Data: 21.08.2019 23:19

Autor: Alojz

Koszt przebywania wojsk amerykańskich w Niemczech,kosztował niemieckiego podatnika w ostatnich siedmiu latach 243 milionów euro.

Do tego niemiecki rząd dopłacił w ciągu siedmiu lat ,480 milionów euro, na finansowanie budowy/remontów baz NATO w Niemczech,co prawie w całości przypada na bazy amerykańskie


#wszystkooniemczech

Mój autorski tag o Niemczech


#usa #pieniadze #militaria #nato

Kartele sprywatyzowały złotówkę. Jak ją wyrwać z ich rąk?

Data: 21.08.2019 11:20

Autor: ziemianin

robertbrzoza.pl

#codziennaprasowka #wiadomosci #banki #nbp #pieniadze #zydzi #zloto

Art. 227.p.1 "Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wy­łączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza".

Kartele sprywatyzowały złotówkę. Jak ją wyrwać z ich rąk?

Art. 227.p.1 "Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wy­łączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza".

Wraz z przystąpieniem do Traktatu z Maastricht, Polsce została narzucona architektura monetarna polegająca na kreacji pieniądza, jako oprocentowanego długu.

Cytowany artykuł stał się artykułem martwym.

Szacuje się, że z tego powodu na społeczeństwo i gospodarkę nakła­dany jest haracz szacowany średnio na 120 mld zł rocznie. Takie są bowiem skutki nie rekom­pensowania społeczeństwu spadku wartości nabywczej, zgromadzonych pieniędzy na skutek inflacji, niewyrównywania niedoboru środków pieniężnych na wykup wzrostu PKB, lichwy, którą dusi się wypływ pieniądza na rynek.

Ten stan jest utrzymywany także z tego powodu, że świadomość monetarna Polaków jest prawie zerowa a 99% obecnych posłów, miałoby trud­ności z odpowiedzią na proste pytanie: skąd się biorą pieniądze?

Profesorowie od bankowości i finansów wiedzą i milczą, bo im za to płacą.

Epoka pieniądza kruszcowego (opartego o złoto) odeszła w niebyt i dobrze. Nastała era pieniądza czarterowego (statutowego), którym rządzą ekonomiczne strategie kotwiczenia waluty i instrumenty polityki pieniężnej. Nadszedł czas, aby Polacy tym nowym pieniądzem nauczyli się posługiwać, tak, jak robią to inne kraje, w których za finanse państwa nie odpo­wiadają pensjonarki.

Polska powinna powrócić do pieniądza suwerennego – na szczęście – gwarantowanego zapisem konstytucyjnym. Przy średnich parametrach wzrostu gospodarcze­go (ilości transakcji do obsłużenia) oraz inflacji, potrzeby emisyjne szacuje się na około 50 mld zł. Te pieniądze powinny być „dosypane” do obiegu, aby zmniejszać duszący naszą go­spodarkę „głód monetarny”.

W ostatniej dobie pieniądz został sprywatyzowany.

My musimy go z powrotem uspo­łecznić. Jest to – w zasadzie – najważniejszy aspekt naszego programu wyborczego, gdyż po­zwoli rokrocznie zwiększać dobrobyt obywateli na kwotę szacowaną na około 120 mld zł. Całkiem realne stanie się podniesienie płac o 50% w przeciągu trzech lat. Co jest ważne: nikt tego wzrostu płac nie będzie ustalał w Sejmie. To gospodarka zacznie ludzi lepiej wynagra­dzać.

Zrozum: obecnie nie trzeba kopać złota, aby pod jego zastaw emitować noty bankowe. Obec­nie pieniądz kreuje się z niczego („ex nihilo”) w systemie kreacji pierwotnej przez banki cen­tralne lub przez banki komercyjne pod zastaw długu. Kto nie kreuje pieniądza ‘ex nihilo” ten musi go pożyczać. Nasz dług wynika zatem z uśpienia art. 227 naszej Konstytucji. Niczego nikomu nie jesteśmy winni.

Naszą winą jest wybór ekonomicznych ignorantów do Sejmu.

Zapamiętaj:

 1. Powinnością Narodowego Banku Polskiego jest oszacowanie potrzeb emisyjnych zgodnie z ilościową teorią pieniądza i wpuszczenie tych pieniędzy do obiegu.

 2. Bezinflacyjny sposób rozproszenia emisji może zapewnić jedynie „zaparkowanie” tych pie­niędzy w gospodarce. Ten temat będzie wyjaśniany w trakcie kampanii wyborczej.

 3. Rozproszenie emisji musi być powszechne tak, aby stworzyć identyczne warunki płatnicze we wszystkich sektorach gospodarczych i na obszarze całego kraju.

 4. Rozproszenie emisji musi być społecznie akceptowalne, dlatego naszą propozycją jest skie­rowanie tych kwot na budowę pracowniczego kapitału produkcyjnego: równą kwotą dla każ­dego zatrudnionego wynikającą z podzielenia kwoty emisji przez ilość zatrudnionych w go­spodarce. Sfera budżetowa odniesie korzyści wtórne ze zwiększonych podatków.

Komentarz Roberta Brzozy:

Wszystkie banki na całym świecie pracują na licencji finansjery, czyli żydowskich rodzin bankowych.

To finansjera wymyśliła narzędzie, jakim jest kredyt. Każdy bank, który udziela kredytów, jest poddany systemowi finansjery.

Kredytowanie to udział w całym mechanizmie/zapleczu zabezpieczania kredytu.

Kredyt to druk waluty elektronicznej. W razie potrzeby kredyt zamieniany jest na walutę danego kraju. Jednak większość kredytu np. na dom, rozprowadza się w formie bezgotówkowej.

Przez ten bandytyzm gospodarczy, czyli narzucenie kredytu i zakaz drukowania własnego pieniądza, Polska jest uzależniona od żydowskiego bankiera.

Bankier może zrobić, co chce i z partią polityczną zarządzającą Polską i z firmą posiadającą duży kredyt i z Kowalskim mającym dom na kredyt.

W każdej chwili może nakazać, spłacić kredyt, pod karą zabrania domu, firmy czy zbankrutowania partii politycznej.

Dlatego każdy program wyborczy, powinien rozpoczynać się od powyższych celów.

Jedynie nie zgadzam się z punktem, co do rozproszenia tych 40 mld zł w gospodarce. Te pieniądze powinien dostać każdy obywatel polski, a nie wybrana grupa.

Data: 14.08.2019 16:13

Autor: bmbcz01

Dzisiaj cały świat finansów drży, ponieważ odwróciła się krzywa rentowności obligacji. Oznacza to, że 2-letnie obligacje USA są oprocentowane wyżej niż 10-letnie.

O krzywej rentowności pisałem już kilka razy, może w którymś wpisie przybliżę jeszcze bardziej jej temat, ale teraz napiszę krótko dlaczego wielu analityków, traderów i innych pracujących w finansach zbladło na tę wiadomość.

Tak jak kiedyś pisałem, jest to dosyć ciekawy wyznacznik, który zapowiada nadchodzącą recesję. Sprawdzał się już od dawna, podczas 9 ostatnich kryzysów.

Nie mówi się jednak o jednej rzeczy. Faktycznie można rozpoznać dzięki temu, że recesja się zbliża, ale nie można tego określić w czasie. Minimalny czas kiedy pojawiła się recesja po pierwszym ujemnym spreadzie na 10l-2l obligacjacch to 10 miesięcy. Maksymalny to ponad 2 lata. Można więc założyć, że w tym roku recesja nas nie czeka.

Dla porównania, ostatnia recesja rozpoczęła się w grudniu 2007 roku a krzywa obligacji odwróciła się w grudniu 2005. Przeprowadziłem kilka skomplikowanych kalkulacji i wychodzi mi, że lag wyniósł +/- 24 miesiące.

Niedługo napiszę Wam Lurasy o co chodzi z tą krzywą obligacji i co odzwierciedlają krótko i długoterminowe obligacje tak, żebyście mogli przy niedzielnym rosole zabłysnąć finansową wiedzą :P

#bmbczogieldzie #obligacje #usa #recesja #ekonomia #gospodarka #pieniadze

Data: 14.08.2019 00:07

Autor: bmbcz01

Ale dzisiaj ciekawy dzień na giełdzie. Zdecydowanie najważniejszą informacją było opóźnienie wprowadzenia taryf 10% na niektóre produkty importowane z Chin. Nowe taryfy wejdą w życie 15 grudnia 2019 r. Opóźnienie obejmuje takie produkty jak laptopy, monitory, konsole do gier, telefony, niektóre zabawki oraz ubrania i buty.

W wyniku tego indeksy giełdowe, które na początku szły w dół odbiły i zakończyły dzień na plusie.

SNP500 +1,72, Nasdaq Composite +2,33 oraz DJI +1,67%.

Pojawiają się głosy, że taryfy na te produkty w ogóle nie mają zostać wprowadzone i jest to jakiś straszak, którym Trump rozgrywa wojnę handlową.

#bmbczogieldzie #gielda #inwestycje #pieniadze

Data: 08.08.2019 22:17

Autor: bmbcz01

10 minut temu zamknęła się giełda w USA i pojawił się raport przychodów Ubera za ubiegły kwartał.

Analitycy estymowali, że przychody Ubera wyniosą 3,36 mld USD oraz stratę 3,12 usd na każdą akcję.

W raporcie można przeczytać, że przychody wyniosły 3,1 mld USD, więc poniżej oczekiwań a w rezultacie Uber wykazał 1 miliard USD straty, czyli 3,76 USD straty na akcję.

W tym tygodniu Uber zwolnił 400 osób ze swojego działu marketingu.

Cena akcji Ubera po sesji giełdowej spadła o ponad 11%.

#bmbczogieldzie #gielda #pieniadze #uber #inwestycje

Data: 06.08.2019 23:51

Autor: bmbcz01

W ostatnich kwartałach Disney miał świetne wyniki. Dzisiaj tuż po zamknięciu rynku w USA, Disney wypuścił swoje wyniki za Q2 i były one dosyć zaskakujące.

Przychody wyniosły 20,25 mld vs. prognozowanych 21,47 mld USD. Przychody na akcję 1,35 USD vs. prognozowane 1,75 USD. Więc Disney w tym kwartale się trochę przejechał.

To minięcie się z oczekiwaniami Disney tłumaczy wciąż trwającą integracją zasobów Fox, które nabyła w marcu za 71 miliardów dolarów.

Największy wzrost przychodów, Disney miał w segmencie Entertainment. W ciągu tego kwartału przychody w tym obszarze działalności wyniosły 3,8 miliarda USD, co oznacza wzrost o 33% względem tego segmentu rok wcześniej.

Segment direct-to-consumer, przyniósł przychody w wysokości 3,86 miliarda USD, co skutkuje stratą w wysokości 553 milionów USD, przy czym w zeszłym roku strata w tym segmencie wyniosła 168 milionów. Firma taką sytuację tłumaczy przejęciem Hulu oraz wzrostem inwestycji w usługi streamingu ESPN+ i Disney+.

Spółka zapowiedziała, że w kolejnym kwartale, straty w tym segmencie mogą wynieść nawet 900 milionów dolarów, ponieważ planują dalsze inwestycje w content Disney+. Disney+ jest nowym programem prawa i sprawiedliwości, każde dziecko dostanie co miesiąc kasetę z kaczorem donaldem i jednorazowo figurkę myszki miki. Piszę taką bzdurę, ponieważ i tak nikt nie doczyta do tego miejsca xD Ale wracając do raportu przychodów.

Wzrosty spółka ma jeszcze w segmencie telewizji kablowej. Disney zaraportował 4,5 mld USD w tym kwartale, co oznacza wzrost o 24% wobec zeszłego roku a zysk operacyjny wzrósł o 15% do 1,6 mld USD.

#bmbczogieldzie #gielda #disney #earningsSeason #inwestycje #pieniadze

447 wróci jesienią? PiS zapłaci Żydom?

Data: 01.08.2019 11:45

Autor: kisiel

tysol.pl

"Prawdę mówiąc mam świadomość, że ten temat nie zniknie. Być może nigdy, a na pewno do czasu, ż Polska nie zdecyduje, jak do niego podejść. Nie jestem w stanie jako ambasador rozwiązać tego sporu." – powiedziała na temat Act. 447 Mosbacher.

"Ale rząd wyraził się jasno: żadnej restytucji pożydowskiego mienia bezspadkowego nie będzie."

– zauważył red. Marcin Makowski.

"Jak widać, nie jest to rozwiązanie satysfakcjonujące, skoro problem stale wraca. I będzie wracać, aż coś się z tym zrobi. Nie wiem co, bo to temat niezwykle bolesny, emocjonalny, osobisty. Co smutne, ten konflikt jest niszczący dla wszystkich biorących w nim udział stron: Ameryki, Polski i Izraela. To jedna z rzeczy, która mnie szalenie frustruje, bo wiem, jak złożone jest to zagadnienie i jak daleko poza moim zasięgiem. Naprawdę liczę na to, że Polska i społeczność żydowska w USA znajdą wspólne rozwiązanie" – odpowiedziała pani ambasador.

#447 #polska #usa #ustawa447 #zydzi #pieniadze

Data: 31.07.2019 10:06

Autor: bmbcz01

Wczoraj wyniki finansowe opublikował m.in. Apple.

I były to wyniki pozytywne.

Przychody wyniosły 53,8 miliarda USA, zaliczając wzrost o 1% yoy i pokonując estymacje analityków.

Nie ma co pisać, wrzucę screena z raportu, na którym widać sprzedaż netto Apple w poszczególnych kategoriach.

Jak widać, spada sprzedaż iPhoneów i to dosyć widocznie. Nie martwi mnie to szczególnie, poniważ jak spojrzy się na użytkowników Apple, wielu z nich korzysta jeszcze z takiego np. iPhone 6 i nie są to pojedyncze przypadki. Po prostu stare iPhone'y w dalszym ciągu są bardzo komfortowe w użytkowaniu i nie brakuje im ani szybkości, ani aktualizacji. Nie mówię już o użytkownikach iPhone 7 czy 8, które dalej są brane pod uwagę nawet wśród kupujących nowy telefon. Nie wspomnę już o iPhone X. Jednak wkrótce posiadacze starszych iPhoneów przerzucą się na coś nowszego. Ich szóstki będą coraz bardziej porysowane, wolniejsze i dojdą do wniosku, że nie ma sensu po raz kolejny wymieniać baterii, skoro wyszło już 6 nowszych modeli. Trzeba pamiętać, że marka Apple jest potężna i wielu ludzi korzystających z iPhone pozostanie lojalnych tej marce.

Wszystkie inne kategorie rosną. Na uwagę zasługują usługi oraz Wearables, Home and Accessorie, gdzie zanotowano duże wzrosty.

Apple jest w moim mniemaniu firmą świetnie zarządzaną. Owszem, można dziwić się patrząc na ich politykę cenową, na przykład tego stojaka pod monitor, ale Apple zdaje sobie sprawę, że nie jest to produkt dla zwykłego Kowalskiego, Smitha czy Schmidta a chętnie kupią to firmy dla swoich pracowników, które mają gdzieś te 1000 dolków dodatkowo. I w taki sposób wyciskają każdego dolara ze swoich produktów.

