Końcówka lutego 1990 roku

Data: 25.02.2020 11:13

Autor: malcolm

wiadomosci.wp.pl

#ocieplenieklimatu #oziebienieklimatu #lewactwo #platformaobywatelska

"Trzecia dekada wspomnianego roku przeszła do historii polskiej meteorologii jako festiwal prawdziwych anomalii pogodowych. Było bowiem niewiarygodnie ciepło jak na tę porę roku. Powiedzenie "luty – okuj ciepłe buty", należało włożyć między bajki," pisała prasa .

I pomyśleć że wtedy jeszcze nikt nie wpadł że można hajs trzepać na niczym. Kombinowano z atomem i walką z energią jądrową, dezodrantami innymi bajerami. Plastik był proeco bo ratował drzewa i naturalna choinka była obciachem bo przecież sztuczna to dbanie o planetę ;-)

"Profesor filozofii": jedynym sposobem na uratowanie ziemi jest zaprzestanie rozmnażania się :)

Data: 22.02.2020 13:22

Autor: arti

dailymail.co.uk

Pochodząca z Australii Patricia MacCormack "pracująca" na gówno uniwersytecie Anglia Ruskin University, aktualnie na stanowisku "profesora" filozofii kontynentalnej w języku angielskim i mediach (Hahaha) twierdzi, że… zresztą nie ważne. To jest aż nazbyt śmieszne xD. Zdjęcia autentyczne.

#rakcontent #lewackalogika #lewactwo #lewica

Promocja aborcji i zwalczanie ruchów pro-life – program ONZ na kolejne lata

Data: 21.02.2020 20:29

Autor: arti

ordoiuris.pl

Organizacja Narodów Zjednoczonych rozpoczęła prace nad dokumentem końcowym tegorocznej 64. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet. Podczas marcowego wydarzenia ma zostać przyjęta Deklaracja Polityczna określająca kierunek działań ONZ w zakresie „równości płci” na kolejne pięć lat. W dokumentach przygotowawczych przed sesją dominują postulaty promowania aborcji i wulgarnej edukacji seksualnej oraz zwalczania ruchów broniących życia i rodziny. Podczas wydarzenia w Nowym Jorku sprzeciw wobec wprowadzania radykalnych zapisów do aktów prawa międzynarodowego wyrażą m.in. przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris.

#onz #lewactwo #ordoluris

Lewicowy uniwersytet? Niepokojąca sytuacja na UW

Data: 11.02.2020 15:44

Autor: stawo73

dorzeczy.pl

Jawny antyklerykalizm, wspieranie radykalnie lewicowej narracji, czy zastraszanie kół naukowych przez wykładowców – Konrad Smuniewski, działacz Konfederacji zawieszony w prawach studenta, opisuje w rozmowie z DoRzeczy.pl, do czego dochodzi na Uniwersytecie Warszawskim. – Moja sprawa to jedynie wierzchołek góry lodowej – zapewnia.

#uniwersytetwarszawski #uw #lewactwo #politycznapoprawnosc #podwojnestandardy

Miliard od Sorosa na sieć uniwersytetów

Data: 28.01.2020 08:13

Autor: Starszyoborowy

niezalezna.pl

W ubiegłym tygodniu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos lewicowy finansista zapowiedział nowy projekt – stworzenie sieci uniwersytetów. Stwierdził, że to najważniejszy i najbardziej trwały projekt jego życia, i zapowiedział, że przeznaczy na niego nawet miliard dolarów. Jego nowe uniwersytety mają promować liberalizm i otwarte granice oraz pomóc w powstrzymaniu dryfu w stronę autorytaryzmu. Sieć ma być oparta na istniejącym już Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU).

#europa #lewactwo

Data: 10.01.2020 19:03

Autor: Ijon_Tichy

Skandal: Postępowanie dyscyplinarne przeciwko profesor za wykłady o rodzinie. Wiedza naukowa sprzeczna jest bowiem z ideologią nowego marksizmu.

Zarzuty wobec pani profesor są oczywiście absurdalne.

