Data: 04.08.2020 00:04

Autor: tonyy94

W Szwecji bezpiecznie, asymilacja idzie zgodnie z planem..

Kiedy dziewczyna była w restauracji, nagle pojawił się samochód i wybuchł ogień, w którym grupa przestępcza zaczęła strzelać do innej. Planowanym celem musieli być mężczyźni w kamizelkach kuloodpornych, którzy byli w McDonalds. Adriana znalazła się w środku strzelaniny, została trafiona strzałami i zmarła z powodu odniesionych obrażeń.

https://www.friatider.se/adriana-12-var-ute-med-hunden-mejades-ned-med-automatvapen-vid-mcdonalds

#multikulti

Co czwarty Niemiec ma imigranckie korzenie.

Data: 28.07.2020 19:28

Autor: 2_M_A

msn.com

W roku 2019 w Niemczech żyło łącznie 21,2 mln osób, które nie urodziły się jako obywatele RFN, względnie, których przynajmniej jedno z rodziców nie było od urodzenia rdzennym Niemcem. Osoby te stanowią obecnie 26 proc. mieszkańców Republiki Federalnej.

W grupie osób z tzw. tłem migracyjnym w roku 2019 większość, bo 52 proc. (11,1 mln) stanowili Niemcy, a niespełna 48 proc. (10,1 mln) obcokrajowcy. Ponad połowa (51 proc.) z 11,1 mln Niemców z tłem migracyjnym posiada niemieckie obywatelstwo od urodzenia. Mówi się o ich tle migracyjnym dlatego, że przynajmniej jedno z ich rodziców urodziło się jako cudzoziemiec, nabyło obywatelstwo niemieckie, uzyskało je wskutek adopcji albo należało do grupy tzw. późnych przesiedleńców. W pozostałej części tej grupy osób 25 proc. zostało naturalizowanych, 23 proc. przybyło do Niemiec jako przesiedleńcy bądź późni przesiedleńcy, a niespełna 1 proc. stanowią osoby, które uzyskały niemieckie obywatelstwo przez adopcję.

#niemcy #multikulti #imigracja #spoleczenstwo #obywatelstwo

Data: 04.07.2020 12:18

Autor: Ijon_Tichy

Ależ tutaj dziś panuje klęska nieurodzaju! Od 9 godzin zero wpisów na mikro. Dlatego poczynię na szybko wpis. Uważam, że dla każdego człowieka może to być ciekawostką, czy to dla wierzącego, czy dla ateisty, białego, czarnego, cygana, geja i heteroseksualisty, dla lewaka i prawaka :)