Pod względem giełdy, liczb, finansów i sposobu zarządzania jest to jedna z moich ulubionych firm i lubię kupować ich akcje jak cena spada.

EDIT: w pierwszej kolumnie net sales June 2019 Three Months Ended, w drugiej net sales June 2018 Three Months Ended

#bmbczogieldzie #gielda #inwestycje #pieniadze

Wałki wiceministra rolnictwa w mleczarskiej spółdzielni

Data: 23.07.2019 22:48

Autor: piotre94

agrolajt.pl

Jak dowiedział się portal AGROlajt z wewnętrznego audytu wynika, że Tadeusz Romańczuk, wiceminister rolnictwa jest odpowiedzialny za nieprawidłowości finansowe w Spółdzielni Mlczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim. – Pracownicy nie dostają wypłat! Niejasności jest więcej! -twierdzi nasz rozmówca z kręgów rządowych. #polska #polityka #rolnictwo #bielskpodlaski #pieniadze #afera

Data: 19.07.2019 08:34

Autor: bmbcz01

O proszę. Bank Pekao, jako pierwszy z działających w Polsce banków, wszedł właśnie w 2016 rok! Pozwala na założenie konta i weryfikację danych poprzez selfiaka i zdjęcie dowodu osobistego. Jak tak dalej pójdzie to może niedługo wymyślą jak robić szybkie przelewy z niskimi opłatami :D

#banki #pieniadze

Data: 18.07.2019 22:43

Autor: bmbcz01

Trochę się obijałem Lurasy i przestałem pisać, ale nastał sezon raportów, więc Wam szybciutko streszczę co słychać dzisiaj na giełdzie.

Zacznę od tego, że dzisiaj SNP500 poszło w górę. Zapewne uwierzyli w zapowiedzi FEDu, że w obliczu zwalniającej gospodarki bank centralny musi działać szybko, aby nie dopuścić do kryzysu. To miło z ich strony :D

Co to oznacza? 31 lipca ma zostać ogłoszona decyzja FED dot. stóp procentowych. Mówiło się (i w sumie nadal mówi) o obniżeniu do poziomu 200-225 lub 175-200. Patrząc na kontrakty terminowe na giełdzie w Chicago, na których można zakładać się o to w jaki sposób zmieni się lub nie zmieni stopa procentowa, po dzisiejszym wystąpieniu, sytuacja zmieniła się diametralnie. Jeszcze wczoraj 65,7% osób obstawiało, że stopy zostaną obniżone do poziomu 200-225 a 34,3%, że do 175-200. Dzisiaj sytuacja wygląda odwrotnie – 69% na 175-200.

Tak jak wspomniałem, pozytywnie na tę informację zareagowała giełda. SNP500 wzrósł o 0,36%, NASDAQ 0,27% i nieznacznie wzrósł również DJI.

Nie był to udany dzień dla Netflixa, który spadł o ponad 10% po kiepskim raporcie opublikowanym przed otwarciem giełdy. Przewidywało się, że będą mieli po tym kwartale 4,81 miliona płacących użytkowników, zaraportowali jednak 2,83 miliona i spadek ilości użytkowników w USA, co było ogromnym zaskoczeniem. Inwestorzy akceptowali straty firmy i ciągle rosnące koszty, ale widocznie stracili cierpliwość kiedy użytkownicy nie przybywają tak dynamicznie a w USA nawet rezygnują z ich abonamentu.

Liczby lepsze niż oczekiwane pokazały za to firmy IBM, Philip Morris czy Ebay.

Tuż po dzwonku kończącym sesję, raport opublikował między innymi Microsoft, który pokazał bardzo dobre wyniki. Przychody wzrosły 12% yoy i pokonał oczekiwania analityków. Ważnym elementem sukcesu Microsoftu jest rozwój chmury Azure, na którym mają 64% wzrostu przychodu yoy. Mocne skupienie się na biznesowych rozwiązaniach to była bardzo dobra strategia dla Microsoftu, ale nie bez znaczenia było pokazanie pozbawionej dysku twardego wersji xboxa one, co pokazuje, że MS chce wycisnąć każdego możliwego centa ze swoich produktów i jest to bardzo pozytywna informacja dla posiadaczy ich akcji.

Jak się można było spodziewać po problemach z Boeingami 787 MAX i związaną z nimi karą 4,9 miliarda USD, firma spada po publikacji raportu. Kara zmieniła w miarę udany kwartał w niezbyt dobry.

#bmbczogieldzie #gielda #usa #inwestycje #pieniadze

Data: 17.07.2019 21:20

Autor: drewniany

Zamówiłem paczkę przez inposta, wybrałem opcję przesyłka pobraniowa do paczkomatu.

Dziś idę sobie odebrać, ciesząc się że, szybko przyszła.

Chcę zapłacić a tu taki chuj, płatność tylko kartą lub jakimś blikiem, a ja mam tylko gotówkę. Konsultantka oczywiście uważa ze wszystko jest okej.

Nie można jak człowiek zapłacić pieniędzmi tylko jakieś duperele. W ogóle to jest coraz częstsze, automat? tak ale tylko karta lub telefon.

Litości ヽ( ͠°෴ °)ノ

#zalesie #paczkomaty #pieniadze #ekonomia

Data: 12.07.2019 08:07

Autor: Alojz

Od 15 lipca,Niemcy zarabiają pieniędzy dla siebie. Od 1 stycznia do 15 lipca pracują tylko na podatki.Chodzi o wszystkie podatki, jakie się płaci w Niemczech: podatek dochodowy,podatek na żywność ,podatek w benzynie itd

Statystycznie wyliczono ile jedna osoba ( gospodarstwo domowe ) wydaje na transport ,żywności itd .Podliczono ile w tym jest podatków.

Trochę przerażające, że człowiek musi ponad pół roku j#bac tylko na podatki.

#wszystkooniemczech mój tag o Niemczech

#gospodarka #podatki #pieniadze

Data: 05.07.2019 08:44

Autor: Alojz

W 2018 Niemcy wypłacili:

536 milionów euro tzw Kindergeld ( jak polskie 500 plus) na dzieci mieszkające poza Niemcami. Jezeli pracujesz w Niemczech, płacisz tam podatki to możesz pobierać Kindergeld na dzieci które żyją w Polsce,nawet jeżeli nigdy nie były w Niemczech.

Jeżeli masz trójkę dzieci, to dostajesz co miesiąc 612 euro, czyli ponad 2500 zł

Najwięcej kasy wysyłają Niemcy do Polski i Rumunii.

#wszystkooniemczech

#pieniadze

#europa #polska

Data: 03.07.2019 10:16

Autor: Alojz

W Niemczech mała rocznica,przed pięcioma laty wprowadzono w Niemczech płacę minimalną.Na początku wynosiła 8,50€ na godzinę.Od przyszłego będzie wynosić 9,35 Euro

W sumie 2,7 miliony pracowników zarabia mniej niż płaca minimalna.A jak? Po prostu poprzez różne triki i kruczki prawne.

#wszystkooniemczech

#praca #pieniadze

„Tęczowy” jak Sprite? Światowy gigant włączył się w promocję homoseksualizmu

Data: 27.06.2019 22:26

Autor: piotre94

pch24.pl

Trwa prowadzona przez markę Sprite kampania „I love you hater” „promująca wolność w wyrażaniu własnej unikalnej tożsamości, nie zważając na otaczający nas hejt” – podaje strona Coca Coli. Niestety w kampanii tej chodzi w znacznej mierze o promocję homoseksualizmu. #polska #handel #pieniadze #biznes #lgbt #sprite

Ukradli mi pieniądze z konta i co dalej? Prawo swoje a banki swoje

Data: 23.06.2019 22:08

Autor: piotre94

niebezpiecznik.pl

Jeśli dojdzie do kradzieży z konta bankowego to ukradzione środki powinny być zwrócone przez bank w ciągu jednego (!) dnia roboczego. Tak stanowi prawo, choć wciąż nie jest to powszechna wiedza. W praktyce banki omijają przepisy zarzucając klientom “niedbalstwo” lub odwrotnie — twierdząc iż staranność klienta nie miała znaczenia! Na problem zwrócił ostatnio uwagę Rzecznik Finansowy, ale my możemy podeprzeć statystyki Rzecznika kilkoma sprawami naszych Czytelników, jakie sami analizowaliśmy w ostatnich miesiącach. #internet #bezpieczenstwoit #pieniadze #banki

Ministerstwo Finansów inkasuje miliardy z hazardu

Data: 23.06.2019 13:50

Autor: piotre94

medianarodowe.com

W I kwartale 2019 r. wartość zadeklarowanego podatku od gier na automatach wyniosła 2 mln 281 tys. zł, a w całym zeszłym roku 1 mln 805 tys. zł – poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Finansów. Jak zaznaczono, resort prowadzi ocenę efektów nowelizacji ustawy hazardowej z 2016 r. #polska #prawo #pieniadze #hazard

Data: 19.06.2019 09:28

Autor: Alojz

W Niemczech ciekawy wyroko: czy można żądać zwrotu prezentu ?

Rodzice dali córce i jej narzeczonemu 104 000 euro jako prezent, na zakup domu.Po dwóch latach związek się rozpadł i teraz rodzice żądają od byłego narzeczonego zwrotu połowy sumy,jaką dostali jako prezent.

Wyrok sądu ostatniej instancji : tak, narzeczony musi zwrócić połowę sumu.

Dla mnie wyrok całkowicie niezrozumiały.

Jakby ktoś chciał się zagłębić w lekturę wyroku,to pod tym linkiem będzie za datę godzin ( dni ?) dostępny

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=X%20ZR%20107/16&nr=96676

#wszystkooniemczech

#prawo #zwiazki #pieniadze

Data: 18.06.2019 11:49

Autor: Pancake

No nieźle… ciekawe co z tego wyniknie. Jest z nami jeszcze ten mózg od kryptowalut? Ciekawi mnie Twoja opinia.

https://libra.org

#kryptowaluty #libra #blockchain #facebook #wielkiekorpo #pieniadze


Today, Facebook is coming together with 27 organizations around the world to start the non-profit Libra Association and create a new currency called Libra.

Libra's mission is to create a simple global financial infrastructure that empowers billions of people around the world. It's powered by blockchain technology and the plan is to launch it in 2020. You can read more about the association here: https://libra.org

Being able to use mobile money can have an important positive impact on people's lives because you don't have to always carry cash, which can be insecure, or pay extra fees for transfers. This is especially important for people who don't have access to traditional banks or financial services. Right now, there are around a billion people who don't have a bank account but do have a mobile phone.

We aspire to make it easy for everyone to send and receive money just like you use our apps to instantly share messages and photos. To enable this, Facebook is also launching an independent subsidiary called Calibra that will build services that let you send, spend and save Libra -- starting with a digital wallet that will be available in WhatsApp and Messenger and as a standalone app next year.

Calibra will be regulated like other payment service providers. Any information you share with Calibra will be kept separate from information you share on Facebook. From the beginning, Calibra will let you send Libra to almost anyone with a smartphone at low to no cost. Over time, we hope to offer more services for people and businesses -- like paying bills with the push of a button, buying coffee with the scan of a code, or riding local public transit without needing to carry cash or a metro pass.

In addition to our efforts, many other companies will build their own services using Libra -- from payment companies like Mastercard, PayPal, PayU, Stripe and Visa, to popular services like Booking, eBay, Farfetch, Lyft, Spotify and Uber, to non-profits doing important work around financial inclusion like Kiva, Mercy Corps and Women's World Banking, to companies in the crypto space like Anchorage, Coinbase, Xapo, and Bison Trails. A number of leading Venture firms are also joining to help drive innovation on the Libra network. We're hoping to have over 100 cofounding members of the Libra Association by the time the network launches next year.

All of this is built on blockchain technology. It's decentralized -- meaning it's run by many different organizations instead of just one, making the system fairer overall. It's available to anyone with an internet connection and has low fees and costs. And it's secured by cryptography which helps keep your money safe.

This is an important part of our vision for a privacy-focused social platform -- where you can interact in all the ways you'd want privately, from messaging to secure payments.

Privacy and safety will be built into every step. For example, Calibra will have a dedicated team of experts in risk management focused on preventing people from using Calibra for fraudulent purposes. We'll provide fraud protection so if you lose your Libra coins, we'll offer refunds. We also believe it's important for people to have choices so you'll have the options to use many other third-party wallets on the Libra network.

There's still a lot more to learn and do before Libra will be ready to officially launch. We know it's a major undertaking and responsibility -- and we're committed to getting this right. We've been working with policymakers and experts in areas like financial inclusion, economics, security, privacy and blockchain, and we'll continue listening to their feedback as we figure out the best way to move forward. We're thankful for their partnership, and for all the businesses, organizations, and academic institutions that are part of the Libra Association.

This is the beginning of an exciting journey and I'm looking forward to sharing more soon.

Data: 12.06.2019 13:01

Autor: bmbcz01

Hype na cyberpunk i CD Projekt może zachęcać ludzi marzących o szybkim zarobku do kupna akcji tej spółki. Spotkałem się z artykułami (w tym jeden na lurkerze), które pisały o potędze CDR i tego jak wspaniale sobie radzą na giełdzie.

Ktoś, kto chce spróbować swoich sił na giełdzie może pomyśleć, że jest wspaniała okazja do zakupu, wyciągnie oszczędności z banku, wpłaci do pierwszego lepszego brokera, kupi akcje i… już popełnił błąd. Nie wiem czy wymyślona przeze mnie osoba zarobi czy straci, ale w obu przypadkach będzie to dla niego złe.

Jeżeli straci na tym trejdzie, prawdopodobnie zniechęci się do inwestowania swoich środków i do końca życia nie kupi nawet obligacji NBP a na forach będzie pisał wysrywy, że giełda to oszustwo i nikt na tym nie zarabia.

Jak zarobi to pokocha te emocje, uzna, że jest geniuszem giełdy i wszyscy, którzy tracą pieniądze są po prostu głupsi od niego. Weźmie kalkulator i szybko obliczy, że jakby wziął jeszcze pieniądze, które zbiera dla Brajanka na studia i zaiwestuje to po roku będzie miał więcej pieniędzy niż Warren Buffet. Jako, że jego ego jest w tym momencie większe niż wiedza, nie utrzyma dobrych wyników w dłuższym terminie, przepierdzieli połowę kasy, Brajan nie skończy Wyższej Szkoły Wszystkiego Najlepszego w Bydgoszczy a sam bohater tej historii będzie pisał na forach wysrywy, że giełd ato oszustwo i nikt na tyn nie zarabia.

Fajnie się pisze takie pierdoły, ale przejdę do rzeczy. Co sądzę o inwestowaniu w CDR i dlaczego odradzam to wszystkim początkującym na giełdzie.