Prof. Ewa Budzyńska prowadziła zajęcia pt. „Międzypokoleniowe więzi w rodzinach światowych”. Ich celem było zapoznanie uczestników z rodziną jako elementem struktury społecznej oraz przedstawienie jakie formy przyjmowała ona na przestrzeni wieków w zależności od kształtującej ją kultury lub religii. W czasie zajęć studenci poznawali odmienności kulturowe rodzin wyznawców chrześcijaństwa, judaizmu, islamu czy hinduizmu. Po zajęciach dotyczących rodziny w kontekście nauki chrześcijańskiej grupa studentów złożyła do władz uczelni skargę na prof. Ewę Budzyńską. Zarzucali jej narzucanie słuchaczom „ideologii anti-choice, poglądów homofobicznych, antysemityzmu, dyskryminacji wyznaniowej, informacji niezgodnych ze współczesną wiedzą naukową oraz promowanie poglądów radykalno-katolickich”.

Tym, co wzburzyło protestujących, było nazwanie człowieka w prenatalnej fazie rozwoju „dzieckiem” oraz pokazywanie modeli różnych faz rozwoju płodowego dziecka. Krytyka dotyczyła także zaprezentowania badań wskazujących na negatywny wpływ posyłania dzieci do żłobków na ich rozwój, a przede wszystkim samego zreferowania przez wykładowcę definicji rodziny jako podstawowej i naturalnej komórki społeczeństwa opartej o związek kobiety i mężczyzny. Nie do przyjęcia okazało się także zaprezentowanie publikowanych w prasie naukowej wyników badań na temat skutków wychowywania dzieci przez osoby pozostające w relacjach homoseksualnych. Skarga dotyczyła także krytycznego stosunku wykładowcy do eutanazji i jej rzekomego „antysemityzmu”.

(…) „Nie można wymagać od wykładowcy, aby pominął w toku prowadzonych przez siebie zajęć treści istotne z punktu widzenia omawianego tematu. Z pewnością treści wykładu nie można także dostosowywać do przekonań słuchaczy. Nie można również żądać, aby wykładowca zaniechał wyrażania uzasadnionych naukowo wątpliwości lub zastrzeżeń wobec prezentowanych zjawisk. Co więcej, takie oczekiwanie byłoby bezprawną cenzurą konstytucyjnie gwarantowanej wolności akademickiej z oczywistą szkodą dla kształtowania umiejętności krytycznej analizy stereotypów, w tym stereotypów budzących niechęć wobec chrześcijaństwa” – zaznacza mec. Magdalena Majkowska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Reszta artykułu: https://www.magnapolonia.org/skandal-postepowanie-dyscyplinarne-przeciwko-profesor-za-wyklady-o-rodzinie/?fbclid=IwAR1GT_P7BbWddutAn6AIj5sKSqmLZ7EVjHjrDoCNsbPGysAhj5wAN0P1URU

#marksizmkulturowy #rewolucjakulturowa #lgbt #lewactwo #kulturoznawstwo #wojnaidei

Data: 30.12.2019 09:18

Autor: Ijon_Tichy

Witam Lurki i Lukierki.

Znaj swego wroga! W ramach prezentowania zagadnień dotyczących marksizmu kulturowego pisałem już o takich pojęciach jak: "szkoła frankfurcka", "długi marsz przez instytucje", "dyskryminacja pozytywna". Dziś przedstawię bliżej jeszcze jedną z idei przedstawionych przez komunistę Antonio Gramsciego. Współczesny proletariat rewolucji komunistycznej w dużej mierze naprawdę głęboko wierzy w słuszność neomarksistowskich idei. W mojej niedawnej rozmowie z neomarksistowskimi komunistami wyszło, że zupełnie nie razi ich ani totalitarny duch marksizmu, ani fakt, że marksizm doprowadził do wymordowania prawie 100 milionów ludzi w kilkadziesiąt lat, ani nawet amoralne absurdy w postaci bandyckiego, złodziejskiego socjalizmu, łamaniu wszelkich moralnych ograniczeń w kwestii seksualnej, podziału płci, czy oderwane od obiektywnej rzeczywistości pomysły genderyzmu, ideologicznych absurdów LGBT+ itd. Co tylko jest częścią rewolucji kulturowej, to natychmiast jest wg. nich usprawiedliwione moralnie, bo jest częścią idei, częścią rewolucji, częścią budowanej mozolnie wieży Babel – "nowego, lepszego świata". Nic do nich nie przemawia, ponieważ żyją oni głęboko zaaplikowanym, wręcz mesjanistycznym MITEM, który stoi jak totem w centrum ich światopoglądu. Wokół tego MITU oscyluje ich ideologiczne zacietrzewienie i zdolność do poświęcenia nawet racjonalnego rozumu, byleby tylko trzymać się IDEI.


