niego ludzie nowi, głównie młodzi. Ponad swa miliony sześćset tysięcy głosów to jest świetny wynik jak na osobę, która weszła do polityki w marcu bieżącego roku. Ważne, zarówno dla Trzaskowskiego, jak i Dudy jest to jak te osoby zachowają się w drugiej turze. I tu jest realna szansa dla kandydata PO. Musi im tylko coś zaproponować. Nie tylko fazę "utrzymamy programy socjalne itd", i powtarzanie "nie jestem z PiSu", bo to nie wystarczy. Gdyby tak było elektorat Hołowni zagłosowałby na Rafała już w pierwszej turze. I tu jest pies pogrzebany, bo kandydat PO używa języka wojennego. "Możemy wygrać bitwę o Polskę" itp. Wydaje mi się, że osoby głosujące na Hołownię robiły to, by właśnie wyrwać się z wojny domowej pomiędzy PiS a PO. Współpraca i program pozytywny zamiast konfrontacji. Ciekawe czy sztab Trzaskowskiego to zrozumie. I w którym momencie. Cześć wyborców Hołowni poprze kandydata PO. Ale musimy pamiętać, że nawet jak zrobią to wszyscy to może nie wystarczyć do zwycięstwa.

Elektorat Krzysztofa Bosaka to milion trzysta tysięcy osób. Bardzo specyficzne i wbrew pozorom różnorodne grono ludzi. Mamy tam i wielu ludzi młodych (podobny elektorat jak głosujący w 2015 na Kukiza), ale też narodowcy, którzy pokazali zdolność organizacyjną i umiejętność konsolidacji swego elektoratu. Poza tym niektórzy z szeroko rozumianych konserwatystów, wolnorynkowców, wolnościowców zacisnęli zęby i oddali głos na Bosaka, mimo zastrzeżeń do niego. Niektórzy stanowią potencjalny elektorat PiS. Tym bardziej, że sam kandydat Konfederacji nie odcinał się od programów socjalnych (są one obecne, co prawda w innej formie, w programie narodowców od lat), od oparciu się na tradycji (szczególnie katolickiej), zachowaniach anty modernistycznych (nie dla małżeństw jednopłciowych itp). Mimo zarzutów wobec Dudy i PiS, że "wprowadzają socjalizm" ten obóz może być dla wyborców Bosaka zdecydowanie bliższy niż pro-europejski, "tęczowy" prezydent Warszawy. Który w dodatku "chodzi na pasku Berlina". Moim zdaniem elektorat się podzieli na trzy grupy. Spora część odda głos na Dudę, część na Trzaskowskiego, a reszta zostanie w domu i wytworzy memy. Grupy te nie będą równe, ale mogą przeważyć szale. Połowa elektoratu Krzysztofa Bosaka, przy poparciu wyborców z mniejszych ośrodków i wsi de facto załatwia drugą kadencję dla Andrzeja Dudy.

Wyborcy Kosiniaka-Kamysza (fatalny rezultat świadczący o tym, że to koniec PSL jako "trzeciej partii") to trochę zagadka. 457 tysięcy to z jednej strony dużo i mało. Obstawiam sytuację oddania głosów pół na pół.

Wyborcy lewicowi przeżyli w niedzielę prawdziwa porażkę. Biedroń okazał się być tym kim jest, czyli bezideowym karierowiczem. I nie miał nic do przekazania. Z tego co sprawdzałem, co prawda niezbyt dokładnie część wyborców o lewicowych poglądach jest w stanie przełknąć propagandę PiS i zagłosować na Dudę w zamian za obietnicę utrzymania programów socjalnych. Reszta pewnie zaciśnie zęby i zagłosuje na tfu! liberała.

Obstawiam zwycięstwo Andrzeja Dudy na poziomie 52-54%. Chyba, że sztab Trzaskowskiego wymyśli niesamowitą wizję Polski, która urzeknie wyborców kontrkandydatów i osób niezdecydowanych.

Czeka nas prawie 2 tygodnie strasznie syfiastej kampanii. obstawiam wyciągniecie brudów i różnych syfów. Polskie bagienko.

Obyśmy tylko zdrowi byli i mogli pracować by opłacić chore fantazje naszych Umiłowanych przywódców.


