Zamordowano księdza, opiekuna ubogich

Data: 16.09.2020 08:51

Autor: Borok

info.wiara.pl

#morderstwo #wlochy #religia #kosciol

W Como w północnych Włoszech 51-letni ks. Roberto Malgesini został pchnięty nożem w plecy.

Do morderstwa doszło we wtorek rano tuż po godz. 7, nieopodal kościoła św. Rocha, przy którym posługiwał ks. Malgesini. Pochodzący z prowincji Sondrio w Lombardii kapłan został ugodzony w plecy, gdy szedł drogą prowadzącą do pobliskiego kościoła. Przechodnie, którzy zauważyli ciało na ziemi, wezwali pomoc, ale było za późno.

Zielona obłuda, czyli wzlot i upadek firmy StraBerry

Data: 06.09.2020 13:21

Autor: Starszyoborowy

wgospodarce.pl

Włoska firma StraBerry z Lombardii od kilku lat stawiana jest przez „nową lewicę” na Półwyspie Apenińskim za wzór do naśladowania. Ekologiczne przedsiębiorstwo, produkujące zdrową żywność, przyjazne środowisku naturalnemu, wykorzystujące odnawialne źródła energii i zaangażowane w osiągnięcie neutralności klimatycznej stało się sztandarowym przykładem nowego modelu biznesowego 2.0.

W ostatnich dniach pieczołowicie budowany wizerunek przedsiębiorstwa legł jednak w gruzach. Na wniosek Gwardii Finansowej prokuratura w Mediolanie wszczęła bowiem śledztwo przeciw StraBerry, zarzucając firmie szereg przestępstw. Okazało się, iż sukces spółki opierał się na niewolniczej pracy nielegalnych imigrantów, głównie z czarnej Afryki. Zatrudniani byli oni na fotowoltaicznych farmach bez żadnych umów, pracując po 12 godzin dziennie za głodowe pensje, bez dni wolnych, pozbawieni szatni i toalet oraz poniżani i traktowani po rasistowsku przez nadzorców niczym niewolnicy w XIX-wiecznych koloniach.

#wlochy #gospodarka #lewica #biznes #prawo #przestepczosc #emigranci

Setki migrantów na Lampedusie, protestują władze i mieszkańcy

Data: 30.08.2020 12:11

Autor: Starszyoborowy

wnp.pl

370 migrantów przybyło w nocy z soboty na niedzielę na Lampedusę. W kierunku tej włoskiej wyspy płynęli łodzią, której groziło to, że przewróci się na morzu z powodu silnego wiatru. Pomocy migrantom udzieliły jednostki Straży Przybrzeżnej i Gwardii Finansowej.

Przeciwko zejściu kolejnych kilkuset osób na ląd protestują lokalne władze, a także mieszkańcy wyspy. W nocy próbowali zablokować drogę na molo, gdzie przewożeni są rozbitkowie.

#polityka #wlochy #imigranci #morze

Włochy: coraz więcej ataków na kościoły. Media milczą

Data: 24.08.2020 19:58

Autor: Borok

m.pch24.pl

Chrześcijanie we Włoszech postulują pilne utworzenie w tym kraju obserwatorium wolności religijnej. Jest to efektem narastania w tym kraju chrystianofobii. Coraz częściej dochodzi bowiem do aktów wandalizmu, niszczenia figur i krzyży oraz podpalania świątyń.

#religia #wiara #wlochy #przesladowanie

#Wlochy - We Florencji otwarto stare „Winiarskie Okna”

Data: 10.08.2020 21:22

Autor: ziemianin

smithsonianmag.com

#wlochy #Florencja #epidemia #winneokienka #alkohol #lody #aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #ciekawostki

We Florencji ponownie zaczęto wykorzystywać „winiarskie okna”, niewielkie otwory w ścianach, przez które można było kupić wino. Obecnie ofertę rozszerzono też na lody i inne drobne przekąski. „winiarskie okna” powróciły do łask po kilku wiekach zapomnienia, a wszystko dzięki epidemii koronawirusa.

#Wlochy – We Florencji otwarto stare „Winiarskie Okna”

Dzieje okienek sięgają roku 1559, kiedy to książę Florencji Cosimo I zezwolił właścicielom winnic na sprzedaż wina bezpośrednio klientom, z pominięciem pośredników i karczm. Bogaci właściciele winnic, nie chcąc wpuszczać ludzi z ulicy do swoich pałaców, wybili w ich ścianach niewielkie okienka, z których prowadzili sprzedaż. Okienka były zamykane drewnianymi drzwiczkami. W godzinach pracy „winiarskich okienek” każdy mógł do nich zapukać, służący otwierał okienko, brał od klienta butelkę, którą wypełniał winem, i inkasował opłatę.

Już kilkadziesiąt lat później, w latach 30. XVII wieku „winiarskie okienka” przydały się podczas epidemii dżumy. Można było sprzedawać wino bez kontaktu z klientem. Zastosowano też wówczas dodatkowe środki ostrożności. Monety trafiały do metalowego pojemnika, gdzie były obmywane octem. Zrezygnowano też z pobierania butelek na wymianę, a ci klienci, którzy upierali się, by napełniano ich własne butelki, byli obsługiwani przez metalową rurę, którą lano wino.

Z czasem „winiarskie okna” utraciły swoje funkcje. W czasie powodzi wlewała się przez nie woda, rodziny zmieniały miejsce zamieszkania, a ich następcy nie potrzebowali okienek, prowadzono remonty budynków, w czasie których okienka zamurowywano.

Do dzisiaj we Florencji przetrwało ponad 150 „winiarskie okna”. Teraz część z nich znowu jest używana zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Badania: Ludzie mogą zarazić Covidem-19 zwierzęta domowe.

Data: 04.08.2020 11:10

Autor: ShroudInMist

msn.com

Naukowcy z północnych Włoch poddali badaniom 540 psów i 277 kotów, głównie z regionu Lombardia. Zwierzęta pochodziły częściowo z domów, których mieszkańcy przechodzili Covid-19. Badanie wykazało obecność przeciwciał koronawirusowych u 3,4 procent psów i 3,9 procent kotów. Oznacza to, że przeszły one wcześniej infekcję wywołaną Sars-CoV-2. U żadnego ze zwierząt nie wykryto aktywnego wirusa. Testy trwały od marca do maja tego roku.

Badanie włoskich naukowców potwierdza dotychczasowe założenia Instytutu Friedricha Loefflera, że psy i koty nie odgrywają roli w roznoszeniu koronawirusa. Kluczowe jest przekazywanie wirusa z człowieka na człowieka. Nie ma jak dotąd dowodów na to, że infekcja koronawirusem może okazać się śmiertelna dla zwierzęcia. Wirusem mogą zarazić się także niektóre gatunki nietoperzy oraz fretki. Nie stwierdzono za to zachorowań świń czy kur.

#zwierzeta #koty #psy #swinia #nietoperz #covid19 #koronawirus #wlochy #lombardia #nauka

We Włoszech powstała partia Italexit, która chce wyjścia z Unii...

Data: 26.07.2020 22:07

Autor: R20_swap

zmianynaziemi.pl

#europa #wlochy #polityka #ue

Czy Włochy pójdą w ślady Wielkiej Brytanii i ogłoszą Italexit? Włoski senator założył nową partię polityczną, która będzie dążyła do opuszczenia Unii Europejskiej. Włoscy eurosceptycy zarzucają UE brak pomocy w związku z pandemią koronawirusa. Założycielem nowego ruchu pod nazwą Italexit…

Dante Alighieri - podróżnik po zaświatach

Data: 22.07.2020 12:56

Autor: poeta

poezja.org

Opar­ty o Bi­blię, teo­lo­gię i dzie­dzic­two fi­lo­zo­fii ide­ał czło­wie­ka wy­ła­nia­ją­cy się z dzieł Dan­te­go to oso­ba ży­ją­ca w peł­ni, ży­ją­ca w świe­cie do­cze­snym, do­brym i da­nym przez Boga. Czło­wiek nie uchy­la się od swych obo­wiąz­ków, wy­ni­ka­ją­cych z pra­wa na­tu­ral­ne­go i gło­su su­mie­nia, za­rów­no obo­wiąz­ków mo­ral­nych, jak i du­cho­wych oraz prak­tycz­nych. Przyj­mu­je po­sta­wę od­po­wie­dzial­ną, ak­cep­tu­jąc ry­zy­ko, z któ­re­go do­brze zda­je so­bie spra­wę. Ni­g­dy nie my­śli o so­bie w izo­la­cji, ego­istycz­nie – wie, że jego my­śli i dzia­ła­nia (nie tyl­ko po­li­tycz­ne) są cząst­ka­mi po­rząd­ku uni­wer­sal­ne­go.

#literatura #poezja #kultura #wlochy

#Wlochy - Epidemia: zabijano chorych na oddziałach intensywnej opieki.

Data: 20.07.2020 13:47

Autor: ziemianin

lindro.it

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #wlochy #lekarze #zabijanie #epidemia #covid19 #koronawirus #smierc

Pasquale Bacco- lekarz badacz, wirusolog Giulio Tarro i sędzia Angelo Giorgianni’m należą do powstałego niedawno stowarzyszenia o nazwie L’Eretico. Odważni ludzie, którzy na światło dzienne wyciągają depopulację ludzi. Wnoszą skargę do prokuratury rzymskiej i do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko środkom podjętym przez rząd w okresie szczytu epidemii we Włoszech. W skład stowarzyszenia L’Eretico wchodzi około 2000 lekarzy i prawników.

#Wlochy – Epidemia: zabijano chorych na oddziałach intensywnej opieki.