Wystarczy potraktować to jako ciekawostkę, bez ideologicznych uprzedzeń. Będzie to interpretacja proroctwa.

~~~~~~~~~~~~~~~~POWRÓT KRÓLA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Kolos na glinianych nogach – "ktoś lub coś, co tylko z pozoru jest wielkie i potężne, ale w rzeczywistości jest słabe i bliskie rozpadu lub klęski". Powiedzenie zaczerpnięte jest z księgi Daniela, a dokładnie z proroczego snu króla babilońskiego – Nabuchodonozora. Proroctwo powstało prawie 600 lat przed narodzinami Jezusa Chrystusa.

W proroczym śnie król widział kolosa zbudowanego z różnych materiałów: głowa ze złota, srebrna pierś i ramiona, brzuch i lędźwie z brązu, nogi z żelaza oraz stopy z żelaza pomieszanego z gliną.

Poszczególne partie kolosa reprezentują kolejno następujące po sobie mocarstwa światowe. Ostatnim z nich ma być mocarstwo reprezentowane przez stopy zbudowane z żelaza zmieszanego z gliną. Czyli z czegoś mającego cechy mocy i siły (żelazo) ale połączonego z czymś co nie tworzy żadnej spójnej całości i musi się rozpaść (glina). Żelazo z gliną nigdy nie stworzy trwałej całości.

Według proroctwa w pewnym momencie dziejów w ostatnie imperium, czyli stopy z żelaza i gliny, uderzy skała oderwana z góry Syjon – jest to symboliczna reprezentacja Chrystusa. Zatem w czasie trwania imperium "żelaza zmieszanego z gliną" Chrystus ma powrócić na Ziemię i zlikwidować ostatni krwiożerczy totalitaryzm w dziejach upadłej ludzkości.

Proroctwo bywało interpretowane różnie, ale nic nigdy nie pasowało do rysopisu i nie miało tak wyraźnego powiązania treściowego z innymi proroctwami Biblii, jak współczesność – czyli dziś budowana ideologia multikulturowego, globalistycznego, totalitarnego supermocarstwa na całej kuli ziemskiej. Nigdy wcześniej w dziejach ludzkości nie istniały warunki totalitaryzmu nad całym globem, który opleciony siecią kontroli finansowej (banki), instytucji międzynarodowych (ONZ, WHO, NATO itd.), sieci propagandowej (media w "każdym domu") oraz technologii oplatającej kontrolą i inwigilacją każdy zakamarek globu (sieć satelitów, GPS, telefonia, internet bezprzewodowy itd.).

Świat na siłę jest spajany w multikulturową całość, ale dzieje się to poprzez wojny, niszczenie gospodarcze, propagandę, wyniszczenie ideologiczne, celowe prowokowanie mieszania etnicznego i kulturowego ludności (wojny idei i konflikty cywilizacji) pranie mózgów szerokich mas ludzkich, wpajanie ludziom sowieckiej mentalności, przymus, ideologie, inżynierię społeczną, przejmowanie kontroli nad obywatelami, ograniczanie praw, budowanie sieci kontroli totalnej i inwigilacji na skalę absolutną.

To po prostu jest budowanie spójności na siłę – tylko totalitarną inwigilacją i kontrolą da radę utrzymać w ryzach coś tak różnorodnego i wręcz wewnętrznie się wykluczającego w wielu miejscach. Dlatego całkiem sensowne jest zinterpretowanie współczesności jako powstające mocarstwo reprezentowane jako pomieszanie gliny z żelazem.

Ludzie niewierzący mogą potraktować te informacje jako pewną ciekawostkę o pewnej interpretacji proroctw wśród chrześcijan. Natomiast wierzący chrześcijanie, którzy znają proroctwo, mają prawo oczekiwać, iż wkraczamy w ostatni etap biblijnej opowieści o upadłej ludzkości. Pamiętajmy jednak, że to tylko interpretacja. Proroctwa nie informują nas ile ten etap ma trwać. Można jednak wyczytać o znakach, które będą wskazywać na "dojrzewanie" upadłego świata do czasu jego końca.

#chrzescijanstwo #ciekawostki #proroctwo #biblia #nwo #globalizm #wojnaidei #multikulti

Data: 15.06.2020 21:05

Autor: tonyy94

We Francji stabilnie