#wyboryprezydenckie2020

"O tym są te wybory, żeby takich pytań nie zadawano"

Data: 29.06.2020 15:52

Autor: malcolm

niezalezna.pl

#wyboryprezydenckie2020 #trzaskowski

Podczas wczorajszego wieczoru wyborczego, Rafał Trzaskowski wzywał do debaty prezydenta Andrzeja Dudę i mówił: "niech dziennikarze od lewa do prawa zadają nam pytania". Dzisiaj w Płocku dziennikarz zadał kandydatowi KO pytanie – o warszawskie ścieki. – Słuchajcie, drodzy państwo, o tym właśnie są te wybory, żeby przez cały czas nie były nam zadawane tego typu pytania – wypalił Trzaskowski

Data: 29.06.2020 15:37

Autor: malcolm

#wyboryprezydenckie2020

Ogólnie to wynik dla bildenberga fatalny. Lepiej jakby Duda wygrał w I turze bo Czosnkowski byłby drugi i spoko-głosów więcej niż ma partia, wzmocnienie elektoratu, wraca na stołek prezydenta Warszawy i ok. A tak? Dwa tygodnie walenie w PO – osłabi zdobycze, duża szansa że dalej będzie drugi i bildenbergi dużo mu nie pomogą bo ludzie coraz mniej TVN, GW i innego g.. . .. oglądają. Czyli nic nie zyska, a mocno traci. Do tego część warszawki może przeciw niemu głosować bo wiadomo że jakby on został to wskoczy do Warszawy komisarz z PiS i zacznie się czyszczenie i wymiatanie wszelkiego gówna i może miło nie być.

Data: 29.06.2020 10:58

Autor: lukasj

No niestety znów odbyło się w Polsce głosowanie przeciw PiS i przeciw PO. Standardowo – POPiS, jakbyśmy mieli conajmniej system dwupartyjny. Szkoda, wczoraj wieczorem byłem na grillu, rodzice znajomej mówili, że głosowali na trzaska, bo nikt inny by nie uzyskał dobrego wyniku, byle nie na PiS ( ͡° ʖ̯ ͡°). Polacy zamiast zagłosować za kimś, to głosują przeciwko komuś, pomijając zupełnie mniejszych kandydatów, by w końcu wprowadzić jakąś zmianę. I tym samym zgotowali wszystkim ten sam los – wybieraj między dżumą a cholerą, a raczej między komunizmem, a tęczowym komunizmem…

Bo niby kogo poprzeć?

Trzaskowski? Podziękuję – pokazał co odwala w warszawie i jakie ma zdanie o osobach z prawicy, oraz jak sobie nie radzi – zrzuty ścieków itd. Mało tego – każdy kto ma trochę oleju w głowie pamięta, co działo się za rządów PO. A i tak w tym teatrzyku będą się kłócili, a podpisze wszystkie ustawy pisu. Do tego dochodzi wsparcie tęczowej propagandy i finansowanie ich z naszych podatków.

Duda? Rozdawnictwo+, socjalizm+, inflacja+. Oszczędności będą nic nie warte. Do tego lizanie buta amerykanom. Propaganda TVP, pieniądze z podatków idą na propagandę i rozdawnictwo+.

Widać w sondażach exit poll jak głosowały poszczególne grupy wyborców – na dudę głosowali emeryci głównie. Wśród uczniów/studentów bosak miał 20% – to cieszy akurat ( ͡º ͜ʖ͡º). Cóż, mam 2 tygodnie – zastanowię się czy iść zagłosować na któregoś z nich, czy iść oddać głos nieważny, czy nie iść w ogóle. Natomiast mam nadzieje, że na następne wybory młodzi ludzie pokażą czerwone światło POPiSowi.

#wybory #wyboryprezydenckie2020

Data: 29.06.2020 09:46

Autor: kisiel

#polityka #wyboryprezydenckie2020 #trzaskowski

Co do dzisiejszego wpisu, szanuję również tych, co napisali, że nie pójdą głosować w II turze (to też jakieś wyjście, choć może lepiej zrobiliby idąc i oddając głos nieważny typu, "na złodziei głosować nie będę" do tego zrobić po cichu zdjęcie karty i opublikować je po 21:00. Jakby była taka akcja, to może coś by to zmieniło

Data: 29.06.2020 00:21

Autor: kisiel

#polityka #trzaskowski #wyboryprezydenckie2020

10 powodów, aby zagłosować w drugiej turze na Rafała Trzaskowskiego (czyli jakie ustawy chce wprowadzić PiS/co chce zrobić Trzaskowski):

 1. Wprowadzenie abolicji abonamentu RTV.

 2. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

 3. "Można się dogadać z dostawcami przeglądarek(…), żeby z defaultu dostęp do niektórych treści był zablokowany i można by to było odblokować specjalnym kluczem, który będziemy generować" – powiedział Minister Zagórski (PiS).