Przede wszystkim mieliśmy ostatnio kilka pozytywnych wiadomości. Preorder cyberpunka bestsellerem, data premiery, Keanu Reeves. Po E3 rynek zareagował entuzjastycznie, choć po tym szybkim wzroście teraz pojawiła się jakaś tam korekta. Bardzo łatwo jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której CD Projekt będzie kontynuował wzrosty w kolejnych miesiącach. Nawet mogę sobie wyobrazić CDR za 300 zł.

Ale wyłączając emocje, odcinając się od marketingu, który przecież nie może być ciągle tak głośny, jak to był w ostatnich dniach, równie łatwo przychodzi mi wyobrażanie sobie CDR spadkowego i już piszę dlaczego.

Przede wszystkim kapitalizacja na poziomie 22 miliardów. Zastanówmy się, czy spółka, która ma zysk operacyny na poziomie rzędu 112 milionów w 2018 roku, jest racjonalna? Według mnie, nie jest to racjonalne.

Patrząc dalej na wykres akcji CDR, możemy zobaczyć, że w ciągu ostatnich 5 lat, spółka urosła o ponad 1200%. I teraz znowu warto się zastanowić, czy taki wzrost jest racjonalny.

Żeby sobie zobrazować tę sytuację, zerknijmy na to, co się takiego w tej spółce działo w tych latach. Przede wszystkim 2015 rok to Wiedźmin 3. Niezaprzeczalnie był to sukces kasowy, rekordowe przychody spółki w 2 kwartale 2015 roku to była bardzo pozytywna informacja i pokazała inwestorom, że CDR gra w pierwszej lidze. 2015 rok spółka zakończyła z przychodami ze sprzedaży na poziomi 798 milionów zł. Kolejne lata to spadki:

2016: 584 mln, 2017: 463 mln, 2018: 362 mln

W tych latach, kiedy akcje spółki szły bardzo dynamicznie w górę, spółka wypuściła trzecią wersję jedynego produktu, który posiadają. Było to niewątpliwym sukcesem, ale trzeba pamiętać jak ryzykowne jest opieranie bizesu o jeden produkt. Kolejne gry, które CDR wypuściło to były porażki. Karcianka gwint, której nie można nazwać sukcesem czy Wojny Krwi. Pomimo tych niewypałów, rok 2017 był bardzo mocny dla cen akcji CDR. Można się przyczepić do korekty pod koniec roku, ale mimo wszystko nie przeszkodziło to w tym, że cena akcji się prawie podwoiła.

Patrząc na wykres, jesteśmy teraz na nowym szczycie, jednak cena nie przebiła jakoś super wyraźnie tego poprzedniego. Wygląda to tak, jakby po konferencji inwestorzy zaczęli realizować zyski i przypomina to bardziej sytuację, w której cena odbija się od tego szczytowego poziomu z połowy 2018 roku, ponieważ można pominąć te stosunkowo niewielkie różnice.

Wrócę jeszcze na sekundę do kapitalizacji rynkowej. Nawet jeżeli sprawdzi się wzrostowy scenariusz, jakiego rzędu mogą być to wzrosty? Każda zmiana kursu akcji o 10zł oznacza zmianę kapitalizacji o ok. miliard. Nie sądzę, żeby ktokolwiek uwierzył w to, że spółka jest warta ponad 30 milardów zł. Już 20 miliardów to jest jakaś kompletna abstrakcja, ale 30? Żeby kurs 300 zł był racjonalny, cyberpunk musiałby być najlepiej sprzedającą się grą w historii a nie oszukujmy się, jakie są na to szanse? Na pewno będzie sukcesem, ale nie jest to GTA 6, tylko gra z gatunku raczej niszowego. Nie przypominam sobie cyberpunkowych gier, które osiągnęłyby jakiś oszałamiający sukces.

Dlatego uważam, że CDR to napompowana bańka. Czy zatem gram na tym jakiegoś shorta? Nie, ponieważ trzeba wiedzieć, że to, że bańka istnieje, nie oznacza automatycznie, że ona od razu pęknie. Pęknie wtedy, kiedy skończy się hype, skończą się kupcy i może jeszcze, kiedy pojawi się jakaś informacja, która poprze decyzję o sprzedaży, tak jak to było w lipcu 2018 roku z pozwem od Sapkowskiego.

Sam nie wiem czy, co i kiedy coś zagram na tej spółce. Może na jakiś krótki lub średni termin, ale na pewno nie jest to kandytat do mojego głównego, długoterminowego portfela.

Dlatego też przestrzegam przed kupnem tego tylko dlatego, że jest na tej grze hype, albo dlatego, że będzie premiera. Zaufajcie mi, ta premiera jest już od dawna wliczona w cenę. Co więcej, wydaje mi się, że są wliczone w cenę wszystkie przyszłe przychody z jej sprzedaży, wraz z przychodami ze wszystkich innych aktywności spółki i nadal jest to bańka.

Oczywiście to nie jest żadna porada finansowa, każdy podejmuje decyzje za siebie, ale pamiętajcie, żeby zastanowić się 15 razy, zanim ktoś zdecyduje się wrzucić w coś pieniądze, ponieważ jak coś wygląda zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, takie na pewno jest.

No i na koniec dodam tylko, że nie chcę nikogo zniechęcać przed inwestowaniem. Co więcej, zachęcam bardzo mocno, ponieważ nie jest to jakaś skomplikowana rzecz. Nie trzeba być geniuszem, matematykiem, biznesmenem, nie trzeba posiadać miliarda informacji. Wystarczy znaleźć jakiś bardzo dobry biznes, który bez wątpienia przetrwa kolejne 10 lat i czekać aż jego cena będzie niska. Jak będzie niska to kupić i cieszyć się, że stało się posiadaczem świetnej spółki. A jak stanieje to cieszyć się 2 razy bardziej, bo można kupić większą część świetnej spółki po jeszcze lepszej cenie. I jeżeli to faktycznie jest świetna spółka, jej cena w ciągu tych 10 lat będzie zdecydowanie wyższa. I jak będzie wysoka to wystarczy sprzedać. Easy.

Dorzucę Wam jeszcze screena z forum bankiera. Tak się kończy poleganie na radach innych ludzi. Decyzje o swoich pieniądzach podejmujcie sami, po samodzielnej analizie waloru, który chcecie kupić. No i zróbcie wszystko, żeby nie czuć się tak, jak ta osoba z forum bankiera :D

#bmbczogieldzie #gielda #cdr #cdprojektred #inwestycje #pieniadze

Wojskowa emerytura arcybiskupa Głódzia. W wojsku służył 15 lat, a MON jak...

Data: 06.06.2019 12:49

Autor: tabulazara

money.pl

Dlaczego po 15 latach służby arcybiskup otrzymuje emeryturę przynależną generałom po 35 latach? Według MON Głódź dostaje teraz między 10 a 17 tys. zł miesięcznie. Po zaliczeniu 15 lat służby byłoby to o prawie połowę mniej.

#polska #wojsko #kosciol #pieniadze

Polska w światowej czołówce (8) pod względem pozycji kobiet na rynku pracy

Data: 06.06.2019 05:40

Autor: Filantrop

weforum.org

Tegoroczny ranking globalnej firmy PWC analizuje pozycję kobiet m.in. pod względem różnicy zarobków, równych szans czy bezpieczeństwa. Polska wyprzedza m.in. Niemcy, USA czyKanadę. Analiza dotyczy państw OECD więc można uznać, że czołowe miejsca przekładają się na pozycję w światowym rankingu.

#polska #ekonomia #ciekawostki #gospodarka #pracbaza #pieniadze

To już nie 500+, ale 470+. Tylko w kwietniu wartość świadczenia spadła o 5 zł

Data: 05.06.2019 18:45

Autor: zawodowy_partyjniak

money.pl

Ponad trzy lata temu pierwsze rodziny dostały świadczenia 500+. Wtedy jeszcze były piękne czasy deflacji, kiedy z miesiąca na miesiąc za 500 zł można było kupić coraz więcej. To jednak minęło. Ceny gnają w ostatnich miesiącach jak szalone. A 500 zł to nie to samo co trzy lata temu.

#polska #ekonomia #pieniadze #inflacja

Bodzio jest kojarzony z przejechaniem psa. Firma może się domagać odszkodowania.

Data: 03.06.2019 19:59

Autor: kicioch2

money.pl

Kierowca, który jadąc służbowym samochodem firmy "Bodzio", celowo potrącił psa, został już dyscyplinarnie zwolniony. Ta sytuacja może jednak naruszyć dobre imię pracodawcy, choć winy za nią nie ponosi. Może zatem domagać się odszkodowania za straty wizerunkowe. Takie sprawy coraz częściej…

#polska #ekonomia #gospodarka #pieniadze #praca

Nagrywanie rozmów z infolinią. Co zrobić, gdy bank się nie zgodzi?

Data: 30.05.2019 18:06

Autor: zawodowy_partyjniak

subiektywnieofinansach.pl

Klient powiedział, że będzie nagrywał rozmowę z konsultantem. Bank: "pracownik ma prawo się rozłączyć". Czy na pewno? Prawnik radzi, byśmy nie bali się nagrywać bankowych (ale też innych konsultantów). Można je wykorzystać w celu ochrony swoich „uzasadnionych interesów”, czyli np. w sądzie.

#polska #banki #pieniadze #bankowosc #finanse #ochronakonsumenta

Polska energetyka szoruje po dnie- notowania Tauronu i PGE najniższe w historii

Data: 30.05.2019 13:13

Autor: oneone1

businessinsider.com.pl

Kurs akcji Tauronu i PGE spadły w środę do historycznych minimów. WIG-Energia, indeks skupiający spółki energetyczne, również szoruje po dnie. Co się dzieje? - Najbliższe lata będą dla przedsiębiorstw z branży bardzo ciężkie, a inwestorzy już teraz dostrzegają ich napięte budżety.

#ekonomia #polska #pieniadze #gospodarka #energetyka #finanse

Data: 28.05.2019 22:41

Autor: bmbcz01

Giełda kolejny dzień na minusie. Dalej głównym powodem jest niepewność spowodowana brakiem podpisanej umowy handlowej między USA a Chinami.

Rynek obligacji USA poszedł w dół:

3 miesięczne: 2,350

2 letnie: 2,127

5 letnie: 2,069

7 letnie: 2,159

10 letnie: 2,268

30 letnie 2,705

Linia rentowności obligacji jest więc raczej płaska. Interpretując to z perspektywy, którą opisywałem w jednym z moich poprzednich wpisów, gdzie poruszyłem kwestię korelacji linii rentowności obligacji i S&P500, trzeba być czujnym, ponieważ rynek w taki sposób dawał już znać o zbliżającej się recesji. Tzn. kiedy linia będzie odwrócona i krótkoterminowe obligacje będą wyceniane wyżej niż długoterminowe, może to oznaczać, że warto szukać deszczowych chmur nad giełdą. Niżej oprocentowane obligacje długoterminowe od krótkoterminowych oznacza, że uczestnicy rynku nie mają zaufania do rynku i być może taka sytuacja się pojawi.

I teraz jak to może dalej wyglądać. Po pierwsze trade deal między USA a Chinami powinien spowodować wzrost zaufania do amerykańskiej gospodarki a co za tym idzie również i wzrost na długoterminowych obligacjach. Kolejną rzeczą na którą można zwrócić uwagę to 19 czerwca, kiedy to FED zdecyduje czy utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie, czy je obniży. Na CME są kontrakty terminowe na których mozna zakładać się czy i ew. w jaki sposób FED zmieni stopy procentowe. W chwili obecnej 93,3% rynku uważa, że 19 czerwca stopy procentowe nie ulegną zmianie. Kolejna decyzja FED będzie 31 lipca.

Ale trzeba pamiętać, że to tylko korelacja i może się nie powtórzyć ani nie sprawdzić. Tak to jest z tymi korelacjami, że działają przez pewien czas. Zazwyczaj do momentu aż mainstream zacznie danego wskaźnika używać na większą skalę. Tak czy inaczej warto takich wskaźników szukać i warto je obserwować.

#bmbczogieldzie #gielda #obligacje #pieniadze #inwestycje

Data: 28.05.2019 17:31

Autor: piotre94

Lurki, chciałem dzisiaj zostać klientem #bnpparibas, ale dzięki ich równie świetnej obsłudze klienta jak i systemom informatycznym nie udało mi się. Chciałem założyć konto oszczędnościowe bez zakładanie konta osobistego, bo taka informacja widnieje na stronie banku. W oddziale dowiedziałem się, że tak nie można, a jak pokazałem pani z obsługi ich stronę internetową to usłyszałem, że ona nie wie z resztą i tak jej to przez system nie przejdzie xD Może ktoś polecić jakieś konto oszczędnościowe bez konieczności zakładania konta osobistego? #pytaniedoeksperta #pytanie #banki #pieniadze

Bank Światowy: Ukraina potrzebuje 50 lat na osiągnięcie obecnego poziomu Polski

Data: 25.05.2019 22:24

Autor: piotre94

kresy.pl

W swoim raporcie Bank Światowy stwierdził, że tempo rozwoju gospodarczego Ukrainy znajduje się na zbyt niskim poziomie, by kraj ten mógł gospodarczo dogonić sąsiadów. W 2018 roku PKB Ukrainy wzrósł o 3,3 proc. i jak stwierdzono, zmniejszenie poziomu biedy i dystansu dzielącego Ukrainę od krajów europejskich wymaga znacznie wyższego wzrostu gospodarczego. „Z punktu widzenia PKB na mieszkańca, Ukraina pozostaje jednym z najbiedniejszych krajów w regionie, tj. na poziomie Mołdawii, Armenii i Gruzji” – napisano w raporcie. #europa #polska #ukraina #pieniadze

Związkowcy-górnicy ugrali swoje. Tauron tonie w długach, ale premie wypłaci

Data: 25.05.2019 09:34

Autor: JestemNaNie

businessinsider.com.pl

Średnio po 1 tys. zł jednorazowej premii, a także gwarancję wznowienia rozmów płacowych już we wrześniu ugrali związkowcy działający w energetycznym Tauronie. Na sierpień przewidziana jest kolejna premia w wysokości 700 zł. Całkowite zadłużenie Taurona wyniosło na koniec 2018 roku prawie 11 mld zł.

#polska #gornictwo #pieniadze #praca #wegiel #gospodarka

Data: 24.05.2019 21:42

Autor: bmbcz01

Ciekawie się dzisiaj.

Trump pokazuje kolejne karty, które mogą być wykorzystane w wojnie z Chinami. Jest to m.in. departament skarbu, który może ukarać Chiny za manipulowanie walutą. Wczoraj też Trump obiecał pomoc rolnikom, którzy dostali po tyłku przez Chińskie cła.

No na razie ta wojna wygląda dosyć jednostronnie i szczerze mówiąc ja nie widzę możliwości, żeby Chiny wyszły z tego zwycięsko.

A przechodząc do giełdy, po kiepskim tygodniu rynek się regeneruje. Główne indeksy trochę w górę. W górę idą też firmy budowlane, ponieważ spadło oprocentowanie kredytów hipotecznych. Regeneruje się też ropa po najgorszym tygodniu w 2019 roku.