W skardze wymieniono szereg doniesień dotyczących łamania praw podczas epidemi Covid-19 we Włoszech, w szczególności z punktu widzenia medyczno-naukowego, epidemiologicznego i prawnego.

Napisano:

“Leczenie chorych było możliwe, ale możliwość ta została zignorowana”

„Zabijaliśmy ludzi, chociaż robiliśmy to w dobrej wierze; na oddziałach opieki intensywnej zastosowano niewłaściwe leczenie”

“Uporczywe zaniedbanie rządu włoskiego sprawiło, że pojawienie się w kraju wirusa przekształciło się w masakrę 35 000 starców”

“Niewłaściwe metody diagnostyczne, błędne leczenie oraz zastosowanie (obowiązujących po dzień dzisiejszy) nieracjonalnych metod kontroli rozprzestrzeniania się infekcji podeptały prawa obywateli chronione przez włoską konstytucję i prawo międzynarodowe”

„Mówiono, że nie należy stosować środków przeciwzapalnych, które obecnie są podstawą nowej terapii”

“Dziś wiemy, że protokół terapeutyczny odnoszący się do walki z koronawirusem był błędny: to właśnie ten fakt, a nie wirus spowodował tysiące zgonów”

“Maski zwłaszcza przy aktualnych temperaturach tworzą przed nosem i ustami prawdziwe pożywki hodowlane, umożliwiające powstanie bardzo niebezpiecznego stężenia mikroorganizmów gotowych do rozprzestrzeniania się w ludzkim organizmie. Ponadto, wielogodzinne używanie masek prowadzi do hiperkapnii, czyli podwyższenia stężenia dwutlenku węgla z równoczesnym niedoborem tlenu we krwi, co bardzo spowalnia reakcje (wyobraźcie sobie, jak niebezpieczne jest to podczas prowadzenia samochodu). Hiperkapnia powoduje i zwiększa kwasicę komórkową, która jest doskonałym punktem wyjściowym dla rozwoju nowotworów”

Dr Baco stwierdza:

„Widziałem podstawy płuc pacjentów podczas autopsji: były całkowicie spalone, ponieważ czysty tlen pompowany pod pewnym ciśnieniem powodował autentyczne oparzenia. Następnie pojawiała się zakrzepica zatorowa, ponieważ tlen nie krążył, jako że płuca były niedrożne”

O wytycznych rządu:

„To było jak leczenie cukrzycy cukrem”

Na temat szczepionki:

“Mamy do czynienia z kolosalną operacją ekonomiczną, realizowaną przez lobby farmaceutyczne”

O zaleceniach, zakazach i nakazach:

“Musimy wrócić do normalnego życia, nie stosując się do poleceń tychże ludzi pozbawionych godności, sumienia i kultury. Czas skończyć z terroryzmem i z polityką terroru. Mam nadzieję, że już nigdy w życiu nie zobaczę podobnych świństw i łajdactw, jakie mogłem obserwować na przestrzeni ostatnich miesięcy”

Włosi protestują przeciw prawu o „homotransfobii”

Data: 11.07.2020 19:59

Autor: Graf_Spee

kosciol.wiara.pl

W 32 włoskich miastach odbywają się dzisiaj manifestacje przeciwko projektowi kontrowersyjnego prawa o tak zwanej homotransfobii. Organizują je organizacje prorodzinne, a także niektóre wspólnoty protestanckie. Biskupi katoliccy wypowiedzieli się przeciwko temu prawu już w czerwcu. Manifestacje odbywają się pod hasłem: „pozostańmy wolni”, bo nowe prawo uderza w różne aspekty wolności człowieka, przede wszystkim w wolność słowa.

#wlochy #kultura #lewackalogika

Włosi chcą budować czołg z Hiszpanią, Austrią i być może Polską

Data: 26.05.2020 18:26

Autor: Starszyoborowy

konflikty.pl

Wczoraj we włoskich mediach pojawiła się informacja o włoskim zainteresowaniu wspólną budową nowego czołgu podstawowego – w programie określanym na razie jako „Futuro Carro da Battaglia” (przyszły czołg bojowy) – z Hiszpanią i Austrią. W gronie potencjalnych kooperantów wymienia się także Polskę.

Należy podkreślić, że jeszcze nie podjęto jakiejkolwiek wiążącej decyzji: projekt znajduje się we wstępnej fazie realizacji, a powyższe informacje są nieoficjalne i nie doczekały się potwierdzenia ze strony władz. Nasz serwis pisał szerzej o koncepcyjnych i technicznych perspektywach udziału naszego kraju w projekcie wspólnie z Włochami dwa miesiące temu w artykule Sen o żelaznym Wilku. Jaki może być nowy polski czołg podstawowy?

#czolgi #wojsko #wlochy #polska #hiszpania #austria

Przeciwlotniczy Pancyr zdobyty, polowanie trwa

Data: 19.05.2020 18:43

Autor: Starszyoborowy

defence24.pl

Siły, wspieranego przez Turcję i Włochy, libijskiego Rządu Porozumienia Narodowego (GNA) odniosły wielki sukces, kiedy udało im się zdobyć bazę lotniczą kontrolowaną wcześniej przez Libijską Armię Narodową gen. Chalifa Haftara. Wśród zdobytego sprzętu składowanego w bazie znalazł się wóz rakietowy systemu Pancyr-S1, prawdopodobnie w dobrym stanie technicznym.

#turcja #libia #wojna #wlochy

Miasto Vicenza(Włochy) Zmieniło Windows na darmowy, łatwy system Zorin OS

Data: 12.05.2020 16:57

Autor: R20_swap

komputerswiat.pl

Vicenza w północnych Włoszech zdecydowało się na zmianę z systemu Windows w publicznych placówkach właśnie na Zorin OS ze względu na darmową licencję i dużą elastyczność systemu i wygląd podobny do Windows (nowi użytkownicy nie muszą poświęcać czasu na naukę obsługi).

#zorinos #windows #zadarmo #rozdajo #ubuntu #linux #komputery #pc #dobrewiadomosci #wlochy

Włoski lekarz w szwajcarii: centralizacja szpitali winna wysokiej śmiertelności we Włoszech

Data: 06.05.2020 10:41

Autor: Macer

city-journal.org

We Włoszech scentralizowano szpitale i osłabiono instytucję lekarzy rodzinnych, wobec czego wszyscy z objawami wirusa trafiali do wielkich szpitali, zarządzanych przez państwo, które nie radziły sobie organizacyjnie i zasobowo z obłożeniem. W Szwajcarni postawiono na zajmowanie się pacjentami przez przychodnie z pomocą laryngologów, więc szpitale miały więcej swobody, a do tego są mniej zależne od centrali lub nawet prywatne, więc szybko potrafiły się dostosować.

Before the pandemic, ambulances arrived on site in eight minutes. At the peak of the outbreak, with so many trips to make, it took over an hour. In the region’s hospitals, the typical Covid-19-related death is an 80-year-old with severe preexisting medical conditions, like chronic bronchitis or heart disease; I think of my parents, who, though elderly, don’t have the health issues that would necessarily make a Covid-19 infection life-threatening. Yet, if they had an accident, they’d likely have died waiting for an ambulance to arrive.

The Italian problem was long in the making. Years of cost-cutting have centralized health-care delivery in large, state-run hospitals. Thousands of retired family doctors who treated patients in their own clinics or made home visits haven’t been replaced. As a result, anxious patients with ambiguous symptoms—who were treated near their homes in the past—are overwhelming ambulances and exceeding emergency room capacities. The larger hospitals, charged with treating these patients, must operate under a national bureaucracy that makes it difficult to adapt to a shock like Covid-19.

#koronawirus #szwajcaria #wlochy #socjalizmniedziala

Pizza Corona – Jak można było dopuścić do powstania tego spotu!?

Data: 05.05.2020 20:40

Autor: ziemianin

swiatrolnika.info

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #wlochy #francja #pizza #jedzenie #ludzie

Pizza Corona – Jak można było dopuścić do powstania tego spotu!?

Nie oglądać w trakcie posiłku🤢Rzeczony spot reklamowy (Coronavirus, francuski satyryczny film o włoskiej pizzy „Corona”)

Pizza Corona – pod takim tytułem w jednym z francuskich programów telewizyjnych ukazał się spot mający obrzydzić Francuzom spożywanie włoskich produktów.

Tytuł to jednak nie wszystko…

Pizza Corona – o co chodzi?

Pizza Corona to tytuł spotu, który ukazał się w jednym z francuskich programów telewizyjnych. Chodzi o haniebnie sarkastyczne wykorzystanie włoskich barw narodowych i niesmaczną dyskredytację włoskich artykułów rolno-spożywczych. Spot, poza samą nazwą, swój obrazoburczy charakter oparł na postaci kucharza, który kaszle na pizzę. Dodatkowo zielona wydzielina, biała mozzarella i czerwone pomidory układają się we włoską flagę narodową. Spot promowało hasło: Oto pizza coronanowa włoska pizza, która obiegnie cały świat”. To szczególnie haniebne wobec sytuacji, w które znajdowały i znajdują się Włochy – jest to jedno z państw najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. Dodatkowo włoscy rolnicy są jednymi z najbardziej dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa, a Francja czołowym odbiorcą włoskich produktów rolno-spożywczych. Sprawa odbiła się szerokim echem w świecie dyplomacji.

Reklama oparta na nazwie Pizza Corona oburzyła Włochów.

Rozumiem satyrę, ale wyśmiewanie Włochów w ten sposób, w obliczu sytuacji zagrożenia koronawirusem, jest dla nas głębokim brakiem szacunku

– powiedział włoski minister spraw zagranicznych Luigi di Maio.

Rozumiem satyrę, ale wyśmiewanie Włochów w ten sposób, w obliczu sytuacji zagrożenia koronawirusem, jest dla nas głębokim brakiem szacunku

– dodał.

