Dlaczego trójpodział władzy jest tak ważny?

Data: 03.07.2020 09:36

Autor: czarna_mamba

wykop.pl

Bardzo jasny i klarowny wpis Mirka papaj_21_37 z siedliska zła i szamba na nocnej -Wykopu na temat demokracji i trójpodziału władzy w Polsce. Dlaczego w Polsce zagrożona jest demokracja. Artykuł wrzucony z zgodą autora.

Wrzucam żeby więcej ludzi przeczytało bo chyba nie wszyscy w Polce rozumieją/widzą co się dzieje i jak głęboko siedzimy w odchodach.

"Dziel i rządź (łac. divide et impera) – zasada wzniecania wewnętrznych konfliktów wśród innych (np. pomiędzy społecznościami na podbitych terenach), aby nimi rządzić. Jako pierwsi stosowali ją starożytni Rzymianie na Półwyspie Apenińskim (…) źródło

Tą oto krótką definicję chciałbym rozpocząć ten bardzo długi wpis na temat staczania się Polski w otchłań nieliberalnej demokracji (tak ją należy powoli nazywać), ponieważ jest to złota maksyma, która przyświeca dziś Jarosławowi Kaczyńskiemu w budowaniu nowej Rzeczpospolitej. Wpis ten w całości zainspirowany będzie słowami prof. dr. hab. Marcina Matczaka, doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalisty w zakresie teorii prawa, profesora uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zanim jednak przejdę do tego, co Pan profesor powiedział, krótko o demokracji, w takim telegraficznym skrócie (jak będzie życzenie, postaram się w osobnym wpisie rozwinąć temat).

Demokracja w której funkcjonujemy to tak zwany trójpodział władzy.

W zdrowym państwie funkcjonują trzy organy władzy, które są od siebie i powinny pozostać kompletnie niezależne. Żaden z nich nie może mieć wpływu na drugi, ponieważ, jak twierdził Monteskiusz od którego się to wszystko wywodzi:

Kiedy w jednej i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności, ponieważ można się lękać, aby ten sam monarcha albo ten sam senat nie stanowił tyrańskich praw, które będzie tyrańsko wykonywał. Nie ma również wolności, jeśli władza sądowa nie jest oddzielona od władzy prawodawczej i wykonawczej. Gdyby była połączona z władzą prawodawczą, władza nad życiem i wolnością obywateli byłaby dowolną, sędzia bowiem byłby prawodawcą. Gdyby była połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela

Innymi słowy. Każdy organ władzy: ustawodawczy, wykonawczy jak i sądowniczy musi być od siebie wzajemnie niezależny, niezawisły, mają się wzajemnie hamować, oceniać i nadzorować. Gdy któryś z elementów tej układanki zaczyna być w jakiś sposób spolegliwy wobec drugiego, możemy mówić już o naruszeniu zasad funkcjonowania tego trójpodziału władzy.

Także do rzeczy: mamy władzę ustawodawczą czyli parlament złożony z dwóch izb – niższej i wyższej – sejm i senat. Mamy władzę wykonawczą czyli prezydenta oraz rząd, mamy w końcu władzę sądowniczą.

Aby stanowić w Polsce prawo, system jest prosty jak drut:

Władza ustawodawcza jest podzielona na dwie izby, tak, aby izba wyższa mogła hamować rozpęd (np. Szkodliwe prawo, pisane na kolanie, dyskryminujące mniejszości, prześladujące grupy społeczne itd.) izby niższej. Dalej jest władza wykonawcza, tj. w tym wypadku prezydent, który po to ma prawo weta, aby z niego korzystać gdy ciało ustawodawcze da ciała i próbuje przeforsować niedemokratyczne zmiany. Ma prawo przeprowadzić konsultacje przed podjęciem decyzji o wecie lub podpisaniu ustawy, zarówno ze społeczeństwem, z ekspertami, ma też prawo zapytać Trybunał Konstytucyjny o to czy ustawa jest zgodna czy nie jest zgodna z konstytucją.

Z kolei prezydent (władza wykonawcza) desygnuje premiera (władzę wykonawczą), a cały rząd (władza wykonawcza) odpowiada przed parlamentem (władza ustawodawcza), z kolei sędziowie powoływani są na zasadach określonych w ustawach itd. itd., które ustalają wspólnie ustawodawcza i wykonawcza itd.

No i mamy wreszcie władzę sądowniczą, która jak napisałem wyżej, w głównej mierze (moim zdaniem), przynajmniej na poziomie legislacyjnym, powinna niezawiśle oceniać ustawy pod kątem zgodności z konstytucją.

Czyli tak: grupa posłów proponuje ustawę (może też prezydent, mogą też obywatele). Ustawa powinna być poddana debacie, następnie przegłosowana w Sejmie, skąd trafia do Senatu, który może nanieść poprawki lub nie, tam też jest głosowana. Zakładając, że nie wróci do Sejmu, trafia ona do prezydenta, który ją podpisuje lub też nie. Tyle teorii.

Powstaje jednak pewien problem, gdy ustawa, która weszła w życie, jest niezgodna z konstytucją. Z jednej strony sędziowie powinni orzekać zgodnie z jej brzmieniem, z drugiej zaś, muszą orzekać zgodnie z obowiązującymi przepisami. A nie ma dla sędziego nic gorszego, niż być oskarżonym o orzekanie niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Przykładowo mogłaby bez większego problemu być dziś przepchnięta przez Sejm ustawa, która zakazywałaby oddychania. W obecnej sytuacji w której debata w Sejmie to fikcja, a prezydent podpisuje praktycznie wszystko, bardzo możliwe, że opozycja nie zdążyłaby się zorientować a ludzie mogliby być skazywani za oddychanie, mimo, że ustawa byłaby jawnie sprzeczna z konstytucją.

Oprócz tych trzech władz, istnieją jeszcze dwie kolejne: jest to społeczeństwo i media. Społeczeństwo obywatelskie wybiera zarówno władzę wykonawczą (prezydenta) jak i władzę ustawodawczą (parlament – tj sejm i senat). Dlatego tak ważne jest, aby społeczeństwo było wyedukowane w kwestiach zasad demokratycznego państwa prawa, aby świadomie podejmowało decyzje kogo wpuszcza do władzy zarówno ustawodawczej jak i wykonawczej! W społeczeństwie obywatelskim istnieją organizacje, które też patrzą władzy na ręce, oceniają, sądzą się […]. Służą one obywatelom.

Jeżeli chodzi o media jest to tzw. piąta władza. Władza, która powinna patrzeć na ręce wszystkim trzem pierwszym władzom, informować czwartą władzę tj społeczeństwo co się dzieje w kraju. Może też ostrzegać społeczeństwo, gdy wśród niego samego znajdzie się jakiś kret, który będzie podburzać. Może ostrzegać o trollach, manipulacjach. Przykładem dobrego działania mediów (bo w sumie tym są), są kanały popularnonaukowe na youtube, ale nie będę tutaj ich wkręcać, bo nie zajmują się one bezpośrednio polityką, ale np. opisują mechaniki manipulacyjne itp. Nie będę też tu oceniać tego, które media działają właściwie a które są „niezależne” na swój sposób, to pozostawiam Wam.

Myślę, że tak nakreślony schemat, pozwoli Ci zrozumieć jakie zagrożenia niesie ze sobą np. to gdy władza wykonawcza w postaci prezydenta jest spolegliwa władzy ustawodawczej, co się stanie gdy władza sądownicza jest spolegliwa wobec ustawodawczej (z różnych pobudek, np.ze strachu przed utratą dochodu, więzieniem). W końcu co się stanie, gdy piąta władza (media) jest w rękach władzy wykonawczej (jest zależna, pod wpływem np. finansowym z reklam lub gdy właścicielem jest biznesmen, który w zamian za święty spokój, chętnie będzie mówić o rządzie albo dobrze albo wcale) i nie informuje suwerena o tym co tak naprawdę dzieje się w państwie. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie te pięć władz było od siebie niezależnych i każda sobie wzajemnie patrzyła na ręce i była samodzielna, bez wpływów jakichkolwiek".

Reszta w linku.

#polska #demokracja #sady #konstytucja #polityka #konfederacja #holownia #trzaskowski #duda

Cejrowski: Trzaskowski nie ma na koncie żadnych dokonań, jedynie afery. Obawiam się jednak, że wygra

Data: 03.07.2020 00:42

Autor: ziemianin

youtu.be

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #blacklivesmatter #chinskarepublikaludowa #hongkong #konfederacja #konfliktpalestynskoizraelski #KrzysztofBosak #rafaltrzaskowski #SzymonHolownia #usa #wyboryprezydenckie2020

Sekta Hołowni nie poprze prezydenta Dudy – przewiduje gospodarz „Studia Dziki Zachód”. Mówi o tym, że organizacja wyborów korespondencyjnych nie miała sensu.

Cejrowski: Trzaskowski nie ma na koncie żadnych dokonań, jedynie afery. Obawiam się jednak, że wygra

Wojciech Cejrowski pyta, czy ktoś z rządu odpowie za przygotowania do wyborów korespondencyjnych; by przygotować Pocztę Polską wydano dziesiątki milionów złotych:

Wszystko mi mówi, że wygra Trzaskowski, bo przecież sekta Hołowni na Dudę nie zagłosuje.

Podróżnik negatywnie ocenia postawę Krzysztofa Bosaka, jego niechęć do wchodzenia w konflikt:

Lider nie może bać się wyrażać swojego zdania.

Gospodarz „Studia Dziki Zachód” nie zgadza się z tezą, jakoby Konfederacja stała się trzecią siłą polityczną w Polsce:

Oni w tych wyborach nic nowego nie wygrali, mają wciąż tyle samo posłów, ile mieli.

Wojciech Cejrowski postuluje zniesienie limitu 100 tys. podpisów dla kandydatów na prezydenta i nakaz finansowania kampanii jedynie z pieniędzy prywatnych.

Składki partyjne od pojedynczej osoby również powinny być ograniczone.

Zdaniem rozmówcy Krzysztofa Skowrońskiego należałoby zaadaptować do polskiego systemy wyborczego amerykański zwyczaj dopisywania własnych kandydatów. Jednocześnie, Wojciech Cejrowski wyklucza start w wyborach prezydenckich:

Od polityków wymagam, żeby zanurzyli się w bagnie, i coś dla mnie wytargowali. Ja tego robić nie zamierzam. Poza tym, nie jestem ani spolegliwy, ani grzeczny.

Poruszony zostaje również temat zamieszek w USA. Zdaniem Wojciecha Cejrowskiego ich organizatorzy wzorują się na Leninie. Jak mówi podróżnik o obalaniu pomników:

Jeżeli wymażemy dumę z własnej historii, to do czego będziemy się odwoływać?

W opinii gospodarza „Studia Dziki Zachód” stanowcza reakcja Donalda Trumpa na działania ruchu Black Lives Matter świadczą o tym, że jest on prawdziwym liderem.

Wojciech Cejrowski ubolewa nad brakiem reakcji Zachodu na ograniczanie autonomii Hongkongu przez Pekin:

Za kurtyną COVID-19 chińscy komuniści tłamszą tę do niedawna niezależną prowincję.

Gospodarz „Studia Dziki Zachód” omawia stan konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Krytykuje postawę Palestyńczyków wobec państwa Izrael. Proponuje, że ci, którzy nie chcą być dobrymi obywatelami, powinni się przenieść do któregoś z krajów ościennych.

Wojciech Cejrowski ubolewa nad tym, że Forum Młodych PiS debatowało ostatnio głównie od ekologii:

Nie wiedziałem, że PiS-owska młodzież też jest lewacka.

W opinii podróżnika prezydent Andrzej Duda nie powinien się chwalić ilością podpisanych ustaw. Wojciech Cejrowski zdecydowanie negatywnie się wyraża o Rafale Trzaskowskim:

Nie ma dokonań, nie ma programu, a jedynie same afery.

Bosak: minister Murdzek ustawił afiszowanie homoseksualizmu na równi z wyznawaniem wiary

Data: 02.07.2020 19:07

Autor: kisiel

nczas.com

Co postanowił Murdzek w piśmie do Bodnara? „Powzięte informacje skłoniły mnie do skierowania pisma do rektorów uczelni publicznych i niepublicznych tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki, w którym zwróciłem uwagę Państwa Rektorów na szereg okoliczności, w tym na konieczność traktowania wszystkich przedstawicieli społeczności akademickich, studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz innych pracowników uczelni w sposób licujący z najwyższymi standardami etycznymi i moralnymi oraz poszanowanie osobistych praw, swobodę wyrażania własnych przekonań, wiary, orientacji i systemu wartości”

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #konfederacja #bekazpisu #lgbt

Sławomir Mentzen wyjaśnił, dlaczego nie wierzy ani Dudzie ani Trzaskowskiemu

Data: 02.07.2020 10:33

Autor: kisiel

nczas.com

Również prezydent Andrzej Duda przypomniał sobie, że nie powinno się raczej więcej podnosić podatków, w związku z czym z pewnym rozbawieniem od kilku dni obserwujemy jak to zarówno PiS, jak i PO puszcza oczko do wyborców Konfederacji. Próbują nas przekonać tym, że byli zawsze wolnorynkowi, wierzyli w gospodarkę wolnorynkową, w niskie podatki i zobowiązują się, że nigdy więcej nie będą podnosić podatków – dodał Sławomir Mentzen.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #jedziemy #mentzen #konfederacja

Data: 02.07.2020 01:21

Autor: aborygo

Kiedy Konfederaci przyszli odebrać prawa wyborcze kobietom, milczałem,

nie byłem kobietą.