Z moich inwestycji – zacząłem zastanawiać się nad inwestycją w akcje Tesli, pomimo tego, że pojawiają się głosy, że nie ma dla nich nadziei.

Akcje kosztują ok. 190 USD, mówi się o spadku do nawet 35 USD, co według mnie jest srogo przesadzone. Upadek Tesli jest dla mnie na chwilę obecną niezbyt prawdopodobny i bardziej skłaniałbym się w stronę przejęcia Tesli przez jakieś Google czy Apple. Będę myślał w przyszłym tygodniu nad tym, pewnie przeanalizuję to dokładniej a na ten tydzień kończę, bo chwilowo mam dość giełdy :D Zostało 20 minut do końcowego dzwonka.

Miłego weekendu Lurasy :D

#bmbczogieldzie #gielda #inwestycje #pieniadze

Data: 23.05.2019 22:19

Autor: bmbcz01

Nawiązując do mojego poprzedniego wpisu. 10-letnie obligacje USA stoją na najniższym poziomie od 2017 roku. 2,4 wczoraj, 2,3 dzisiaj.

BYND wystrzelił jeszcze wyżej i na 2 minuty przed końcem rynku zyskuje 5,3% :D :D :D

Dzisiejszy dzień jest zdecydowanie na minus. Zagrożenie wojen na wielu frontach. Strach przed stratami podczas wojny handowej z Chinami. Nie wiadomo tak na prawdę co się wydarzy. Tracą spółki technologiczne, traci ropa ponad 5%. Sytuacja makroekonomiczna jest niepewna a giełdę napędza strach.

Chińczycy zaostrzyli retorykę wobec USA. Nazwali Trumpa "bully". Jedna z gazet w Chinach nawet stwierdziła, że USA prowadzi ekonomiczny faszyzm xD USD dzisiaj nieznacznie umacnia się wobec CNY.

Raport przychodów wypuścił przed chwilą HP.

Przychody wyniosły: 14,04B USD vs estymowane 13,97B USD

Przychody na akcję: 0,53 USD vs 0,51 USD

HP sprzedaje więcej do mniejszych firm na większych marżach, co skutkuje stabilnym wzrostem wyników i dobrze prognozuje na przyszłość.

W rezultacie po sesji HP zyskuje ok. 4%.

Zwycięzcą dzisiejszego dnia jest na pewno L Brands, spółka która wczoraj opublikowała pozytywny raport przychodów. Dzisiaj zyskała ponad 12%.

Cóż, wyprzedaż na rynku trwa. Nie powiem, żeby mnie to jakoś szczególnie martwiło, ale na pewno nie chciałbym przegapić momentu w którym lepiej sprzedać wszystkie swoje akcje.

#bmbczogieldzie #gielda #inwestycje #pieniadze

Data: 23.05.2019 20:55

Autor: bmbcz01

Ale dzisiaj czerwono na giełdzie. Do godziny 13:20 NY: Nasdaq Composite -1,80%, S&P500 -1,54%, DJI -1,58% Russ 2k -2,30%. W górę indeks nieruchomości.

Ropa już podchodzi powoli pod -6%.

https://www.youtube.com/watch?v=Upez33EGiRA

Ale przypadkowo wyszedł mi też pozytywny akcent. Kolejny trejd wrzucony dla zabawy zarobił na dobrą imprezę w weekend. Wczoraj po zamknięciu ropy otworzyłem longa na Beyond Meat za pieniądze przeznaczone na zabawę na giełdzie i trading. I Wczoraj kupiłem jak było -0,7%, zamknięcie na +0,17% a dzisiaj zrobiło ponad 2,5%, co dzięki dźwigni 1:5 daje mi 1,5k USD, które z chęcią w sobotę przepiję. W ogóle dziwna ta spółka. 320% od IPO, niesamowity wynik. Jak to mówią fake meat, real money :D

Jutro raczej nic nie otwieram, zamknę tylko BYND. Zobaczymy co przyniesie kolejny tydzień :D

Osobiście martwi mnie wzrost rentowności obligacji krótkoterminowych. Zaplanowane zwiększenie stóp procentowych jeszcze przyspieszy ten proces. Może to świadczyć o coraz mniejszym zaufaniu do rynku. Przy poprzednich recesjach był to dobry wyznacznik zbliżającego się kryzysu. Na chwilę obecną krzywa rentowności obligacji wygląda dobrze, ale jak rentowność obligacji krótkoterminowych przewyższy rentowność obligacji długoterminowych to ja osobiście uciekam z moimi pieniędzmi i czekam aż wszystko jebnie, bo będzie okazja kupić taniej.

Dla zobrazowania o czym mówię:

Sierpień 2000:

Sierpień 2000

Styczeń 2003:

Styczeń 2003

Maj 2007:

Maj 2007

Marzec 2008:

Marzec 2008

Wczoraj:

Wczoraj

#bmbczogieldzie #gielda #inwestycje #ekonomia #pieniadze

Wszystko drożeje, nawet pietruszka

Data: 23.05.2019 12:28

Autor: JestemNaNie

msn.com

Najbardziej w porównaniu z kwietniem 2018 r. zdrożały warzywa – o 16 proc., i cukier – o 14,8 proc. Ceny pieczywa podskoczyły aż o 9,6 proc., mąki – o 7,8 proc., a mięsa – o 4,1 proc. (w tym wieprzowego – o 7,1 proc.). Paliwa w kwietniu były o 8,6 proc. droższe niż rok wcześniej …

#polska #inflacja #pieniadze #gospodarka

Data: 22.05.2019 23:16

Autor: bmbcz01

Zakończył się trzeci czerwony dzień na giełdzie, w ciągu ostatnich czterech dni roboczych.

S&P500 -0,28%, Nasdaq Composite -0,45%, DJI -0,39%.

Nadal czuć strach przed tym, co zrobi Trump w wojnie z Chinami. Chińczycy zachowują się tutaj bardzo asekuracyjnie, raczej próbując rozładować sytuację, podkreślając jednak, że nie chcą się ugiąć. W tej całej sytuacji Apple traci ponad 2%.

Sytuacja Irańska ma wpływ na ropę, która straciła dzisiaj 2,62%. Trochę mnie to zabolało, bo miałem zajętą długą pozycję na ropie. Dzisiaj postanowiłem zamknąć wszystkie pozycje na niej ze stratą.

Dużym przegranym dzisiejszego dnia w USA jest Tesla. Dzisiejszy dzień zakończyła ponad 6% na minusie. Mamy do czynienia z coraz większą paniką na tej spółce. Ja przyglądam się sytuacji, na razie nie wierzę w plotki o tym, żeby Tesla rzekomo bankrutowała. Bardziej przyglądam się sytuacji, żeby w odpowiednim momencie zdecydować czy kupić ich akcje czy nie, chociaż na razie trzymam swoje pieniądze z dala od tesli.

Na przeciwległym biegunie jest jedna ze spółek, której akcje posiadam, czyli Target. Dzisiaj zakończyli dzień 7,78% na plusie. Osobiście zacząłem skupować, kiedy akcje kosztowały od ok. 75 do 70 usd. Takim punktem, który popchnął spadki było ogłoszenie jakiś czas temu darmowej dostawy w ciągu jednego dnia przez Amazon dla subskrybentów Prime. Wtedy wszystkie sieci sklepów poszły w dół. Jednak wyróżnikiem Targetu było to, że oferują dostawy tego samego dnia i wiedząc, że to jest dobra spółka, która posiada taki wyróżnik na rynku, postanowiłem zacząć w nich inwestować. Dzisiejszy dzień był pierwszym w którym zaświeciła się ta spółka na zielono, ale to długoterminowa inwestycja, więc nie ma co się ekscytować jednym dniem.

#bmbczogieldzie #gielda #inwestycje #pieniadze

Data: 22.05.2019 10:39

Autor: bmbcz01

Dzisiaj zamiast o krypto, napiszę Wam o zwykłych walutach. Konkretnie o Franku Szwajcarskim i Euro. Myślę, że osoby, które uważają dodruk pieniądza za całe zło tego świata, będą mogli spojrzeć na to z innej perspektywy, że nie jest to widzimisie banków centralnych, ale walka z potężnymi przeciwnikami w obronie interesów zwykłych ludzi.

Zawołam @Shadow, ponieważ był zainteresowany rynkiem Forex, ale odradziłem mu to twierdząc, że jest to bardzo trudny rynek i dalej tak uważam. Przedstawię tutaj analizę, którą usłyszałem podczas rozmowy z moim znajomym i bardzo mnie zaintrygowała, choć wcześniej nie interesowałem się tym tematem prawie w ogóle.

Cofnijmy się zatem do 15 stycznia 2015 roku. Daty, która dla posiadaczy kredytów we Frankach była wyjątkowo przykra. Podobnie dla traderów, którzy w wielu przypadkach przypadkach tracili ogromne pieniądze i niejednokrotnie zostawali z długami, ponieważ ich stop-lossy, tak ważne podczas grania na dużej dźwigni, nie miały szansy zadziałać. Data ta, została określona mianem czarnego czwartku i niosła za sobą bardzo duże konsekwencje na całym świecie a rykoszetem oberwały również giełdy i prawie wszystkie branże, w tym najbardziej chyba budownictwo i nieruchomości. Teraz, wiadomo, sytuacja została przeanalizowana z każdej perspektywy, ale wtedy wielu analityków uważało, że nie dało się tego przewidzieć.

Otóż dło się. Wśród ogromnej ilości ofiar, było wielu ludzi, którzy z dnia na dzień stali się milionerami.

Ale przechodząc do sedna sprawy, należy cofnąć się do roku 2011. Bank Narodowy Szwajcarii zdewaluował Franka do poziomu 1,20 za 1 Euro. Zapowiedział, że będzie bronił tego kursu poprzez nieograniczony dodruk Franków, które wymieniane byłyby na Euro. Bardzo ciekawa informacja, po której kurs powinien poszybować w górę. Tak jednak się nie stało. Kurs ledwo drgnął. Zatem wydaje się, jakby Bank Szwajcarii grał przeiwko komuś równie potężnemu. No i nic się nie działo przez kolejne 3 lata.

Aż do roku 2014, pod koniec którego kurs zaczął spadać, więc aby utrzymać swoje założenia, bank Szwajcarii podjął decyzję o wprowadzeniu ujemnych stóp procentowych. Granica 1,20 została obroniona, jednak po takiej informacji kurs powinien pójść zdecydowanie do góry i bardzo dziwnym zachowaniem były lekkie wahania w górę i w dół.

Ktoś potężny przeciwstawiał się Narodowemu Bankowi Szwajcarii. I musiała to być jakaś wielka instytucja z nieograniczonymi pieniędzmi. Jakieś ogromne fundusze, albo bankierzy z Goldmana czy JP Morgan lub europejskich odpowiedników. Oczywiście była też szansa, że np. dyktatorzy uciekają ze swoimi pieniędzmi, ale czy oni są w stanie równoważyć bank centralny przez tyle czasu? I czy uznali przypadkiem ten moment za dobry, przecież logicznym rozwiązaniem byłoby poczekanie jeszcze chwili. Więc bardziej prawdopodobną była sytuacja, że było to tzw. smart money. W przeciwieństwie do nich, tzw. dumb money wierząc w zapewnienia Banku Centralnego zajmowało długie pozycje (grało na wzrosty).

No i ktoś uważny stwierdzi "ale co z tego bmbcz? Ja bym na tej podstawie nie grał na spadki". No jasne, bo kto normalny grałby przeciwko Bankowi Szwajcarskiemu.

Ale spójrzmy teraz na tą sytuację szerzej, żeby nie było tak prosto. W tamtym czasie dolar amerykański zaczął umacniać się wobec Euro. Obrona kursu Franka w stosunku do Euro powodowała, że Frank również osłabiał się w stosunku do Dolara. Bank Szwajcarii nie mógł już sobie na to pozwolić a utrzymywanie dotychczasowego stanu kosztowałoby dziesiątki miliardów euro każdego dnia. Brutalna gra na kilku frontach nie pozwoliła na dalsze prowadzenie równej gry i 15 stycznia 2015 roku szef Szwajcarskiego Banku Narodowego ogłosił, że ich dotychczasowa polityka obrony kursu na poziomie 1,20 zostaje porzucona.

I wtedy pewne było, że to wszystko pierdolnie. I pierdolnęło, zostawiając wielu traderów z niczym, albo z długami, brokerów ze stratami, kredytobiorców z ratami, na które nie mogli sobie pozwolić. Z 1,20 CHF kurs EUR spadł do 0,85 CHF. Pojawiła sie luka na ok. 20%, największa w historii, więc ominięte zostały zapewne wszystkie stop-lossy. Dla wielu ludzi był to koszmar. Strach się nawet zastanawiać nad wszystkimi konsekwencjami.

I poniżej wrzucę lekki offtop o frankowiczach, możecie pominąć, bo jest tam niepopularna opinia.

W związku z powyższym zachęcam do zastanowienia się dwa razy, kiedy ponownie będziecie chcieli mówić bardzo źle o Frankowiczach, bo wiem, że wielu ma w zwyczaju ich wyśmiewanie. Nie jestem frankowiczem, jestem na to za młody, nie miałem w życiu żadnego kredytu, ale rozumiem, że dla wielu ludzi, którzy chcieli kupić własne mieszkanie lub dom dla swojej rodziny, kredyt we Frankach był jedyną możliwością. Było tak, ponieważ banki czasem nie chciały dawać kredytów w PLN czy innej walucie, szczególnie jeżeli chodziło o hipoteki i większe kwoty. Co miała zrobić więc osoba, której zmanipulowany, nic nie wiedzący o gospodarce kasjer sprzedawca przedstawił, że jeden z najpotężniejszych Banków Centralnych będzie bronił kursu na poziomie 1,2 CHF, przedstawił doniesienia prasowe, statystyki, uspokoił i sprzedał kredyt. Dostał za to pewnie 100zł prowizji więcej niż za kredyt w PLNach i nie zdawał sobie nawet sprawy, że będzie to oznaczało dramat wielu rodzin. Taka moja sugestia, dla tych, którzy lubią się śmiać z czyjejś tragedii. I jestem w stanie się założyć, że większość z Was nie ma tak dużej wiedzy z ekonomii, gospodarek światowych, wojen walutowych czy polityki monetarnej, żeby móc rozsądnie ocenić sytuację w której się wtedy ci ludzie znajdowali. A frankowicze to dopiero wierzchołek góry lodowej.

Mnie osobiście to mega smuci. Pewnie niektórzy z Was oglądali film Big Short, który choć dotyczył innego tematu, jeden cytat sprawdza się doskonale.

"Wiecie czego nie nawiczę w bankowości? Tego, że redukuje ludzi do liczb. Tu są liczby – bezrobocie idzie o 1% w górę, 40000 ludzi umiera"

https://www.youtube.com/watch?v=0k5aVLi_yhM

I z tym Was zostawię.

