Data: 16.04.2020 10:03

Autor: Ijon_Tichy

Jak możesz zostać pozbawiony prawa do posiadania własności prywatnej?

Kiedyś wystarczył jeden dekret narzucony przez Lenina, Trockiego, Stalina i to, co było twoje, przestawało być twoje. Dziś wcale nie musi się to odbyć w taki sposób, choć nie jest to wykluczone.

Dziś coraz częściej pojawia się zupełnie na serio pomysł (na szczeblu rządowym!), by bank mógł przejąć twoje pieniądze, jeśli będzie zagrożony bankructwem.

Państwo polskie kosi twoje prywatne pieniądze z OFE – TWOJE PIENIĄDZE! TWOJĄ WŁASNOŚĆ. I nic nie masz do gadania. Setki prywatnych miliardów złotych przechodzą na własność państwa.

A więc państwo od tak może jednym susem zabrać mi moje święte prawo własności, wolności? TAK!

Prosty przykład z wydarzeń bierzących – ogłoszeniem pandemii COVID-19 zabrano ci wiele swobód obywatelskich i nikt z ludzi władzy nawet głośno słowem nie piśnie, bo albo jest przemilczany, wykpiony albo ocenzurowany, wyklęty i sprowadzony do parteru. Natomiast ogół społeczeństwa aprobuje wszystko z góry na dół, choć jest to wymuszenie a czasem wręcz absurd (zakaz wstępu do lasów na przykład). Jednym, wielkim susem przeforsowano ideę obywatela elektronicznego – bez fizycznych dokumentów, monet i banknotów – uwiązanego szpiegującymi aplikacjami, kontrolowanego, a wszystko "dla dobra kolektywu", towarzyszu…

Podaję to jako przykład, gdyż jeszcze pół roku temu nazywano to teoriami dla foliarzy. Teraz jesteśmy naocznymi świadkami tego, jak to się odbywa i to za przyzwoleniem ogółu społeczeństwa. Wystarczy odpowiedni bodziec. To będzie postępować w tę stronę i nie ma odwrotu.

"Słynny filozof Georg Hegel /1770-1831/ zdefiniował zasady dialektyki nazwanej wkrótce dialektyką heglowską. Według Hegla, teza plus antyteza dają syntezę: walka przeciwieństw daje nową jakość, ani tezę ani antytezę.

W przełożeniu na metody walki społeczno -politycznej, najpierw należy sprokurować kryzys, który wywołuje powszechny protest przeciwko kryzysowi i powszechne oczekiwanie mas, aby z nim skończyć. Sprawcy tej tezy i jej antytezy, czyli protestu wobec kryzysu, proponują rozwiązanie, które powoduje zmiany z góry przez nich założone i oczekiwane. Zmiany te zostają zaakceptowane przez społeczeństwo, choć przedtem nie miało ochoty na taką akceptację.

Pominąwszy kozacki ruch przy asyście koronawirusa, to ogólnie rzecz ujmując dzisiaj pająk totalitaryzmu nie rzuca się na zdobycz raptownym, agresywnym skokiem, jak za czasów bolszewickich. Dziś odbywa się to wielotorowo, poprzez narastający system kontroli totalnej. Wyobraź to sobie jako sukcesywnie rozciąganą, przędzoną sieć pajęczą. Sieć, która rozciągana jest nad wieloma dziedzinami na raz, szczególnie w obrębie systemu kulturowego – mentalności ludzi. Ale też legislacyjnie, poprzez wprowadzanie kolejnych międzynarodowych rezolucji, ustaleń, które stają się PARADYGMATEM, czyli wyznacznikiem przemian dla wszystkich nacji w obrębie działalności tych międzynarodowych instytucji.

Przykład 1) – WHO – m.in. uczenie seksu już od noworodka, uczenie masturbacji przedszkolaków – pedofilia z białych rękawiczkach.

Przykład 2) ONZ i program "Agenda 2030" – zniesienie instytucji rodziny, zanegowanie małżeństwa, zanegowanie prawa rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem, forsowanie idei DEPOPULACJI (SIC!) zanegowanie idei państw narodowych na rzecz "globalnej świadomości" itd.

To tylko przykłady, bo tego jest znacznie więcej.

Pominę fakt, że w świadomości społecznej jest i będzie coraz bardziej lansowana idea "wygodnego braku posiadania własności" – zwykły człowiek będzie najemcą wszystkiego, zaś nie będzie właścicielem niczego i bodzie nauczony takiego stylu życia, będzie to akceptować. Jeszcze 30 lat temu fantastyką naukową był pomysł, żeby każdego obywatela można było lokalizować co do centymetra na podstawie urządzenia, które nosi przy sobie oraz stworzyć możliwość elektronicznego kontrolowania całego jego życia i wolności ekonomicznej i obywatelskiej. Dziś w zupełnie niezauważony w świadomości zbiorowej sposób, dokładnie to się stało, chodź jeszcze ten etap jest dopinany na ostatni guzik. Na tym poprzestanę, ale życzę wam długiego życia, a zobaczcie, że w tę stronę będzie to zmierzać.

#marksizm #nwo #komunizm #koronawirus #wlasnosc #wolnosc #totalitaryzm