 4. Polska Fundacja Narodowa ma być zlikwidowana.

 5. "Podatek od dochodów od osób prawnych powinien być płacony dopiero w momencie wypłaty dywidendy".

 6. Projekty obywatelskie nie będą mogły być w zamrażarce.

 7. Niższe opłaty za śmieci.

 8. "Będę postulował przywrócenie możliwości odliczania 50% kosztów uzyskania przychodu, bez górnego limitu.".

 9. "Prokurator Generalny powoływany przez Prezydenta RP".

 10. Prawdopodobne blokowanie kolejnych PiS-owskich socjalizmów.

Mnie najbardziej przekonuje 2,3 i 10. A Was?

Data: 28.06.2020 23:59

Autor: raptor

I tyle w temacie.

Kilkunastu kandydatów do wyboru, liberałowie, socjaliści, konserwatyści wyboru do groma.

Ale od kiedy pamiętam Polacy wybierają POPIS.

Nawet rozważałem kilku kandydatów na którego mógłbym oddać głos w drugiej turze. Teraz wiem że pójdę oddać głos nieważny.

W tym kraju nigdy nie będzie dobrze ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

#wyboryprezydenckie2020

Aktualności na peryferiach uczciwości

Data: 27.06.2020 18:46

Autor: ziemianin

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #polska #uczciwosc #PGWWodyPolskie #PiS #spolkiSkarbuPanstwa #wyboryprezydenckie2020 #pieniadze

Aktualności na peryferiach uczciwości

Wody Polskie kupiły 200 samochodów za 17 mln zł

Władze polskich miast oddają część usług miejskich w ręce zachodnich a szczególnie publicznych niemieckich spółek. W Gdańsku ciepłownictwo jest w rękach spółki z miasta Lipska. W Warszawie komunikację miejską zapewnia państwowa spółka z Niemiec. Ta niemiecka spółka Arriva, filii państwowej Deutsche Bahn, dostała niedawno kontrakt (291 mln PLN w osiem lat) od administracji Warszawy.

Każdą nową, zbędną instytucje wyposaża się w: ładnie umeblowane biura z klimatyzacją, komputery, lodówki oraz expresy do kawy i samochody. Zatrudnia się na synekurach nowych nominatów od nic nierobienia. Prezesów zatrudnia się z świtą a w tym dwórkami – dziuniami.

Priorytetem dla spółki Wody Polskie był zakup 200 SUV-ów za 17 mln zł.

Pieniądze na ten cel Wody Polskie otrzymały w ramach specjalnej dotacji w październiku zeszłego roku. Wówczas Sergiusz Kieruzel, rzecznik prasowy Wód Polskich podkreślał w odpowiedzi na pytanie, czy pieniądze można przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb płacowych: – Rezerwa na działania przeciwpowodziowe nie może być wydana na nic innego – poinformował.

Haracz na władzę – kto i za co płaci partii Kaczyńskiego

"Prezesi największych państwowych spółek, dyrektorzy, byli pracownicy TVP finansowali kampanie wyborcze PiS. Rekordziści wpłacali nawet po 50 tys. zł.