#bmbczogieldzie #ekonomia #politykamonetarna #gospodarka #frankowicze #pieniadze

Data: 21.05.2019 22:50

Autor: bmbcz01

Technologiczne spółki w górę i w rezultacie ciągną całą giełdę na plus. Apple ponad 1,8% w górę, Facebook ponad 1%, Netflix +1,71, Google 0,88%. Z FAANG jedynie Amazon poszedł w dół o 0,21%.

Indeksy Dow Jones +0,77%, S&P500 +0,85%, NASDAQ COMPOSITE +1,08%.

Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że USA wycofuje się z sankcji nałożonych na Huawei. Spółki z branży 5G zareagowały na to pozytywnie, między innymi Verizon +0,83%, AT&T 0,68%, Intel +2,02%. W przypadku Intela pozytywną informacją było to, że utrzymali pozycję światowego lidera producentów półprzewodników. W 3 kwartale 2018 roku stracili tę pozycję na rzecz Samsunga, w 4 kwartale pozycję odzyskali i zdołali to utrzymać w Q1 2019.

W ogóle oczy inwestorów zwrócone są w stronę Trumpa i Xi Jinpinga. Trump stwierdził, że nie podjął jeszcze decyzji czy nałożyć cła karne dla kolejnych chińskich produktów, których export do USA wynosi 325B dolarów. W mojej opinii nie wprowadzi niczego do momentu ich spotkania na szczycie G20 w Japonii, więc giełda będzie miała trochę spokoju. Choć na pewno będzie widać strach inwestorów.

#bmbczogieldzie #gielda #inwestycje #pieniadze #ekonomia

Data: 21.05.2019 09:42

Autor: bmbcz01

Dzień dobry.

Dzisiaj dalej BTC siedzi sobie grzecznie pod 8k USD i nie chce coś przebić się wyżej. Podobnie XRP, spadło poniżej 40 centów i wygląda jakby czuło się tam komfortowo. Za to ETH zadomowiło się powyżej 250 USD.

Ostatnio po takich krótkich, kilkudniowych lub tygodniowych, bocznych trendach następował skok, więc może wkrótce historia sie powtórzy i zobaczymy znowu wzrost lub obsówę o jakieś 1000 baksów.

Ale przechodząc do newsów.

Ludzie w Iranie boją się o swoje pieniądze. Mogliby kupić złoto, ale jest nieporęczne i nie można dużej ilości przewozić za granicę. Gdyby tak istniało jakieś aktywo, które pozwalałoby na przechowanie wartości, byłoby łatwo rozmienialne, bezpieczne i niezauważalne dla straży granicznej a także pozwalające na przesyłanie tego na odległość…

 1. Bitcoin w Iranie bije rekordy popularności. Tak wynika z wykresu przedstawiającego wolumen wymiany BTC/IRR na platformie LocalBitcoins. W zeszłym tygodniu wolumen wyniósł 45 miliardów Riali (1,35 miliona USD). Najwidoczniej strach przed spadkiem wartości waluty oraz potencjalne problemy z ich przesyłaniem lub wywiezieniem poza granice sprawia, że ludzie chcą lokować swoje pieniądze w Bitcoiny. Podobnie było w Wenezueli.

 2. Amerykańska SEC po raz kolejny przełożyła decyzje dot. wniosku VanEck i SolidX na Bitcoinowy ETF. ETF, czyli exchange-trader fund, jest to instrument, który odwzorowuje wartość aktywów, których dotyczy. Czyli cena BTC ETF będzie odwzorowywała cenę BTC. Jeżeli zostanie zatwierdzony, BTC ETF będzie notowany na giełdzie CBOE w Chicago. SEC juz kilkukrotnie przekładał decyzję w tej sprawie w 2018 roku i ostatnio, chyba w lutym 2019. Kolejny termin został wyznaczony na 19 sierpnia 2019. Jeżeli wtedy SEC nie da pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi, kolejny termin będzie już ostateczny – 18 października 2019. Coś czuję, że do tego ostatecznego terminu nie otrzymamy odpowiedzi.

Dziękuję za uwagę i miłego wtoreczku.

#kryptowaluty #btc #bitcoin #inwestycje #pieniadze #bmbczokrypto

Data: 20.05.2019 09:46

Autor: bmbcz01

Czas wrócić do pisania o krypto. Choć niewiele się ostatnimi czasy działo, poza wzrostem ceny, spadkiem ceny i znowu wzrostem ceny, co nie jest niczym szczególnym na rynkach.

W chwili pisania tego wpisu, cena BTC wynosi niecałe 8000 USD i zregenerowała się po zeszłotygodniowym spadku, kiedy to na chwilę zeszło do 7,2k USD. Spore wzrosty zaliczyło również ETH, którego cena wynosi już ponad 250 USD oraz ruszyło się, jak zwykle z opóźnieniem XRP, które wskoczyło w okolice 40 centów za sztukę.

I ktoś teraz siedzi i myśli, matkobosko, 100% pieniędzy więcej w 2 miesiące. Chryste panie, dlaczegoż tego nie kupiłem wtedy, ojagłupi. I takich ludzi jest sporo, patrząc na grupy na facebooku. I znowu pytania "czemu spada?!?!?!". No spada, zawsze się jest na czerwonym choć przez chwilę jak się trejduje. Nawet jak się wejdzie w idealnym dołku, co da się zrobić jedynie fartem, i tak spread sprawia, że jesteśmy na czerwono na początku. No dobra, przykład głupi, choć prawdziwy, ale jak ktoś nie jest w stanie patrzeć jak jego pieniądze choć przez chwilę maleją to niech lepiej się za spekulację nie bierze, bo jak wrzuci się takie 100k, spadnie o 10% (a nawet jak już mamy rynek byka to i tak na pewno zobaczymy jeszcze większe spadki) i łatwo jest stracić głowę myśląc chryste panie, mogłem za to polecieć na wczasy all excuse me w huragandzie" i sprzedać ze stratą, bo potencjalne przegapienie dwóch egipskich przygód to za dużo dla statystycznego polaka.

No ale ideą tego wpisu nie jest wnoszenie edukacyjnej wartości w najgłupszy możliwy sposób, tylko przepisywanie newsów z internetu. Zatem zapraszam.

 1. CEO mało znanego w Polsce banku podczas jednego z wywiadów dla mało znanej wśród polskich emerytów gazety poinformowała, że nie widzą zastosowania blockchain w sektorze bankowym. Chodzi o Catherine Bessant, CTO Bank of America, jednej z największych instytucji finansowych na świecie, która została zapytana o tę technologię przez dziennikarza Bloomberg. Dodała jednak, że wierzy w to, że blockchain można wykorzystywać w wielu obszarach, jednak z powodu skali działania banków, nie ma na chwilę obecną realnych zastosowań w tym sektorze.

 2. Europejski Bank Centralny uznał, że kryptowaluty nie mają wpływu na prawdziwą ekonomię. Tak twierdzą w wypuszczonym przez siebie raporcie, zatytułowanym "Crypto-Assets: implikacje dla stabilności finansowej, polityki pieniężnej oraz płatności i infrastruktury rynkowej". W raporcie napisano, że w chwili obecnej wirtualne waluty nie spełniają funkcji powszechnego ekwiwalentu. EBC widzi szansę na rozwwój krypto wraz z rozwojem stablecoinów, czyli kryptowalut odzwierciedlających cenę tradycyjnej waluty czy np. złota czy innych jakichś tam rzeczy.

 3. Wiele razy pisałem o wykorzystaniu blockchain w supply chain. Sam rzygam już tym tematem, więc krótko. ConsenSys, Microsoft i Louis Vuitton Moet Hennessy stworzą blockchain, który ma w zakresie zaawansowanego trackowania i monitorowania produktów służyć branży dóbr luksusowych.

Starczy na dzisiaj. Miłego dnia.

#kryptowaluty #blockchain #pieniadze #inwestycje #spekulacja #bmbczokrypto

Słowacja przestaje finansować projekty LGBTIAA. Lewicowi lobbyści są wściekli

Data: 17.05.2019 01:46

Autor: Immortal_Emperor

nczas.com

Ľubica Laššáková jest słowacką minister kultury od 2018 roku. Odkąd zawiaduje ministerstwem, Słowacja przestała finansować projekty wnoszone przez organizację LGBTI. Lewicowi lobbyści uważają to za bezprawne i żądają wyjaśnień.

#bekazlewactwa #pieniadze

"Nie dla obcych roszczeń" nowy spot Konfederacji

Data: 15.05.2019 23:38

Autor: Immortal_Emperor

youtube.com

PiS obiecywał wstawanie z kolan, a upadł na twarz. Po tajnych negocjacjach w siedzibie Mosadu tchórzliwie wycofał się z ustawy o IPN, która zakazywała kłamstw na temat rzekomego udziału Polaków w Holokauście. Fałszywe oskarżenia wobec Polaków mają na celu wyłudzenie od naszego państwa nawet 300 miliardów dolarów w ramach roszczeń żydowskich. Naciski na to pojawiają się ze strony USA, gdzie uchwalono ustawę 447. PiS ulega każdemu rozkazowi ze strony amerykańskiej, a na jaw wychodzą fakty o trwających od 4 lat negocjacjach polskiego rządu z Izraelem na temat realizacji roszczeń żydowskich! Nie pozwólmy rządowi PiS na grabież Polski i realizację roszczeń żydowskich. Pokażmy czerwoną kartkę ludziom bez odwagi, honoru i woli. 26 maja oddaj głos w obronie Ojczyzny, oddaj głos na Konfederację!

#zydzi #pieniadze #konfederacja #eurowybory

Data: 15.05.2019 22:19

Autor: bmbcz01

Sesję na NYSE zamykał dzisiaj Deontay Wilder (posiadacz najmocniejszego ciosu w boksie wagi ciężkiej) i złamał młotek, którym uderza się na koniec sesji xD

Ogólnie giełda się regeneruje po ostatnich spadkach. Technologiczne spółki poszły w górę, Alphabet o ponad 4%, Facebook prawie 3%, Apple 1,04%, Netflix ponad 2,6%, Amazon 1,57%. Alibaba, która wczoraj udostępniła wyniki za pierwszy kwartał jest ponad 1,2% w górę, przełamując się po spadkach od prawie początku maja.

Przed chwilą wyniki opublikowało CISCO i były one pozytywne. 0,78 USD vs 0,77 USD prognozowanego przychodu na akcję. Same przychody wyniosły 12,96B vs prognozowane 12,89B. CISCO operowało na trochę niższej marży operacyjnej niż wynosił konsensus, ale informacja ta nie wystraszyła inwestorów i kurs po sesji poszedł w górę o ok. 3,3%.

#gielda #bmbczogieldzie #inwestycje #pieniadze

Data: 14.05.2019 09:52

Autor: bmbcz01

Rok 1999, bańka dotcom'ów. Internetowe firmy rosną na giełdzie w zastraszającym tempie a wyceny akcji przestają mieć cokolwiek wspólnego z ich realną wartością. Właściwie nie było już sensu patrzeć na ich cash flow czy przychody, bo one nie miały już absolutnie żadnego znaczenia, wzrosty były tak irracjonalne.

Wśród tych firm był istniejący wówczaj od 5 lat Amazon. Poniżej wrzucam link do fragmentów wywiadu, którego w tamtym roku udzielił Jeff Bezos.

Poza tematem planów Amazona na przyszłość, poruszył również temat tworzenia się rynku serwisów internetowych. Padło bardzo trafne stwierdzenie, że rewolucja internetowa przyniesie wiele firm, które osiągną ogromny sukces i będą miały ogromną kapitalizację rynkową, ale bardzo trudno jest określić, które to będą firmy. Przyrównał tę sytuację do rewolucji komputerowej. W tamtych czasach nie było wiadomo czy taki IBM lub Apple przetrwają.

Bardzo ciekawe spojrzenie na rozwój firm w dopiero tworzących się branżach. Bezos nie znał przyszłości, nie wiedział, że stworzył największy ecommerce na świecie i będzie jednym z najbogatszych ludzi. I choć był pewny wartości, jaką jego biznes wnosi, nie był pewny czy przetrwają. 7 minut ogromnej lekcji dla inwestorów.

( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚https://www.youtube.com/watch?v=GltlJO56S1g

#bmbczogieldzie #gielda #amazon #biznes #pieniadze

Data: 14.05.2019 00:05

Autor: bmbcz01

Chiny odpowiedziały na działania USA.

Zwiększyły cło do 25% na 2493 towary w tym produkty spożywcze i LNG, 20% na 1078 towarów w tym chemikalia i papier i 10% na 974 towary m.in. tekstylia. Łączna wartość importu tych towarów przez Chiny to ponad 60 mld USD.

Na amerykańskiej giełdzie pojawiły się duże spadki. Największe od stycznia.

Dow Jones spadł o 2,38%, Nasdaq Composite o 3,41%, S&P500 o 2,41% a Russell 2000 o 3,18%.

#bmbczogieldzie #gielda #inwestycje #pieniadze

Data: 12.05.2019 21:53

Autor: beduin51

Zapraszam do ciekawego materiału na temat zarobków na etacie. Przedstawiam pomysł jak mozna nadać wiekszą wartość wypłacie otrzymywanej przez pracownika z korzyścią dla pracodawcy. . Może kogoś zaciekawi https://www.lurker.pl/p/7LwcrDOqF #pieniadze

Makowski: Formalna delegacja rządu Izraela przyleci do Polski ws. Ustawy 447

Data: 12.05.2019 19:27

Autor: Immortal_Emperor

dorzeczy.pl

Tymczasem jak informuje dziennikarz "Do Rzeczy" Marcin Makowski, formalna delegacja rządu izraelskiego uda się w poniedziałek do Polski w sprawie rozmów nt. ustawy. Ustawę w maju ubiegłego roku podpisał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. "To już jutro odnośnie ustawy 447: Delegacja Ministerstwa ds. Równości Społecznej, z dyrektorem generalnym ministerstwa Avi Cohen-Skali na czele, wyjedzie poniedziałek na serię spotkań z wyższymi urzędnikami polskiego rządu na temat powrotu żydowskiej własności z czasów Holokaustu" – pisze Makowski.

#447 #pieniadze #zydzi

Data: 09.05.2019 19:41

Autor: bmbcz01

Zarówno w CNBC i Bloomberg, reporterzy twierdzą, że dzisiejsze spadki na giełdzie były spowodowane niezrozumieniem wystąpienia Trumpa.

Słowa, które miały się odnosić do Korei Północnej i bomb atomowych, traderzy mieli rzekomo zrozumieć jako słowa odnoszące się do Chin. "Złamali umowę i za to zapłacą. Nie będziemy z nimi negocjować", odpowiedział Trump zapytany przez dziennikarza, po czym bardzo płynnie przeskoczył do drugiej części pytania, która dotyczyła Chin.

To wszystko bardzo zatrzęsło giełdą i podobno stąd te spadki z samego rana. Teraz się regeneruje, zmniejsza swoje straty o co najmniej połowę. Pojawił się tweet, w który m Trump napisał, że będzie rozmowa telefoniczna z Chinami i dodatkowe informacje, że wszystko sobie przedyskutują a wydźwięk tego wszystkiego był taki, że sytuacja jest stabilna.