Podobnego zdania była włoska minister rolnictwa Teresa Bellanova, która nazwała spot haniebnym.

Na sprawę Pizza Corona zareagowali francuscy dyplomaci, którzy gorąco przepraszali Włochów za to niestosowne nadużycie. Przeprosiny w tej sprawie wystosowała także stacja, która wyemitowała spot.

Canal + przeprasza naszych włoskich przyjaciół za nadanie krótkiego spotu w bardzo złym guście, szczególnie w obecnym kontekście, poprzez karykaturalne odniesienie do Włoch w programie satyrycznym. Kontrowersyjny klip został już usunięty ze wszystkich powtórzeń i powtórzeń kanału. Canal + wysłał list z przeprosinami do włoskiego ambasadora w Paryżu

– czytamy w oświadczeniu stacji.

Włoscy posłowie z Salvinim na czele okupują parlament. Chodzi o decyzje rządu dot. epidemii

Data: 30.04.2020 07:49

Autor: Starszyoborowy

niezalezna.pl

Powody protestu wyjaśnił Salvini na Twitterze. Jego ugrupowanie apeluje o otwarcie kraju, przywrócenie swobód obywatelskich i pomocy dla obywateli. Liga krytykuje stopniowe i tylko częściowe otwarcie kraju przy zachowaniu wielu ograniczeń w poruszaniu się , co ma nastąpić począwszy od 4 maja.

Salvini żąda "przywrócenia wolności, praw i demokracji". Twierdzi, że są one łamane w obecnym okresie narodowej kwarantanny.

#wlochy #gospodarka #koronawirus

W Italii prawny spór... o uczucia

Data: 30.04.2020 07:28

Autor: Starszyoborowy

wgospodarce.pl

„Przyjaźń to także stałe uczucie”- stwierdził włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri interpretując budzącą wątpliwości decyzję rządu w sprawie możliwości odwiedzania bliskich. Początkowo nie uwzględniono w niej osób w stałych związkach i przyjaciół.

Od niedzieli we włoskich mediach trwa polemika na temat zasad łagodzenia restrykcji wprowadzonych w marcu z powodu epidemii koronawirusa. Od 4 maja mieszkańcy Włoch po ponad 50 dniach narodowej kwarantanny będą mogli wejść z domu także po to, by odwiedzić swe rodziny. Utrzymano zarazem zakaz przyjęć i rodzinnych uroczystości.

#wlochy #koronawirus #prawo

Kontrole, drony, limit osób: Oto plażowanie 2020

Data: 22.04.2020 08:34

Autor: Starszyoborowy

wgospodarce.pl

Limity osób na plaży, duże odległości między parasolami, kontrole prowadzone przez straż miejską i drony – tak we Włoszech zapowiadane są wakacje nad morzem podczas epidemii. Lokalne władze i najemcy plaż przygotowują się do najtrudniejszego sezonu w historii.

W mediach zwraca się uwagę na to, że władze wielu nadmorskich miejscowości chcą przygotować i wyposażyć także odcinki wolnych, bezpłatnych plaż, aby i tam zapewnione były odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Chodzi o to, by te pozbawione kontroli obszary nie zamieniły się w „bombę epidemiczną”.

#turystyka #gospodarka #wlochy

Włochy: Gwardia Finansowa przeszukała siedzibę władz Lombardii

Data: 15.04.2020 14:55

Autor: Starszyoborowy

wnp.pl

Funkcjonariusze włoskiej Gwardii Finansowej wkroczyli dzisiaj do siedziby władz regionu Lombardia w Mediolanie i przejęli dokumenty potrzebne w toczącym się śledztwie prokuratury w sprawie możliwych zaniedbań w domach pomocy społecznej, gdzie doszło do fali zgonów.

Dochodzenie dotyczy śmierci kilkuset pensjonariuszy domów opieki dla osób starszych, którzy zmarli w Lombardii prawdopodobnie z powodu zakażenia koronawirusem. Okazało się, jak wynika z ustaleń mediów i relacji pracowników, że dłuższy czas lekceważono tam poważną sytuację i nie badano seniorów na obecność wirusa.

#wlochy #koronawirus

Woda w kanałach weneckich stała się krystalicznie czysta po ogłoszeniu epidemii koronawirusa!

Data: 11.04.2020 10:45

Autor: ziemianin

bbc.com

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #wenecja #wlochy #woda #koronawirus

Po ogłoszeniu kwarantanny we Włoszech, ludzie zauważyli pozytywne zmiany w Wenecji.

Wody oczyściły się wystarczająco, by odkryć żyjące tam ryby.

Ludzie robią zdjęcia krystalicznie czystszych wód i udostępniają je w mediach społecznościowych.

Chociaż zawsze tam mieszkały ryby, nie było ich wcześniej widać z powodu dużego ruchu w kanałach.

Woda w kanałach weneckich stała się krystalicznie czysta po ogłoszeniu epidemii koronawirusa!

Gdy pesymiści widzą do połowy pustą szklankę, pojawiają się optymiści, aby pokazać, że jest ona w połowie pełna. To samo dotyczy trwającego chaosu koronawirusa – podczas gdy niektórzy gromadzą papier toaletowy, jakby nie było jutra, są ludzie, którzy widzą pozytywy, nawet w tak strasznej sytuacji. Jednym z tych pozytywnych wyników jest to, że zanieczyszczenie dramatycznie spadło podczas kwarantanny we Włoszech. Naukowcy i badacze są zgodni co do znacznego spadku poziomu NO2. Ponieważ ulice są puste, powietrze staje się czystsze, a mętne wody oczyściły się, ukazując życie w kanałach Wenecji, które wcześniej nie były tak przejrzyste.

Premier Morawiecki dla "La Repubblica": Czas na europejską ofensywę. Dla Włoch i całej Europy

Data: 11.04.2020 10:12

Autor: Starszyoborowy

niezalezna.pl

Europa ma obowiązek pomóc Włochom, zmagającym się z epidemią koronawirusa – napisał na łamach sobotniego wydania rzymskiego dziennika "La Repubblica" szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Premier dodał, że UE ma skuteczne instrumenty, by walczyć z kryzysem gospodarczym.

W artykule zatytułowanym "Czas europejskiej nadziei" szef polskiego rządu ocenił, że Europa stanęła przed "egzystencjalnym wyzwaniem pandemii koronawirusa". Wyraził przekonanie, że w obecnej sytuacji Unia Europejska musi pokazać wolę zmiany.

#wlochy #polska #koronawirus #gospodarka #polityka

We Włoszech zawalił się kolejny most

Data: 08.04.2020 16:44

Autor: Starszyoborowy

rynekinfrastruktury.pl

Dziś przed południem we Włoszech zawalił się most w ciągu trasy łączącej Caprigliola z Albiano Magra między prowincjami Massa Carrara i La Spezia w Toskanii. Prawdopodobnie nie było ofiar tej katastrofy.

Jak wynika z informacji przekazywanych przez włoską straż pożarną, w zdarzeniu ucierpiał jeden pojazd – jego kierowca został ranny, ale był wstanie samodzielnie opuścić swój pojazd. W sumie na moście w czasie zdarzenia znajdowały się dwa pojazdy.

#wlochy #katastrofy #mosty

Chińczycy sprzedali Włochom maseczki, które Włosi... wysłali im z pomocą humanitarną

Data: 08.04.2020 16:35

Autor: Starszyoborowy

niezalezna.pl

W zeszłym miesiącu Chiny wysłały transport zaopatrzenia medycznego do Włoch. Brytyjskie media odkryły, że znalazły się wśród niego środki ochrony osobistej, które Włochy wcześniej przekazały Chinom w ramach pomocy humanitarnej.

Chińscy komuniści prowadzą zmasowaną akcję propagandową mającą ratować wizerunek ich kraju w dobie kolejnej już pandemii, która miała swój początek w państwie środka. W ramach tej akcji wysłali w zeszłym miesiącu do Włoch samolot z transportem zaopatrzenia medycznego i środków ochrony osobistej, jak maseczki chirurgiczne. Chińska propaganda próbowała przedstawić to jako pomoc humanitarną, ale dziennikarze szybko odkryli, że Pekin zażądał od Rzymu zapłaty za te towary. Teraz okazuje się, że sprawa ma drugie dno.

#chiny #wlochy #koronawirus

Data: 05.04.2020 19:15

Autor: FiligranowyGucio

Ferrari 360 Modena

Samochód został po raz pierwszy zaprezentowany podczas Geneva Motor Show w 1999 roku, jednocześnie zastępując popularne F355. W 2004 roku zastąpił je model F430.wiki

Projekt: Pininfarina

Zużycie paliwa: 19 l/100k_Napęd tylny

Max. moment obr. (370 Nm) przy 4750 obr/min_400 KM

Pojemność: 3586 cm³ V8

Masa własna ok. 1390 kg 0-100 km/h 4.3 s

Prędkość maksymalna 298 km/h

#motoryzacja #samochody #wlochy

Mafia przejmie turystykę

Data: 03.04.2020 08:19

Autor: Starszyoborowy

wgospodarce.pl

Turystyka może stać się nowym biznesem mafii w czasach pandemii i po nich – przewidują eksperci i prokuratura w Palermo. Według tej hipotezy właśnie w ten sektor, głęboko dotknięty przez obecny kryzys, zainwestują prawdopodobnie mafijne klany.

W kolejnym tygodniu walki z pandemią we Włoszech opublikowany został raport „Wpływ koronawirusa na przenikanie przestępczości zorganizowanej do biznesu”. Powstał on w międzyuniwersyteckim włoskim ośrodku badawczym Transcrime.