Kiedy odebrali je opozycji, milczałem,

nie byłem opozycją.

Kiedy odebrali je, biednym, milczałem,

nie byłem biedny.

Kiedy odebrali je budżetówce, milczałem,

nie byłem z budżetówki.

Kiedy przyszli odebrać je mi, zbiłem z nimi piąteczkę, bo jestem rojalistą a nie jakąś parówą, która wierzy, że demokratyczny cyrk się sprawdza.

#heheszkipolityczne #4konserwy #myslkonserwatywna #konfederacja

#Gry Flaga Konfederacji została zakazana w Forza na skutek protestów BLM

Data: 01.07.2020 10:51

Autor: ziemianin

support.forzamotorsport.net

#gry #aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #forza #ForzaMotorsport #ForzaHorizon #nascar #konfederacja #generallee #flaga #swastykana #zisci #rasizm #blacklivesmatter #blm #ban #wyscigi #idiokracja

NASCAR, ulubiony sport południowców w USA zakazuje flagi Konfederacji po protestach BLM. Teraz seria gier Forza również banuje flagę, stawiając ją obok takich symboli jak swastyka, Wolfsangel, czy SS. Flaga Konfederacji widniała choćby na kultowym aucie Generał Lee z Diuków Hazardu.

#Gry Flaga Konfederacji została zakazana w Forza na skutek protestów BLM

Flaga Konfederacji została zakazana w serii Forza. Studio Turn 10 dodało flagę do kategorii zabronionych symboli, co oznacza, że ​​każdy, kto jej użyje w dowolnej grze Forza Motorsport lub Forza Horizon, zostanie zbanowany. "Naszym celem jest zapewnienie wszystkim graczom bezpiecznych, integracyjnych i przyjemnych wrażeń" – czytamy w oświadczeniu napisanym przez Forza Support. "W przyszłości użycie flagi Konfederacji na dowolnym samochodzie, bezwzględnie będzie klasyfikowane jako ikonografia zabroniona przez naszych wytyczne, a jej wykorzystanie spowoduje nałożenie bana".

To stawia flagę Konfederacji na równi ze swastyką, Wolfsangel, sztandarem wschodzącego słońca i run SS oraz innymi symbolami wyszczególnionymi w wytycznych zgromadzonych w regulaminie Forza. Wszystkie te znaki są zabronione w treściach generowanych przez użytkowników, obok nagości i innych treści seksualnych, wulgaryzmów, nielegalnych narkotyków i substancji, danych osobowych, szkód lub przemocy wobec ludzi i zwierząt itd. Decyzja ta jest efektem m.in. działań NASCAR, które również zakazało flagi Konfederacji na wszystkich wydarzeniach i wyścigach, co zostało przyspieszone przez trwające protesty i demonstracje w sprawie Black Lives Matter, które zapoczątkowały nową dyskusję wokół, jak sami twierdzą, "rasistowskich symboli, posągów i pomników".

Studia gier starają się zwalczać rasizm w swoich społecznościach internetowych. EA Sports zobowiązało się do ulepszenia metod zgłaszania i podkreślania toksycznych zachowań we wszystkich swoich grach, a twórca Call of Duty: Modern Warfare i Warzone – studio Infinity Ward dąży do zmniejszenia ilości treści rasistowskich generowanych przez graczy. Kilka lat temu studio Warner Bros również odcięło się od flagi Konfederacji, definitywnie kończąc produkcję replik samochodu "Generał Lee" (Dodge Charger z 1969 roku), znanego wszystkim dobrze z serialu i filmu Diukowie Hazardu.

Zwolenniczka Trzaskowskiego o Konfederacji: Potem można zdelegalizować, teraz trzeba ich głosów

Data: 30.06.2020 17:34

Autor: Winstrol

niezalezna.pl

Rafał Trzaskowski robi wszystko, co może by przekonać do siebie wyborców, którzy w pierwszej turze oddali głos na innych kandydatów niż on i Andrzej Duda. Walka trwa również o głosy wyborców Konfederacji. I tu pojawiają się wiele mówiące komentarze zwolenników Trzaskowskiego.

#polityka #wybory #konfederacja #bekazlewactwa #bekazpodludzi

Data: 30.06.2020 12:44

Autor: kisiel

https://www.tvp.info/46320740/morawiecki-o-politykach-konfederacji-oni-zamilkli-to-potwierdza-ich-zwiazek-z-rosja

#konfederacja Przypomnienie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego o Konfederacji: "Oni zamilkli, to potwierdza ich zwiazek z Rosja"

PS Pisze bez polskich znakow, bo mam zepsuty zasilacz od laptopa, pisze z TV Boxa, a tam nie ma polskich znakow w klawiaturze GBoard. #polityka

#zostatniejchwili Konfederacja nie poprze żadnego z kandydatów- oświadczenie Rady Liderów!

Data: 29.06.2020 21:22

Autor: ziemianin

twitter.com

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #KrzysztofBosak #RadaLiderowKonfederacji #wybory2020 #konfederacja #twitter

Rada Liderów Konfederacji wydała oświadczenie

#zostatniejchwili Konfederacja nie poprze żadnego z kandydatów- oświadczenie Rady Liderów!

W dniu 28.06.2020 r. Rada Liderów Konfederacji wydała oświadczenie.

” Rada Liderów Konfedracji gratuluje wyników i dziękuję Krzysztofowi Bosakowi, sztabowi naszego kandydata oraz wszystkim środowiskom, działaczom i sympatykom za wielomiesieczne zaangażowanie w kampanię wyborczą. Entuzjazm i wysiłek jaki podczas tej kampanii towarzyszył kandydatowi Konfederacji jest kolejnym krokiem w wielkiej zmianie politycznej, którą rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. W drugiej turze wyborów prezydenckich Konfederacja zachęca swoich sympatyków do głosowania zgodnego z własnym sumieniem i rozumem. Informujemy, że Konfederacja nie udziela poparcia żadnemu z kandydatów na urząd Prezydenta RP, którzy będą rywalizować w drugiej turze wyborów prezydenckich.”

Data: 29.06.2020 19:00

Autor: kisiel

#konfederacja #polityka

Archiwalna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o Konfederacji

[Jarosław Kaczyński] pytany o to, czy możliwa jest koalicja jego ugrupowania ze środowiskiem Janusza Korwin-Mikkego, narodowców, Liroya i Grzegorza Brauna, Jarosław Kaczyński stanowczo zaprzeczył. – Nie ma o czym mówić. Definitywnie wykluczam taką możliwość – zapewnił. Samą Konfederację określił mianem ugrupowania „łagodnie mówiąc prorosyjskiego”. – Ta prorosyjskość jest ewidentna, można powiedzieć, że transparentna – zaznaczył prezes PiS.

https://www.wprost.pl/wybory-euro-2019/10219477/koalicja-pis-z-konfederacja-kaczynski-to-jest-formacja-prorosyjska.html

PAMIĘTAMY "Polacy są robieni w konia przez lewicę, która wykorzystuje ludzi urwanych z choinki"

Data: 29.06.2020 18:58

Autor: kisiel

wmeritum.pl

Jakim prawem nawiązują w ogóle do tej ideologii? – pytał w Radiu WNET Tomasz Sakiewicz. Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” zasugerował m.in., że siły polityczne Konfederacji nawiązują do takich haseł jak popieranie nazizmu, czy obrona Adolfa Hitlera. Wypowiedź publicysty wywołała oburzenie wśród przedstawicieli Konfederacji.

#polityka #polska #konfederacja #wybory #wyboryprezydenckie2020

Data: 29.06.2020 17:58

Autor: xeerxees

#wybory #przemyslenia #konfederacja

Konfederacja jest 3 projektem politycznym w Polsce – to pokazały te wybory. Hołownia nie przetrwa do wyborów parlamentarnych jego nijakość i brak struktur nie pozwolą wystartować do sejmu. Promowanie Trzaskowskiego jako lidera platformy dobija natomiast lewicę – bo wszystkie neuropki na niego bd głosować w nadziei na przepchnięcie sodomickich postulatów, dobicie PSL również się zbliża. Może się okazać że na prawdę Konfederacja w kolejnej kadencji będzie języczkiem uwagi i niezbędnym koalicjantem do utworzenia rządu niezależnie od tego kto wygra wybory. Zresztą widać jak szybko w polityce zmienia się nastawienie Konfederacja znienawidzona przez wszystkie partie – dziś zarówno Duda jak i Trzaskowski słodzą wyborcom Konfy i chcą się układać.

Data: 29.06.2020 15:37

Autor: RogerThat101

Wolnościowiec Trzaskowski xD Już głosuje

Karta LGBT wprowadza np. stosowanie klauzul antydyskryminacyjnych w umowach z kontrahentami miasta. Jak wynika z analizy, ich założenia są sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa oraz zasadą wolności gospodarczej. Godzą również w wolność sumienia polskich przedsiębiorców. Postanowienia Karty prowadzić mogą do preferencyjnego traktowania przez władze publiczne określonych podmiotów, które wspierają konkretne inicjatywy polityczne związane z działalnością ruchu LGBT.

#lgbt #konfederacja #dyskryminacja #polityka

Data: 29.06.2020 00:32

Autor: bananaplugs

Oj oj oj, a cóż to takiego? Wielka debata na kogo wyborcy #konfederacja powinni głosować? No rzeczywiście, mamy wchuj wybór – wybór między jednym długopisem dla socjalistów a drugim tęczowym socjalistą. Chyba was ciutkę prądem popieściło – my już swoje powiedzieliśmy, teraz bijcie się w błocie między sobą, ku naszej uciesze (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)

#wybory

CEJROWSKI - BOSAK

Data: 26.06.2020 21:03

Autor: tonyy94

youtube.com

Całkiem ciekawy wywiad o pracę Prezydenta u Cejrowskiego

To nie jest ani reklama wyborcza, ani pułapka na kandydata. To jest rozmowa kwalifikacyjna.

Nagranie miało miejsce 19 VI 2020. Widzą Państwo 100% wywiadu, żadne słowo nie zostało wycięte, ani przestawione. Każdy kadr pochodzi z momentu, w którym faktycznie miał miejsce. Uczciwie.

#konfederacja #wywiad #cejrowski #bosak2020

Różal: „Nigdy w wyborach udziału nie brałem. Teraz pójdę i zagłosuję na Bosaka”

Data: 24.06.2020 13:17

Autor: kisiel

nczas.com

– Ja nigdy w wyborach udziału nie brałem. Nie dlatego, że nie wypełniłem swojego obywatelskiego obowiązku. Jak nie miałem żadnego kandydata. Nie ufałem żadnemu z tych kandydatów – wyznał na swoim youtubowym kanale Marcin „Różal” Różalski. Jednak te wybory będą wyjątkowe. Po swój pakiet zgłosi się kick-boxer, specjalnie po to, żeby zagłosować na Krzysztofa Bosaka.

https://www.youtube.com/watch?v=dSI3yGszTx8

#polityka #polska #konfederacja #bosak2020 #bosak #wybory

Data: 24.06.2020 02:33

Autor: Monte

Jeszcze daleko do II tury, ale przypominamy jak głosować aby było nie tylko lepiej dla Konfederacji i ich idei, ale także całej Prawicy słowami dobrego znajomego, politologa.

„Jeśli Duda przegra to będzie dramat, bo to będzie oznaczać, że strona liberalna odzyskała inicjatywę. Tym bardziej, że zdecydowanie łatwiej jest promować swój wizerunek poprzez prezydenturę niż poprzez większość parlamentarną. Taki trzaskowski będzie wtedy wetował każdą ustawę PiSu każdorazowo ku oklaskom troglodytów np. z wykopu, którzy będę mieli wreszcie niezależnego prezydenta, to że będzie to kompletna anarchia to już inna sprawa. Im wystarczy praca czystej negacji. No, a jak tylko strona liberalna odzyska też inicjatywę w parlamencie (a niektórzy z konfederacji atakując PiS bardzo na to pracują) to wkrótce dostaniemy pakiet ustaw w stylu ustawy o mowie nienawiści, gdzie w zasadzie konserwatyści nawet gdyby chcieli głosić swoje poglądy, to nie będą tego mogli robić. Na dodatek Trzaskowski rozumie grę, co pokazał w Warszawie poprzez wprowadzenie karty lgbt+ tj. jeśli chcesz brać udział w przetargach musisz mieć poglądy takie jak trzeba. A młodzi konserwatyści zamiast brać przykład i proponować kontr-karty które uniemożliwiały by udział w rządowych przetargach firmom, które promują liberalne przekonania to idą w to korwinowskie gadanie o socjalizmie byleby tylko oddać się progresywistom z PO."

Dlaczego nie warto głosować na Trzaskowskiego w mojej opinii i przeto głosować na Dudę?

– PO/KO to umierająca progresywna partia. Gdyby przegrali te wybory, musieliby się ukorzyć. Być może byłby to gwóźdź do trumny

– jego ratusz finansuje Antife

– karta LGBTQ

– rozdawnictwo na obrazoburcze muzea nowoczesne (nk wrzuci pastę o psie i wystawie w galerii sztuki nowoczesnej)

– Trzaskowski brał udział w spotkaniach grupy Bilderberg, jest globalistą

– nie zrobił nic z mafią reprywatyzacyjną

Jak mówię, jest to tylko prywatna opinia podparta politologicznym wywodem. Nie zmuszę was do głosowania na Dudę i tego nie zamierzam.

Muszę jednak brać pod uwagę dobro całej Prawicy.