"NOWOCZESNY KSIĄŻĘ" – mesjasz marksizmu. Mitologia marksizmu kulturowego. Słowo o zaplanowanym ogłupianiu mas ludzkich cynicznym mitem o "nowym, lepszym świecie".

Jak pisze profesor Jacek Bartyzel, w carskiej Rosji rewolucję można było przeprowadzić metodami bolszewickim, istniało tam bowiem silnie rozbudowane społeczeństwo polityczne. Lenin, tworząc koncepcję musiał wziąć to pod uwagę i oprzeć swoją strategię na koncepcji wojny manewrowej, zmierzającej do bezpośredniego, siłowego przejęcia władzy politycznej.

Na Zachodzie natomiast społeczeństwo obywatelskie jest rozbudowane, złożone i odporne – jak system okopów w nowoczesnej wojnie, który nawet w razie przerwania frontu na jakimś odcinku, pozwala dalej prowadzić skuteczne działania obronne. System Kulturowy jest systemem immunologicznym społeczeństwa.

Gramsci zauważył, że w tej sytuacji trzeba zastosować wojnę pozycyjną, pozwalającą przezwyciężyć opór systemu obronnego. Polega to na wdzieraniu się w poszczególne odcinki systemu okopów i fortyfikacji, czyli w jego instytucje polityczne, oświatowe, religijne, w prasę, wydawnictwa i radio, zdobywając jeden okop po drugim, a do jeszcze niezdobytych wprowadzając ducha rozłamu – stąd opisywana wcześniej idea "długiego marszu przez instytucje (jest też bardzo ważne pojęcie "teorii krytycznej", ale o tym szerzej będzie w innym wpisie).

Ta „bierna” rewolucja, o ile ma przejść w uwieńczoną sukcesem wojnę pozycyjną, musi mieć swoje kierownictwo, będące kontaminacją działających jako blok historyczny dwóch skoordynowanych sił:

1) naciskającej „z dołu” siły „mas” (dziś są to masy lewackie, marksiści, oraz np. LGBT, feministki, aborcjonistki, mniejszości etniczne i kulturowe itd.)

2) wdzierającej się „z góry” do instytucji metapolitycznych inteligencji komunistycznej. Kluczowe zadanie koordynacji owych sił przypada komunistycznej Partii, którą Gramsci nazywa NOWOCZESNYM KSIĘCIEM.

"masy służą (…) po prostu jako masy «operacyjne» i zdobywa się je za pomocą haseł moralnych, bodźców sentymentalnych i mesjanistycznych mitów w oczekiwaniu na legendarną erę, kiedy to wszystkie obecne sprzeczności i niedole zostaną automatycznie rozwiązane i naprawione”; oraz drugiej elitarnej, składającej się z elity kulturalnej. Ów drugi oddział zostaje określony jako „intelektualny sztab główny partii organicznej”, który „działa jako samoistna siła kierownicza”.

Gramsci pisze: „NOWOCZESNY KSIĄŻĘ powinien być w znacznej mierze poświęcony sprawie reformy intelektualnej i moralnej – a więc sprawie religii i poglądu na świat. (…). Książę zajmuje w ludzkiej świadomości miejsce bóstwa czy kategorycznego imperatywu, staje się podstawą nowoczesnego laicyzmu oraz pełnej laicyzacji całego życia i wszystkich stosunków obyczajowych”.