#koronawirus #wlochy #mafia #turystyka

Ferrera Erbognone w Lombardii oparło się epidemii. Nie wykryto żadnego przypadku zakażenia

Data: 01.04.2020 11:45

Autor: Starszyoborowy

polskatimes.pl

O miasteczku Ferrera Erbognone we włoskiej Lombardii mówi dziś cały świat. Ono jako jedyne w regionie nie zanotowało ani jednego zakażenia wirusem, nikt też od niego tam nie umarł.

Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie nikt nie jest w stanie na razie odpowiedzieć. Dlatego postanowiono przeprowadzić badania. Do 2 kwietnia mieszkańcy liczącego zaledwie tysiąc osób miasteczka mogą zgłaszać do laboratorium w pobliskim Sannazarro, by tam poddać się testom krwi.

#koronawirus #wlochy

Wstyd i hańba. „Gazeta Wyborcza” obraziła Włochów. Jest reakcja ambasadora

Data: 01.04.2020 08:55

Autor: Starszyoborowy

centrummedialne.pl

„Gazeta Wyborcza” przekracza wszelkie granice przyzwoitości. Tym razem obraziła naród włoski. Newsletter wyborcza.pl, który drogą mailową trafił między innymi do ambasady Włoch w Polsce, zatytułowano „Włosi to naród osłów. Nie bądźmy jak Włosi”. Zareagował już ambasador Italii.

#polska #wlochy #koronawirus #media #gazetawyborcza

Wyciekły niespodziewane słowa prezydenta!

Data: 28.03.2020 16:21

Autor: Starszyoborowy

wgospodarce.pl

Włosi masowo oglądają opublikowane w internecie niezmontowane fragmenty orędzia prezydenta Sergio Mattarelli do narodu w związku z pandemią koronawirusa. Prezydent poproszony o poprawienie włosów, przyznał, że tak jak wszyscy nie chodzi do fryzjera.

W mediach podkreśla się, że 78-letni prezydent, słynący z powściągliwości, nadzwyczaj starannego dobierania słów i poważnego stylu sprawowania urzędu, kilkoma spontanicznymi słowami zaskarbił sobie ogromną sympatię.

#wlochy #polityka #prezydent

Salvini nie przebiera w słowach: UE to "nora żmij i szakali". "Pożegnamy ją, nawet nie dziękując"!

Data: 27.03.2020 16:41

Autor: Starszyoborowy

niezalezna.pl

"To nie Unia, ale nora żmij i szakali" – tak lider opozycyjnej włoskiej Ligi Matteo Salvini skomentował podziały i brak porozumienia wśród przywódców UE w sprawie działań w reakcji na pandemię koronawirusa. – "Najpierw pokonamy wirusa, potem zastanowimy się nad Unią. I jeśli będzie trzeba, pożegnamy ją, nawet nie dziękując" – dodał.

#wlochy #ue #polityka

Kubańscy lekarze i pielęgniarki lecą z pomocą do Włoch.

Data: 23.03.2020 18:51

Autor: ziemianin

telesurenglish.net

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #epidemia #koronawirus #kuba #lekarze #wlochy #zdrowie

W związku z epidemią koronawirusa świat przypomniał sobie o renomie lekarzy z Kuby. Wczoraj do Włoch przyleciało pięćdziesięciu dwóch specjalistów mających pomóc w walce z pandemią, natomiast wcześniej kubańskie władze wysłały swoich medyków do pięciu innych krajów. Każdy z nich twierdzi, że wyjeżdżają mimo swoich obaw, bo jest to ich „rewolucyjnym obowiązkiem”.

wymagany angielski

Kubańscy lekarze i pielęgniarki lecą z pomocą do Włoch.

Kuba zdecydowała się wysłać swoich lekarzy do Włoch w sobotę, stąd już wczoraj wylądowali oni na Półwyspie Apenińskim. Grupa medyków składająca się dokładnie z 52 osób jest tym samym szóstą brygadą medyczną wysłaną do pomocy w ciągu ostatnich kilku dni. Wcześniej kubańscy specjaliści wyjechali do sojuszniczych Nikaragui i Wenezueli, a ponadto udali się do Jamajki, Surinamu i na Grenadę.

Lekarz Leonardo Fernandez, 68-letni specjalista w zakresie intensywnej terapii, powiedział w rozmowie z agencją Reuters, że on i jego koledzy oczywiście obawiają się tej misji. Jak jednak podkreślił jest to ich „rewolucyjny obowiązek”, dlatego nie są żadnymi bohaterami, ale „rewolucyjnymi lekarzami”. Dla Fernandeza będzie to już ósma tego typu misja, bo wcześniej brał udział między innymi w zwalczaniu wirusa eboli w Liberii.

Służba zdrowia to jeden z największych atutów Kuby na arenie międzynarodowej. Wysoki odsetek liczby lekarzy na tysiąc mieszkańców powoduje, że specjalistów do leczenia w samym kraju ma nie zabraknąć – dotychczas wykryto zresztą tylko 25 przypadków osób zarażonych COVID-19. Z tego powodu władze Kuby zdecydowały się na zamknięcie swoich granic.

CORONAVIRUS: Rosja pomaga Włochom - 9 ogromnych Ił-76

Data: 22.03.2020 23:29

Autor: R20_swap

liveleak.com

100 pracowników medycznych i 400 ton różnego sprzętu medycznego, leków i produktów farmaceutycznych zostało wysłanych przez Rosję do Włoch, aby pomóc Włochom w walce z wybuchem koronawirusa.

NOTA BENE: Włochy to kraj NATO; Włochy wcześniej wprowadziły sankcje wobec Rosji i sankcje te nadal obowiązują i pozostaną w mocy nawet po tej pomocy; pomoc została udzielona za osobistą zgodą naczelnego wodza Rosji Władimira Putina.

#rosja #wlochy #koronawirus

COVID-19: USA wywiozły z Włoch szpatułki do wymazów

Data: 22.03.2020 08:37

Autor: Starszyoborowy

konflikty.pl

W ramach operacji mającej na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się w Stanach Zjednoczonych koronawirusa SARS-CoV-2 amerykańskie siły powietrzne przetransportowały z Włoch pół miliona szpatułek do pobierania wymazów z gardła do testów na obecność wirusa w organizmie. Ładunek został przetransportowany na pokładzie transportowca C-17 Globemaster III.

Transport zrealizowano 17 marca. Trzynaście palet wyposażenia opuściło bazę Aviano i trafiło do bazy Memphis. Tam ładunek został przeładowany do samolotów firmy kurierskiej FedEx, które dostarczyły go w różne rejony państwa. USAF nie chciał ujawnić, skąd Amerykanie wzięli we Włoszech taką ilość wyposażenia wykorzystywanego przy diagnozowaniu wirusa.

Informacje na ten temat podał za to Departament Zdrowia. Producentem zestawów do testów jest przedsiębiorstwo Copan Diagnostics z Lombardii. Jak podaje amerykańskie radio publiczne, firma jest w stanie produkować do 720 tysięcy szpatułek dziennie. Obecnie produkcja trwa przez całą dobę.

#koronawirus #usa #wlochy #wojsko

Data: 19.03.2020 19:15

Autor: turtelian

Zeby faktycznie zobaczyc ile osób zgineło z powodu wirusa, trzeba bedzie poczekac rok.

Bo co nam mówi, że dzis we wloszek zgineło 450 osób od wirusa ? w sumie to nic bo być może to osoby były już na wykończeniu i i tak by zmarły za tydzien dwa czy miesiac na jedna z chorób (99% mialo chorobe lub wiele chorob przewlekłych).

W tamtym roku we włoszek zmarło 640 tys osob co daje ponad 1700 dziennie, za rok zobaczymy czy faktycznie liczba ta się zwiększy. Obstawiam, że połowa lub więcej tych przypadków i tak by umarła w ciągu miesiąca. Więc nadmierne ekscytowanie się śmiertelnością we włoszech uważam za nieuzasadnione.

#niepopularnaopinia #koronawirus #epidemia #wlochy #statystyka

Data: 18.03.2020 11:35

Autor: Starszyoborowy

Coraz więcej przypadków łamania zakazu wychodzenia z domu we Włoszech. Władze zapowiadają kontrole sygnałów z telefonów komórkowych. We włoskich mediach głośno jest o wpisie na jednym z portali społeczościowych autorstwa burmistrza Bacoli, miasteczka położonego w regionie Kampania w południowej części Włoch. Josi Gerardo Della Ragione przyznał, że w poniedziałek władze miejskie zidentyfikowały 37 osób, które mimo obowiązujących zakazów poruszały się po mieście bez poważnej przyczyny. Dzień później takich osób było już 157.

#wlochy #koronawirus

PornHub wspomoże Włochy w kwarantannie darmowymi kontami

Data: 13.03.2020 14:21

Autor: malcolm

dobreprogramy.pl

#koronawirus #wlochy

"Forza Italia, kochamy was" – pisze PornHub w ogłoszeniu, w którym deklaruje wsparcie walki z koronawirusem we Włoszech. Pornograficzny potentat , aby zamanifestować chęć nakłonienia ludzi do pozostania w domach, aż do 3 kwietnia 2020 r. udostępni wszystkim mieszkańcom Włoch darmowe konto premium.

Pewnie wielu włochów w końcu pozna gdzie ich córka, siostra etc znika.

Unia Europejska nie pomaga Włochom . . . Robią to Chińczycy

Data: 13.03.2020 11:04

Autor: ziemianin

ilprimatonazionale.it

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #wlochy #chiny #pomoc #koronawirus #covid19

Włoskie władze za pośrednictwem prezydenta Sergio Mattarelli po raz kolejny wystosowały apel do państw Unii Europejskiej, aby pomogły one Włochom w ich walce z koronawirusem. Jak na razie podobne prośby pozostają bez odzewu ze strony państw unijnych, natomiast do Włoch przybyła już pomoc z Chińskiej Republiki Ludowej. Do Włoch dotarł sprzęt medyczny oraz dziewięciu chińskich specjalistów od chorób zakaźnych.