Dobijmy PO/KO, sprawmy aby się rozpadła albo rozwaliła na partykularne grupy. Przegrała ostatnie 5 wyborów. Ta przegrana sprawi, że progresywizm w Polsce dostanie mocne uderzenie a my nie będziemy ograniczani tak jak konserwatyści na Zachodzie.

#konfederacja #pis #polityka #altright #4konserwy

Data: 22.06.2020 14:49

Autor: aleqsandrov

Drogie lurki,

żebyście nie musieli wchodzić na ten ściek, zwany dla zmylenia przeciwnika wykopem, zrobiłem serię zrzutów z zaczepkami neuropy w stosunku do Pana Bosaka.

Oczywiście nie ma żadnej neuropy, która wcale nie zwoływała się na discordzie i wcale nie zmieniała awatarów, żeby przypuścić atak. Na szczęście Pan Bosak nie raz już miał z człowiekiem sowieckim do czynienia i ich rozpoznał po zapachu i wyjaśnił, a atak neuropy został zneutralizowany.

I dobrze, ha tfu na nich!

Reszta dyskusji w komentarzach.

#wykop #bosak2020 #konfederacja #neuropa

Sośnierz o normalności, Lewica o obnażaniu orientacji seksualnej.

Data: 17.06.2020 12:03

Autor: ziemianin

twitter.com

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #wesolki #AnnaMariaZukowska #DobromirSosnierz #Konfederacja #Lewica #LGBT

Posłanka z Lewicy zachęca do wyznania swojej orientacji seksualnej.

Sośnierz o normalności, Lewica o obnażaniu orientacji seksualnej.

Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy apeluje na Twitterze

“LGBT+ to LUDZIE. Ja jestem literką B. ATy? Niech Nas zobaczą! Retwittnij z podaniem Twojej literki. Niech nam jacyś żałości politycy prawicy oraz księża nie opowiadają bzdur, że LGBT to ideologia. Pokażmy, że jesteśmy!”

Lewica zachęca do publicznego obnażania swojej orientacji. A prawica…

Sośnierz reaguje na apel.

Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji ustosunkował się do apelu posłanki Lewicy:

“No ja jestem literką N jak Normalny, ale z jakiegoś powodu tej literki brakuje w waszym zestawieniu. Przy okqzji- to do czego nam ta wiedza potrzebna? Może jutro wszyscy politycy będą się oznaczać, czy wolimy Łazanki, Grzybową, Bigos czy Tatara, LGBT- którą jesteś literką?”

Najwyraźniej według posła Konfederacji mandat nie służy do takich czynności.

Data: 01.05.2020 19:30

Autor: lisq

#polityka #jkm #konfederacja #korwin

Ja rozumiem że można być ultra konserwatywnym, sprzeciwiać się aborcji, popierać kwestie ważne dla katolików, skrajnych patriotów… Ale powiedzcie mi, ci głosujący na Bosaka jako prezydenta – wy nie widzicie czy nie chcecie widzieć tego kamienia u szyji Konfederacji?

https://twitter.com/JkmMikke/status/1256203279421394946

Żydzi, Niemcy i masoni knują przeciw Rzeczypospolitej

Data: 01.05.2020 09:00

Autor: Ich_Mag_Kaesekuchen

krytykapolityczna.pl

Trudno im uwierzyć, że w roku 2019 ktoś na serio domaga się batożenia gejów i mszy po łacinie, a także uważa, że Maryja zatrzymała w 1877 roku I wojnę światową objawiając się w warmińskiej wiosce. A jednak ten człowiek znajduje tysiące takich, którzy chcą mu powiedzieć: Szczęść Boże! Uzyskał 11,86% w wyborach na prezydenta Gdańska i ponad 5% na Podkarpaciu do Europarlamentu. Jego zwolennicy tęsknią za niepodważalnymi wartościami, za kobietą w kuchni, za rózgą w klasie. I jest ich coraz więcej. A gdzieś w tle majaczy dodatkowo Rosja

#konfederacja #polityka

Data: 26.04.2020 10:30

Autor: kisiel

#polityka #konfederacja #bosak2020

wRealu24.pl przypomina czas wystąpień prezydenta i Krzysztofa Bosaka w TVP Info.

PS Wczoraj były już pierwsze spoty wyborcze w TVP 1, ktoś oglądał? Jakie macie opinie? Wydaje mi się, że sztab wyborczy Bosaka powinien najpierw dać ten spot z koronawirusem, bo w tych czasach żyjemy.

Data: 21.04.2020 23:51

Autor: lisq

Ulotka "kampanijna" Konfederacji wrzucona przez @MotoFun skłoniła mnie do odkopania z czeluści mojej jutubowej historii materiału na temat propagandy w TVpis.

tl;dr: zarzucam konfederacji marnowanie potencjału tej kampanii i oparcie jej o sprawdzone metody "a tamci są chujowi", w odpowiedzi 'nie argumentuję swojego stanowiska'.

Tutaj opowiedziane lepiej, akcja od 3:01

https://youtu.be/snrwK4cdXRo?&t=182

#polityka #konfederacja #tvpis #psychologia #propaganda

Data: 21.04.2020 21:39

Autor: czyny

Witam serdecznie wszystkich Lurkerów.

Pora na odkłamanie fałszywego wizerunku sympatyka Konfederacji.

Ohydne lewactwo przejęło ostatni bastion wolności słowa w Polsce – wykop.pl, dlatego lurker.pl to świetna alternatywa.

PrintScreen i inne tęczowe trolle już rozpoczęły tworzenie tu kont. To oczywiste, że jedyna konkurencja wykopu rośnie na znaczeniu.

Najlepsze co możecie zrobić dla lurkera to promować go na wykopie!

Bany dla neuropy!

To wyrazistość zbuduje siłę i rozpoznawalność lurkera. Jeżeli to ma być połączenie 4chana/8chana i reddita, to moim zdaniem dobra droga.

#konfederacja #lurker #polska #polityka #takaprawda #dobrywieczor

Bosak na podium i tuż za kandydatką KO!

Data: 30.03.2020 14:41

Autor: kisiel

nczas.com

Stało się! Krzysztof Bosak w sondażu Ibris dla „Onetu” stanął na podium. Jeśli tendencja, którą pokazuje ten sondaż się utrzyma, a w wyborach obecny prezydent Andrzej Duda nie odniesie zwycięstwa w I turze z wynikiem powyżej 50 proc., to właśnie prawicowy kandydat będzie rywalem Dudy w II turze. Jeśli oczywiście władza w swym partyjnym szaleństwie nie przełoży wyborów.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #konfederacja #bosak2020

Wpadka PiS. Zamiast posła Konfederacji Rafał Trzaskowski dostał dane do głosowania zdalnego

Data: 25.03.2020 12:41

Autor: kisiel

nczas.com

To prawdziwy obraz nieporadności rządu PiS. Próbują zorganizować internetowe głosowanie dla posłów. Wysyłają więc parlamentarzystom loginy i hasła. Przy okazji SMS-a z tymi danymi dostał Rafał Trzaskowski, choć nie jest posłem. Jak się okazuje wiadomość miała być wysłana do Michała Urbaniaka z Konfederacji.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #bekazpisu #konfederacja

Znamy hasło kampanii wyborczej Krzysztofa Bosaka! - "Naprzód Polsko!"

Data: 05.03.2020 13:29

Autor: kisiel

nczas.com

– „Naprzód Polsko!” to hasło pod którym idziemy do tych wyborów, „Naprzód Polsko!” to hasło wyrażające dynamizm naszych środowisk, „Naprzód Polsko!” to hasło wyrażające niezaspokojone aspiracje naszego narodu, naszego społeczeństwa do Polski, która będzie lepsza, do Polski która będzie oparta naszych ideałach – powiedział Bosak prezentując hasło.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #konfederacja #bosak2020

Grzegorz Braun w Sejmie: czy specustawa to „stan wojenny plus” – plus koronawirus?

Data: 02.03.2020 17:08

Autor: kisiel

pch24.pl

– "Czy po to, żeby przez aklamację przyjąć uchwałę stanowczo potępiającą wirusa czy też może chodzi o wprowadzany kuchennymi drzwiami przez komisję zdrowia projekt ustawy „stan wojenny plus” – plus koronawirus, oczywiście. Stan wojenny, ponieważ to jest ustawa, która proponuje między innymi redefinicję pojęcia stanów nadzwyczajnych, to jest ustawa, która proponuje wyłączenie odpowiedzialności władzy za straty, szkody, krzywdy, które mogłyby wyniknąć z, rzecz jasna, walki z wirusem. O co chodzi, co Państwo kombinujecie tak naprawdę?" – zapytał poseł Grzegorz Braun.

#polityka #newsy #newsyzkraju #konfederacja #sejm #braun

Bosak: Należy zapytać czy rząd jest jeszcze prawicowy

Data: 26.02.2020 08:52

Autor: kisiel

dorzeczy.pl

– Całokształt polityki, którą prowadzi PiS sprawia wrażenie spełnienia czarnej wizji, iż politycy odkryli, że można wyborców przekupić ich własnymi pieniędzmi – ocenia kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich Krzysztof Bosak. Polityk zwrócił również uwagę na socjalną politykę rządu. Bosak określił ją mianem lewicowej. – PiS ma całą paletę świadczeń socjalnych. Należy zapytać czy rząd jest jeszcze prawicowy. W mojej ocenie jest to rząd prowadzący stricte lewicową politykę gospodarczą. Nie kwestionuję tego, że wiele osób może odczuć jej pozytywne skutki – mówił gość PR24.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #konfederacja #bosak2020

[WYWIAD] Bosak: Zarzucanie nam prorosyjskości to narracja trolli

Data: 24.02.2020 16:15

Autor: kisiel

wpolityce.pl

Nie spotkałem się z tym, żeby ktokolwiek poważny zarzucał nam prorosyjskość. To jest raczej narracja trolli internetowych, albo jakichś publicystów z poprzedniej epoki, którzy mentalnie żyją w świecie zimnej wojny. Te czasy minęły — powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #konfederacja #bosak2020

Atak na działaczy Konfederacji zbierających podpisy

Data: 23.02.2020 17:32

Autor: kisiel

nczas.com

„Dzisiaj około godziny 13 w centrum Poznania na ul. Półwiejskiej w okolicy pomnika Starego Marycha doszło do ataku na działaczy Konfederacji, zbierających podpisy pod listami poparcia dla kandydata na urząd Prezydenta RP Krzysztofa Bosaka. Nieznani sprawcy jednego z uczestników zbiórki zaatakowali gazem pieprzowym, drugi został uderzony w głowę. Sprawa została zgłoszona na Komisariacie Policji Poznań Stare Miasto (Aleje Marcinkowskiego 31)” – poinformował Mierzejewski, członek Rady Krajowej partii KORWiN wchodzącej w skład Konfederacji.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #konfederacja #bosak2020

Zdjęcie poglądowe, z nczas.com nie chciało się wgrać.

Konfederacja bez kredytu na kampanię. Bosak: Rozmawialiśmy ze wszystkimi dużymi bankami

Data: 22.02.2020 12:47

Autor: arti

rp.pl

Największe banki są albo zależne od rządu, albo zależne od kapitału zagranicznego i tu trzeba przyznać, że nie jesteśmy faworytami ani jednej, ani drugiej grupy – powiedział Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta, potwierdzając, że jego ugrupowanie nie otrzymało kredytu na kampanię wyborczą.

Informację taką jako pierwszy podał w piątek Tomasz Grabarczyk, rzecznik Konfederacji. – Sondowaliśmy w bankach, ale nie było pozytywnej odpowiedzi, więc skończyło się na tym, że nie podejmujemy dalszych starań – mówił. Dodał, że jego ugrupowanie na kampanię Krzysztofa Bosaka ma zabezpieczone 500 tys. zł środków, liczy też na podobną kwotę z darowizn.

#wyboryprezydenckie #bosak2020 #konfederacja #pis #banki #roszczeniazydowskie

Polskie zasoby o wartości ponad 100 mld dolarów poszły w ręce 6 spółek. Gruba sprawa . . .

Data: 20.02.2020 22:18

Autor: ziemianin

youtube.com

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #zlodzieje #miedz #kghm #gospodarka #zasobynaturalne #pis #konfederacja #uszi #misiemalowane

Drodzy Państwo, postanowiłem zrobić małą kwerendę internetową, aby dowiedzieć się, kim są gracze uczestniczący w walce o polską miedź. Załączona informacja dotyczy spraw związanych z koncesją na złoże Nowa Sól, o którą toczy się obecnie walka w Sejmie. Wartość tej koncesji to +/- 100 miliardów dolarów, wartość zbliżona do rocznych wydatków naszego państwa!

Polskie zasoby o wartości ponad 100 mld dolarów poszły w ręce 6 spółek. Gruba sprawa . . .

Zapraszam wszystkich do pogłębienia stanu swojej wiedzy na ten temat, bo wszystko wskazuje na to, że jesteśmy wszyscy bardzo, ale to bardzo niedoinformowani! Proszę Państwa o dodatkową, merytoryczną krytykę rozmaitych nasuwających się tu hipotez i wniosków, jak również o możliwie najszerszą dystrybucję tej informacji.

1) Właścicielem koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczej na obszarze NOWA SÓL była ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Kilka lat temu, na mocy decyzji administracyjnych i działań legislacyjnych, spółka utraciła prawa do tej koncesji. Obecna próba nowelizacji ustawy o prawie górniczym i geologicznym ma na celu przywrócenie stanu prawnego sprzed kilku lat. Od wyniku głosowania zależy, czy spółka uzyska prawo do eksploatacji złoża. Aprobata proponowanej nowelizacji będzie równoznaczna z uwłaszczeniem się na polskich zasobach naturalnych, o czym napomknę później, kilku bardzo "nietransparentnych" podmiotów prawnych (i ludzi, którzy za tymi podmiotami stoją).

