Boleśnie niezaspokojony głód Polaków - brak mieszkań w Polsce nadal problemem

Data: 16.09.2020 08:15

Autor: false_nine

trybuna.info

W Polsce, w 2015 roku zweryfikowano poprzedni szacunek potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa – i określono je na 4,0 do 5,0 mln mieszkań. Jednak według innych szacunków, np. Lion,s Banku są one znacznie wyższe i wynoszą około 8,3 mln lokali. Dlatego też nadal istotnym zagadnieniem jest potrzeba dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

#publicystyka #gospodarka #ryneknieruchomosci #mieszkanie #artykul