Unia Europejska nie pomaga Włochom . . . Robią to Chińczycy

Mattarella w pierwszej kolejności odpowiedział na działania podejmowane przez Europejski Bank Centralny. Szefowa tej instytucji, Christine Lagarde, ostrzegała wczoraj przed negatywnymi skutkami epidemii dla perspektyw europejskiego wzrostu gospodarczego. Jednocześnie stwierdziła ona, że EBC nie jest od tego, aby zmniejszać spready w stosunku do włoskiego długu państwowego. Tymczasem włoski prezydent oczekuje pomocy ze strony UE we wspólnym interesie Europy, a nie pogarszania sytuacji.

„Włochy przeżywają trudną sytuację, a ich doświadczenie w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa prawdopodobnie przyda się wszystkim krajom unijnym” – dodał Matarella. Włoski prezydent właśnie z tego powodu oczekuje solidarności ze strony pozostałych członków Wspólnoty Europejskiej.

Jak na razie podobne prośby pozostają bez odpowiedzi. Można było przekonać się o tym podczas wczorajszej wideokonferencji unijnych ministrów zdrowia, gdy unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego, Thierry Breton, zwrócił się do włoskiego rządu o wyrażenie pilnej potrzeby dostarczenia pomocy. W odpowiedzi Włochy zaapelowały zwłaszcza o dostarczenie respiratorów, na co odpowiedzią miała być głucha cisza. Podobnie było już pod koniec lutego, gdy władze w Rzymie zwróciły się o dostarczenie maseczek ochronnych.

Tymczasem Włochom pomagają Chińczycy. Już wczoraj późnym wieczorem w Rzymie wylądował samolot z Szanghaju, który przetransportował wentylatory, respiratory, elektrokardiografy oraz dziesiątki tysięcy maseczek ochronnych i innych urządzeń medycznych. Ponadto do Włoch przyjechało dziewięciu specjalistów zajmujących się chorobami zakaźnymi.

Włoski rząd zamknął cały kraj . . . 60 mln ludzi objętych kwarantanną

Data: 10.03.2020 20:10

Autor: ziemianin

goldenmark.com

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #wlochy #kwarantanna #koronawirus

"W ramach walki z koronawirusem włoski rząd podjął decyzję o zamknięciu całego kraju. Ogłaszający tę decyzję premier Giuseppe Conte powiedział, że w kraju nie obowiązują już pojedyncze „czerwone strefy”. Od teraz cały kraj jest „czerwoną strefą”.

Włoski rząd zamknął cały kraj . . . 60 mln ludzi objętych kwarantanną

Decyzja ta jest bezprecedensowa. W Chinach zamknięte było 11-milionowe miasto Wuhan. We Włoszech kwarantanną objętych jest w tym momencie 60 milionów obywateli. Oznacza to, że nie mogą oni wychodzić z domów, poza sytuacjami pilnymi, związanymi ze zdrowiem lub w celach zawodowych. Zamknięte zostały wszystkie miejsca publiczne (szkoły, uczelnie, kina, siłownie etc.), a żeby przemieścić się z miasta do miasta, Włosi będą musieli wypełniać formularze oraz przedstawiać „istotne oraz pilne powody”.

Pierwotnie kwarantanną miało być objęte 14 prowincji Włoch, jednak gwałtowny wzrost potwierdzonych przypadków zakażenia, zgonów oraz pacjentów, którzy trafili na oddział intensywnej terapii sprawił, że rząd zdecydował się zamknąć cały kraj.

Włosi przeprowadzili masowy szturm na sklepy. W reakcji na panikę i wykupywanie żywności, kancelaria premiera zapewniła, że sklepy spożywcze pozostaną otwarte, a dostawy żywności będą zagwarantowane. Ograniczenia w poruszaniu się nie będą dotyczyły zakupów.

Obecnie we Włoszech liczba potwierdzonych zakażeń wynosi 9 172. Pod tym względem Włochy są drugim krajem po Chinach. Liczba osób, które poniosły śmierć w wyniku COVID-19 wzrosła do 463"

"Rząd Włoch poinformował we wtorek, że przeznaczy ok. 10 mld euro na przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa. Resort finansów zapowiedział, że spłaty kredytów hipotecznych będą zawieszone w całym kraju do czasu opanowania epidemii"


463 osoby zmarły w wyniku koronawirusa i zamknęli cały kraj.

Bardzo dziwna sytuacja i niebezpieczna. Rządy państw wprowadziły ustawy, które z jednej strony mogą pomóc, z drugiej strony zaszkodzić.

Niepokojące jest to, że tak duże środki zapobiegawcze czyni się w imię… ochrony obywateli?

Może być również taka sytuacja, że rządy państw wiedzą dużo więcej na temat koronawirusa.

Stąd te drastyczne środki…

Do tego dochodzi niszczenie całych gospodarek.

Kto zrekompensuje tak olbrzymie straty firmom, które utrzymują państwa?

Zawieszają kredyty… dobre i to…

W Rzymie kolejki do sklepów w związku z limitem wpuszczanych klientów

Data: 10.03.2020 16:42

Autor: Starszyoborowy

niezalezna.pl

Do sklepów i supermarketów w Rzymie ustawiają się kolejki. Znacznie ograniczono liczbę wpuszczanych do środka klientów. Zgodnie z rozporządzeniem rządu od dziś obowiązuje zakaz wszelkich skupisk w związku z epidemią koronawirusa.

#koronawirus #wlochy

Data: 10.03.2020 13:11

Autor: Starszyoborowy

Po południu przyjeżdżają do mnie dwie klientki które tydzień spędziły na nartach we Włoszech. Przygotowałem na ich przyjęcie środek odkażający.

Jakbym wieczorem zaczął pisać straszne głupoty to miejcie dla mnie trochę litości i nie minusujcie.

#koronawirus #wlochy

Data: 10.03.2020 12:39

Autor: Immortal_Emperor

Czytam posty osób na grupie FB "Polacy we Włoszech". Ludzie którzy tam mieszkają powyjeżdżali na urlopy, na pogrzeby do Polski albo daleko od miejsca zamieszkania, są w czarnej dupie i w postach rozpaczają. Wolałbym się w takiej sytuacji nigdy nie znaleźć, zwłaszcza gdzieś w kraju którego nie znam. Szczerze współczuje ludziom, którzy gdzieś utknęli i są bezradni bo nie wiedzą co dalej zrobić. #koronawirus #wlochy

Wiara w czasach koronowirusa, czyli śmiercionośne kościoły i bezużyteczny Bóg

Data: 10.03.2020 09:47

Autor: kisiel

wpolityce.pl

Przez całe wieki, gdy wybuchały epidemie dżumy, cholery lub czarnej ospy, katolicy zachowywali się tak samo: garnęli się do kościołów, przystępowali do sakramentów, szukali ratunku w Bogu. Organizowano nabożeństwa, procesje i pielgrzymki przebłagalno-pokutne w intencji oddalenia nieszczęścia.

Teraz Kościół w obliczu koronowirusa zachowuje się inaczej. W Rzymie i w całych Włoszech – w obawie przed zarażeniem – zakazano do 3 kwietnia publicznego odprawiania Mszy i dostępu wiernym do sakramentów.

W ten sposób w świadomości ludzi utrwala się obraz kościołów jako miejsc podwyższonego ryzyka, od których lepiej trzymać się z daleka jako ognisk potencjalnej epidemii. Eucharystia przestaje być traktowana jako Chleb Życia, a zaczyna kojarzyć się jako źródło możliwego zarażenia. Tak jakby Bóg w Najświętszym Sakramencie zarażał, jakby niósł dotyk śmierci.

#wlochy #chrzescijanstwo

Kolejny problem we Włoszech. W więzieniach trwają bunty

Data: 10.03.2020 08:51

Autor: Starszyoborowy

wgospodarce.pl

W 27 więzieniach we Włoszech trwają bunty z powodu ograniczeń, wprowadzonych w ramach prewencji w związku z epidemią koronawirusa – podały w poniedziałek media. Z zakładu karnego w Foggii w Apulii uciekło 20 więźniów, w Rzymie osadzeni wzniecili pożar.

#koronawirus #wlochy

Data: 09.03.2020 12:32

Autor: reflex1

Obecny sezon Serie A może zostać zakończony. Domagają się tego minister sportu i szef Włoskiego Związku Zawodowych Piłkarzy. Wszystko spowodowane rozprzestrzeniającym się koronawirusem.

We wtorek władze ligi, włoskiej federacji i przedstawiciele rządu spotkają się jeszcze raz, by podjąć decyzję, czy rozgrywki zostaną zawieszone. A w praktyce – odwołane, bo jeśli jakieś mecze zostaną przełożone, później i tak zabraknie czasu, żeby je nadrobić. Regulamin rozgrywek nie wyjaśnia, kto w tej sytuacji zostanie mistrzem, kto spadnie, a kto zagra w europejskich pucharach, bo dotychczas sezony przerywały tylko wybuchy wojen. Najpewniej ten sezon zostanie uznany za nieodbyty. Po prostu wymaże się z historii te 26 rozegranych kolejek. Część zespołów niezasłużenie się utrzyma, a kilka niesprawiedliwie zostanie w Serie B na kolejny sezon. Mistrza nie będzie, a w europejskich pucharach zagrają te same zespoły, co w tym sezonie.