Zakładając, że groźba wojny handlowej nie jest już tak duża, ja uważam, że nie należy pomijać jednej, ważnej kwestii. Według mnie, dzisiaj mieliśmy jasny sygnał, że inwestorzy zaczynają się bać i bacznie obserwują co się dzieje, żeby w razie czego, w odpowiednim momencie uciec ze swoimi pieniędzmi. Mamy wysokie ceny, duży strach wśród inwestorów i wiele lat hossy, która kiedyś się musi skończyć.

Nie twierdzę, że to koniec wzrostów. Jest też sporo sygnałów, które mogą sugerować ich kontynuację. Trzeba się przygotować, że krach może nas zaskoczyć w każdej chwili plus mieć przygotowane pieniądze na zakupy spółek na promocjach po krachu.

#bmbczogieldzie #gielda #inwestycje #pieniadze #trump #chiny

Data: 09.05.2019 16:52

Autor: Starszyoborowy

Australijski bank centralny przyznał się do błędu popełnionego na 46 mln banknotów. W czwartek w mediach społecznościowych australijskie radio Triple M poinformowało, że na banknotach jest literówka.

Literówka na banknocie 50 dolarów australijskich (równowartość 35 dol. amerykańskich) pojawia się w słowie „responsibility” (odpowiedzialność). Słowo występuje na banknocie trzykrotnie i za każdym razem brakuje w nim ostatniej litery „i” („responsibilty”).

http://wgospodarce.pl/informacje/63382-australia-46-mln-banknotow-z-literowka

#australia #pieniadze

Data: 09.05.2019 11:29

Autor: bmbcz01

Dzień dobry Lurasy. Bitcoin przekroczył 6000 USD. Oznacza to, że od początku roku cena wzrosła o jakieś 80%, przy czym przez pierwszy kwartał cena praktycznie stała w miejscu. I po raz kolejny sprawdza się powiedzenie, że jak już wszyscy krzyczą, że to koniec, nic dobrego z tego nie będzie i w ogóle tylko jakieś mośki się tym interesują to jest to najlepsza okazja do kupna. I kto teraz wyszedł na mośka? xD

Więcej osób się tym zainteresuje jak cena przekroczy 15k, potem jak będzie powyżej 30k to już w ogóle a najwięcej będzie wchodziło w krypto tuż przed kolejnym ogromnym spadkiem. Tak działają emocje, trudno się kupuje jak coś tanieje. Ciężko się ogląda stratne pozycje, ale tak na logikę – kupowanie jak coś rośnie i sprzedawanie jak spada nie brzmi jak dobra strategia i w długim terminie większość ludzi kończy ze stratami. Nawet wielkie postacie tradingu, jak Jesse Livermore, absolutna legenda i człowiek, który na tym polu osiągał ogromne sukcesy, ostatecznie wszystko stracił i popełnił samobójstwo. Dużo bardziej logiczną strategią wydaje się kupowanie jak coś jest tanie i sprzedawanie jak drożeje, tylko wtedy narażamy się na oglądanie naszego salda w czerwieni a ludzie się przed tym bronią.

No ale przechodząc do newsów. Zacznę od Buffeta, bo to człowiek, który najlepiej na świecie potrafi zarabiać pieniądze. A w końcu chyba o to chodzi w kryptowalutach.

 1. Warren Buffet wypowiedział się po raz kolejny na temat Bitcoina. Legenda inwestycji nadal utrzymuje, że kryptowaluty nie przejawiają żadnej wartości. Pozwolił sobie na porównanie kryptowalut do guzików w swojej marynarce: "Wezmę jeden guzik z mojej marynarki, to będzie jeden token. Sprzedam Ci go za 1000 dolarów i zobaczymy czy uda Ci sie podnieść jego cenę do 2000 dolarów. Ale ten guzik ma bardzo ograniczone zastosowanie". Jak ktoś zna sie na finansach, nie sposób jest podważać słowa Buffeta, ponieważ jest to osoba, która udowodniła w ciągu swojego życia, że wie co robi. Ja, choć jestem fanem krypto, zawsze przyjmowałem jego słowa z bardzo dużym szacunkiem, choć mam bardziej luźne podejście do wartości i uważam, że spekulować można na krypto, guzikach czy czymkolwiek innym, jeżeli znajdziemy drugie strony transakcji. Trzeba jednak pamiętać, że jak coś nie ma fundamentalnej wartości, nie będzie rosło w nieskończoność.

 2. Największa na świecie giełda kryptowalut została okradziona. Binance ogłosiło, że padło ofiarami ataku i skradziono im 7000 BTC. CEO Binance, Changpeng Zhao na bieżąco odpowiadał na pytania zmartwionych internautów na Twitterze. Obecnie zespół pracuje nad usunięciem efektów włamania, co według ich szacunków może potrwać około tygodnia. W tym czasie wypłaty depozytów są zawieszone, jednak otwarty jest cały czas handel na giełdzie. Changpeng Zhao jest jedną z tych osób, które bardzo dbają o to, aby użytkownicy czuli się pewnie na jego giełdzie. Pamiętam jak podczas niespodziewanej awarii serwerów, co 30 minut pisał na Twitterze co dokładnie się dzieieje i jakie kroki podejmują, aby usunąć awarię najszybciej jak się tylko da, aby uspokoić użytkowników i zapewnić, że ich środki są bezpieczne. Jestem przekonany, że giełda niedługo pokona problem i wszyscy użytkownicy otrzymają zwrot kosztów.

 3. Ripple wypuściło aktualizację xCurrent do wersji 4.0. David Schwartz napisał, że zespół Ripple pracuje nad wprowadzeniem aktualizacji u wszystkich swoich klientów, ale ponieważ nie jest to prosty proces, potrwa on trochę czasu. xCurrent otrzymał obecnie wsparcie do xRapid, produktu skierowanego do instytucji, opartego na kryptowalucie XRP. Aktualizacja wprowadza również prostsze korzystanie z xRapid dla banków i instytucji finansowych, głównie usprawniając proces płatności międzynarodowych. Banki, które są w sieci RippleNet mogą między sobą czerpać korzyści z szybkich i tanich płatności międzynarodowych za pośrednictwem xRapid, co w połączeniu z ulepszoną obsługą wielu walut może to skłonić inne banki do dołączenia do sieci RippleNet.

 4. Facebook zrezygnował z zakazu promowania kryptowalut i ICO na swoim portalu. Zapewne z powodu planowanego wypuszczenia swojej kryptowaluty. Yyy nie wiem co więcej napisać na ten temat xD

Dobra starczy na dzisiaj. Miłego dnia Lurasy!

#kryptowaluty #bitcoin #btc #ripple #xrp #pieniadze #inwestycje

Data: 09.05.2019 00:03

Autor: bmbcz01

Dzisiaj nie dodałem żadnego poważnego wpisu o kryptowalutach ani o giełdzie. Dorzucę teraz na szybko w celu ratowania swojej godności po chwilach zbytniej ekscytacji groźbami Mośka i wrzucaniem jakichś głupot xD

Dzisiaj w ciągu dnia giełda się zbierała całkiem nieźle. Wszystko wyglądało tak, jakby Nasdaq, S&P, DJI miały wylądować na plusie. Ostatnie 5 minut giełdy jednak było decydujące (co wbrew pozorom nie jest niespotykane). W ciągu tych 5 minut wszystko zostało zrzucone i Wall Street znowu się zaczerwieniło. Wygląda to na pierwszy rzut oka, jakby ktoś zrzucił w ostatnich minutach Appla i kilka innych blue chip, ponieważ sam Apple, który obserwowałem stracił ponad 0,5%.

Na plusie 1,16% zakończył dzień Disney, który po końcowym dzwonku opublikował raport przychodów za pierwszy kwartał. Jak się można było spodziewać, raport był pozytywny i po sesji Disney poleciał w górę o kolejne ponad 1,2%.

Przychody Disney wyniosły 14,92 miliardy USD, wobec prognozowanych 14,55 mld USD, co oznacza wzrost rok do roku o 2,5%. Przychody na akcję wyniosły 1,61 USD.

Gwiazdą dzisiejszego dnia okazała się Match Group, grupa do której należy Tinder, która dzisiejszy dzień zakończyła 12,44% na plusie. Obiło mi się o uszy, że Tinder osiągnął jakiś ważny milestone w ilości aktywnych użytkowników, ale nie wiem zbyt dużo o tej spółce, więc nie będę się wymądrzał.

Na przeciwległym biegunie jest Tripadvisor, który spadł o ponad 11%. Mówi się, że to z powodu spadku ilości aktywnych użytkowników po raz pierwszy w historii i to o 5%. Zastanawiam się czy to jest okazja do zakupu czy raczej sygnał ostrzegawczy.

#inwestycje #gielda #disney #tinder #tripadvisor #pieniadze

Data: 08.05.2019 00:21

Autor: bmbcz01

Dobra, mogę już napisać trochę więcej na temat dzisiejszego dnia. W poprzednim wpisie napisałem, że giełda spadła, ponieważ ludzie wystraszyli się wojny handlowej między USA i Chinami. Taki strach był już wczoraj, ale po informacji, że Chiny wyślą swoją ponad 100 osobową delegację na rozmowy do USA giełda zaczęła odrabiać straty. Dzisiaj strach jednak był większy i odbiło się to największymi spadkami od, z tego co pamiętam, 5 stycznia.

Ja jak zwykle uważam, że reakcje na giełdzie są przesadzone. Mamy tam zawsze walkę dwóch emocji – euforii i strachu. O ile euforię się trzyma jako tako w ryzach, o tyle strach jest emocją bardzo silną i na giełdzie widać to najlepiej. Dlatego uważam, że jak tylko sytuacja się rozwiąże, będziemy mieli dosyć szybkie odrabianie strat.

Napiszę Wam jeden ze scenariuszy, który zamierzam w najbliższym czasie rozgrywać.

Background całej sytuacji jest taki, że Trump zapowiedział podniesienie ceł na niektóre towary importowane z Chin z 10% do 25%. Nie ma się co dziwić, że giełda tak zareagowała, ponieważ takie cła będą miały wpływ na ogromną ilość firm w USA.

Chiny mogą jednak zapobiec tej sytuacji dogadując się z Trumpem i zapowiadając zmiany u siebie. Między innymi, jednym z celów Trumpa, jest zapewnienie większej ochrony własności intelektualnej w Chinach. Obecnie Chiny eksportują ogromną ilość podróbek a ich dostępność na całym świecie jest większa niż kiedykolwiek. Wystarczy kilka kliknięć i już mamy sygnowane akcesoria z Apple, nowe adidaski z najka a jak jest się polskim raperem to frotowe skarpetki z guczi.

Myślę, że mógłbym rozegrać zakładając, że Chińczycy mogą to obiecać, ponieważ ten temat jest u nich dosyć gorący już od dłuższego czasu a wywieranie wpływu przez USA ma za zadanie jedynie zmotywowanie rządu w Chinach do wprowadzenia odpowiednich zmian w prawie,

Dlatego zastanowię się nad postawieniem długich pozycji na markach takich jak Apple czy Nike lub innych, które mogą mieć duże straty spowodowane podrabianiem ich produktów i jak powyżej opisany scenariusz się sprawdzi, akcje mogą pójść do góry.

Co będzie jak się nie sprawdzi? Ciężko mi to sobie wyobrazić. Zakładam, że nie jest to początek recesji i giełda zregeneruje się po prostu trochę wolniej.

Niemniej jednak są to według mnie przymiarki do stopniowego osłabiania Chińskiej gospodarki. Kiedyś opiszę Wam mój pogląd na sytuację w Chinach i to, dlaczego uważam, że Chiny nie staną się pierwszą gospodarką na świecie. Tak z punktu widzenia osoby, która obserwuje tę sytuację od lat i jakie widzę podobieństwa do niegdyś podobnie pompowanej Japonii.

A teraz zgodnie z radą Gucia, włączam muzykę relaksacyjną i do spania :D Dobranoc Lurasy.

#gielda #usa #chiny #donaldtrump #gospodarka #pieniadze #inwestycje

Data: 07.05.2019 09:23

Autor: bmbcz01

Dzień dobry Lurki. Nie ma nic lepszego z rana niż kubek kawy i czytanie o kryptowalutach, prawda? :P

Dzisiaj Krypto zaliczyło kolejny rajd. Po niewielkiej korekcie w ostatnich dniach, obecnie zbliżyło sie już do 6 tysięcy USD (jak zaczynałem dla Was pisać, mieliśmy okolice 4k). W chwili pisania tego pisu kurs BTC wynosi ok. 5927 USD. Duży wzrost, bo o ponad 10% zaliczyło Ethereum, którego cena obecnie wynosi ponad 177 USD i tym samym ETH zwiększyło swoją kapitalizację rynkową do 18,7 miliarda USD, powiększając tym samym swoją przewagę nad XRP do prawie 6 mld USD. Jeszcze 2 miesiące temu XRP wyprzedziło ETH pod względem Market Cap w szczycie o ponad 1 mld USD.

 1. Co jakiś czas pojawia się news, że jakaś tam firma wykorzystuje blockchain w obszarze łańcucha dostaw, ale z racji świeżości tego rozwiązania, nie wiadomo było jakich rezultatów można się spodziewać. Ostatnio jednak PepsiCo poinformowało, że ich próby wykorzystania blockchain w tym obszarze podniosły efektywność łańcuch dostaw o 28%. Wykorzystanie Smart Contractów pozwala na wykorzystywanie danych z wielu źródeł (m. in. bezpośrednie info od dostawców i pośredników) niemal w czasie rzeczywistym, co odbiło się nie tylko na wzroście wydajności, ale również przejrzystości dla marki. PepsiCo zapowiedziało, że rezultaty są zachęcające i planują rozszerzenie wprowadzenia Blockchain w swoich operacjach.

 2. Ekonomista Joseph Stiglitz, laureat Nagrody Nobla wypowiedział się na temat kryptowalut. Według niego kryptwaluty powinny zostać "zamknięte". Stiglitz twierdzi, że krypto nie jest najlepszą droga do poprawienia wydajności globalnej ekonomii i dzieje się tak przez brak transparentności a stosowanie takiego Bitcoina do prania pieniędzy i finansowania nielegalnej działalności powinno stanowić przyczynę do odrzucenia tego systemu w zarodku. Powiedział też, że jego zdaniem digitalizacja systemu finansowego jest przyszłością, ale powinna iść wraz z transparentnością. Widząc, że te słowa należą do Noblisty, spodziewałem się dokładniejszego zbadania tematu, ponieważ każda osoba znająca te technologię wie, że kryptowaluty dają większą przejrzystość finansów. W chwili obecnej trudnym jest powiązanie portfeli z konkretnymi osobami, ale odpowiednie regulacje mogą łatwo rozwiązać ten problem. To już kolejna osoba, która uważa, że Bitcoin służy do prania pieniędzy, ale nie dostrzega, że skala problemu jest dużo większa w przypadku anonimowej i bardzo trudno namierzalnej tradycyjnej gotówki.