…PiS na fundusz wyborczy zebrał od osób fizycznych 19,9 mln zł. My skupiliśmy się na wpłatach powyżej 10 tys. zł od jednej osoby. Z takiej analizy wpłat wynika, że ponad 2 mln przekazali w minionym roku na kampanię ludzie z zarządów państwowych spółek i w jakiś sposób z nimi powiązani. Oni w wyborach nie startowali. Do tego trzeba oczywiście doliczyć setki wpłat poniżej 10 tys.Rekordzista na liście, który wpłacił tyle, ile pozwala limit – 56 tys. 250 zł – to Armen Artwich – członek zarządu Orlenu, zasiada też w radzie nadzorczej Lotu. Przez pięć lat do 2016 r. pracował w Banku Zachodnim WBK, którego prezesem był Mateusz Morawiecki. Potem poszedł za nim do Ministerstwa Rozwoju i był przedstawicielem Morawieckiego w KNF. Następnie awansował na szefa departamentu prawnego w Kancelarii Premiera, a we wrześniu 2018 r. powołano go do zarządu Orlenu. Jak wynika ze sprawozdania Orlenu za zeszły rok, członkowie zarządu zarabiali po około 75 tys. zł miesięcznie. Dodatkowo każdy otrzymał po 913 tys. zł premii, choć zysk netto koncernu zmalał o 23 proc., a jego akcje lecą w dół, co prezes Obajtek tłumaczy „pogorszeniem się otoczenia makroekonomicznego”.Z klucza znajomości z premierem w zarządzie Orlenu znalazła się też dwa lata temu Patrycja Klarecka. Z Morawieckim współpracowała wcześniej w banku jako dyrektorka ds. nowych mediów i marketingu. Ona na kampanię PiS przelała 40 tys. zł. Z członków zarządu Orlenu hojny okazał się też Zbigniew Leszczyński. Wpłacił 45 tys. zł.

Data: 24.06.2020 16:55

Autor: aborygo

Dziś o 17.30 na żywo, na Trading Jam TV ma się pojawić Stanisław Żółtek, na zaproszenie Wapniaka, za zgodą Rafała Zaorskiego. Mają go tam poczęstować herbatką z marihuaniny, którą dostali od prezesa spółki Cannabis z NewConnect oraz zapytać o trejderowe+. Generalnie ma być wesoło w przyjaznej atmosferze.

Link do streamu tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=6jD1VxiuAAg

#tjs #zoltek #wapniak #zaorski #ciekawostki #wyboryprezydenckie2020

Data: 24.06.2020 15:55

Autor: aborygo

Etymologia nazwisk kandydatów na Prezydenta RP 2020

Biedroń – nazwisko złożone z członów „bieda” i „ronić”, pochodzi od ronienia łez nad losem biednych. Łzy mogą być krokodyle, ale i tak popłyną, bo jak są biedni, to nie jest fajnie. A ma być fajnie.

Bosak – bez odzienia na stopie. Na bosaka się chodzi przez świat i głosuje, jak twierdzi znany podróżnik Wojciech Cejrowski.

Duda – etymologia nie jest do końca jasna, językoznawcy wskazują na dwa możliwe źródła. Jedną możliwością jest pochodzenie od instrumentu muzycznego, który jest dmuchany i gra, co mu się każe. Inni wskazują na powiedzonko: „Jak się nie obrócisz, zawsze Duda z przodu”.

Hołownia – skrócona wersja „chochołownia” pochodzącego od chochołów, w które walą zazwyczaj jego przeciwnicy. Nie jest to jednak wynik ich bezpośredniej niemerytoryczności tylko tego, że sam kandydat robi wszystko, żeby nie deklarować się jasno w niemal żadnej sprawie.

Jakubiak – rewanżysta, por. „Jakubiak Bogu, tak Bóg Kubie”. Nazwisko pochodzi od tego, że w zemście za homofobiczne wypowiedzi kandydata jego przeciwnicy dali mu zarobić, kupując jego produkty celem ich publicznego zniszczenia.

Kosiniak-Kamysz – kandydat przestrzegający, że każdy znajdzie w końcu zbyt trudnego dla siebie przeciwnika; przestroga zawarta jest w powiedzeniu „trafiła Kosiniak na Kamysz”.

Piotrowski – od Piotra, pierwszego biskupa Rzymu, papieża i najwyższego hierarchy religii, która mówi, że pierwsi będą ostatnimi. Kandydat wygra wybory, zdobywając najmniej głosów.

Tanajno – spolszczona, fonetyczna wersja angielskiego ciągu liczb 2-9-0 (two-nine-oh). Poszczególne liczby oznaczają po kolei: liczbę kandydatów tak samo dobrych jak on lub lepszych, liczbę kandydatów gorszych oraz procentową szansę zwycięstwa w wyborach.