#koronawirus #pilkanozna #wlochy #seriea

Data: 08.03.2020 21:45

Autor: xeerxees

#wlochy #wirus #ue

Włochy zbankrutują przez wirusa, i tak stali na skraju załamania gospodarczego, taki cios przy gospodarce nastawionej na turystykę wykończy ich, na pewno wpadną w recesję w 2020 roku. Czy to będzie początek upadku strefy Euro ? To nie taki mały kraj jak Grecja że można ich uratować. W roku 2019 – Włosi wykazali tylko 0,3% wzrostu PKB – pomimo ciepłego i długiego lata.

Data: 08.03.2020 13:42

Autor: reflex1

Włoskojęzyczny kanton Ticino może być od jutra w poważnych tarapatach. Graniczy on z objętą kwarantanną Lombardią. Z tym ze codziennie z tego regionu do szwajcarskiego kantonu przyjeżdża około 70k ludzi do pracy. Parę tysięcy pracuje w służbie zdrowia.

A na razie nie wiadomo czy będą mogli przyjechać.

#koronawirus #szwajcaria #wlochy #swissinfo

W Wenecji odwołane wszystkie Msze, także w Środę Popielcową

Data: 24.02.2020 11:18

Autor: kisiel

gosc.pl

Katolicki patriarchat Wenecji podjął w niedzielę decyzję o odwołaniu wszystkich Mszy w mieście w związku z szerzeniem się koronawirusa. Odwołano również Msze w Środę Popielcową. Decyzja, jaką podjął patriarcha miasta Francesco Moraglia, jest konsekwencją rozporządzenia władz regionu Wenecja Euganejska o odwołaniu wszystkich masowych uroczystości, w tym także kulturalnych i sportowych oraz wszelkich imprez w związku z potwierdzonymi tam przypadkami groźnego wirusa.

#wlochy #newsy #newsyzeswiata #wenecja

Rekordowo ciepła zima we Włoszech. Truskawki już dojrzały

Data: 17.02.2020 07:38

Autor: HaHard

rmf24.pl

We Włoszech kilka tygodni wcześniej niż zwykle dojrzały truskawki, które już są w masowej sprzedaży, a mimozy, wręczane w Dniu Kobiet mogą nie doczekać 8 marca- to efekty rekordowo ciepłej zimy. Według ekspertów wywołała ona rewolucję w ogrodach i uprawach.

#hahard #wlochy #nauka #klimat #gospodarka

#italyexit Teraz Włochy? „Albo Unia Europejska się zmieni, albo zróbmy jak Anglicy”

Data: 16.02.2020 22:35

Autor: ziemianin

medianarodowe.com

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #italyexit #uniaeuropejska #wlochy

Czy Włochy już niedługo mogą podążyć śladem Anglii? Na razie wzywają do zmian w Unii Europejskiej. Tak mocną postawę zapowiedział Matteo Salvini.

#italyexit Teraz Włochy? „Albo Unia Europejska się zmieni, albo zróbmy jak Anglicy”

Polacy przez lata są okłamywani i manipulowani przez polityków, media i dziennikarzy. Tak ze strony PiS, „ponieważ większość Polaków jest za Unią Europejską”, jak i ze strony KO czy Lewicy, bo te popierają projekt „wspólnej Europy” rękami i nogami. Przez to prawda o patologiach w Unii Europejskiej nie dociera do zwykłych ludzi, a więc poparcie dla tej instytucji zostaje bez zmian. Zamknięte koło. Wczoraj informowaliśmy o wspaniałych wynikach narodowców w sondażach na Słowacji. Teraz mocny głos dotarł do nas z Włoch.

Przypomnijmy, że w wyniku zdrady „antysystemowego” Ruchu Pięciu Gwiazd, Matteo Salvini i jego prawicowa Liga musieli odejść z rządu. Ruch rozpoczął współpracę ze skompromitowaną Partią Demokratyczną. To nawet zabawne, że Ruch Pięciu Gwiazd współpracuje z Kukiz’15. Poparcie dla Ligi Matteo Salviniego jest jednak najwyższe. Popiera ją aż ponad 30% Włochów. Poparcie dla Ruchu Pięciu Gwiazd drastycznie spadło (w ostatnich wyborach było to 32%, teraz niecałe 15%). Olbrzymi wzrost poparcia zaliczyła też partia włoskich narodowców – Bracia Włosi mogą liczyć już na ok. 11% głosów.

Włochy prawdopodobnie czekają więc jednoznacznie prawicowe rządy. Unia Europejska jest tym przerażona. Kolejny kraj może wymknąć się spod kontroli liberałów i lewicy, której nikt nie kontroluje. Matteo Salvini zaapelował, że „albo Unia Europejska zmieni się, albo nie ma sensu, by dalej istniała”. „Albo jest się w środku zmieniając reguły tej Europy albo, jak powiedział mi pewien rybak: ludzie, zróbmy jak Anglicy (…) Nie ma sensu siedzieć w klatce, w której nie pozwalają ci być rybakiem, lekarzem czy badaczem” – dodał Salvini. Według wielu specjalistów, to właśnie antyunijne i antyimigranckie hasła zapewniają Lidze pierwsze miejsce w sondażach.

Salvini: Albo UE się zmieni, albo nie ma sensu, by dalej istniała

Data: 16.02.2020 09:15

Autor: Starszyoborowy

niezalezna.pl

Lider prawicowej włoskiej Ligi Matteo Salvini oświadczył dzisiaj, że „albo UE zmieni się, albo nie ma sensu, by dalej istniała”. Zasugerował, że jeśli nie dojdzie do zmiany zasad w Unii, Włochy mogłyby pójść śladem Wielkiej Brytanii, która z niej wystąpiła.

#ue #wlochy #polityka

Nie tylko gospodarka jest we Włoszech w zapaści. Kraj szybko się wyludnia

Data: 15.02.2020 22:18

Autor: HaHard

forsal.pl

Włochy cierpią nie tylko z powodu gospodarczej recesji. Demografia tego kraju znajduje się w największej zapaści od blisko stulecia. Populacja Włoch zmniejszyła się w 2019 piąty rok z rzędu. Liczba zgonów była większa od liczby urodzeń o prawie 212 tys. Prezydent Sergio Mattarella powiedział nawet, że obawia się o przyszłe „istnienie swojego kraju”.

#hahard #wlochy #ekonomia #gospodarka #demografia

We włoskich szkołach nauka o zmianach klimatu będzie przedmiotem obowiązkowym

Data: 07.01.2020 09:02

Autor: swiatoze

swiatoze.pl

Włoski minister edukacji Lorenzo Fioramonti poinformował, że od nowego roku szkolnego do włoskiego programu nauczania wprowadzone zostaną lekcje poświęcone zmianom klimatu i zrównoważonemu rozwojowi. Nowy przedmiot będzie obowiązkowy, co – zdaniem Fioramontiego – sprawi, że Włochy znajdą się w czołówce państw zapewniających swoim obywatelom odpowiednią edukację ekologiczną.

#ekologia #globalneocieplenie #zmianyklimatu #wlochy

Niemcy transportują uchodźców do Włoch

Data: 29.12.2019 10:18

Autor: kisiel

magnapolonia.org

Niemiecki statek Alan Kurdi otrzymał pozwolenie od włoskiego rządu na zacumowanie w jednym z sycylijskich portów. Na pokładzie znajduje się 32 uchodźców z Libii. Wśród pasażerów statku, nie licząc załogi, jest 17 mężczyzn, 10 dzieci oraz 5 kobiet. Rzecznik niemieckiej organizacji pozarządowej Sea-Eye, Gorden Isler poinformował, że migranci zejdą w niedzielę na ląd we włoskiej miejscowości Pozzallo.

#niemcy #wlochy #newsy #newsyzeswiata #imigranci

Włoscy nacjonaliści wygrali z Facebookiem!

Data: 14.12.2019 11:59

Autor: kisiel

medianarodowe.com

Sąd zwrócił uwagę, że Forza Nuova czy CasaPound to legalne i zarejestrowane partie polityczne, a usuwanie ich kont to próba wykluczenia ich z debaty publicznej. Sąd nakazał Facebookowi przywrócenie stron, a także pokrycie kosztów sądowych i wypłatę po 800 euro za każdy dzień od usunięcia kont. W Polsce mimo, że wiceministrem cyfryzacji jest były narodowiec, politycy potrafią tylko gadać, a Facebook robi co chce.

#polityka #wlochy #newsy #newsyzeswiata #facebook #nacjonalizm

"Wojna truflowa". Nielegalni zbieracze trują psy! W tle potężne pieniądze za grzyby droższe od złota

Data: 04.11.2019 11:14

Autor: ziemianin

swiatrolnika.info

#ciekawostki #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #tryfle #piemont #wlochy #zywnosc #jedzenie

W Piemoncie rocznie sprzedaje się trufle za około pół miliona euro! Białe trufle wyglądają niepozornie, nawet nieapetycznie, a mimo to nazywane są jedzeniem bogów, białym złotem, sacrum sacrorum gastronomii. Biała trufla to jeden z najrzadszych i najdroższych przysmaków świata! Jednak tam gdzie pieniądze, tam konkurencja… W tym roku zanotowano już 8 otrutych psów w ciągu 3 tygodni!

"Wojna truflowa". Nielegalni zbieracze trują psy! W tle potężne pieniądze za grzyby droższe od złota

"We włoskim Piemoncie nastał sezon na białe trufle, najdroższą odmianę tego ekskluzywnego rarytasu. Ale grzybiarzom coraz bardziej daje się we znaki "wojna truflowa" – bezwzględna walka nielegalnych zbieraczy. Trują psy, wyrywają zielone trufle niszcząc grzybnię. Wojna trwa, bo za kilogram białej trufli można dostać nawet 25 tys. zł."

