Data: 05.07.2019 00:47

Autor: Ijon_Tichy

Dzisiejszy dzień był ciężki. Pracowaliśmy 18 godzin, bo udało się nadrobić odcinek więcej, dzięki temu, że świetnie się zgraliśmy :)

Mimo dużego doświadczenia w pracy tego typu, to problemem jest to, że pierwszy raz montujemy przewody klimatyzacji, więc były lekkie obawy i to, jak to będzie szło.

Świetnie się zgraliśmy i każdy był zaangażowany. Serio ludzie bardzo się starają. Ale – DLACZEGO ONI SIĘ STARAJĄ ?

Dlaczego ludziom zależy na tej pracy? Otóż dlatego, że mamy szefa, który NA PIERWSZYM MIEJSCU stawia to, żeby ludzie byli "mili" i uczciwi – to jego filtr, którym dobiera pracowników. Dba o to, żeby wśród pracowników nie było chamstwa.

Pracowałem u tego kolegi już wiele razy i za każdym razem wyciągam wniosek – to pracodawca, u którego chce się dać 150% z siebie.

ON NA TYM ZYSKUJE.

Każdy stara się w pracy dawać z siebie wszystko, bo po pierwsze jesteśmy dobrani według tego kryterium, a po drugie – doceniamy świetne podejście do człowieka, jakie mój szef pokazuje.

Aż chciałbym zareklamować firmę, ale tego nie zrobię :)

#praca #lekcja #miloscblizniego #szacunek

Data: 17.06.2019 08:49

Autor: Ijon_Tichy

Człowiek, który naprawdę zrozumie o co chodzi w byciu chrześcijaninem, nabiera niesamowitej pokory i łagodności – a te cechy stają się jego naturą, przejawiają się spontanicznie i z głębi osobowości.

Nie jest to naiwna poczciwość jak mniemają niektórzy. O nie! To przemyślane i przeżyte do najgłębszej głębi uczucie i przekonanie, które czyni człowieka szlachetnym.

Taki człowiek wyróżnia się, ale nie wynosi się nad innych. Raczej współczuje i swoim przykładem pokazuje, jak piękne jest przesłanie Jezusa Chrystusa, bo chce drugiemu człowiekowi pomóc. Pomóc nie tylko fizycznie, ale też pomóc zrozumieć i poczuć to samo. To czego nauczył go Chrystus.

List Jakuba 1:19-27

*19 Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. 20 Gniew bowiem męża nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. 21 Odrzućcie więc wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. 22 Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. 23 Jeżeli bowiem ktoś tylko przysłuchuje się słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do męża oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. 24 Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. 25 Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.

26 Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje, nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. 27 Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nie skażonym wpływami świata*

#biblia #chrzescijanstwo #przemyslenia #zycie #milosc #miloscblizniego