Trzaskowski – nazwisko dźwiękonaśladowcze pochodzące od odgłosów pisowskich odbytów wywoływanych samym istnieniem i aktywnością przedwyborczą kandydata.

Witkowski Waldemar Włodzimierz – kandydat o nazwisku bez samodzielnej etymologii, inicjały wskazują na wyjątkową biegłość w Internecie.

Żółtek – kolokwialne określenie nacechowane pogardą maskującą zazdrość, pochodzi od programu kandydata, realizacja którego przyspieszyłaby wzrost gospodarczy kraju do poziomu co najmniej azjatyckich tygrysów.

#heheszkipolityczne #wybory #wyboryprezydenckie2020 #nazwiska

Starli się przeciwnicy i zwolennicy Dudy.(Kraków)

Data: 23.06.2020 09:14

Autor: malcolm

twitter.com

#wyboryprezydenckie2020 #protesty

Auta nie płonęły, sklepów nie plądrowano, nikt nie zginął, policja nie gazowała, barykad nie było – wyraźnie widać że nasza demokracja odstaje od multikulturowej. Koli to po oczach i pewnie wiele środowisk pracuje nad tym żeby nas w końcu ucywilizować i żebyśmy dogonili standardy demokratyczne i nie byli prowincją gdzie praworządność jest zagrożona.

https://twitter.com/i/status/1274731173701472257

Data: 22.06.2020 23:19

Autor: Thanos

UWAGA -- agitacja wyborcza :)

jak wszyscy dobrze wiemy, w naszym kraju nie głosuje się "za kimś", ale zawsze "przeciwko komuś". nim więc nastanie cisza wyborcza w nocy z piatku na sobote, zachecam wszystkich: idźcie na wybory (przynajmniej na pierwszą turę), i… glosujcie jak Wam sumienie podpowiada ( ͡º ͜ʖ͡º)

najbardziej mnie boli, że tak napawde ostateczna rozgrywka odbedzie sie miedzy RT a PAD-em. a jedni i drudzy byli (jako partia) juz u władzy i niejednokrotnie udowodnili, że można ich szczerze nienawidzić. tak samo kłamią, kradną, robią w *uja ludzi. szkoda, że Polacy maja krotka pamiec i moga wybierac co najwyzej mniejsze zło, które koniec końców zawsze okazuje sie tym wiekszym, hm.

przykre troche, no ale takie jest zycie :)

#wybory #przemyslenia #wyboryprezydenckie #wyboryprezydenckie2020

Sondaż prezydencki .

Data: 21.06.2020 16:10

Autor: malcolm

fakty.interia.pl

#wyboryprezydenckie2020

Jeśli w najbliższą niedzielę odbyłyby się wybory prezydenckie, Andrzej Duda mógłby liczyć na 41 proc. poparcia, Rafał Trzaskowski – 27,1 proc., a Szymon Hołownia – 8,9 proc. – wynika z sondażu IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski. Dalsze miejsca Władysław Kosiniak-Kamysz – 7,3 proc., Krzysztof Bosak – 5,6 proc. oraz Robert Biedroń – 4,2 proc.

Trochę dziwne wyniki – skok kosiniaka i nurek Bosaka. Już za tydzień test wiarygodności IRBIS-a

Trzaskowski o LGBT, uchodźcach i mieniu żydowskim.

Data: 15.06.2020 23:19

Autor: malcolm

tvp.info

#trzaskowski #platformaobywatelska #wyboryprezydenckie2020

– Bardzo bym chciał być pierwszym prezydentem Warszawy, który mógłby takiego ślubu udzielić. Takie są moje osobiste przekonania – powiedział.

Rok później, w Radiu ZET, dopytywany, czy nie żałuje objęcia patronatem parady równości, odpowiedział: „Nie żałuję”.

W październiku 2015 roku Trzaskowski, ówczesny wiceszef MSZ, zapewniał, że decyzja o przyjęciu 6,5 tysiąca uchodźców jest „nieodwracalna”.

„Panie Donaldzie, miał Pan okazję wystartować”

Data: 14.06.2020 22:49

Autor: malcolm

tvp.info

#duda #tusk #wyboryprezydenckie2020

Do emocjonalnej wymiany zdań pomiędzy Andrzejem Dudą a Donaldem Tuskiem doszło w sobotę na Twitterze. Były przewodniczący Rady Europejskiej zarzucił prezydentowi, że jego kampania to „wstyd na cały świat”. „Miał Pan okazje wystartować w wyborach i prowadzić swoją kampanię” – odpowiedział Duda.