2) Właścicielem starej koncesji i wyżej wymienionej spółki celowej ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ miała być, jeżeli wierzyć przekazom medialnym, kanadyjska firma MIEDZI COPPER CORP. Przekazy medialne nas niestety tu tylko dezinformują i nie przekazują całego i prawdziwego obrazu zaistniałej „sytuacji". Owszem, istnieje kanadyjski podmiot prawny o tej nazwie, ale istnieją również dwa podmioty prawne o podobnych nazwach, zarejestrowane w Luksemburgu: MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG) i MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. Kanadyjska spółka matka nie jest więc oficjalnie prawnym udziałowcem w polskiej spółce ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, są nim spółki luksemburskie. Dlaczego jest to ważne, dowiemy się za chwilę. Prezesem wszystkich trzech podmiotów jest Kanadyjczyk, Lyle Emerson Braaten.

3) Wbrew medialnej dezinformacji, kanadyjska spółka MIEDZI COPPER CORP – spółka matka względem spółek zarejestrowanych w Luksemburgu – nie była – formalnie na to patrząc – właścicielem koncesji NOWA SÓL. Spółki MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG) i MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE są tylko dwoma z sześciu podmiotów prawnych będących udziałowcami w zarejestrowanej w Polsce spółce ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, będącej – jak rozumiem – byłym właścicielem koncesji NOWA SÓL.

4) Wszystko wskazuje na to, że ani spółka kanadyjska, ani spółki luksemburskie nie są właścicielami pozostałych podmiotów wchodzących w skład struktury własnościowej spółki ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Spółka ta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 października 2010 roku pod numerem 0000367717 (NIP: 5252491106 / REGON: 142632419). Kapitał zakładowy spółki wynosił w grudniu 2019 roku mizerne 85.8 tys. złotych. Właścicielami spółki są (lub byli do niedawna):

a) TMF MANAGEMENT POLAND

b) MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG)

c) MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

d) ZIELONA LUXEMBOURG S.A.R.L.

e) ZIELONA HOLDINGS LTD.

f) NOWA SOL HOLDINGS LTD

5) Jeżeli wierzyć doniesieniom prasowym, złoże Nowa Sól zawiera 848 milionów ton rud miedzi i srebra = 11 milionów ton czystej miedzi, 36,000 ton czystego srebra i ponad 100 ton czystego złota. Przybliżona wartość złoża wyliczona na podstawie cen giełdowych z dnia 14/02/2020:

a) MIEDŹ: 11,000,000 ton x 5,740 USD za tonę = 63,140,000,000 USD (+/-63 miliardy dolarów)

b) SREBRO: 36000 ton x 572,600 USD za tonę = 20,613,600,000 USD (+/-21 miliardów dolarów)

c) ZŁOTO: 100 ton x 50,891,420 USD za tonę = 5,089,142,000 USD (+/-5 miliardów dolarów)

d) Inne, cenne pierwiastki, których nie biorę w tym momencie pod uwagę to dodatkowe dziesiątki miliardów dolarów

6) Prezesem i dyrektorem wykonawczym spółki ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest, jak o tym już pisałem, Lyle Emerson Braaten. Mr. Braaten jest również prezesem i dyrektorem wykonawczym czterech innych spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym:

a) OSTRZESZÓW COPPER – Kapitał zakładowy 45 tys. złotych

b) MOZÓW COPPER – Kapitał zakładowy 65,7 tys. złotych

c) WILCZE COPPER – Kapitał zakładowy 15 tys. złotych

d) LESZNO COPPER – Kapitał zakładowy 65 tys. złotych

7) Wśród nazwisk osób związanych z wyżej wymienionymi spółkami: kanadyjskimi, luksemburskimi i polskimi pojawiają się nazwiska prof. Stanisława Speczika i Konrada Raczkowskiego. Kim są ci panowie? KONRAD RACZKOWSKI od niedawna wiceprezes kanadyjskiej spółki MIEDZI COPPER CORP jest naszym byłym wiceministrem finansów. STANISŁAW SPECZIK jest natomiast byłym dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego, byłym prezesem zarządu KGHM Polska Miedź i byłym wiceministrem w Ministerstwie Skarbu Państwa! Voila!

PYTANIA:

  1. Czy ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma być podmiotem prawnym, który stanie się beneficjentem proponowanych, działających wstecz (!), poprawek w polskim prawie górniczym i geologicznym?

  2. Kim są właściciele sześciu "nietransparentnych" spółek będących częścią ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?

  3. Skąd pochodzą informacje o pięciu sprawach arbitrażowych wytoczonych przeciw Polsce na sumę 20 miliardów USD? Widzę tylko dwie takie sprawy. LUMINA (spółka matka kanadyjskiej MIEDZI COPPER CORP.) żąda od Polski – o ile się nie mylę – odszkodowań w wysokości 100 milionów USD.

  4. Na marginesie: Czy ktoś z Państwa wie, ile kilometrów kwadratowych pokrywają wydane już do tej pory geologiczne koncesje rozpoznawcze i wydobywcze?

Proszę o merytoryczne komentarze, korekty i uzupełnienia zawartej tu informacji! Jestem dostępny e-mailowo pod adresem: president@pacsocal.org

NIE MA SUWERENNOŚCI BEZ WŁASNOŚCI!

Krzysztof Bosak: Wygląda na to, że prezydent Duda upodabnia się do Komorowskiego

Data: 19.02.2020 11:05

Autor: kisiel

rp.pl

  • Wygląda na to, że prezydent Andrzej Duda nie różni się od Bronisława Komorowskiego, również ustawy zabierające Polakom pieniądze ma zamiar podpisać – powiedział kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich poseł Krzysztof Bosak, apelując do prezydenta o zawetowanie trzech ustaw uchwalonych w ubiegłym tygodniu przez Sejm.

– Mam na myśli ustawę cukrową, ustawę przekazująca miliardy złotych z pieniędzy podatników dla TVP i ustawę, która ma nałożyć niesprawiedliwy 15-proc. podatek na oszczędności emerytalne Polaków, które rząd zamierza po prostu sobie zabrać pod pretekstem reformy emerytalnej – doprecyzował.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #konfederacja #bosak2020

PiS ramię w ramię z Lewicą za podatkiem cukrowym, Konfederacja przeciw

Data: 13.02.2020 09:51

Autor: kisiel

nczas.com

Już jutro może zostać wprowadzony podatek cukrowy, czyli propozycja Prawa i Sprawiedliwości na dalsze okradanie Polaków. Widać determinację obozu rządzącego, by wprowadzić go jak najszybciej w życie.

– Spieszycie się tak jakby od tego spadały kalorie! – kpił w Sejmie Artur Dziambor. – PiS+Lewica razem ZA podatkiem od cukru. Lewica pobożna czy lewica bezbożna to w praktyce, jak widać, to samo. Lewica – komentuje Konrad Berkowicz.

Z KO jeden poseł się wstrzymał i 9 nie głosowało, z Konfederacji 9 przeciw i 2 nie głosowało.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #konfederacja

Krzysztof Bosak ożenił się

Data: 09.02.2020 11:06

Autor: kisiel

rmf24.pl

Dziś dla mnie wielki dzień: poślubiłem moją ukochaną Karinę. Nie informowałem o niczym wcześniej ponieważ chcieliśmy zachować prywatny charakter wydarzenia, jednak media i tak od tygodni nie dawały nam spokoju – napisał Krzysztof Bosak.

Moja żona pochodzi ze Szczecina, z wykształcenia jest prawnikiem, pracuje jako ekspert w Instytucie Ordo Iuris. Prowadzi tam projekt Centrum Wolności Religijnej. Podobnie jak ja od wielu lat mieszka w Warszawie i angażuje się na rzecz realizacji konserwatywnych idei. Jej pasją sportową jest taniec towarzyski – dodał jeden z kandydatów na prezydenta.

#polska #newsy #newsyzkraju #konfederacja

Pierwsza ulotka “Głosuj Na Bosaka” - inicjatywa uczniowska

Data: 30.01.2020 10:36

Autor: kisiel

wrealu24.pl

Młodzież nie tylko śledzi w internecie co wyrabiają dorośli, ale czasami potrafi sformalizować swoje przemyślenia na piśmie. Na fb. Krzysztof Bosak ukazał się dowód istniejących trendów, czyli pierwsza ulotka wyborcza "Głosuj na Bosaka". Program ewidentnie narodowo-wolnościowy-konserwatywny-suwerennościowy, z elementami reform samorządowych i nowością, czyli głosowaniem przez internet.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #konfederacja #bosak2020

„Nie podpiszę żadnej podwyżki podatków”. Pierwsza deklaracja Krzysztofa Bosaka

Data: 21.01.2020 12:09

Autor: kisiel

nczas.com

– Jako kandydat na Prezydenta chciałbym obiecać, że jeżeli wygram te wybory, to nie podpiszę żadnej ustawy podwyższającej podatki – zadeklarował Krzysztof Bosak.

– Jesteśmy po 12 latach rządów, kiedy konsekwentnie wszyscy kolejni ministrowie podwyższają różne opłaty i podatki. Ostatni raz, kiedy podatki były obniżane, to było przed 2007 rokiem. Potrzebujemy kandydata na Prezydenta, który nie podpisze ustaw podnoszących obciążenia podatkowe, daniny Polakom. I to obiecuję – zakończył kandydat na Prezydenta.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #bosak2020 #konfederacja

Data: 20.01.2020 17:21

Autor: xeerxees

#konfederacja #bosak #dziambor #mentzen

o wyborze bosaka

bosak to nie jest najlepszy wybór,

lepszy byłby Dziambor, Braun, Berkowicz – w mojej ocenie mieliby większe szanse, lepszą merytorykę, wykształcenie, charyzmę

gorszy byłby Korwin, Wilk, i cała reszta planktonu prawyborczego

Nie oceniam tu poglądów a szanse w wyborach, spójność, brak haków na kandydata, walkę w debacie, wiek, wygląd etc. bo takimi kategoriami rządzą się wybory prezydenckie.

Na szczęście za 4 lata kandydatem będzie MENTZEN więc nie będzie tego problemu.

Marek Jakubiak o Bosaku: „Przez czterdzieści lat nie osiągnął dosłownie niczego”

Data: 20.01.2020 11:51

Autor: kisiel

wmeritum.pl

Były poseł nie ma najlepszej opinii na temat Krzysztofa Bosaka. „Jak można tak traktować Rzeczpospolitą, serwując kandydata, który niczego w życiu nie osiągnął? Przez czterdzieści lat nie osiągnął dosłownie niczego” – przekonuje. „Pytam się, co on chce zaproponować Polsce? Doświadczenie wynikające z książek? Myślę, że byli kandydaci, którzy mogli wziąć udział” – dodał.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #bosak2020 #konfederacja

Data: 19.01.2020 18:11

Autor: aborygo

Jeżeli inni nie mają odwagi zróbmy to my WOLNOŚCIOWCY. ZBIERZMY GRUPĘ 300 WOLNOŚCIOWCÓW POD SIEDZIBĄ PARTII, W ŚRODKU TŁUMU DZIAŁACZE Z PODSTAWOWYMI ŚRODKAMI NA SKŁADKI CZŁONKOWSKIE. NIECH NA ZEWNĄTRZ CZEKA BARDZO DUŻO AUT ODPALONYCH Z KIEROWCAMI. POKOJOWO WCHODZIMY IDZIEMY I NIE ZATRZYMUJEMY SIĘ. OTACZAMY BIURKO Z DOBROMIREM I ARTUREM. ASYSTENCI PRZYGOTOWUJĄ DOKUMENTY DLA NOWEJ PARTII. I WYCHODZIMY. ONI W ŚRODKU OSŁANIANI. JEDZIEMY WSZYSCY PRZED I ZA ŻEBY NIKT NAS NIE ZATRZYMAŁ I CIĄGLE BLOKUJEMY DOSTĘP KUCÓW DO ARTURA. SŁUCHAJCIE KORWIN GO WYKOŃCZY JAK BĘDZIEMY CZEKAĆ…

#konfederacja #korwin #ratujmy #dziambor #sosnierz

Data: 19.01.2020 00:08

Autor: lachiarma

Nie było mnie tu długo, ale dokonuję co dokonane ma być i podsumowuję #wyscigprezydencki2020

Kto po grafiki: w komentarzach jest przebieg Zjazdu Elektorów tura po turze.

Zapewne już wiecie, że Krzysztof Bosak został oficjalnym kandydatem Konfederacji na Prezydenta RP. Nie jest to bardzo dużym zaskoczeniem, bo taka opcja była prawdopodobna od dawna, jednak najciekawsza rzecz, o której są teraz najgorętsze dyskusje wydarzyła się w przedostatniej turze, gdy w grze zostali jedynie Bosak, Braun i Dziambor. Otóż koledzy partyjni, elektorzy Korwina i Berkowicza postanowili oddać głosy na Brauna zamiast na Dziambora tym samym eliminując go i po tym rozpętała się turbodrama. Po tym Dziambor poprosił o przerwę i nie wiadomo czy dał elektorom wolną rękę, ale w każdym razie zagłosowali oni w większości na Bosaka. Postaram się w skrócie opisać argumenty zwolenników i przeciwników decyzji.