https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=jZLUqgBxgAo&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=fLtI4rms8wQ&feature=emb_logo

https://twitter.com/i/status/1271749800443199489

https://twitter.com/i/status/1272573306298929155

https://twitter.com/i/status/1272552012249534470

https://twitter.com/i/status/1272598161115303938

https://twitter.com/i/status/1272582855953199107

https://twitter.com/i/status/1272608762025652224

#multikulti #francja #wojnygangow

Data: 05.06.2020 18:39

Autor: malcolm

#ocieplenieklimatu #lgbt #migranci #multikulti

Przez tego całego "koronawirusa" co miał pochłonąć miliony ofiar zupełnie zapomniano o majowym gwałtownym ociepleniu klimatu, LGBT czy migrantach (choć ci ostatni sami o sobie zaczynają przypominać.)

Gdzie podziewają w Europie? Czyżby wyparowali na skutek ocieplenie klimatu? Co dalej z relokacją obowiązkową? A jak tam prawa LGBTP? U nas kampania wyborcza niby w pełni a nic nie ma o tak ważnych tematach.

Jak biały jest Londyn?

Data: 30.04.2020 17:22

Autor: Monte

youtu.be

Film przedstawia dane jak wyglada obecnie Londyn po masowej wymianie ludności białej Londyńskiej na "multikulturakną" z całego świata.

Jest to realizacja planu Richarda Kalergi. Kalergi był twórcą idei paneuropeizmu. W książce „praktyczny idealizm” napisał, że docelowo należy stworzyć nową rasę "euroazjatycko-negroidalnego" człowieka. Wskazał, że w tym celu należy sprowadzić ludzi z Azji i Afryki. Państwa narodowe i biali autochtoni do likwidacji. Chodzi o to, że człowiekiem bez tożsamosci narodowej i kulturowej można dyrygować jak bydłem. On tam z resztą pisze, że to ma być taki "podczłowiek". Według Kalergi docelowo rządy nad Europą ma przeją nowa szlachta ludzka – Żydzi z Izraela. Książka jest dostępna na necie w wersji niemieckiej, angielskiej i jest też tekst polski. Jedna z niemieckich drukarni chciała wydać tą książkę w latach 80 ale służby specjalne wkroczyły do akcji. Generalnie bydło ma żyć w przeświadczeniu, że Bruksela chce dla nas dobrze. Raz na dwa lata przyznawana jest nagroda imienia Kalergi. Otrzymał ją min Bartoszewski, Merkel, Van Rompuy. Plan Kalergi jest skrupulatnie realizowany. Proszę zwrócić uwagę, że większość przybyszy to analfabeci i nie pracują. Ci ludzie to narzędzia do przeprowadzenia wielkiego planu inżynierii społecznej. Proszę wpisać sobie w google „white couple” Wyskoczą zdjęcia czarnych par lub mieszanych, "european history" – brak białych ludzi, kolorowa agitacja – Propaganda ruszyła.

#europa #londyn #bekazlewactwa #multikulti

Tym zdjęciem zmanipulowano świat

Data: 16.03.2020 22:46

Autor: malcolm

wprawo.pl

#migranci #multikulti

Pięć lat temu europejskie media wykorzystywały zdjęcie leżącego na plaży ciała dwuletniego Syryjczyka do wzbudzenia w Europejczykach poczucia winy, co miało być formą moralnego szantażu w celu wymuszeniu na nas przyjmowania do Europy setek tysięcy islamskich imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Zdjęcie wykorzystywały pozbawione skrupułów organizacje pozarządowe, lewacki mainstream, a nawet duchowni, tacy jak jezuita Grzegorz Kramer czy skompromitowany Wojciech Lemański. Sugerowano, że chłopiec zmarł w wyniku utopienia podczas przeprawy pontonem do Europy. To wszystko okazało się jednym, wielkim „fejkiem”. Jak donosi New York Times, winnymi śmierci chłopca są trzej Turcy, którzy w ubiegłym tygodniu usłyszeli wyroki skazujące.

Data: 17.02.2020 02:10

Autor: Monte

Nie wiem jak wysłać plik .mp4 więc wyśle może pośrednio przez discord. OSTRZEGAM JEŻELI NIE CHCESZ STRACIX APETYTU NA NASTĘPNY MIESIĄC TO TEGO NIE OGLĄDAJ, ja obejrzałem i żałuję ( ͡° ʖ̯ ͡°)