Molestowanie seksualne w warszawskim ratuszu–Trzaskowski umywa ręce

Data: 14.06.2020 22:41

Autor: malcolm

tvp.info

#trzaskowski #wyboryprezydenckie2020 #molestowanie

– Pan prezydent (Rafał Trzaskowski – przyp. red.) był o mojej sprawie trzykrotnie informowany – w czerwcu, sierpniu i październiku; o naruszeniach wszystkich w urzędzie oraz o tym w jaki sposób byłam nękana i zastraszana za to, że zgłosiłam molestowanie seksualne – powiedziała reporterom programu „Alarm!” Adrianna Rayss, zwolniona pracownica stołecznego ratusza, ofiara napastowania.

Pytanie: co na to feministki z TVN?

Cejrowski: Trump próbuje zwrócić ludziom wolność, dlatego różne siły próbują go zmieść z . . .

Data: 12.06.2020 14:02

Autor: ziemianin

mixcloud.com

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #WojciechCejrowski #radiownet #DonaldTrump #GrzegorzPrzemyk #koalicjaobywatelska #korona #wirus #matury #obostrzenia #pis #prawoisprawiedliwosc #policja #rafaltrzaskowski #USArmy #usa #WYBORYPREZYDENCKIE2020

Wojciech Cejrowski i Krzysztof Skowroński rozmawiają o egzaminach maturalnych, roli USA w ratowaniu świata, znaczeniu zaufania do policji oraz o danych dotyczących śmiertelności choroby COVID-19.

Cejrowski: Trump próbuje zwrócić ludziom wolność, dlatego różne siły próbują go zmieść z powierzchni Ziemi

Wojciech Cejrowski mówi, ze jeżdżąc po Polsce nie dostrzega śladów suszy. Z okazji rozpoczęcia tegorocznych matur wspomina swoje egzaminy. Jak mówi, przypadły one po za zamordowaniu Grzegorza Przemyka, który również miał w tamtym roku ukończyć szkołę średnią.

Gospodarz „Studia Dziki Zachód” mówi o prezydencie USA Donalda Trumpa. Ocenia, że amerykański przywódca „ratuje Europę i świat”. Chwali Trumpa za decyzję o dobrowolności szczepień na koronawirusa i objęcie tego procesu kontrolą wojska.

Trump próbuje zwrócić ludziom wolność, dlatego różne siły próbują go zmieść z powierzchni Ziemi.

Rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego komentuje wypowiedź Rafała Trzaskowskiego o „wypalaniu żelazem wszystkiego, co zrobił PiS”. Ocenia, że kandydat KO, mówiąc takie słowa „gra na przegraną. Z kolei prezydent Andrzej Duda, w opinii Wojciecha Cejrowskiego, zdaje się nie znać swoich kompetencji.

Wojciech Cejrowski ze zdziwieniem przyjmuje fakt, że Polska szuka na świecie leku na koronawirusa, zamiast rozpocząć jego produkcję. Krytykuje również informację o przejęciu przez państwo zobowiązań kredytowych.

Gospodarz „Studia Dziki Zachód” stwierdza, że dane o śmiertelności na COVID-19 są manipulowane, a np. w Hiszpanii w rzeczywistości wynosi ona 0,9 osoby na 1000 mieszkańców.

Poruszony zostaje również temat aktywności militarnej USA. Wojciech Cejrowski zwraca uwagę, że obecność wojsk amerykańskich jest dla państwa przyjmującego „złotym interesem”:

Partnerem dla armii amerykańskiej może stać się nawet lokalny dostawca marchewek.

Wojciech Cejrowski mówi o spadku zaufania do polskiej policji po okresie najbardziej radykalnych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Zwraca uwagę, że do skutecznego funkcjonowania policji zaufanie obywateli jest niezbędne.

Nowy sondaż wyborczy

Data: 12.06.2020 10:00

Autor: malcolm

tvp.info

#wyboryprezydenckie2020

"I tak na Andrzeja Dudę głosować chce 41,17 proc. Polaków – wcześniej 38,94. Poparcie Rafała Trzaskowskiego zmieniło się z 26,60 proc. na 28,14 proc. Gazeta zauważa, że pozostali kandydaci na prezydenta są daleko w tyle.