"Jednak w pobliżu miejscowości Alba w północno-zachodnich Włoszech toczy się bezlitosna wojna między grzybiarzami. W zwalczaniu konkurencji nie przebierają w środkach. – Dochodzi do tego, że nawet truje się psy"

– skarżą się zbieracze trufli.

W ciągu ostatnich trzech tygodniu otruto osiem specjalnie wyszkolonych psów. Nielegalni zbieracze trufli od lat wyrywają z ziemi zielone trufle. Takie działanie niszczy całą grzybnię białej trufli. Ofiarami nielegalnych grzybiarzy padają także dzikie zwierzęta leśne, które dają się zwabić np. przez zatruty strychniną pokarm.

"Walka toczy się o bardzo duże pieniądze. Biała trufla jest droższa od złota. Cena za gram okazałego grzyba jest dwu-, a nawet trzykrotnie wyższa od złota. Kilogram może kosztować nawet 25 tys. zł."

Policja leśna z Alby twierdzi, że jest na tropie sprawców otruć zwierząt. Próbuje złapać nielegalnych grzybiarzy, którzy licznie pojawili się w lasach bez wymaganych licencji.

Burmistrz odpłynął? Kara do 500 euro za "maltretowanie gałęzi drzew" kijami

Data: 04.11.2019 11:08

Autor: ziemianin

tvp.info

#ciekawostki #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #wlochy #kasztany #zbior #niszczenie #drzewo #kara

Kara do 500 euro za uderzanie kijami w gałęzie drzew kasztanowych i potrząsanie nimi grozi w miejscowości Montecreto koło Modeny na północy Włoch. Tamtejszy burmistrz wprowadził tę grzywnę, by położyć kres niszczeniu drzew w czasie zbiorów jadalnych kasztanów.

Burmistrz odpłynął? Kara do 500 euro za "maltretowanie gałęzi drzew" kijami

Zbieracze i smakosze tego jesiennego przysmaku, by go zdobyć dosłownie szturmują drzewa uzbrojeni w kije. Właśnie tym burmistrz miasteczka Leandro Bonucchi tłumaczy wydanie rozporządzenia zabraniając zachowań, które określił jako „maltretowanie” drzew.

– Widzieliśmy zawstydzające sceny, gdy ludzie po to, aby zebrać garść kasztanów, okładali kijami gałęzie, które pękały – powiedział Bonucchi, cytowany przez miejscowe media.

Wprowadzony został zakaz „strącania drągiem kasztanów, ucinania gałęzi, zrywania kasztanów w łupinie, potrząsania drzewami i wyrządzania im szkód”.

W rozporządzeniu mowa jest też o tym, że należy chronić drzewa kasztanowe, rosnące na całym obszarze miejscowości, „przed szkodami, jakie mogą wywołać niedoświadczeni zbieracze”.

Dekret nie zabrania zbierania kasztanów, które są symbolem tego miasteczka w regionie Emilia-Romania. Precyzuje jednak, że można je tylko podnosić z ziemi.

Data: 08.10.2019 12:55

Autor: KLAssurbanipal

Włoscy bersalierzy niosą rowery, fotografia z czasów I wojny światowej.

Bersalierzy są lekką, mobilną piechotą włoską, która w założeniu ma przemieszczać się w trudnych i nietypowych warunkach wojennych. W 1836 r. powstał pierwszy korpus bersalierów w armii Królestwa Sardynii. Podczas pierwszej defilady z ich udziałem, która odbyła się w Turynie zaskoczyli widownię szybkim marszem – 130 kroków na minutę. Bersalierzy brali udział w wojnie krymskiej oraz w obu wojnach światowych. Do 1883 sformowano 12 pułków bersalierów. Podczas I wojny światowej ich liczba wzrosła do 21. Aktualnie w armii włoskiej istnieje 6 pułków tej formacji. Obecnie bersalierzy są wysyłani w "zapalne miejsca" m.in. na Bałkany, do Somalii czy Iraku. Cechą charakterystyczną umundurowania są kapelusze z szerokim rondem, do których doczepiane są pęki ciemnych piór kogucich.

#Italia #Wlosi #Wlochy #bersalierzy #rower #bike #IWW #Irak

Data: 03.10.2019 21:42

Autor: KLAssurbanipal

Kilka słów o cywilizacji nuragijskiej.

Na zdjęciu widoczny jest nuragijski wojownik z Sardynii (rekonstruktor Alessandro Atzeni). Rekonstrukcja powstała na podstawie figurek nuragijskich wojowników, które znajdują się w Sardyńskim Muzeum Archeologicznym w Cagliari. Dotychczas odkryto ich aż kilkaset. Zdjęcia figurek zamieszczam w komentarzach.

Cywilizacja nuragijska rozwijała się od około XVII wieku p.n.e. do około II wieku p.n.e. głównie na Sardynii i Korsyce. Pochodzenie Nuragijczyków nie jest do końca jasne. Był to pasterski lud składający się z plemion złożonych ze struktur klanowych. Nuragijczycy wznosili megalityczne budowle tzw. nuragi, będące stożkowatymi wieżami wzniesionymi nad kamiennymi ołtarzami. Osiągały nawet 20 m wyskości. Najstarsze nuragi datowane są na XV wiek p.n.e. budowano je z kamieni, bez użycia zaprawy (zdjęcia zamieszczam w komentarzach). Skupisko nuragów – Su Nuraxi w pobliżu miejscowości Barumini zostało wpisane w 1997 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Liczba wszystkich dotychczas odkrytych nuragów to aż 7000 budowli. Istnieją teorie, że ludy Szerden wymieniane wśród Ludów Morza to Sardowie z tego okresu. Teorię może poprzeć odnalezienia fenickiej inskrypcji z IX w p.n.e. z Nora, gdzie Sardynia występuje właśnie pod nazwą "be-shardan". Na uwagę zasługuje też porównanie sardyńskich figurek rogatych wojowników z egipską ikonografią gdzie widzimy dość podobnych Szardów. Nie brakuje też teorii aby Sardyńczyków łączyć z platońską Atlantydą. Powstają na ten temat amatorskie książki, ale za tą tezą opowiada się też część badaczy ze świata nauki.

#Italia #Sardynia #Wlochy #wojownik #warrior #cywilizacja #starozytnosc

Nigeryjskie prostytutki zalewają Włochy

Data: 18.09.2019 09:20

Autor: ziemianin

autonom.pl

#codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #wlochy #prostytutki #handelludzmi

Prawicowy włoski dziennik „Il Giornale” opublikował obszerny reportaż na temat wykorzystywania seksualnego imigrantów, trafiających do tego kraju za pośrednictwem gangów zajmujących się handlem ludźmi. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat we Włoszech o blisko 600 procent wzrosła liczba cudzoziemców oferujących swoje usługi seksualne, natomiast część z nich po rytuałach voodoo uważa, że posiada dług wobec swoich sutenerów.

Nigeryjskie prostytutki zalewają Włochy

wymagany włoski lub translator :)

Źródło: Parma, odkrycie Nigeryjczyków zmuszonych do prostytucji: aresztowano „madame”

Właśnie o takiej liczbie mówią przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), dodając jednocześnie, że zjawisko to coraz częściej dotyczy zwłaszcza nieletnich dziewcząt, wykorzystywanych już w trakcie swojej długiej podróży do Europy. Dziennikarze „Il Giornale” opisują losy takich osób na przykładzie nigeryjskich prostytutek przebywających w miejscowości Castel Volturno w południowej części kraju.

Gazeta zauważa w swoim reportażu, że przybysze z Nigerii różnią się w znaczący sposób od innych imigrantów przeprawiających się do Włoch przez Morze Śródziemne. Nie uciekają oni bowiem przed wojną albo głodem, lecz po prostu starają się dostać do Europy w poszukiwaniu lepszej przyszłości pod względem ekonomicznym.

„Il Giornale” opisując przypadek Castel Volturno zwracają uwagę na dobrą organizację grup zajmujących się handlem ludźmi, a także ich wykorzystywaniem do prostytucji. Rozwija się ona więc na dwóch poziomach – pierwszy z nich obejmuje prostytucję uliczną dotyczącą kobiet mających dług wobec zawiadującej nimi tzw. „madame”, zaś drugi odnosi się do nierządu uprawianego w „domach łączności”, czyli najczęściej prywatnych mieszkań służących do obsługiwania klientów.

Co najciekawsze, z usług prostytutek z „domów łączności” nie korzystają wcale Włosi, ale najczęściej właśnie osoby pochodzące z Afryki i zajmujące się między innymi handlem narkotykami. Sam wspomniany dług wobec „madame” dotyczy z kolei… praktyk voodoo. Nigeryjskie dziewczęta są bowiem przed wyjazdem poddawane właśnie takim rytuałom, po których uważają, że muszą spłacić określoną kwotę, najczęściej sięgającą blisko 50 tys. euro. Są one przekonane, iż w przeciwnym razie im albo ich bliskim grozi śmierć.

Data: 03.09.2019 10:08

Autor: ziemianin

#fotografia #earthpornpics #SanMarino #wlochy #historia #ciekawostki #tapeta #wallpaper

Wieża Guaita w San Marino

San Marino błyszczy. W "Najbardziej Pogodnej Republice".

Choć niektóre szczegóły dotyczące założenia San Marino różnią się w zależności od tego, kto opowiada tę historię, pewne jest to, że w IV w. p.n.e. kamieniarz zbudował chrześcijańską kaplicę na wzgórzu w pobliżu wybrzeża Morza Śródziemnego i założył osadę, która dzieliłaby nazwę z Saint Marinus. W ciągu wieków narody europejskie rosły, kurczyły się i zmieniały – ale San Marino pozostało, ostatecznie graniczyło ze wszystkimi stronami z Włochami. Dziś ten malutki naród, czasami nazywany Najspokojniejszą Republiką San Marino, świętuje 1718 lat istnienia i swój status najmniejszej republiki świata – 62 kilometry kwadratowe urokliwej Europy osadzone w północno-wschodnim regionie Włoch.