Zwolennicy:

-Podobno Rada Krajowa KORWiN zdecydowała że nie będzie ryzykować na swojego kandydata i oddawać inicjatywę w ręce Brauna tylko po prostu wybierze Brauna. Podobno było to stosunkiem głosów 9:7

-Zwolennicy zarzucają Dziamborowi, że chciał się zemścić za to że JKM i Berkowicz na niego nie głosowali i wybrał im na złość Bosaka

Przeciwnicy:

-Motywem przewodnim jest to, że podobno JKM i Berkowicz (stara gwardia korwinistyczna) nie chcieli aby Dziambor się wzmocnił wewnątrz partii (wraz z Wilkiem jest nowym członkiem z KNP)

-Że powinni głosować na wolnościowca dla idei tak czy inaczej i nie kalkulować

-Berkowicz zapewniał i na fb i podczas debaty że i tak nieważne na kogo się głosuje z czwórki wolnościowców i tak później te głosy się zsumują

-Sośnierz na swoim fb odniósł się do sprawy i jest lekko zmieszany sytuacją (był elektorem Dziambora)

Dla mnie cała sytuacja jest co najmniej dziwna jak nie groteskowa i chyba wojny frakcji nie są niczym nadzwyczajnym w środowisku wolnościowym od lat, ale mimo wszystko – sami się wykolegowali z posiadania kandydata w ostatniej turze.

Jak wrażenia ogólnie po prawyborach? Czy dla Konfederacji Bosak to dobry kandydat, czy ma szansę polepszyć wynik Konfy z 2019 czy może wręcz przeciwnie? Cieszycie się czy wylewacie gorzkie łzy, czy po prostu śledziliście całe prawybory dla sportu i z ciekawości?

Fajnie się tu wszystko relacjonowało, teraz w zasadzie czekamy ilu kandydatów zbierze 100k podpisów w prawyborach i zobaczymy jak to będzie w maju.

#polityka #konfederacja

Data: 12.01.2020 00:36

Autor: lachiarma

Dzisiaj już przedostatni dzień prawyborów, wyniki z Łodzi i Poznania #wyscigprezydencki2020

Łódź

Głosowanie rozstrzygnęło się dosyć podobnie do wyników ze zjazdu we Wrocławiu, przynajmniej w czołówce. Bosak i Dziambor zdobyli prawie tyle samo procent co tydzień temu, Braun o dosłownie 0,1 p.p. przebija swój rekord z Opola (chociaż nadal największy udział w głosach zdobył na Podkarpaciu) dostając 27,6% głosów. Słabo wypadają Berkowicz (7,5%) i Wilk (2,2%), przeciętnie JKM (5,3%). Godne wspomnienia jest również przekroczenie 1% głosów przez kandydata pozapartyjnego – tym razem to Magdalena Ziętek-Wielomska.

Pod względem elektorów, podział jest prawie identyczny z Podkarpaciem, z wyjątkiem tego, że Artur Dziambor zdobywa 1 mandat więcej i tym samym równoważy Bosaka i kandydatów KORWiNy, mają oni po 7 elektorów, a 6 zdobywa Grzegorz Braun, więc łódzkie okazało się być bardzo wyrównanym województwem.

Wyniki głosowania w Łodzi (584 głosy):

Krzysztof Bosak – 210 (36,0%)

Grzegorz Braun – 161 (27,6%)

Artur Dziambor – 110 (18,8%)

Konrad Berkowicz – 44 (7,5%)

Janusz Korwin-Mikke – 31 (5,3%)

Jacek Wilk – 13 (2,2%)

Magdalena Ziętek-Wielomska – 9 (1,5%)

Paweł Skutecki – 5 (0,9%)

Krzysztof Tołwiński – 1 (0,2%)

Poznań

Rozegrała się walka o czwarte największe województwo, do podziału było 28 elektorów i znów w wynikach nie ma dużego zaskoczenia. Podium znów ma bardzo podobny udział w głosach do ostatnich zjazdów, a najbardziej emocjonujące wydaje się być wyprzedzenie Berkowicza przez JKMa i to w nie byle jakim stylu, bo Berkowicz odnotowuje swój najgorszy dotąd wynik (6,6%), a JKM (8,7%) pobija swój rekord, wyłączając prawie że anomalny procent głosów z Lublina, gdzie zdobył ich 16,2%.

W mandatach elektorskich drobne zwycięstwo mogą ogłosić wolnościowcy, gdyż łącznie zdobyli ich 11, o 1 więcej niż Bosak, a Grzegorz Braun zgarnia 7 elektorów. Frekwencja na zjeździe z pewnością dopisała i objawił się w niej demon, heh

Wyniki głosowania w Poznaniu (666 głosów)

Krzysztof Bosak – 243 (36,5%)

Grzegorz Braun – 172 (25,8%)

Artur Dziambor – 122 (18,3%)

Janusz Korwin-Mikke – 58 (8,7%)

Konrad Berkowicz – 44 (6,6%)

Jacek Wilk – 19 (2,9%)

Magdalena Ziętek-Wielomska – 4 (0,6%)

Paweł Skutecki – 4 (0,6%)

Krzysztof Tołwiński – 0 (0,0%)

W obrazie ogólnym dzisiaj przekroczyliśmy punkt "nonbezbraunizmu" i wkroczyliśmy w erę "braunomnipotencji", to znaczy zakładając że elektorzy kandydatów KORWiNy są jednym blokiem, to bez elektorów Grzegorza Brauna ani Bosak ani wolnościowiec nie mają co liczyć na wygranie prawyborów i cały problem zamyka się w dwóch słowach, które się przewijają w społeczności od początku prawyborów, czyli "Braun zdecyduje". Jak będzie w praktyce, to się okaże.

Jutro nie wiem czy będą dwie aktualizacje, czy jedna, ale po zakończeniu samych zjazdów to jeszcze nie koniec, będę wrzucać pod tag różne grafiki podsumowujące jak będzie czas, a także postaram się relacjonować sam zjazd elektorów, jeżeli będzie na żywo transmitowany.


Poprzednie wpisy:

5 stycznia, Opole+Wrocław, 246 elektorów

4 stycznia, Katowice, 218 elektorów

4 stycznia, Kraków, 180 elektorów

15 grudnia, Lublin, 149 elektorów

15 grudnia, Rzeszów, 133 elektorów

14 grudnia, Kielce, 114 elektorów

14 grudnia, Warszawa, 106 elektorów

8 grudnia, Bydgoszcz, 62 elektorów

8 grudnia, Gdańsk, 47 elektorów

7 grudnia, Olsztyn, 27 elektorów

Chcesz wiedzieć więcej o prawyborach Konfederacji? Regulamin

#polityka #polska #konfederacja

Data: 06.01.2020 00:08

Autor: lachiarma

Dzisiaj podsumowanie całodniowe: z Opola i Wrocławia #wyscigprezydencki2020

Opole

Pierwsze takie wielkie zaskoczenie! Najwięcej głosów w Opolu uzyskał nie Krzysztof Bosak, ale Grzegorz Braun! Na tego drugiego oddano dosłownie 1 głos więcej niż na narodowca. Co prawda nie ma to prawie żadnego praktycznego znaczenia ze względu na mały rozmiar województwa (6 elektorów – najmniejszy okręg), a panowie zdobywają równo po 2 elektorów, jest to jednak jakieś zwycięstwo symboliczne. Wzmocnienie Brauna kosztem Bosaka wyszło na dobre wolnościowcom: na samych Dziambora i Berkowicza oddano więcej głosów (35,2%) niż na Bosaka (26,8%), już nie mówiąc o porównaniu wszystkich wolnościowców do narodowca (42,2% v. 26,8%). Po mandacie elektorskim zdobywają Dziambor i Berkowicz.

Ze względu na niską frekwencję (tylko 142 osoby) jeden głos dosyć dużo znaczył i w liczbach absolutnych wyścig o pierwsze miejsce był dość wyrównany (Braun: 39, Bosak 38, Dziambor 31). Odnotować też trzeba drugi poza Białymstokiem przypadek gdy kandydat pozapartyjny wyprzedza partyjnego, tym razem to Paweł Skutecki dostaje dwa razy więcej głosów niż Janusz Korwin-Mikke, który – zaokrąglając do liczb naturalnych – pierwszy raz w prawyborach jest Januszem Korwinem Jeden Procent.

Wyniki głosowania z Opola (142 głosów)

Grzegorz Braun – 39 (27,5%)

Krzysztof Bosak – 38 (26,8%)

Artur Dziambor – 31 (21,8%)

Konrad Berkowicz – 19 (13,4%)

Jacek Wilk – 8 (5,6%)

Paweł Skutecki – 4 (2,8%)

Janusz Korwin-Mikke – 2 (1,4%)

Magdalena Ziętek-Wielomska – 1 (0,7%)

Krzysztof Tołwiński – 0 (0,0%)

Wrocław

Nie orientuję się aż tak dobrze w strukturach terenowych, ale zawsze wydawało mi się, że Wrocław jest również bastionem narodowców – tak samo jak Kraków wolnościowców. Czy wyniki zjazdu dolnośląskiego to potwierdzają? Porównując do Podlasia – chyba nie. W liczącym 22 elektorów województwie Krzysztof Bosak uzyskał 8 mandatów elektorskich i zdobył 35,9% głosów. Tyle samo elektorów uzyskali łącznie wszyscy wolnościowcy, a po środku równoważy ich Grzegorz Braun z bardzo dobrym wynikiem w postaci 6 elektorów i 25,5% głosów. Wśród kandydatów partii KORWiN – pozwalając sobie na znaczne uproszczenie – każdy kolejny kandydat uzyskał dwa razy więcej głosów niż ten którego wyprzedził, kolejno Dziambor, Berkowicz, JKM i Wilk.

Wyniki głosowania z Wrocławia (691 głosów):

Krzysztof Bosak – 248 (35,9%)

Grzegorz Braun – 176 (25,5%)

Artur Dziambor – 127 (18,4%)

Konrad Berkowicz – 68 (9,8%)

Janusz Korwin-Mikke – 47 (6,8%)

Jacek Wilk – 16 (2,3%)

Paweł Skutecki – 6 (0,9%)

Magdalena Ziętek-Wielomska – 2 (0,3%)

Krzysztof Tołwiński – 1 (0,1%)

Podsumowując tę serię zjazdów myślę że największym wygranym może się czuć Grzegorz Braun. Albo wynika to z geografii wyborczej, o której ciężko coś mówić gdy nigdy takie prawybory się nie odbywały albo z może jakimś efektem psychologicznym, który sprawia że teraz zgarnia on 26% a nie 20% głosów na województwo, albo z jakiegoś jeszcze innego czynnika, ale nie ulega wątpliwości że po Nowym Roku lider Korony jest na trendzie wzrostowym i jest ciekawe czy tak się utrzyma za tydzień.

Mimo tego jest już raczej za późno żeby to Braun zamiast wolnościowca czy Bosaka wszedł do ostatniej tury na zjeździe elektorów. Bosak ma ich 90, wolnościowcy łącznie 92, a Braun 58 i monarchista musiałby zdobyć jeszcze co najmniej 33 gdy w pozostałych województwach pozostało jedynie 68, a konkurenci również będą pięli się coraz wyżej. Kandydaci pozapartyjni są zbyt słabi aby coś zmienili, także o ile elektorzy będą zdyscyplinowanie głosować po linii partyjnej to Braun nie ma żadnych szans. Nie ma co – here's how Grzesiu still can win.

Tak więc zostały w grze już tylko cztery województwa: łódzkie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie, ale raczej już w sobotę powinno być prawie wszystko wiadomo, biorąc pod uwagę rozmiar tych pierwszych dwóch województw.


Poprzednie wpisy:

4 stycznia, Katowice, 218 elektorów

4 stycznia, Kraków, 180 elektorów

15 grudnia, Lublin, 149 elektorów

15 grudnia, Rzeszów, 133 elektorów

14 grudnia, Kielce, 114 elektorów

14 grudnia, Warszawa, 106 elektorów

8 grudnia, Bydgoszcz, 62 elektorów

8 grudnia, Gdańsk, 47 elektorów

7 grudnia, Olsztyn, 27 elektorów

Chcesz wiedzieć więcej o prawyborach Konfederacji? Regulamin

#polityka #polska #konfederacja

Data: 04.01.2020 23:30

Autor: lachiarma

Ogłoszone zostały wyniki z Katowic #wyscigprezydencki2020

Pierwsze co się rzuca w oczy to dobry wynik Krzysztofa Bosaka – otrzymał dokładnie 40% głosów z 650 oddanych. Gratulacje należą się też dla Grzegorza Brauna – to jego najlepszy procentowy wynik nie licząc bastionu podkarpackiego. Nie powalają za to kandydaci partii KORWiN, którzy łącznie osiągają tylko jeden głos elektorski więcej niż zdobył ich właśnie na Śląsku Braun. Żaden kandydat pozapartyjny nie zdobył żadnego elektora, ale też żaden nie odszedł bez chociaż jednego głosu.

Po dzisiejszych zjazdach zostało już rozdysponowane łącznie ok. 70% głosów elektorskich, co oznacza że wiele już się nie zmieni i układ sił pozostanie podobny przy kolejnych zjazdach. Teoretyczny pakiet kontrolny 158 elektorów z największych kandydatów trzymają teraz Bosak, Braun i Dziambor, ale wygląda na to, że zmierza ku temu co wielu mówiło od pierwszych dni prawyborów – to elektorzy Grzegorza Brauna zadecydują kto zostanie kandydatem Konfederacji na Prezydenta RP.