 3. Coinmarketcap, największa na świecie strona zbierająca dane dot. m. in. kursów kryptowalut i ich kapitalizacji rynkowej, ze swoich wycen usunęła dane z giełdy Bitfinex. Jest to pokłosie afery z Tether USD o której pisałem w ostatnich wpisach.

 4. Fidelity Investments, jedna z największych instytucji zarzadzających aktywami na świecie (zarządza ponad 2,4 trylionami USD), przygotowuje się do uruchomienia giełdy krypto dla instytucji, tak przynajmniej twierdzi Bloomberg, który jednak podkreślił, że są to informacje nieoficjalne. Czuję się, jakbym miał lekkie teżewe, bo kiedyś pisałem, że Fidelity chce wprowadzić usługi routingu transakcji BTC i realizacji transakcji pozagiełdowych, co czyni z nich pierwszą firmę, która skieruje swoją ofertę do inwestorów instytucjonalnych.

 5. Na koniec Wam powiem czym się różni korzystanie z kryptowalut za pomocą Coinbase od korzystania z tradycyjnego systemu bankowego lub "nowoczesnych" systemów typu PayPal.

Różni się tym, że jest bardziej ryzykowny, kurs się waha a transakcje są albo droższe, albo dłuższe. Jest jednak jedna rzecz, która łączy Coinbase z tymi tradycyjnymi systemami. Cenzura i wywieranie wpływu na politykę. Kontrowersyjny aktywista Milo Yiannopoulos otrzymał maila o konieczności weryfikacji konta a 3 minuty później jego konto zostało całkowicie zablokowane. Coinbase nigdy nie cieszył się sympatią środowiska krypto, właśnie ze względu na centralizację i utrzymywanie portfeli swoich użytkowników wewnątrz swojego systemu. To również nie jest pierwszy przypadek banowania użytkowników przez Coinbase. Dlatego polecam inne portfele i giełdy a także patrzenie w stronę giełd zdecentralizowanych.

To wszystko na dzisiaj. Skoro już spełniłem obowiązki Lurkowe, czas zacząć pracowąć :D Miłego dnia!

#kryptowaluty #bitcoin #btc #blockchain #inwestycje #pieniadze #coinbase

Data: 06.05.2019 11:29

Autor: bmbcz01

Koniec tego dobrego. Majówka skończona, czas wrócić do pracy i łapać za klawiaturę, bo na 100% Lurasy tęsknią za moimi kryptowalutowymi wpisami.

W czasie mojej pozornej nieobecności BTC przekroczył 5800 USD, przez co sporo osób zaczęło mówić o końcu spadków. Oni się nigdy nie nauczą, że jak coś gawłtownie wzrośnie to musi spaść prędzej czy później. No ale szybkie wzrosty przyciągają też początkujących, którzy po spadku o 100 USD zaczęli pisać na fejsbukach "ej czemu btc spada?". Tak, jakby się spodziewali, że od momentu ich zakupu każda świeca będzie zielona.

Podczas mojego urlopu odciąłem się od krypto kompletnie i szczerze mówiąc nie wiem co się działo, nie śledziłem wiadomości i olałem temat, jedynie sprawdzając cenę raz na jakiś czas. Wiem tylko, że wyciekła rozmowa przedstawicieli różnych giełd i wpływowych krypto-bogaczy, podczas której jeden z nich namawiał do sterowania rynkiem i pompowania kursu. Przy tym wszystkim brzmiał jak wschodnioeuropejski nowobogacz, który naoglądał sie za dużo Wilka z Wall Street i odwalał dziwne jazdy krzycząc hasła typu "ja zawsze wygrywam!!111" albo "jak nie jesteście ze mną to przegracie!!111jeden", co wzbudzało salwy śmiechu u współrozmówców. Generalnie skandal pokroju pijanego wujka na weselu i podobnie niespotykana w skali świata sytuacja.

No, ale przechodząc do newsów.

 1. Największe banki w Kanadzie wprowadzają dla swoich klientów możliwość weryfikacji tożsamości za pomocą sieci blockchain. Mowa tu o sześciu największych bankach, które rozpoczynają współpracę z firmą verified.me, która dostarcza rozwiązanie weryfikacji użytkowników. Mowi się, że klientom to ułatwi proces weryfikacji swoich danych osobowych i wyeliminuje konieczność podawania swoich drażliwych informacji przez telefon czy ludziom zatrudnionym w bankach.

 2. Craig Wright, znany jako Faketoshi, czyli osoba, wokół którego skupiony jest Bitcoin Satoshi Vision ma problemy z prawem. Został on oskarżony przez Davida Kleimana, który twierdzi, że Wright ukradł mu setki tysięcy BTC w lutym zeszłego roku. Wtedy wartość rzekomo ukradzionych BTC wynosiła ponad 5 mld USD. Sąd Rejonowy na Florydzie wydał nakaz przygotowania listy wszystkich publicznych adresów Bitcoin należących do Wrighta.

 3. Afera związana z Tether USD, stable coinem, którego wartość opiera się 1:1 na dolarze amerykańskim, spowodowała, że ludzie zaczęli kontaktować się z giełdami, które go wykorzystują aby coin został z nich niezwłocznie zdelistowany. Nie jest to jednak takie proste. Nagłe odejście od USDT może znacznie zdestabilizować rynek kryptowalut, ponieważ jego dominacja w świecie stable coinów wynosi 75%. Niektóre niewielkie giełdy już postanowiły zrezygnować z wykorzystania USDT. Jeden z przedstawicieli Coinbase mówił, że warto przenieść się na USD Coin poprzez prostą wymianę środków użytkowników. Po raz kolejny okazuje się, że jednym z największych zagrożeń dla kryptowalut są związani z nimi niekompetentni, nadużywający swojej pozycji ludzie.

Miłego poniedziałku ( ͡° ʖ̯ ͡°)

#bitcoin #kryptowaluty #tether #usdt #btc #pieniadze

Data: 03.05.2019 00:37

Autor: ZorD

@bmbcz01 kolego ogarniasz tematy ciekawie się czyta twoje posty, można coś w głowie ułożyć. Jeśli możesz to powiedz dla sprawdzenia, symulacji jest sens się bawić w takie apk z sklepu Play jak Plus 500 demo czy coś takiego? I z ciekawości jakie aplikacje do zabawy czy do realnego inwestowania byś polecił?

Dziękuję i pozdrawiam!

#gielda #bmbcz01 #plus500 #gielda #pieniadze #apk

Data: 02.05.2019 22:07

Autor: bmbcz01

Właśnie zakończyła się sesja w USA. Oczy ludzi skierowane były na gorące IPO, czyli wejście na giełdę spółki Beyond Meat. Inwestorzy mogli dzisiaj zarobić na dzisiaj na tej spółce 150%. Spółka produkuje bardzo podobne do mięsa zamienniki robione z wegańskich składników.

Dzisiaj szybki wpis, bo wracam do czekania na wyniki finansowe Activision Blizzard, bo mam kupione akcje tej spółki :D

#gielda #inwestycje #pieniadze

Data: 01.05.2019 13:08

Autor: bmbcz01

Wczoraj około 22:30 naszego czasu Apple opublikowało swoje wyniki finansowe. Wcześniej rynek nie był zbyt optymistyczny i podczas sesji giełdowej Apple zanotował spadek o niespełna 2%.

Wyniki jednak okazały się raczej pozytywne. 58,02 mld USD przychodu wobec prognozowanych 57,37.

Gorsze od prognozowanych były przychody z iPhoneów i wyniosły 31,05 mld USD, wobec prognozowanych 31,10 mld.

Apple dał jednak sygnał na rynek, że są w stanie zarabiać nawet ze spadającym udziałem w rynku swojego kluczowego produktu. Pozytywnie wyglądają usługi takie jak Apple Music, iCloud itp., które przyniosły 11,45 mld USD przychodu. Wzrost o 50% zanotowała kategoria Wereables and Home & Accessories, obejmująca między innymi Apple Watch, AirPods czy AppleTV, która wyniosła 5,1 mld USD.

Dodatkowo Apple ogłosiło, że przeznaczy 75 mld USD na skup akcji własnych, co może również być pozytywną informacją.

W wyniku tego akcje Apple po zamknięciu sesji głównej poszybowały w górę o prawie 6%.

Sam nie wiem co myśleć o Apple. Z jednej strony spadający przychód ze sprzedaży iPhoneów martwi, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że wiele ludzi korzysta cały czas z takich np. iPhone 6 i pewnie przyjdzie czas na zmianę. Z drugiej strony, osobiście jestem dosyć sceptycznie nastawiony do możliwości ratowania sytuacji sprzedaży iPhoneów w Chinach. Chiny mają bardzo dynamicznie rozwijających się lokalnych producentów smartphoneów, w tym coraz lepiej radzące sobie na arenie międzynarodowej Xiaomi. W Europie i USA Apple ma bardzo lojalną bazę użytkowników, w Chinach sytuacja wygląda jednak inaczej. Średni czas użytkownia jednego smartfonu w Chinach jest dużo krótszy, zwraca się uwagę na ceny itp. Zobaczymy co przyniesie przyszłość, jednak nadchodząca sesja może być małym roller coasterem.

#gielda #apple #inwestycje #pieniadze

Data: 25.04.2019 11:46

Autor: bmbcz01

Ała, kurwa, rzeczywiście. Czyli witam Was w dzień po spadkach. Dzisiaj zostaniecie zachęceni przez Forbesa do kupna BTC, dowiecie się ile grozi więzienia za nielegalne sprzedawanie viagry za bitcoiny, ponadto doskonale Wam znane SBI wchodzi głębiej w krypto a Samsung, jak to Samsung, rzuca pieniędzmi na prawo i lewo.

Dzisiaj zapraszam Was równeiż do kryptowalutowego pudelka w którym dowiecie się czy John McAffee zje swojego penisa w telewizji na żywo oraz czy Putin boi sie Bitcoina :P

Ale zacznę od rzeczy pozornie poważniejszych. Media zamieniły entuzjazm na sceptycyzm i podobnie jak podczas poprzedniej korekty wieńczą koniec Bitcoina.

 1. Ale nie Forbes, który stwierdził, że to dobry czas na zakup Bitcoina, podpierając się raportem Adamant Capital zatytułowanym "Bitcoin in Heavy Accumulation", w którym ktoś napisał, że jakby ktoś chciał się wyposażyć w bitcoiny przez nadejściem rynku byka, to właśnie teraz.

 2. Pojawiająca się w chyba każdym moim wpisie japońska korporacja SBI Group zainwestowała 15 milionów USD w firmę Tangem, która tworzy karty do przetrzymywania kryptowalut. Szwajcarska firma produkuje fizyczne karty, które są przystosowane do przetrzymywania konkretnej ilości kryptowalut. Karta za pomocą NFC łączy się z aplikacją na smartfonie, która pozwala na płacenie, sprawdzenie ilości pozostałych krypto na karcie i jej doładowanie.

 3. Podobne inwestycje poczyni również Samsung, który zainwestował 2,9 miliona USD w firmę Ledger, producenta sprzętowych portfeli. Według anonimowego źródła, Samsung może być zainteresowanym stworzeniem własnego blockchaina oraz opartego o niego tokenu.

 4. Wielu osobom kryptowaluty kojarzyły się z praniem pieniędzy. I słusznie, bo to w końcu pieniądze. A ostatnio Prokuratura na Manhattanie postawiła dwóm 35-letnim dilerom viagry i sterydów zarzuty wyprania 2,8 miliona dolarów pochodzących z internetowej sprzedaży powyższych specyfików. Samozwańczym farmaceutom grozi od 2,5 do 7,5 roku więzienia.

 5. Alexei Navalny, przeciwnik Putina w Rosji przyjmuje datki w Bitcoinach i zebrał ich już równowartość 3 milionów dolarów od 2016 roku. Początkowo datki miały zostać przeznaczone na kampanię wyborczą, ale z racji tego, że został oskarżony o defraudację (o ironio), został z nich usunięty. Obecnie nie wiadomo na co idą datki. Śledztwo dziennikarskie wykazało, że daty otrzymywanych wpłat w Bitcoinach przez Navalnego korelują z datami wypuszczania materiałów oczerniających środowisko Putina, co sugeruje, że ktoś płaci mu za publikowanie tych materiałów.

 6. Z tym zjedzeniem penisa to był click bait. Ale faktycznie kiedyś ogłosił, że jeżeli Bitcoin do 17 lipca 2020 roku nie osiągnie ceny 500 tys USD, to zje swojego penisa w telewizji na żywo. Niedługo później stwierdził, że 500k USD to mało i podbija stawkę zakładu do 1 mln USD. No ale wracając do newsa. McAfee stwierdził, że wie kim jest Satoshi Nakamoto – twórca Bitcoina, który chowa się pod tym pseudonimem. "Ludzie zapomnieli, że zajmuję się technologią i jestem w tym jednym z najlepszych. Całe życie odnajdywałem najlepszych na świecie hakerów, więc znalezienie Satoshi jest dla mnie bułką z masłem", powiedział. Przedwczoraj jednak stwierdził, że po konsultacji z prawnikiem, musi opóźnić ogłoszenie kim jest Satoshi Nakamoto, ponieważ groziłaby mu za to ekstradycja do USA.

To tyle na dzisiaj. Korekta trochę zabija zapał mediów do pisania rzeczowych artykułów, ponieważ wolą pisać o końcu bitcoina albo wróżyć z fusów jego cenę w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że miło się czytało. Jutro też Wam coś napiszę. Miłego dnia.

#kryptowaluty #bitcoin #inwestycje #satoshinakamoto #pieniadze

Koniec przekrętu OFE

Data: 16.04.2019 15:47

Autor: Harnas

wei.org.pl

OFE jest zupełnie niebywałym i bezczelnym przekrętem – nie tylko w dziejach Polski, ale i świata.

Oto rząd wyłonił kilkanaście prywatnych funduszy, które otrzymały rentę monopolową na pobieranie z pensji każdego pracującego Polaka pod przymusem i groźbą odpowiedzialności karnej 7,3% jego zarobków, potem od czerwca 2011 – było to 2,92%. OFE nie dokonywały tego poboru – pobór i jego koszty oczywiście były po stronie ZUS. ZUS na swój koszt zbierał te pieniądze i jednym przelewem wysyłał je do OFE. Jeśli ktoś nie zapłacił przymusowej „składki” – to był to problem ZUS, nie OFE. Dodatkowo OFE pobierało, za łaskawe odebranie 1 (jednego) przelewu z ZUS…. opłatę w wysokości 10-15%. Dodatkowo za pieniądze otrzymane od rządu (via ZUS) kupowali obligacje Skarbu Państwa, za co pobierali 0,045% wartości zarządzanych aktywów w skali miesiąca. Mało tego za obligacje oczywiście rząd musiał płacić odsetki.