Na Szymona Hołownię zamierza głosować 14 proc. badanych, na Roberta Biedronia 5,22, na Władysława Kosiniaka-Kamysza 4,99, zaś na Krzysztofa Bosaka 4,97."

Na ile sondaż przełoży się na wyniki? ;-)

Przedwyborcze sondaże można kupić na sondażowym bazarku

Data: 09.06.2020 13:21

Autor: malcolm

niezalezna.pl

#wyboryprezydenckie2020

Przedwyborcze sondaże można kupić na sondażowym bazarku – oznajmił Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego powiedział, że badania wyborcze są manipulowane i przy okazji oskarżył Rafała Trzaskowskiego.

Jest rollercoaster sondażowy. Można sobie pójść na bazarek sondażowy i kupić sondaż. Małgorzata Kidawa-Błońska miała w lutym 30 proc. poparcia, 27, 25 czasem. Ale podobne poparcie jak dzisiaj Rafał Trzaskowski, czyli można powiedzieć, że to wróciło do tego poziomu, który był na początku kampanii

Trzaskowski skopiował hasło Lecha Kaczyńskiego ale „uczciwość” usunął

Data: 08.06.2020 15:57

Autor: malcolm

tvp.info

#trzaskowski #wyboryprezydenckie2020

„Silny Prezydent, uczciwa Polska” – z takim hasłem w wyborach prezydenckich 2005 r. startował Lech Kaczyński. Dziś jego hasło przejął Rafał Trzaskowski, ale usunął słowo „uczciwa” i zamienił na „Silny prezydent, wspólna Polska”. Zabieg ten koresponduje z hasłem posłanki PO Izabeli Leszczyny, która tłumacząc wymianę kandydatki KO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Trzaskowskiego, przyznała: „Nie jesteśmy gotowi na polityka zupełnie uczciwego”.

Ps. Chciałem wrzucić to do dowcipów ale okazało się że to w 100% prawda :-)

Konto Hołowni i Trzaskowskiego prowadzi ta sama osoba?

Data: 05.06.2020 09:38

Autor: malcolm

tvp.info

#trzaskowski #holownia #wyboryprezydenckie2020

„Zapraszam na porannego live” – napisał na Twitterze Szymon Hołownia. Jednak najwyraźniej pomylił linki. Zamiast do swojej transmisji, zalinkował konferencję Rafała Trzaskowskiego. Kilkadziesiąt sekund później wpis z tym samym linkiem pojawił się na koncie kandydata PO.

Robią nas w bambuko i to ostro. Niby jest demokracja a wielki architekt i tak wszystkim steruje.

Hołownia: Trzaskowski nie powinien zostać prezydentem

Data: 05.06.2020 09:01

Autor: malcolm

tvp.info

#wyboryprezydenckie2020 #holownia #trzaskowski

"Rafał Trzaskowski mimo zalet nie powinien zostać prezydentem Polski, ponieważ jest elementem układu PO-PiS – powiedział kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Kuriozalną nazwał zmianę kandydata KO w wyborach prezydenckich."

Czy Hołownia z Trzaskowskim budują retorykę walki pozornej żeby dać złudę że jest między nimi różnica czy iluminaty się podzieliły i żrą o stołki? :-)

Hołownia powtarza hasła Trzaskowskiego. Czy nastąpi scalenie kandydata?

Data: 03.06.2020 09:02

Autor: malcolm

tvp.info

#trzaskowski #holownia #wyboryprezydenckie2020

Kandydat na prezydenta Szymon Hołownia przedstawił postulat „nowej Solidarności”. Co ciekawe, z identycznym hasłem wystąpił kilka dni temu kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Wśród krytyków Hołowni znalazła się między innymi Katarzyna Lubnauer, która zapytała, czy powtarzanie przez niego hasła kandydata KO oznacza poparcie dla Trzaskowskiego.