Wyniki głosowania ze Śląska (650 głosów)

Krzysztof Bosak – 260 (40,0%)

Grzegorz Braun – 181 (27,8%)

Artur Dziambor – 91 (14,0%)

Konrad Berkowicz – 63 (9,7%)

Janusz Korwin-Mikke – 35 (5,4%)

Jacek Wilk – 15 (2,3%)

Magdalena Ziętek-Wielomska – 2 (0,3%)

Paweł Skutecki – 2 (0,3%)

Krzysztof Tołwiński – 1 (0,2%)

Następny zjazd odbędzie się jutro o 11.00 w Opolu a wieczorem we Wrocławiu i raczej przygotuję tylko jedną wspólną aktualizację całego dnia.


Poprzednie wpisy:

4 stycznia, Kraków, 180 elektorów

15 grudnia, Lublin, 149 elektorów

15 grudnia, Rzeszów, 133 elektorów

14 grudnia, Kielce, 114 elektorów

14 grudnia, Warszawa, 106 elektorów

8 grudnia, Bydgoszcz, 62 elektorów

8 grudnia, Gdańsk, 47 elektorów

7 grudnia, Olsztyn, 27 elektorów

Chcesz wiedzieć więcej o prawyborach Konfederacji? Regulamin

#polityka #polska #konfederacja

Data: 04.01.2020 17:46

Autor: lachiarma

Dzień dobry, witam w nowym roku i wracamy z #wyscigprezydencki2020 – tym razem z Krakowa

Zostało rozegrane trzecie największe województwo – 31 elektorów. Swój najgorszy dotychczas wynik procentowy głosów uzyskał Krzysztof Bosak, tylko 31% głosów, za to oczywiście – jak to na Kraków przystało – nastąpiła wielka mobilizacja zwolenników Berkowicza i tym razem to on może ogłosić swój sukces: po raz drugi wyprzedza Artura Dziambora (tym razem aż o 9 p.p.) i plasuje się na podium tuż za Grzegorzem Braunem (różnica tylko dwóch głosów między kandydatami!). Mimo dobrego wyniku Berkowiczowi nie udało się powtórzyć wyczynu partyjnego kolegi z Pomorza, gdzie to właśnie Dziambor wyprzedził Grzegorza Brauna i zdobył drugą największą liczbę głosów.

Po 1 elektorze zdobywają Jacek Wilk, Janusz Korwin-Mikke i co ciekawe Magdalena Ziętek-Wielomska, która wyprzedziła swojego konkurenta Pawła Skuteckiego tylko o jeden głos. Przy takiej frekwencji rzeczywiście jest większa szansa, że ten jeden głos będzie miał duże znaczenie. Bez żadnych głosów obywa się Krzysztof Tołwiński.

O 18.00 rozpoczyna się zjazd w Katowicach gdzie kandydaci będą mieli razem do zdobycia 38 głosów elektorskich – tylko Mazowsze ma więcej.


Poprzednie wpisy:

15 grudnia, Lublin, 149 elektorów

15 grudnia, Rzeszów, 133 elektorów

14 grudnia, Kielce, 114 elektorów

14 grudnia, Warszawa, 106 elektorów

8 grudnia, Bydgoszcz, 62 elektorów

8 grudnia, Gdańsk, 47 elektorów

7 grudnia, Olsztyn, 27 elektorów

Chcesz wiedzieć więcej o prawyborach Konfederacji? Regulamin

#polityka #polska #konfederacja

Konfederacja z PiS i PSL-K'15 chce, aby TK zbadał czy aborcja eugeniczna jest zgodna z konstytucją

Data: 23.12.2019 18:50

Autor: kisiel

nczas.com

Posłowie Konfederacji przekonali PiS i PSL-Kukiz, by podpisali oni ważny wniosek. Chodzi o zbadanie czy przepisy dotyczące tzw. aborcji eugenicznej są zgodne z konstytucją. Poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS) powiedział podczas briefingu przed bramą Trybunału, że wniosku „nie należy traktować jako polityczny”. Jak zaznaczył, powstał on ponad podziałami politycznymi, zawiera merytoryczne i prawne argumenty.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #konfederacja #aborcja

JKM: W sprawach gospodarczych PiS to partia komunistyczna. Wolimy rozmawiać z SLD

Data: 23.12.2019 14:58

Autor: kisiel

dorzeczy.pl

– Mamy kilka spraw, w których jesteśmy zgodni, natomiast w sprawach gospodarczych uważamy, że PIS jest partią komunistyczną i szczerze mówiąc, wolimy rozmawiać z SLD – stwierdził gość Jacka Prusinowskiego.

Janusz Korwin-Mikke tłumaczył brak poparcia dla ustawy dyscyplinującej sędziów: – Nie o to chodzi, żeby sędziowie karni wykonywali to, co rząd powie, i nie o to chodzi żeby PiS nie mianował sędziów, bo może to robić, chodzi o to, żeby nie miał prawa do ich odwoływania.

#polska #newsy #newsyzkraju #konfederacja #korwin #polityka

Winnicki w Sejmie: ”Trzeba powiedzieć Komisji Europejskiej wara”

Data: 20.12.2019 16:10

Autor: kisiel

nczas.com

– Trzeba jasno powiedzieć Komisji Europejskiej wara od polskiego stanowienia prawa, od tego co robi suwerenny Sejm RP – apelował w piątek w Sejmie prezes Ruchu Narodowego i poseł Konfederacji Robert Winnicki, podczas drugiego czytania projektu nowelizacji niektórych ustaw sądowych autorstwa PiS.

#konfederacja #newsy #newsyzkraju #polityka #polska

Data: 15.12.2019 22:44

Autor: lachiarma

Ogłoszone zostały wyniki z Lublina #wyscigprezydencki2020

Czy to powrót Krula? To jest kwestia od której trzeba zacząć i której nie można zignorować, bowiem Janusz Korwin-Mikke pobił swój rekord i zdobył 3 głosy elektorskie (tyle samo co w prawie 3 razy większym Mazowszu!) i aż 16,2% głosów w głosowaniu. Mnie to zaskakuje, nie wiem czy to wpływ Jakuba Kuleszy, lidera wolnościowców na Lubelszczyźnie, że może coś zasugerował albo jego sympatykom było do JKMa najbliżej, ale w każdym razie robi to wrażenie – na jednym zjeździe się zdobywa 3% głosów, na drugim 16%. Tylko ostrożnie z tym poparciem Panie Prezesie, bo jak Pan będzie miał większość to będzie dylemat czy demokracja to nadal rządy głupich 😉

Dosyć słaby wynik osiągnął Krzysztof Bosak, tylko 5 elektorów na 16 i bardzo dobry osiąga Grzegorz Braun zdobywając 4 elektorów przy 23,6% głosów.

Co ciekawe Artur Dziambor nie prowadzi wśród wolnościowców, a bynajmniej nie sam, bowiem remisuje z Korwinem. Nie powodzi się za to Berkowiczowi, który co prawda zdobywa jeden głos elektorski, ale procent głosów oddanych na niego jest najgorszy w całych prawyborach, taki sam jak w Białymstoku – 7,1%. Generalnie kandydaci partii KORWiN z pewnością mogą zaliczyć Lubelszczyznę do swoich sukcesów.

Pod koniec drugiej sesji zjazdów balans sił lekko przechyla się w stronę wolnościowców, jednakże musieliby oni długo utrzymywać przewagę na kolejnych zjazdach aby zniwelować wygraną Bosaka w Warszawie

Wyniki głosowania z Lublina (351 głosów):

Krzysztof Bosak – 113 (32,2%)

Grzegorz Braun – 83 (23,6%)

Artur Dziambor – 57 (16,2%)

Janusz Korwin-Mikke – 57 (16,2%)

Konrad Berkowicz – 25 (7,1%)

Jacek Wilk – 13 (3,7%)

Paweł Skutecki – 2 (0,6%)

Krzysztof Tołwiński – 1 (0,3%)

Magdalena Ziętek-Wielomska – 0 (0,0%)

Prawie połowa elektorów została już rozdysponowana i z taki stan prawyborów będzie nam towarzyszył aż do nowego roku. Jeżeli coś do tej pory te głosowania miały pokazać, to to, że potrafią być przewidywalne, ale potrafią też zaskakiwać i o ile generalna tendencja powinna się utrzymać do końca, to jednak te kilka głosów elektorskich może zaważyć pod koniec o tym, kto zostanie nominatem Konfederacji w wyborach prezydenckich. Od polityczki i Konfederacji teraz następuje zasłużony odpoczynek i widzimy się 4 stycznia w Krakowie.


Poprzednie wpisy:

15 grudnia, Rzeszów, 133 elektorów

14 grudnia, Kielce, 114 elektorów

14 grudnia, Warszawa, 106 elektorów

8 grudnia, Bydgoszcz, 62 elektorów

8 grudnia, Gdańsk, 47 elektorów

7 grudnia, Olsztyn, 27 elektorów

Chcesz wiedzieć więcej o prawyborach Konfederacji? Regulamin

#polityka #polska #konfederacja

Data: 15.12.2019 20:00

Autor: lachiarma

Podkarpacie już zagłosowało #wyscigprezydencki2020

Jak można było przewidzieć zadziałał związek pomiędzy posłem Braunem a jego okręgiem wyborczym i pobija on swój rekord o ponad połowę zdobywając 31,4% głosów w głosowaniu i 6 na 19 głosów elektorskich. Krzysztof Bosak zdobywa tylko jeden głos więcej i jest tuż pod progiem 40% głosów w głosowaniu.

Podkarpacie okazało się być jednym z najtrudniejszych terenów dla czwórki z KORWiN, łącznie nie zdobyli nawet 30% głosów w rzeszowskich prawyborach i jedynie 6 na 19 głosów elektorskich, kolejno Dziambor – 3, Berkowicz – 2, JKM – 1. Zresztą JKM i tak zdobywa swojego elektora dosłownie o włos, bo wystarczyło tylko aby 9 osób na niego zagłosowało, aby w takim układzie sił mógł uzyskać swój głos elektorski. Okazuje się też, że jednak Rzeszów wpada bardziej w pole grawitacyjne Gdyni niż Krakowa. Te uroki czemu tak a nie inaczej pozostawiam znawcom zwarć frakcyjnych wewnątrz KORWiNy 😉

Warto także zwrócić uwagę na wielkie dystansy dzielące kandydatów – w rzeszowskiej czołówce mamy Brauna i Bosaka łącznie z ponad 70% głosów, później daleko w tyle grupę pościgową Dziambora (13,6%) i Berkowicza (10,4%), a na samym końcu ciągnie się rajd rowerowy dla dzieci, któremu przewodzi Janusz Korwin-Mikke (2,7%), a Krzysztof Tołwiński nawet nie ruszył się o centymetr z linii startu dostając 0 głosów.

kurde balans git majonez

Globalnie obecnie mamy sytuację perfekcyjnie zrównoważoną, jak wszystkie rzeczy powinny być, bo Bosak ma 50 elektorów, wolnościowcy razem mają też 50 elektorów i pomiędzy nimi jest Grzegorz Braun ze swoimi 28 elektorami. Tendencja taka była już widoczna prawie od początku prawyborów, ale moim zdaniem to prawie pewne – to Grzegorz Braun wybierze czy narodowiec czy wolnościowiec będzie reprezentował Konfederację w wyborach prezydenckich.

Wyniki głosowania z Rzeszowa (oddano 338 głosów)

Krzysztof Bosak – 133 (39,3%)

Grzegorz Braun – 106 (31,4%)

Artur Dziambor – 46 (13,6%)

Konrad Berkowicz – 35 (10,4%)

Janusz Korwin-Mikke – 9 (2,7%)

Jacek Wilk – 7 (2,1%)

Paweł Skutecki – 1 (0,3%)

Magdalena Ziętek-Wielomska – 1 (0,3%)

Krzysztof Tołwiński – 0 (0,0%)

Do podziału dzisiaj jest jeszcze 16 elektorów z lubelskiego i prawybory zasypiają na długą świąteczną przerwę, którą przerwie dopiero przebudzenie w roku już 2020 w Krakowie.


Poprzednie wpisy:

14 grudnia, Kielce, 114 elektorów

14 grudnia, Warszawa, 106 elektorów

8 grudnia, Bydgoszcz, 62 elektorów

8 grudnia, Gdańsk, 47 elektorów

7 grudnia, Olsztyn, 27 elektorów

Chcesz wiedzieć więcej o prawyborach Konfederacji? Regulamin

#polityka #polska #konfederacja

Data: 14.12.2019 22:37

Autor: lachiarma

Podane zostały wyniki z Kielc #wyscigprezydencki2020

Krzysztof Bosak zdobywa 3 z 8 możliwych do zdobycia elektorów przy procentowym wyniku 39% głosów. Za nim plasuje się Grzegorz Braun z 2 elektorami i równymi 20% głosów, co sprawia wrażenie, że jeżeli by ktoś postawił u bukmachera ile procent dostanie w następnym województwie, to dużo nie powinien zyskać 😉

Pozostałe 3 głosy elektorskie zostały podzielone pomiędzy trzech kandydatów partii KORWiN – Konrada Berkowicza, Artura Dziambora i Janusza Korwin-Mikke. Warto zauważyć jednak pewną rzecz, bowiem przenieśliśmy się z Polski północnej do południowej i Kielce są zdecydowanie bliżej Krakowa niż Gdyni, co skutkuje tym, że rdzeń berkowiczan (?) przyciąga bardziej grawitacją niż dziamborystów i następuje zamiana miejsc na pozycji lidera wolnościowców. Przewaga jest znaczna – Konrad Berkowicz zdobył aż 17% głosów (rekord), a Artur Dziambor tylko 10% (drugi najgorszy wynik przed Warmią i Mazurami – 9%). Pamiętajmy, że jesteśmy jeszcze przed Małopolską, która jest o wiele bogatsza w elektorów niż Pomorze czy Kujawy, także niewykluczone jest wyprzedzenie Dziambora przez Berkowicza w klasyfikacji generalnej.