#pieniadze #ofe #gospodarka #polska

Uchwała ws. żydowskich roszczeń nie dopuszczona w Sejmie...sprawa jest delikatna

Data: 12.04.2019 18:40

Autor: Immortal_Emperor

kresy.pl

Wzywamy rząd do przedstawienia USA i Izraelowi bardzo wyraźnego stanowiska Polski, że roszczenia za bezspadkowe mienie ofiar II wojny światowej i Holokaustu są całkowicie bezprawne i bezpodstawne – mówił wicemarszałek Stanisław Tyszka (K’15). Dodał, że Marszałek Sejmu nie dopuścił do rozpatrywania projektu uchwały w tej sprawie, twierdząc, że sprawa jest delikatna i musi zasięgnąć opinii MSZ.

#sejm #ustawa447 #kukiz15 #zydzi #pieniadze

BNP Paribas sugeruje, że Polacy to rasiści

Data: 10.04.2019 13:41

Autor: Immortal_Emperor

rekinfinansow.pl

Bank BNP Paribas Polska w swoim najnowszym video sugeruje, że Polacy to rasiści, a polskie dzieci należy edukować w duchu mult-kulti. Bank promuje także podprogowo ruch Gender i LGBT. BNP Paribas utrwala także inne fałszywe stereotypy np. brak równouprawnienia między kobietami, a mężczyznami.

Kwestia światopoglądu to prywatna sprawa każdego człowieka. Przynajmniej takie jest moje zdanie, dlatego oprócz poruszania kwestii typowo finansowych, nigdy nie narzucam komuś swojego światopoglądu. Niech każdy żyje sobie jak chce, byle nie krzywdził innych i nie narzucał na siłę swoich poglądów.

#bank #pieniadze #lewackalogika #polska

Po co Amerykanom setki tysięcy polskich dokumentów archiwalnych o Holokauście?

Data: 08.04.2019 16:07

Autor: Immortal_Emperor

politykapolska.eu

Na razie próbuje się obciążyć Polskę i Polaków odszkodowaniami za niemiecką zbrodnię Holokaustu, ale za parę lat zapewne znajdą się w USA organizacje, które będą domagać się od Polski odszkodowań za marzec 1968 r.

Znana w Polsce z braku wyczucia dyplomatycznego amerykańska ambasador Georgette Mosbacher domaga się od polskiego Instytutu Pamięci Narodowej archiwów z czasów II wojny światowej. Amerykanie chcą mieć w swoich zbiorach dokumenty dotyczące niemieckiej zbrodni Holokaustu. Chodzi o setki tysiące kopii rocznie, jakie miała by na swój koszt przekazywać strona polska. Nasi informatorzy z IPN twierdzą, że Amerykanie chcą nie tylko kopie, lecz także w niektórych wypadkach oryginały dokumentów. Całość negocjacji objęta jest tajemnicą. Gdyby IPN spełnił oczekiwania strony amerykańskiej, groziłby mu paraliż. Kolejna tura rozmów jest planowana w ciągu dwóch miesięcy – informował „Dziennik Gazeta Prawna”, który ujawnił sprawę.

#polska #pieniadze #zydzi #ustawa447 #historia

ZNP protestował w latach 2013-2015? „Związek wyłamał się z protestów”

Data: 08.04.2019 00:53

Autor: Immortal_Emperor

tvp.info

Związek Nauczycielstwa Polskiego utrzymuje, że w latach 2013-2015 protestował razem z oświatową „Solidarnością”. W 2013 roku ZNP jednak wyłamał się ze związkowych protestów i nie uczestniczył w tych organizowanych przez „Solidarność” przed ministerstwem edukacji.

#strajk #neuczyciele #pieniadze

Warszawa - Przejęto kamienicę na osobę nieżyjącą od 1952 roku

Data: 02.04.2019 19:53

Autor: Immortal_Emperor

niezalezna.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej z października zeszłego roku, dotyczącą nieruchomości przy ul. Otwockiej 10 w stolicy. To pierwsza merytoryczna decyzja komisji w sprawie nieruchomości uchylona przez sąd administracyjny.

WSA wylegitymizował dziś decyzję reprywatyzacyjną wydaną na osobę zmarłą… w 1952 r. Skandal to mało powiedziane. Głupota tego orzeczenia poraża. Ciekawe, co na to nasze dumne stowarzyszenia sędziowskie

– skomentował decyzję sądu Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości.

Także działacz miejski Jan Śpiewak, zaangażowany w walkę z mafią reprywatyzacyjną, nie kryje oburzenia wyrokiem. Stwierdził:

Właśnie Wojewódzki Sąd Administracyjny uwalił decyzję odbierającą matce Marka M. kamienicę na Otwockiej. Nie ma i nie było żadnej afery reprywatyzacyjnej, wbijcie to sobie do głowy.

#warszawa #pieniadze #zydzi

Data: 21.03.2019 13:31

Autor: recenzor

Ależ Białek trzęsie tyłkiem przed płaceniem za linki umieszczane na wypoku. Ależ #cebula z niego wychodzi. Ależ go boli, że będzie musiał się podzielić zyskiem z autorami treści umieszczanych na wypoku.

Niezły z niego hipokryta. Błaga o wolność dla portalu manipulującego treściami.

Data: 20.03.2019 22:50

Autor: 12358

Ktoś się orientuje na jakie rabaty, bonusy, mogę liczyć przy większych zakupach elektroniki (sprzet komputerowy+akcesoria) około 15.000/20.000pln ? Jakis bon na zakupy czy coś? Lepiej w sieciówce czy jakimś lokalnym sklepie… ?

Data: 04.03.2019 12:34

Autor: kisiel

5 powodów, dla których nie opłaca się w polskich bukmacherach stawiać zakładów.

 1. Podatek obrotowy 12%, który powoduje, że nie opłaca się grać singlami, bo współczynnik 0.88 drastycznie zaniża kurs.

 2. Brak instytucji nadzorującej polskich bukmacherów (w tym brak polskich bukmacherów z tego co wiem w SBR Rating), trzeba iść do sądu z nimi w razie tego, gdy oszukają graczy.

 3. Zaniżone kursy w skali makro, czyli na te wydarzenia, które są w większości nielegalnych bukmacherów.

 4. Sprzeczne ze sobą punkty w regulaminie bukmachera – są tam takie absurdy, że jak pójdziesz na konkretne wybory, to w teorii nie możesz obstawić tych wyborów, bo masz na nie wpływ.

 5. Znane były wycieki maili – przykładowo przez firmę STS https://niebezpiecznik.pl/post/sts-ujawnil-dane-swoich-klientow-ale-nie-kupi-ksiazek-ani-nie-dofinansuje-domu-dziecka/.

A Wy jak myślicie, opłaca się grać w polskich bukmacherach?

POLSKAPrzekop Mierzei Wiślanej – Fakty i Mity

Data: 22.02.2019 08:02

Autor: Harnas

sejmlog.pl

W debacie społecznej oraz w przekazach medialnych rozgorzała gorąca dyskusja na temat działań związanych z budową przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Emocje części komentujących budzi wpływ inwestycji na środowisko oraz jej zasadność ekonomiczna. Omówmy fakty i pojawiające się w dyskusji mity.

Niskie płace to powód największych frustracji Polaków

Data: 19.02.2019 18:12

Autor: raptor

polsatnews.pl

Niskie płace są najczęstszą przyczyną frustracji Polaków; wskazuje na nie przeciętnie 40 proc. rodaków – wynika z badania "Nastawienie do finansów" przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.Niska pensja częściej przygnębia kobiety niż mężczyzn.

Żydzi mogą być winni Polsce co najmniej 20 bilionów dolarów

Data: 17.02.2019 16:02

Autor: Immortal_Emperor

zmianynaziemi.pl

Najwyższy czas, żeby to Polska zaczęła stawiać żądania Żydom. Skoro oni chcą jakichś odszkodowań, wystawmy im rachunek za ich długi wobec naszego kraju. Sprawę tych długów opisał słynny historyk i historiozof – profesor Feliks Koneczny – w książce „Cywilizacja żydowska”. Według Konecznego dla żydowskich kahałów było „złotym interesem, żeby zapożyczać jak najwięcej u zamożniejszych Polaków; zadłużano się tak, aż strunka nareszcie pękła […]”. W roku 1764 długi organizacji żydowskich wyniosły bajeczną na owe czasy sumę 2,5 miliona ówczesnych złotych, z czego około półtora miliona przypadło na pretensje duchowieństwa (przeważnie Jezuitów, Dominikanów i Franciszkanów), a około 900 tys. złotych polskich na pretensje magnaterii. Takiej sumy doliczono się w 1764 roku. Trzeba jednak pamiętać o ogromnej ilości niezarejestrowanych pożyczek, których udzielała Żydom szlachta wiejska. Według Konecznego suma tych pożyczek, to około miliona ówczesnych złotych. Te pieniądze ostatecznie nigdy nie zostały spłacone.

Data: 15.02.2019 18:04

Autor: nerd

Złożyłem dzisiaj PIT37 przez podatki.gov.pl, po przeanalizowaniu PITu zauważyłem, że wzięli mi 19% podatku. Wh innych źródeł w pierwszym progu podatkowym powinni wziąć 18%. Wie ktoś może dlaczego?

Polskie sieci handlowe wygrywają bitwę z zagraniczną konkurencją

Data: 14.02.2019 10:25

Autor: piotre94

forbes.pl

Polscy przedsiębiorcy okrzepli, odrobili lekcję zadaną przez bardziej doświadczonych konkurentów i przeszli do kontrofensywy. Na każdy Carrefour, Castoramę czy Decathlon pojawiło się jakieś Dino, Mrówka czy Martes Sport. Dziś to oni odbierają klientów

Mąż Magdaleny Ogórek przywłaszczył garnki za 500 tys. zł.

Data: 14.02.2019 10:14

Autor: piotre94

donald.pl

Mąż Magdaleny Ogórek usłyszał od prokuratury zarzuty niegospodarności. Grozi mu 8 lat więzienia. Sprawa dotyczy okresu 2012-2014, kiedy Piotr M. był kanclerzem prywatnej uczelni Via Moda.

Data: 07.02.2019 17:15

Autor: XkemotX

Problem z allegro. Sprzedałem produkt, kupujący wpłacił kasę, wysłałem produkt na adres który podał na swoim profilu Allegro, produkt po 3 dniach wrócił do mnie bo adres był niepoprawny, za wysyłkę paczki zapłaciłem własne 16zł (nie wliczone w produkt), za zwrot musiałem zapłacić znowu 16zł, jeśli chciałbym wysłać paczkę znowu to kosztować będzie mnie to 16zł – numer telefonu podany na profilu kupującego nie istnieje, jego adres istnieje ale to jest blok, a typek nie podał nr mieszkania przez co najprawdopodobniej produkt nie doszedł. Przez to że podany przez niego numer telefonu nie istnieje nie idzie się dodzwonić, napisałem wiadomość na e-mail ale nie dostałem żadnej odpowiedzi przez 24h. Pytanie czy mogę mieć wywalone na głupotę człowieka który zrobił konto czy muszę się martwić że zostanę oskarżony o kradzież czy coś. Produkt kosztował go pieprzone 99zł z darmową dostawą, bo ja za nią zapłaciłem. Teraz jestem kolejne 16zł w plecy i nie widzi mi się znowu płacić 16zł – mogę postawić warunek, że albo oddaje mi 32zł (za teraz i ewentualną wysyłkę potem) albo nici z paczki? Nie mam nawet pojęcia czy się odezwie, nie ma kontaktu z tym gościem.

Data: 07.02.2019 10:37

Autor: RYLU

Lurki, mam pytanie, jeżeli wypłata na koncie nie pojawi się 10 tylko np. 2 dni później to jakie konsekwencje ponosi pracodawca? Pytam czysto teoretycznie bo jestem ciekawy :)

Giełda bitmarket24 kończy działalność!

Data: 06.02.2019 21:51

Autor: bmbcz01

bitmarket24.pl

Z powodu wpisania na listę ostrzeżeń publicznych, giełda została odcięta od tradycyjnego systemu bankowego i nie jest w stanie prowadzić dalej działalności.

Giełda zwraca się do użytkowników z prośbą o wypłacenie wszelkich środków, które znajdują się na rachunkach.

Jeżeli tego nie zrobią, zostaną one zwrócone na ostatnie konto, z którego wpłynęły.

Dymanie klientów przez Inpost

Data: 06.02.2019 20:36

Autor: Mani1

inpost.pl

Dla mnie to czyste kurewstwo, płacisz za dostarczenie paczki do określonego paczkomatu w określonym terminie a oni wysyłają ci paczkę do POP na drugim końcu miasta gdzie leży sobie 2 dni, więc dymaj po nią pomimo zawartej umowy, trać swój cenny czas i kasę na dojazd aby odebrać paczkę, która powinna być w najbliższym paczkomacie.

Nowy cennik Allegro. Największa platforma e-commerce w Polsce znów podnosi ceny.

Data: 06.02.2019 06:51

Autor: piotre94

cashless.pl

Więcej trzeba będzie zapłacić m.in. za wystawienie części i akcesoriów motoryzacyjnych, smartfonów, antyków oraz narzędzi i urządzeń budowlanych.

Rafał Gaweł z wyrokiem za oszustwa, ale dalej wyłudza pieniądze od ludzi

Data: 06.02.2019 01:43

Autor: Immortal_Emperor

facebook.com

Skazany prawomocnym wyrokiem za oszustwa Rafał Gaweł z Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zamiast odbywac karę 2-letniego wiezienia, przeprowadza kolejną zbiórke pieniędzy w internecie. Twierdzi, że ktos mu swastyki nabazgrał na biurze i dlatego potrzebuje kasy na monitoring. Jak to się dzieje że ten człowiek jest na wolności?

Twórca giełdy kryptowalut umarł nie pozostawiając hasła do 250 mln dolarów.

Data: 05.02.2019 21:55

Autor: aborygo

purepc.pl

Oficjalny profil giełdy kryptowalut Quadriga CX przekazał informację o śmierci jej założyciela, Geralda Cottena. Zmarł on w wieku 30 lat z powodu powikłań związanych z chorobą Leśniowskiego-Crohna w trakcie odbywania wolontariatu w sierocińcu w Indiach nie pozostawiając klucza…

Przyniósł do sądu 30 kg 1,2 i 5-groszówek. Kasjerka zamknęła okienko.

Data: 04.02.2019 21:40

Autor: Immortal_Emperor

ostrow24.tv

Dwa worki po ok. 15 kilogramów każdy z zawartością monet o nominałach 1,2 i 5 groszy przyniósł dzisiaj do sądu mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Kasjerka na początku odmówiła przyjęcia monet. Pracownicy sądu wezwali policję, która jednak nakazała przyjąć pieniądze w tej formie. 34-letni pan Andrzej odniósł sukces.

Data: 03.02.2019 20:41

Autor: Pangkor

http://live.harleyquinnwidget.com/streamvideo12/watch-as-roma-live-streams-15-4842157.html

1. jak ktos nie ma pomysu na wieczór, dzisiaj mecz milan roma z piatkiem w pierwszym skladzie