Data: 24.03.2020 00:17

Autor: KLAssurbanipal

Wojownicy z tzw. Ludów Morza (rys. Johnny Shumate).

Do dziś identyfikacja oraz powody ekspansji Ludów Morza są debatą historyków. Powstało wiele teorii i pomysłów. Johnny Shumate bazując na źródłach przedstawił tu uzbrojenie i nakrycia głowy Filistynów (hełmy z bujnym włosiem). Widzimy także wojownika w hełmie z kłów dzika znany z kultury mykeńskiej. Na fragmentach ceramiki z Kynos pokazano bitwy morskie przedstawiające wojowników w hełmach i tego typu tarczach na okrętach wojennych. Stożkowe hełmy z długimi rogami są dobrze ukazane na niektórych statuetkach z Enkomi na Cyprze. Można tu zidentyfikować wojowników Szardana, Filistynów i innych Ludów Morza reprezentowanych w egipskiej płaskorzeźbie Medinet Habu.

Liczę na ciekawą debatę na temat pochodzenia i przyczyn migracji Ludów Morza.

#antyk #egipt #wojownicy #miecz #grecja

Data: 19.11.2019 13:43

Autor: KLAssurbanipal

Tracki król Kotys I (rys. Radu Oltean).

Kotys I był królem trackich Odrysów od 384/383 do 359 p.n.e. Prawdopodobnie był synem Seutesa II. Przejął władzę po zamordowaniu swojego poprzednika Hebryzelmisa, króla rządzącego w latach ok. 387-384/83. Był w konflikcie z Ateńczykami o Chersonez. Wydał za mąż jedną z córek za słynnego wodza ateńskiego Ifikratesa. Dzięki temu zięć stawał w walce po jego stronie, przeciwko rodzinnemu państwu. Kotys został zabity rok po odbiciu ostatnich miast spod ateńskiej władzy na Chersonezie. Zabójcy traccy Peithon i Heraklejdes po przybyciu do Aten w nagrodę zostali ogłoszeni honorowymi obywatelami miasta. Śmierć Kotysa doprowadziła do walk o tron w wyniku czego królestwo zostało podzielona na trzy części.

Król Kotys widoczny na ilustracji ma na głowie brązowy hełm frygijski z osłoną w kształcie brody. Ten typ hełmu był bardzo popularny w Grecji i Tracji w IV wieku p.n.e., a we wczesnym okresie hellenistycznym rozpowszechnił się na wschodzie za sprawą Macedończyków. Ma ponadto charakterystyczny w Tracji i Dacji łuskowy pancerz z brązu z wyodrębnionymi pteruges i złotym pektorałem wokół szyi. Miecz to machaira, również używana wśród Greków i na Bliskim Wschodzie. Na uwagę zasługują pięknie rzeźbione nagolennice. Trakowie używali często uzbrojenia, które z Grecji wyszło z mody nieraz nawet 100 lat wcześniej. W IV wieku p.n.e. wciąż były używane w Tracji kirysy z brązu typu dzwonowego, które na terenie Grecji wyszły z użycia we wczesnej epoce klasycznej.

#grecja #tracja #antyk #miecz #wojna #zbroja #ateny