Należy jeszcze powiedzieć, jaki jest najważniejszy, śmiertelny wróg Nowoczesnego Księcia, a przeto główny cel biernej rewolucji kierowanej przez intelektualny sztab rewolucyjnej elity intelektualnej. Wrogiem tym jest religia, a celem – totalna laicyzacja społeczeństwa, zaś zdolność do przeprowadzenia tego dzieła jest nawet kryterium moralnej wartości wszelkiego czynu, co usprawiedliwia także samoubóstwienie NOWOCZESNEGO KSIĘCIA (Partii).

Idea budowania "nowego, lepszego świata" staje się mesjanistycznym mitem, celem ponad celami, wbrew wszystkiemu i na przekór wszystkiemu. Puste hasła "równości, braterstwa, sprawiedliwości społecznej, wolności", są oczywiście cynicznym kłamstwem, ale "nowy proletariat" nie wie o tym i wierzy w to pustosłowie rewolucji. Proletariat rewolucji kulturowej WIERZY w mit i poświęca mu swoje życie. NOWOCZESNY KSIĄŻĘ jest zaś bogiem ich świata, nawet jeśli nie zawsze są świadomi jego obecności, on czuwa. Partia czuwa.


W oparciu o: https://teologiapolityczna.pl/prof-jacek-bartyzel-szkola-frankfurcka-antonio-gramsci-i-nowa-lewica#_ftn7

#marksizmkulturowy #rewolucjakulturowa #wojnaidei #lewactwo

Data: 28.12.2019 11:34

Autor: Ijon_Tichy

Greta Thunberg – upośledzona pacynka ośmiornicy ośmiornic – stwierdziła, że globalne ocieplenie jest winą patriarchatu xD prawie spadłem z krzesła, jak usłyszałem ten neomarksistowski bełkot.

Czy któryś z ludzi wierzących w lewicowe idee ma wątpliwości co do politycznego wykorzystywania tej dziewczyny przez międzynarodówkę komunistyczną?

https://dorzeczy.pl/swiat/122320/greta-thunberg-kryzys-klimatyczny-stworzyl-patriarchalizm.html

#greta #lewactwo #marksizmkulturowy #wojnaidei

Data: 20.12.2019 15:26

Autor: Ijon_Tichy

Było dziś o kolejnym pojęciu z zakresu marksizmu kulturowego, czyli o tzw. "DYSKRYMINACJI POZYTYWNEJ". A oto jeden z przejawów tej dyskryminacji. Okazuje się bowiem, nauka biologii jest zbrodnią.

Wielka Brytania: Kobieta została wyrzucona z pracy za stwierdzenie, iż nie można zmienić płci biologicznej.

https://www.magnapolonia.org/wielka-brytania-kobieta-zostala-wyrzucona-z-pracy-za-stwierdzenie-iz-nie-mozna-zmienic-plci-biologicznej/?fbclid=IwAR15UeTalMuX_9po0WnJrqIIgkGNAoIN_2BPeszl_QZAe1o1sKmotKSjsyk

#marksizmkulturowy #wojnaidei #lewactwo

Aborcja Bez Granic. Kobiety będą mogły samodzielnie usunąć ciążę. Gdzie jest PiS?

Data: 12.12.2019 13:01

Autor: kisiel

kobieta.wp.pl

Aborcja Bez Granic jest nowo powstałą inicjatywą sześciu organizacji prokobiecych, które będą udzielać pomocy kobietom chcącym usunąć ciążę – czy to w domowym zaciszu, czy za granicami Polski. Inicjatywę tworzą Aborcyjny Dream Team, Kobiety W Sieci – aborcja po polsku, Abortion Support Network, Ciocia Basia, Abortion Network Amsterdam, Women Help Women. Od 11 grudnia Polki w godzinach 8-20 mogą dzwonić pod numer 22 29 22 579 i uzyskać wszelkie informacje dotyczącą aborcji.

#polska #newsy #newsyzkraju #aborcja #lewactwo

Data: 10.11.2019 11:49

Autor: Ijon_Tichy

Idę o zakład, ze lewica by się zlitowała.