Ubogacacz kulturowy uciekł z wakandy

https://cdn.discordapp.com/attachments/658393172900315177/678377660254126117/1_5062119021378273393.mp4

#multikulti #bekazlewactwa #obrzydliwe

Data: 14.02.2020 12:42

Autor: Monte

#bekazlewactwa #multikulti #kolorowaagitacja #indoktrynacja

W komentarzu więcej

"Now I’m MAD!!! My 5yrs old daughter received a welcoming pack at PREP today. Inside there were some books and this little puzzle, at first you think is just a innocent puzzle until you realise there are no white people! Australia for example only have blacks, muslims and Asians! As long I’m awarded aborigines and Anglo-Saxon are the real Australians. Hummm not at my house this shit is going to the rubbish!"

Wyrok sądu: Jeśli dziewczynka miesiączkuje, może wyjść za mąż

Data: 07.02.2020 13:42

Autor: malcolm

tvp.info

#multikulti

Jeśli dziewczynka przeszła już pierwsze w życiu miesiączkowanie, może wyjść za mąż i można ją zmusić do przejścia na islam – takie zaskakujące orzeczenie, z powołaniem się na prawo islamskie, wydał Sąd Najwyższy pakistańskiej prowincji Sindh.

Była to odpowiedź na skargę złożoną w październiku zeszłego roku przez Tabassuma Yousafa, adwokata rodziny 14-letniej chrześcijanki Humy Younus, uprowadzonej kilka dni wcześniej i zmuszonej do poślubienia muzułmanina.

I co na to postępowa Europa? A USA główny sojusznik Pakistanu? A nasi piewcy multukulti? Przecież z tą żoną może zostać legalnym migrantem.

Ambasada USA ostrzega przed atakami na tle seksualnym w Hiszpanii

Data: 05.02.2020 12:14

Autor: malcolm

tvp.info

#multikulti

Dyplomaci powołują się na informacje hiszpańskiego MSW, według których w czasie ostatnich pięciu lat miała „znacząco” wzrosnąć liczba takich ataków.

Europa: kulturowo ubogacony Sylwester! Płoną samochody we Francji, Belgii i Szwecji!

Data: 01.01.2020 19:04

Autor: malcolm

wprawo.pl

#multikulti #ue

Każdy kraj ma swoje tradycyjne sposoby na świętowanie Nowego Roku. We Francji już od kilku lat należy do takowych podpalanie samochodów. Wraz z nią, z podobną nową, świecką tradycją zmagają się Szwecja i Belgia.

Anglia: nauczyciel usunął „Pana Jezusa” z kolędy, aby nie obrażać osób innych wyznań

Data: 19.12.2019 21:52

Autor: kisiel

pch24.pl

Nauczyciel z Wielkiej Brytanii postanowił na nowo napisać teksty do tradycyjnych, świątecznych kolęd, śpiewanych przez dzieci podczas bożonarodzeniowych jasełek. Z tekstów kolęd zniknęły określenia nowo narodzonego Zbawiciela mianem „Pana”, ponieważ w opinii nauczyciela, mogło to obrażać muzułmanów lub inne osoby nie będące chrześcijanami.

#wielkabrytania #anglia #newsy #newsyzeswiata #szkola #multikulti

Data: 21.11.2019 16:14

Autor: Ijon_Tichy

Siema Lureczki.

Żeby osiągnąć sukces w mainstreamie medialnym, celebryckim, szczególnie na arenie międzynarodowej, to trzeba wchodzić w narrację ustalonego dyskursu, którą potocznie nazywa się "polityczną poprawnością". Konczita Wurst (facet z brodą, pomalowany jak klaun i przebrany w ubrania kobiety) wygrało Eurowizję dla dorosłych tylko ze względu na lansowanie transów i gejów, to powszechnie wiadomo.

Wsłuchuję się mimochodem w tę piosenkę, którą śpiewa ta polska dziewczyna (Wiktoria Gabor) na Eurowizję Junior. Muzycznie są to klimaty arabskiego pop. Mocno zieje tą muzyką, którą się słyszy w tureckich kebabach xD Jej wokal mocno daje tymi egzotycznymi wokalistami, chodzi mi o sposób śpiewu. Na teledysku ona nawet jak śpiewa, to na początku ten palec wskazujący wystawia, jak te islamskie kobiety, gdy coś ogłaszają, przeplatane gestami murzyńskich gangsta raperów xD niektóre z występujących dzieci mają bliskowschodnie rysy, cechy.