Godnym zauważenia jest również fakt, że po raz pierwszy kandydat pozapartyjny – konkretnie Paweł Skutecki – zdobył więcej głosów niż kandydat partyjny, a wyprzedzić się dał Jacek Wilk.

Frekwencja z pięciu województw (1033) nadal jeszcze nie przekroczyła tej z Warszawy (1117) i w Kielcach nie była szalenie wysoka, lecz prawie na pewno jutro już Rzeszów przeważy szalę na stronę reszty Polski.

Wyniki głosowania (190 głosów):

Krzysztof Bosak – 75 (39,5%)

Grzegorz Braun – 38 (20,0%)

Konrad Berkowicz – 33 (17,4%)

Artur Dziambor – 19 (10,0%)

Janusz Korwin Mikke – 13 (6,8%)

Paweł Skutecki – 7 (3,7%)

Jacek Wilk – 3 (1,6%)

Magdalena Ziętek-Wielomska – 1 (0,5%)

Krzysztof Tołwiński – 1 (0,5%)

Jutro dzień zaczyna się od głosowania w Rzeszowie – przypomnijmy, okręgu z którego startował Grzegorz Braun i w którym Konfederacja zdobyła najlepszy wynik procentowy w wyborach do Sejmu – 8,25%. Nie dam ręki uciąć, ale wydaje mi się, że Braun pobije na Podkarpaciu swój rekord 😉


Poprzednie wpisy:

14 grudnia, Warszawa, 106 elektorów

8 grudnia, Bydgoszcz, 62 elektorów

8 grudnia, Gdańsk, 47 elektorów

7 grudnia, Olsztyn, 27 elektorów

Chcesz wiedzieć więcej o prawyborach Konfederacji? Regulamin

#polityka #polska #konfederacja

Data: 14.12.2019 19:10

Autor: lachiarma

Mamy wyniki z Warszawy #wyscigprezydencki2020

Na początku warto zacząć od frekwencji, bowiem była rekordowa. W mazowieckich prawyborach zagłosowało aż 1117 wyborców, to więcej niż we wszystkich czterech dotychczasowych województwach razem wziętych (843). Gdyby do kogoś to nie przemawiało, to podam przelicznik z wyborcy na pieniądza – na koncie Konfederacji w związku z prawyborami w Warszawie przybyło minimum 33 510 złotych.

Najwięcej elektorów zdobył oczywiście – już bez niespodzianki – Krzysztof Bosak, aż 18 głosów elektorskich i 41% głosów w głosowaniu. Wydaje się, że to dobry wynik dla narodowca jak na Warszawę i Mazowsze, a było o co walczyć, bowiem do podziału było aż 44 głosów elektorskich. Na drugim miejscu plasuje się standardowo Grzegorz Braun ze swoim standatdowym poparciem w bliskich okolicach 20%, jednak tutaj Braun pobił swój rekord, bowiem dostał najwięcej procent głosów w głosowaniach w porównaniu z poprzednimi województwami.

Sytuacja nie wygląda za to ciekawie dla obozu wolnościowego. Czterech kandydatów partii KORWiN zdobyło łącznie nieco ponad 1/3 elektorów w mazowieckich prawyborach. Oczywiście, liberałowie zdobywali już mniejszy udział głosów w innych województwach, jednakże były to województwa mniejsze i taki słaby wynik jest dosyć dużą strategiczną porażką. Wewnątrz skrzydła wolnościowego dużo zyskują Konrad Berkowicz, który zmniejsza swój dystans do Artura Dziambora, a także Janusz Korwin-Mikke odnotowuje osobisty sukces, bowiem to jego pierwsze województwo, w którym zdobywa więcej niż 1 głos elektorski.

Pierwszych elektorów zdobywają także Paweł Skutecki i Magdalena Ziętek-Wielomska, Krzysztof Tołwiński będzie musiał się zadowolić swoim jedynym elektorem z zagranicy, przyznawanym każdemu kandydatowi z urzędu. Wzmocnienie się kandydatów pozapartyjnych i zmniejszenie dystansu miedzy wolnościowcami sprawia, że na chwilę obecną nie jest wiadome który z kandydatów partii KORWiN wytrwa najdłużej na zjeździe elektorów. Równie dobrze mógłby nim zostać Jacek Wilk z 5 elektorami, gdyby tylko elektorzy każdego wyeliminowanego kandydata przekazywali swoje poparcie na niego.

W Warszawie głosowało 1117 osób

Krzysztof Bosak – 454 (40,6%)

Grzegorz Braun – 225 (20,1%)

Artur Dziambor – 184 (16,5%)

Konrad Berkowicz – 103 (9,2%)

Janusz Korwin-Mikke – 77 (6,9%)

Jacek Wilk -38 (3,4%)

Paweł Skutecki – 16 (1,4%)

Magdalena Ziętek-Wielomska – 15 (1,3%)

Krzysztof Tołwiński – 5 (0,4%)

O 18.00 zaczęły się prawybory w Kielcach, także dziś jeszcze będziemy wiedzieć jak zostanie podzielonych 8 głosów elektorskich ze świętokrzyskiego.


Poprzednie wpisy:

8 grudnia, Bydgoszcz, 62 elektorów

8 grudnia, Gdańsk, 47 elektorów

7 grudnia, Olsztyn, 27 elektorów

Chcesz wiedzieć więcej o prawyborach Konfederacji? Regulamin

#polityka #polska #konfederacja

Izraelska gazeta pisze o Konfederacji i kwestii zwrotu mienia bezspadkowego

Data: 11.12.2019 10:33

Autor: kisiel

nczas.com

„The Jerusalem Post” zamieścił artykuł dotyczący wzrostu antysemityzmu w Polsce napędzanego dyskusją na temat zwrotu pożydowskiego mienia bezspadkowego. Autor przesądza los obywatelskiego projektu ustawy ale obawia się, że kandydat Konfederacji wejdzie do II tury wyborów prezydenckich.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #konfederacja #447

Data: 09.12.2019 02:03

Autor: lachiarma

Mamy ostatnią aktualizację w tym tygodniu, po prawyborach w Bydgoszczy #wyscigprezydencki2020

Co może być najbardziej zaskakujące, to dosyć niskie poparcie dla Krzysztofa Bosaka – niespełna 1/3 głosów. Ciekawą tendencję wykazuje też Konrad Berkowicz – każdy kolejny zjazd przynosi mu lepsze wyniki. Najbardziej zwracającym uwagę jednak punktem jest to, że nastąpił pierwszy remis, na wagę głosu elektorskiego i to między nie byle kim. Po 10 głosów zdobyli Janusz Korwin-Mikke i Paweł Skutecki – były poseł K'15 z Bydgoszczy. Regulamin… nie przewidywał takiej sytuacji (kto by mógł się spodziewać że do czegoś takiego może dojść 😏) i na podstawie pkt 40 Regulaminu Centralna Komisja Prawyborcza podjęła uchwałę, że w takim wypadku elektora zdobędzie ten kandydat, który będzie miał więcej elektorów pod koniec prawyborów (ciekawe co w przypadku gdy tutaj też będzie remis…), także na chwilę obecną głos elektorski idzie do Janusza Korwin-Mikke i wygląda na to, że ta sytuacja się już nie zmieni. Gdyby ktoś krzyczał że spiseg i wymyślają zasady na bieżąco, to udało im się tę kwestię jeszcze zauważyć przed prawyborami – 3 grudnia.

Skutecki został prawdopodobnie pozbawiony swojego jedynego elektora pochodzącego z głosowań, a był to jego matecznik, chyba że uda mu się jeszcze zdobyć głosy elektorskie w dużych województwach albo kampania przybierze niespodziewanego obrotu 😉

Pod koniec pierwszej sesji prawyborów widać że geografia(?) nieco zwolniła Krzysztofa Bosaka, po imponującym wstępie. Kilka porównań: Dziambor, Berkowicz i Wilk tyle samo elektorów co kandydat narodowców, z JKMem mają o 4 więcej. Dziambor i Braun tak samo równoważą Bosaka. Mimo tego, że zazwyczaj Braun i Dziambor zdobywają tyle samo elektorów, to prawie zawsze (oprócz Pomorza) Braun wyprzedza nieco Dziambora w liczbie głosów w głosowaniu. W mniejszych województwach nie ma to dużego znaczenia, jednak w dużych to są dodatkowi elektorzy dla Brauna.

Oto wyniki głosowania z Bydgoszczy (237 głosów oddanych):

Krzysztof Bosak – 78 (32,9%)

Grzegorz Braun – 47 (19,8%)

Artur Dziambor – 42 (17,7%)

Konrad Berkowicz – 34 (14,3%)

Jacek Wilk – 12 (5,1%)

Janusz Korwin-Mikke – 10 (4,2%)

Paweł Skutecki – 10 (4,2%)

Krzysztof Tołwiński – 4 (1,7%)

Magdalena Ziętek-Wielomska 0 (0,0%)

Jak już było mówione – za tydzień startuje następna sesja prawyborów, w której rozstrzygną się losy Świętokrzyskiego, Mazowsza, Lubelskiego i Podkarpacia. Do zdobycia będzie aż 87 głosów elektorskich, a walka o aż 44 z nich będzie się rozgrywała w Warszawie.

Jak widać trochę zmienił się wygląd grafiki, dodane zostały wyniki procentowe z województw i mam wrażenie, że teraz wszystkie najważniejsze informacje się znajdują. Chyba też trzeba będzie zmienić legendę kolorów województw, bo zapowiada się, że byłaby raczej nudna 😉 Dzięki za miły odzew i mam nadzieję, że taka forma pozwala wygodnie śledzić prawybory i wracamy za tydzień, w sobotę, do Kielc i do Warszawy!


Poprzednie wpisy:

8 grudnia, Gdańsk, 47 elektorów

7 grudnia, Olsztyn, 27 elektorów

Chcesz wiedzieć więcej o prawyborach Konfederacji? Regulamin

#polityka #polska #konfederacja

Data: 08.12.2019 18:20

Autor: lachiarma

Uwaga, uwaga, wjeżdża świeża aktualizacja po ogłoszeniu wyników z Gdańska #wyscigprezydencki2020

Tak jak wielu przewidywało, Artur Dziambor uzyskał o wiele lepszy wynik w swoim rodzinnym województwie niż wcześniej. Czterej kandydaci skrzydła wolnościowego Konfederacji otrzymali więcej głosów, a nawet więcej elektorów niż Krzysztof Bosak – jedyny kandydat narodowców. Wydaje się jednak, że wśród wolnościowców pozostaje niesmak, ze względu na duże rozdrobnienie elektoratu, który nieco pomaga Bosakowi – metoda największych reszt (Hare’a-Niemeyera). Mimo wszystko, system elektorski został tak zaprojektowany (nawiasem mówiąc, trochę mi się on kojarzy z tym jak wybierano pierwszego prezydenta RP Narutowicza 😉), że nie oznacza to, że wygrał Krzysztof Bosak i już pozamiatane. Gdyby zjazd elektorów odbył się według stanu na chwilę obecną, wygląda na to, że o tym czy Krzysztof Bosak czy Artur Dziambor zostałby kandydatem na prezydenta Konfederacji zadecydowaliby elektorzy Grzegorza Brauna.

Poniżej dane z prawyborów pomorskich, liczba i procent głosów oddanych.

Krzysztof Bosak – 112 (33,7%)

Artur Dziambor – 81 (24,4%)

Grzegorz Braun – 58 (17,4%)

Konrad Berkowicz – 37 (11,1%)

Jacek Wilk – 21 (6,3%)

Janusz Korwin-Mikke – 17 (5,1%)

Magdalena Ziętek-Wielomska – 4 (1,2%)

Paweł Skutecki – 2 (0,6%)

Krzysztof Tołwiński – 0 (0%)

O 18.00 zaczęły się prawybory w kujawsko-pomorskim, gdzie zostanie wyłonionych następnych 15 elektorów. Głosy z urny zapewne będą wyciągane o 21.00 albo 22.00 więc jeszcze dzisiaj możecie się spodziewać aktualizacji. Po tym, czekamy do soboty następnego tygodnia, gdzie zaczynamy z grubej rury, bowiem odbędzie się najbardziej emocjonujący zjazd – w Warszawie, gdzie do podziału jest aż 44 elektorów, także kandydaci z pewnością będą prowadzić mocną kampanię.

Poprzedni wpis który tu trochę wisiał usunąłem, dlatego że w mojej grafice pominąłem fakt, że każdy kandydat ma prawo wybrać sobie jednego elektora z zagranicy, bez względu na wynik w prawyborach w kraju (pkt 7 regulaminu), przepraszam. Od teraz już będą uwzględniani wszyscy elektorzy, a w następnej aktualizacji postaram się zrobić większą i bardziej widoczną tabelkę z elektorami.


Poprzednie wpisy:

7 grudnia, 18 elektorów

Chcesz wiedzieć więcej o prawyborach Konfederacji? [Regulamin]

#polityka #polska #konfederacja

Data: 08.12.2019 00:15

Autor: lachiarma

Hej ho, dzisiaj zaczęła się ciekawa rzecz w polskiej polityce – prawybory prezydenckie Konfederacji. Zapowiadane były jako w iście amerykańskim stylu.