"Panna młoda kolesia z ISIS, która namawiała dżihadystów w Ameryce, by „jeździli samochodami i przelewali ich krew”, mówi, że zasługuje na drugą szansę, błagając o powrót do USA, ponieważ życie w syryjskim obozie dla uchodźców z synem jest ciężkie"

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7668755/US-born-IS-bride-appeals-come-home-Syria.html

#isis #islam #syria #imigranci i poniekąd #lewactwo

Data: 02.11.2019 18:52

Autor: Nietzsche

Brexit jest dobry. To przez UK jest importowane z USA najgorsze spierdolenie i lewactwo, jak atak na białego heteroseksualnego mężczyznę. Bez UK, Europa będzie normalniejsza. Osobiście jestem za Stanami Zjednoczonymi Europy w przyszłości. Co z tego, że Niemcy mają imigrantów? Oni ich wzięli do pracy w fabrykach i zdecydowana większość pracuje.

Francja ma swoich murzynów, bo miała kolonie i czuje się winna. Nie ma jednak to nic wspólnego ze spierdoleniem nadlatującym z UK. Nawet Szwecja nie produkuje obecnie tyle lewactwa co USA>UK, gdzie na uniwersytetach wywala się popiersia zasłużonych, bo byli biali. Nawet Hiszpania nie potępia tak białego mężczyzny, u nich prawo anty-facet jest akurat dobre, bo południowcy mają w zwyczaju bić żony, nie tak jak Polak, oni je leją.

#polska #ue #lewactwo

Data: 01.11.2019 11:30

Autor: Nietzsche

Nie głosowałem na PiS, ale oczekuję od nich i od Konfederacji, ostrej walki z lewactwem. Ta ustawa o homopropagandzie w szkołach jest dobra. Chciałbym by zawalczyli jednak skutecznie z Youtubem, Netflixem i innymi lewackimi gniazdami, które wlewają zachodnią propagandę do umysłów polskich nastolatków. Oczywiście, nie możemy zablokować tych serwisów, ale:

-osobna skala wieku, takie lokalne PEGI, jak Niemcy mają i filmy/seriale z homo od 18 lat

-z Youtube należy walczyć, ale praca u podstaw, edukować rodziców by zwracali uwagę na to, co oglądają ich dzieci

ogólnopolskie kampanie, bilboardy, itp.

dodatkowo wymagać usuwania patostreamów, przez wnioski do Google od np. ministerstwa cyfryzacji

surowo karać patostreamerów, są paragrafy na to

-przydałoby się przeanalizować content gazety wyborczej pod kątem artykułów obrażających polski naród, znalazłaby się cała masa tekstów i na tej podstawie podjąć próbę delegalizacji

na pewno można na dzień dobry, pozwać ich za sekcję komentarzy i ścigać userów: łamanie prawa tam jest o każdej porze dnia i nocy, obrażanie prezydenta, rządu, Polaków – nawet używają pełnych nazwisk z wyzwiskami

#lewactwo #lewactworobactwo

Data: 01.10.2019 23:20

Autor: Ijon_Tichy

Ktoś ostatnio pisał tutaj o sfałszowanych, zboczonych "badaniach" Kinseya na temat seksualności. Dziś zobaczyłem tego mema i od razu przypomniały mi się te wszystkie politycznie poprawne, ale gwałcące zdrowy rozsądek badania i działania lewackich instytucji i badaczy, które z pozycji autorytetu wciskają ludziom idiotyzmy w stylu: "istnieje 68 płci", "dzieci od urodzenia trzeba stymulować seksualnie i uczyć masturbacji" oraz inne absurdy, które poprzez namolną propagandę z coraz większą skutecznością przełamują opór społeczny na świecie.

#lewactwo #propaganda #pseudonauka

Co łączy wieprzowinę, muzułmanów i klimat? Środa już całkiem odleciała!

Data: 06.06.2019 15:23

Autor: stawo73

niezalezna.pl

Magdalena Środa podczas debaty na Uniwersytecie Warszawskim przeszła samą siebie, a jej wypowiedź zapewne przejdzie do historii. Nie byłaby sobą, gdyby czegoś takiego nie wymyśliła. Magdalena Środa już wie, jak można poprawić klimat w Polsce. Jaką rolę mogą w tym procesie odegrać muzułmanie i… wieprzowina? Nie uwierzycie!

#magdalenasroda #postep #lewactwo #marksizmkulturowy #glupota #lewackalogika