Przesłanie piosenki, to mniej więcej (parafrazując): "Jestem obywatelem całego świata, jednoczmy się, by ocalić świat. Zgódź się na to, bo to droga do szczęścia". Wygląda na to, że promotorzy Wiktorii chcą zwiększyć jej szansę na zwycięstwo poprzez politycznie poprawne przesłanie piosenki, przystające do propagandy multikulti.

Mam obsesję, czy jest coś na rzeczy? Zapraszam do dyskusji.

#multikulti #eurowizja #marksizmkulturowy

Niemiec do spółki z imigrantem zgwałcił swoją rodaczkę

Data: 13.08.2019 16:51

Autor: kisiel

medianarodowe.com

Niemcy od lat stawiają na multikulti przekonując Europę, że imigranci doskonale się asymilują. Tymczasem do praktyk imigrantów dostosowują się rodzimi Niemcy.

Niemiec zgwałcił na wakacjach swoją rodaczkę. Przyłączył się do niego przybysz z Afganistanu. O gwałcie poinformował hiszpańska policja. Służby aresztowały na Majorce dwóch podejrzanych o gwałt na 20-letniej kobiecie.

#multikulti #niemcy #hiszpania

Data: 09.08.2019 10:44

Autor: Monte

Tutaj "GAB" jakiejś osoby ze Szwecji. Tłumaczenie z google tłumacz w komentarzu oryginał.

"Szwedzi uciekają do Polski, aby uciec przed islamizmem i szariatem. Obecnie twierdzi, że jest jednym z najlepszych polskich polityków.

W Szwecji panuje całkowity chaos i całkowity upadek – dlatego wielu Szwedów ucieka teraz do Polski w poszukiwaniu pokoju i ciszy, stwierdza polska polityk Beata Mazurek w nowym oświadczeniu.

Ale zostawili socjalistycznych i komunistycznych polityków, a media temu zaprzeczyły!

W tweecie Mazurek pisze, że „wielokulturowość” i imigracja uniemożliwiły wielu Szwedom życie w swoim kraju, a Szwedzi szukają teraz w Polsce „pokoju i normalności”.

Zgadzam się, życie w Szwecji nie jest bezpieczne i spokojne. Zawsze musisz uważać na swoje plecy, gdy jesteś sam na zewnątrz nawet w dzień, ale szczególnie w ciemne zimowe dni!"

#polityka #szwecja #pis #multikulti

Przestępczość w Szwecji i porady w tv "jeżeli chcesz zmniejszyć ryzyko napadu, ubieraj się biednie"

Data: 21.07.2019 15:23

Autor: Monte

nyheteridag.se

Dosyć głośna afera obecnie w Szwecji.

Morderstwo na tle rabunkowym, które wydarzyło się w Göteborgu wstrząsnęło niedawno Szwecją i nic dziwnego, że wielu niepokoi fakt, iż więcej osób może cierpieć z powodu wzrastającej przestępczości w Szwecji. W wywiadzie dla TV4 Sven-Erik Alhem, przewodniczący organizacji wspierającej ofiary przestępstw (Brottsofferjouren) podaje kilka konkretnych rad:

– Jeśli chce się zmniejszyć ryzyko rabunków, trzeba się biednie ubierać. W taki sposób, żeby wyglądać, że nie ma się grosza przy duszy – stwierdza

#szwecja #bekazlewactwa #multikulti #imigranci

Data: 18.04.2019 06:41

Autor: Ijon_Tichy

Neomarksistowski obłęd, odc. 20132492:

Gangster-imigrant otrzymał pozwolenie na pobyt w kraju, ponieważ jego przynależność do gangu oznacza, że się zintegrował.

"Sąd w Wielkiej Brytanii uznał, że Tolga Binbuga spełnia wszelkie kryteria, by pozwolić mu na pozostanie w Wielkiej Brytanii, mimo że mężczyzna należy do grupy przestępczej lub właśnie przez to, że należy do grupy przestępczej. Po zapoznaniu się z historią dokonań 29-letniego Binbugi, który przybył do Wielkiej Brytanii mając 9 lat, sąd stwierdził, że nie można Turka deportować, bo przynależność do gangu to dla wielu młodych Brytyjczyków akceptowalny styl życia, więc w pewnym sensie Binbuga to przestępca, którego wychowała sobie sama Wielka Brytania."

A oto tępy ryj ciapatego.

#lewackalogika #marksizm #neomarksizm #multikulti