Data: 27.08.2019 20:54

Autor: FiligranowyGucio

"The Mask" by Lynda Kay & Lemmy K.

https://www.youtube.com/watch?v=i4LKdEcDGdM&list=PLqfDsXNRlDg_e5_rvAlqNZ215dl18KwsQ&index=4&t=0s

Rogata dłoń

Inaczej: mano cornuta, sign of the horns, devil sign, devil horns, Leviathan Horns.W tłumaczeniu: rogata dłoń, znak diabła, rogi diabła.Układ dłoni ma przypominać rogaty łeb. Większość znanych określeń tego gestu odnosi się właśnie do rogów i demona, pojawiają się też odniesienia nawiązujące do nazw instytucji sportowych, np. drużyny Longorns, podczas której meczy kibice wyciągają ręce w takim układzie palców.

Gest jest szczególnie popularny w subkulturze satanistycznej oraz metalowej. Często jest widoczny na koncertach (szczególnie metalowych), jest też formą pozdrowienia w ramach metalowej subkultury. Rozpropagował go szczególnie Ron Dio, wokalista m.in. zespołu blackmetalowego Black Sabbath. On sam (jak przyznał w jednym z wywiadów) identyfikował ten gest z malocchio (złe oko, złe spojrzenie, zły czyn magiczny), co ma odniesienie wyłącznie okultystyczne. Więcej na temat malocchio wraz z definicją można znaleźć w książce o. Aleksandra Posackiego pt. „Okultyzm, magia, demonologia”

Na południu Europy "cornuto" (z włoskiego "corna" to "rogi") oznacza rogacza, zdradzanego żonatego mężczyznę (określenie "rogacz" funkcjonuje także w Polsce). Nie trzeba się jednak przejmować, jeśli ktoś postanowi nam "dorobić rogi", ponieważ w hinduizmie i buddyzmie bardzo podobny gest służy odstraszeniu zła i negatywnych emocji.

źródła

http://www.logo24.pl/Logo24/1,85831,5640489,Gesty__na_ktore_nalezy_uwazac.ht

https://egzorcyzmy.katolik.pl/rogata-dlon/

#ciekawostki #metalmusic #muzyka #dio #historia #wlochy #lemmy

Aktualnie nikt nie wyławia imigrantów Opublikowano: 21.08.2019 |

Data: 21.08.2019 14:38

Autor: FiligranowyGucio

wolnemedia.net

Minionej nocy ponad 80 afrykańskich migrantów, którzy od 19 dni czekali na pokładzie Open Arms, statku hiszpańskiej organizacji humanitarnej o tej nazwie, na pozwolenie dobicia do portu w Lampedusie, mogło w końcu dostać się na wyspę. Statek został jednocześnie aresztowany przez władze włoskie. Ostatni taki statek – francuski Ocean Viking z ponad 350 osobami na pokładzie – czeka na pozwolenie przybicia do włoskich wybrzeży, co znaczy, że nikt już nie ratuje migrantów na morzu.

#emigracja #wlochy #statki #morze #afryka

Palmanova – niesamowita forteca i miasto idealne

Data: 03.07.2019 13:42

Autor: ziemianin

smartage.pl

#codziennaprasowka #wlochy #widokzdrona #ciekawostki

Palmanova – niesamowita forteca i miasto idealne

Pod koniec XVI wieku w północno-wschodnich Włoszech Wenecjanie rozpoczęli budowę olbrzymiej twierdzy i miasta Palmanova, które miało ochraniać te rejony przed najazdem wojsk Osmańskich. Prace nad twierdzą prowadzono aż do początku XIX wieku.

Palmanova miała być nie tylko potężną i nowoczesną twierdzą, ale również miastem idealnym. Każdy fragment twierdzy i znajdujących się w jej wnętrzu zabudowań był dokładnie projektowany. Również pierwsi mieszkańcy miasta byli dokładnie dobierani z pośród najbogatszych i najbardziej znamienitych rodów Weneckich. Oficjalnie miasto utworzono 7 października 1593 roku, ale budowę twierdzy kontynuowano przez kolejnych kilkaset lat.

Youtube: Palmanova, Włochy, widok z drona

Włoska policja aresztowała 18 osób za rzekome pranie mózgu i sprzedaż dzieci

Data: 28.06.2019 08:28

Autor: HowardLovecraft

theguardian.com

Włoska policja aresztowała 18 osób, w tym burmistrza, lekarzy i pracowników socjalnych, za rzekome pranie mózgu podatnych dzieci, by myślały, że były wykorzystywane przez rodziców, aby mogły zostać sprzedane rodzicom zastępczym. W procederze używano rysunki z konotacjami seksualnymi oraz terapię elektrowstrząsami jako „małą maszyną pamięci” do tworzenia fałszywych wspomnień o nadużyciach seksualnych. Dzieci sprzedawano za gotówkę, jednocześnie uniemożliwiając im kontakt z rodzicami biologicznymi.

#europa #wlochy #przestepczosc #mkultra

Włosi rozpętali burzę nowym uderzeniem w imigrantów

Data: 13.06.2019 16:59

Autor: kicioch2

o2.pl

Imigranci ratowani na Morzu Śródziemnym są solą w oku Włoch. Włoskie władze wprowadzają nowe prawo, które ma ukrócić pomoc dla przybyszów. Załogi łodzi i statków, które dobiją do brzegu z uratowanymi imigrantami, będą czekać surowe kary.

#europa #wlochy #imigranci

Data: 28.05.2019 20:45

Autor: FiligranowyGucio

Trentino Alto Adige: Lago di Carezza e Latemar – Karersee und Latemar

http://www.360visio.com/wp-content/uploads/v2/21-Fotografie360/06-Carezza/output/index.html

Jezioro Carezza (Karersee w języku niemieckim) to małe jezioro alpejskie położone w górnej części Val d'Ega na wysokości 1.534 m w gminie Nova Levante, około 25 km od Bolzano w Południowym Tyrolu. Znajduje się wśród gęstych lasów jodłowych i leży pod zboczami masywu Latemaru, który odbija się w jego krystalicznie czystej wodzie.

#zdjecia #przyroda #wlochy #gory #zdjecia

Włoski dramat

Data: 28.05.2019 17:18

Autor: Starszyoborowy

wgospodarce.pl

Komisja Europejska wskazała że zadłużenie Włoch jest dwukrotnie większe niż ustalone normy. Wobec tego istnieje szansa na uruchomienie procedury nałożenia kary na Włochy, co byłoby pierwszą taką sytuacją w historii. Kara dla Włoch miałaby wynosić 0,2% PKB, czyli ok. 3,5 mld USD, która zostałaby zdeponowana jako nieoprocentowany depozycie.

#wlochy #gospodarka

Włochy - Imigrant z Maroka spalił dwie osoby

Data: 21.05.2019 14:47

Autor: Immortal_Emperor

tvp.info

Dwie osoby zginęły, dwie zostały ciężko ranne, a 16 zatruło się dymem w wyniku pożaru koło Modeny na północy Włoch. Wywołał go imigrant z Maroka. Okradł on i podpalił posterunek straży miejskiej, a ogień przeniósł się na sąsiadujące z nim mieszkania.

#wlochy #imigranci #policja

Merkel nie chce współpracy z Salvinim

Data: 16.05.2019 15:15

Autor: Starszyoborowy

wgospodarce.pl

„Jest przecież oczywiste, że na przykład w polityce migracyjnej wychodzimy z zupełnie różnych założeń. Samo to jest powodem, dla którego EPL nie otworzy się na partię pana Salviniego” – powiedziała szefowa niemieckiego rządu w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla dziennika „Sueddeutsche Zeitung”.

#ue #wlochy #niemcy #polityka

Włosi wprowadzają kolejne kary dla przemycających imigrantów

Data: 12.05.2019 13:51

Autor: piotre94

wolnosc24.pl

Kary do 5,5 tysiąca euro od każdego migranta za nieprzestrzeganie rozkazów podczas akcji ratunkowej na morzu przewiduje projekt nowego dekretu MSW Włoch – pisze w sobotę włoska prasa. Resort chce mieć pełnię kompetencji, by zatrzymać statek z migrantami. #europa #wlochy #imigranci

Data: 02.05.2019 14:00

Autor: MrHardy

Craco, Włochy

Craco to miasto we Włoszech, wybudowane na zboczu wzgórza. Do 1963 roku było jeszcze zamieszkane przez około 1800 ludzi. Złe warunki mieszkalne, trzęsienia ziemi i obsuwanie się skalnego urwiska spowodowało, że mieszkańcy zostali przesiedleni do pobliskiej wioski. Dziś Craco świeci pustkami i popada w ruinę.

To malownicze miejsce należy do typowo średniowiecznych skupisk ludzkich, zbudowanych na skalistych terenach. Powstanie miasta datuje się na ok 1060, kiedy to Craco było pod wpływem jednego z największych wówczas arcybiskupów. Skutki bliskich powiązań z kościołem są widoczne w sposobie budownictwa i ilości kapliczek, które rozsiane są po całym miasteczku. W XIX wieku populacja miasteczka przekroczyła 2 tysiące osób. To kwitnące, odosobnione miejsce upadło po zastraszającej ilości nawiedzającej je trzęsień ziemi i huraganów. Na początku XX wieku ludzie z Craco emigrowali do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu "Amerykańskiego Snu", zostawiając opactwo niemalże puste. Ostatecznego rozrachunku dokonała epidemia, która w połowie XX wieku wygnała resztę mieszkańców w inne tereny świata.

Opis

Opis

#miastawidma #wlochy #caraco