Rafał Trzaskowski wygwizdany w Nowym Tomyślu

Data: 29.05.2020 18:23

Autor: malcolm

tvp.info

#wyboryprezydenckie2020 #trzaskowski #platformaobywatelska #iluminaci #masoneria #bilderberg

"Z gwizdami spotkało się wystąpienie kandydata KO Rafała Trzaskowskiego w Nowym Tomyślu w Wielkopolsce. Z drugiej strony, gwiżdżących próbowali zakrzyczeć stojący obok kandydata sympatycy polityka. Krzycząc „Nasz prezydent, nasz prezydent!”, nie dawali dojść do głosu nawet dziennikarzowi, który chciał zadać pytanie. Nagranie zamieszczono na Facebooku samego Trzaskowskiego."

Dziwni ci Polacy – naznaczono nam nowego władcę a ci marudzą.

PiS stawia na Trzaskowskiego?

Data: 24.05.2020 21:54

Autor: malcolm

wprawo.pl

#trzaskowski #duda #wyboryprezydenckie2020 #pis #platformaobywatelska #iluminaci #masoneria

"Kto wygra wybory prezydenckie AD 2020? Jeszcze niedawno sprawa wydawała się oczywista. Urzędujący prezydent Andrzej Duda zgarnia pulę, jeśli nie w pierwszej, to w drugiej turze. Platforma Obywatelska idzie na dno pociągnięta tam przez kobietę-mema Małgorzatę Kidawę-Błońską. Pajacujący Hołownia znika z politycznego firmamentu, nawet jeśli wyrwie kilkanaście procent. Kosiniak-Kamysz i Biedroń biorą swoje kilka procent ku pokrzepieniu partyjnych serc. Bosak poprawia wynik Konfederacji z wyborów parlamentarnych, dzięki czemu narodowcy i korwinowcy budują konserwatywną partię z perspektywami. Tak to mniej więcej wyglądało, ale Prawo i Sprawiedliwość postanowiło wyłożyć się na prostej drodze i podciąć nogi Andrzejowi Dudzie. (…)Wygląda to tak, jakby PiS postanowił wesprzeć Platformę Obywatelską i pozwolić jej odbić się od dna. Wygląda to tak, jakby PiS postawił na Rafała Trzaskowskiego."

Ps. Jaki może być tego powód? Trzaskowski bywa we właściwych kręgach. PiS , PO, SLD etc – liczy się kto naprawdę pociąga za sznurki.

Kaczyński i Gowin odwołali wybory 10 maja.

Data: 07.05.2020 12:53

Autor: malcolm

wprawo.pl

#wyboryprezydenckie #wyboryprezydenckie2020 #kaczynski #gowin

W środę wieczorem (6.05.2020), tuż po debacie prezydenckiej w TVP, Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin ogłosili, że przygotowali rozwiązanie, które „zagwarantuje Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach”. Rozwiązanie sprowadza się do tego, że nie będzie wyborów 10 maja, a Gowin poprze ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Po „przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie”.

Data: 06.05.2020 21:55

Autor: Ijon_Tichy

Debata bardzo nijaka. Wszyscy jacyś mdli i niewyraźni oraz bardzo ostrożni i zachowawczy. Wszyscy wypadli jednakowo.

Kidawa-Błońska ma minus, że prawie w ogóle nie patrzyła w kamerę, tylko w prawo na podłogę xD.

A Kosiniak-Kamysz jak zwykle wyglądał jak taki kolega ze szkoły średniej, który był okropnym fajtłapą i nie umiał kopnąć piłki tak, by się nie przewrócić i nie skończyć u pielęgniarki ze wstrząsem mózgu.

Aha. No i Hołownia odgrywał precyzyjne sceny, wyglądał jak automat socjotechniczny i używał sztucznej mowy ciała i słów, gestylulacji wprost z podręczników do manipulowania odbiorcą.

#debata #wyboryprezydenckie2020

Data: 23.04.2020 21:32

Autor: reflex1

Mam namiary na dziennikarzy prawie wszystkich genewskich gazet. I na te bardziej na lewo i również te na prawo. Mam tez kontakt do telewizji francuskojęzycznej. Jutro się tym zajmę.

Dodatkowo jeżeli napiszę notkę prasową to kumpel obiecał rozesłać ze swojego maila do innych polityków. Ale to też nie dzisiaj bo po spotkaniu z nim jestem za bardzo w #lurkerjointclub żeby to sklecić.

#polityka #wybory #spoleczenstwoobywatelskie #wyboryprezydenckie2020 #szwajcaria