Wzięło mnie na szybko na zrobienie mapki. Po każdym dniu ze zjazdem wojewódzkim, będę zamieszczać aktualizację pod tagiem #wyscigprezydencki2020

Dla tych, którzy nie wiedzą – każde województwo ma ilość elektorów, danego dnia odbywa się zjazd wojewódzki, gdzie uprawnieni mogą oddać głos i następnie się przelicza ilość głosów na ilość elektorów dla każdego kandydata i ci elektorzy później głosują na zjeździe elektorów w Warszawie na swojego kandydata. Wygrywa ten, który uzyska ponad 50% głosów elektorów, to jest minimum 153. Jeżeli żaden nie uzyska 50% głosów, odpada kandydat z najmniejszą liczbą głosów więc zostaje 8 kandydatów, później 7 i aż do skutku (jak będą głosować elektorzy wyeliminowanych elektorów – w praktyce nie wiem ¯_(ツ)_/¯) Wszystkie szczegóły znajdziecie w regulaminie

Dzisiejszego dnia były zjazdy w podlaskim i warmińsko-mazurskim i widać przewagę zwolenników skrzydła narodowego – bowiem mamy tylko 1 kandydata Ruchu Narodowego, a aż 4 partii KORWiN. Wyłonionych zostało 18 elektorów, z czego połowa to elektorzy Krzysztofa Bosaka. Jutro będą zjazdy w kujawsko-pomorskim i pomorskim – mateczniku Artura Dziambora. Województwa te też są bardziej wolnościowe niż narodowe więc sytuacja może się jutro zmienić – prawybory zaczęły się w bastionie narodowców czyli na Podlasiu.

#polityka #polska #konfederacja

Sławomir Mentzen POGRZEBAŁ intelektualnie Joannę Senyszyn

Data: 04.12.2019 10:55

Autor: kisiel

nczas.com

– W czerwcu 1941 roku dwaj okupanci, którzy podzielili się Polską znowu się poróżnili i Hitler najechał Stalina. Czy o zajęciu przez Niemców polskich Kresów też pani mówi, że to jest wyzwolenie polskich ziem spod okupacji sowieckiej? Nie! Nikt normalny tak nie mówi, bo to nie było wyzwolenie tylko zmiana okupanta – tłumaczył Sławomir Mentzen z Konfederacji.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #konfederacja #lewica

Konfederacja podsumowuje ostatnie wydarzenia w Sejmie. „Raport”

Data: 25.11.2019 13:53

Autor: ziemianin

medianarodowe.com

#codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #polityka #sejm #polska #konfederacja #narodowcy #PartiaKORWiN #ruchnarodowy #wolnosciowcy #aktualnosci

Konfederacja podsumowuje drugą część pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji. Z „raportem z frontu” można zapoznać się na Facebooku Konfederacji.

Konfederacja podsumowuje ostatnie wydarzenia w Sejmie. „Raport”

Konfederacja jawi się jako jedyna realna opozycja względem tzw. „bandy czworga”, podnosząc z jednej strony hasła narodowe (dzięki Ruchowi Narodowemu) oraz wolnościowe (dzięki korwinowcom), które mogą być zdrową, wolnorynkową odtrutkę na etatystyczne zapędy PiS i ich „koalicjantów” z Lewicy. Konfederacja zwraca na to uwagę w swoim raporcie.

[RAPORT] [#DruzynaKonfederacji](/t/DruzynaKonfederacji) podczas drugiej części pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji!Stało się. Miłościwie…

Opublikowany przez [Konfederacja Niedziela, 24 listopada 2019](https://www.facebook.com/KONFEDERACJA2019/photos/a.1972780433028557/2145484855758113/?type=3)

„Stało się. Miłościwie opodatkowujący nas rząd PiS zaczął nową kadencję Sejmu od… a jakże, podniesienia podatków! Pod pozorem troski o zdrowie Polaków (jacy oni kochani prawda?) podnieśli akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe o 10%. Aż nie wiemy jak im dziękować”. Politycy Konfederacji piszą także o złamaniu obietnicy przez kilku posłów PiS.

„Nigdy nie zagłosuję za podniesieniem podatków” u wielu skończyło się na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji. „Dzięki wytężonej pracy i Waszemu wsparciu przebijamy się do wielu ludzi, co przekłada się na poparcie – w ostatnim badaniu wyprzedziliśmy już PSL i z 9% poparcia wskazano nas jako czwartą siłę polityczną!”

Data: 19.11.2019 10:14

Autor: Ijon_Tichy

Właśnie oglądam expose Morawieckiego. Braun wszedł na mównicę i nie chciał premiera wpuścić, bo chciał zgłosić wniosek formalny xD Ostatecznie Korwin podszedł i kazał mu zejść z mównicy i wpuścić premiera. Bez sensu, Braun trochę ośmieszył się. Szkoda.

#polityka #sejm #konfederacja

Krzysztof Bosak gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Data: 08.11.2019 23:15

Autor: raptor

youtu.be

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceprzewodniczący koła poselskiego Konfederacji Krzysztof Bosak. Posła-elekta zapytamy o zbliżający się Marsz Niepodległości. Spróbujemy się tez dowiedzieć, jaką rolę w nowym Sejmie widzą dla siebie posłowie Konfederacji.

#polityka #konfederacja #polska #4konserwy

Data: 08.11.2019 21:24

Autor: FiligranowyGucio

Sebizm – Osiedlowa Dilerka Prawdy_Fb

Szczęść Boże!

Wskutek awarii tego oto sprzętu, będącego bez wątpienia dobrodziejstwem technologicznym, moje gawędziarskie exposé nie spotkało się z należytym odbiorem, toteż spieszę się, by ponowić swój apel. Wynik wyborczy Konfederacji nie jest rezultatem umożliwiającym podniesienie i utrzymanie korony Królewska Polskiego. Śmiem twierdzić, że ta nadwiślańska ludność tubylcza, ten obóz zdrady i zaprzaństwa głosujący na żoliborską grupę rekonstrukcji historycznej sanacji… śmiem twierdzić, że ten haniebny czyn woła o pomstę do nieba. Jeśli tyle dla was znaczy, jeśli tyle dla was znaczy Wiara, Rodzina i Własność, w sytuacji gdzie na czas tej potyczki politycznej postanowiłem zepchnąć na dalszy plan wszelkie inne aspekty związane z jakże istotnym życiem codziennym, a w konsekwencji obdarowani jesteśmy nieco ponad milionem głosów, to… was powinno się chędożyć do licha ciężkiego! Tak mocno chędożyć was się powinno, jak tylko ta nieszczęsna władza ludowa na to zezwala. Kopacz ,,na metr wgłąb" i Prezydent-Rezydent Komorowski z całą pewnością nie zaserwowali narodowi polskiemu takich nieprzyjemności wynikających z chędożenia, jakie zapewnić może obóz historycznej rekonstrukcji sanacji, psiakrew! Do tego stopnia, że odczuwać będziecie stan permanentnego dyskomfortu. Wskutek boleści, oczywiście. Zaprawdę jest to znamienne, że w tym Eurokołchoźniczym kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym, w tym kondominium w którym media głównego ścieku nie informują rzetelnie swoich obywateli o sytuacji geopolitycznej i geostrategicznej na świecie… że roszczenia żydowskie, powtarzam roszczenia żydowskie, roszczenia żydowskie przybierają na sile bezpodstawnie. Będzie was żoliborska grupa rekonstrukcji historycznej sanacji chędożyć w rzyć. Będzie was formacja Prawa i Sprawiedliwości chędożyć i wcale nie jest powiedziane, że intensywność tych doznań będzie mniejsza, aniżeli miało to miejsce za czasów kadencji antypolskiej Platformy Obywatelskiej. Ta bezwstydnica, ten niewielki jegomość uprawiający nierząd – zniszczy was. Funkcjonariusze frontu ideologicznego, mafie, służby, loże będą odbierały wam wszelką radość płynącą z życia. Powiem szczerze, że ów kwestie nie znajdują się w epicentrum moich zainteresowań, ponieważ staram się realizować program ,,Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica". Będę prowadził ponadprzeciętny żywot. Dokonałem zakupu biletów i wysoce prawdopodobne jest, że opuszczę kondominium jeszcze tego dnia. Śmiech będzie cisnął się na moje usta, za każdym razem, gdy wspomnę niekompetencję wyborców. Niekompetentni uczestnicy życia publicznego, którzy oddali głos na reanimowanego trupa Polskiej Partii Socjalistycznej. Nie na judeorealistów, nie na monarchistów, tylko na eurokołchoźniczą neobolszewie, której implementowane są akty sodomickie. Na gwiazdę śmierci z ulicy Czerskiej głosowali. Nakreślona przeze mnie wizja kraju kłóci się z perspektywą odzyskania korony Polskiego Królewska, a wielu rodaków sprzedało swoje umysły za ruskie, pruskie i amerykańskie srebrniki, co bez wątpienia pretenduje ich do grona ludzi mało rozumnych. Rozumiecie to? Niemniej chciałbym podziękować z tego miejsca wszystkim tym, którzy zaufali Konfederacji i walczą o tradycje przez duże T pisaną. Dzisiaj to jest ponad milion osób… Czy mógłbyś łaskawie wyłączyć to narzędzie inwigilacji, zwane dla zmylenia przeciwnika telefonem? Jeszcze raz pragnę podkreślić olbrzymią niekompetencję moich współrodaków. Że brnięcie w mechanizmy pieniądza fiducjarnego, to błąd. Etat w korporacji finansowej przez Sorosa, oraz zadłużanie się na potęgę. To wy, Eurokołchoźnicy. Idźcie do diabła. Nie warto było, nie warto było robić nic, co by… się… ah, szkoda już gawędzić. Szkoda już gawędzić, naprawdę. Niech was… Słuchajcie! Ci, którzy głosowali na obóz zdrady i zaprzaństwa – powinni się wstydzić. A jak pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. Dobranoc.

#pasta #fb #braun #konfederacja

JKM: Małżeństwo z szympansicą ma pewien biologiczny sens

Data: 07.11.2019 13:34

Autor: kisiel

wprost.pl

"Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Żeby powiedzieć to jasno i brutalnie – jest bardzo mała szansa, bo wymaga to dwóch defektów genetycznych, że mężczyzna spłodzi dziecko z szympansicą. Więc małżeństwo z szympansicą ma pewien biologiczny sens. W małżeństwie z drugim mężczyzną nie można mieć dzieci, więc to nie jest małżeństwo z definicji" – tłumaczył Korwin-Mikke.

#polityka #polska #konfederacja #korwin #newsy #newsyzkraju

Krzysztof Bosak zapowiada złożenie projektu ustawy o dekomunizacji instytucji sądowniczych

Data: 05.11.2019 12:12

Autor: kisiel

nczas.com

Poseł Konfederacji, Krzysztof Bosak zapowiedział, że ugrupowanie złoży projekt ustawy dekomunizacji instytucji sądowniczych. Zapewnił, że nie jest on wymierzony personalnie w Stanisława Piotrowicza, ale w osoby, które współtworzyły aparat bezpieczeństwa PRL.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #konfederacja

Data: 03.11.2019 13:54

Autor: kisiel

Roty Marszu Niepodległości zbierają podpisy pod projektem ustawy, która powstrzyma środowiska żydowskie przed grabieżą Polski.

Działacze Rot apelują: „Nie ma naszej zgody na żadne „porozumienie” w kwestii (u)roszczeń międzynarodowych organizacji żydowskich. Jeśli ktoś chce dochodzić prawa do utraconej własności to robi to w sądzie, zgodnie z prawem. Jednak środowiska żydowskie dobrze wiedzą, że pieniądze im się NIE NALEŻĄ dlatego ciągle wywierają presję na naszych politykach. Chodzi o ogromne pieniądze – 300 mld dolarów.”

Karta podpisowa: [https://stop447.info/wp-content/uploads/2019/09/Karta-podpisowa.pdf](https://stop447.info/wp-content/uploads/2019/09/Karta-podpisowa.pdf)

#polityka #polska #newsy #447 #konfederacja

Bosak nokautuje środowiska LGBT w TVP Info! Mówi jak Konfederacja zrobi to, czego PiS się bał

Data: 30.10.2019 09:25

Autor: kisiel

nczas.com

Krzysztof Bosak był gościem w programie „Minęła 20”, gdzie dyskutował na temat ofensywy środowisk LGBT w Polsce. Powiedział, że poprzez prawne ustalenia trzeba zahamować dopływ gotówki do tych środowisk z zagranicy i obronić polskie szkoły przed tą ideologią. – Nie może być tak, że organizacje LGBT wchodzą sobie do szkół czy organizacji kultury i przekształcały je w swoje ośrodki propagandy ideologicznej! – grzmiał w programie jeden z liderów Konfederacji.

#polityka #polska #konfederacja #newsy #newsyzkraju #lgbt

Czy politycy Konfederacji mają poglądy antysemickie? Winnicki odpowiada

Data: 29.10.2019 15:34

Autor: kisiel

dorzeczy.pl

– Po pierwsze, pan ambasador bardzo nieszczęśliwie rozpoczyna swoje urzędowanie w Polsce od ataku na formację polityczną, która cieszy się poparciem przynajmniej 1 miliona 250 tys. Polaków, tylu zagłosowało na nas w ostatnich wyborach. Więc jest to skandaliczne, że w ten sposób rozpoczyna swoją kadencję. Po drugie – jeśli pan ambasador dostrzegł takie wypowiedzi, to powinien postarać się, żeby one zostały zgłoszone do prokuratury, dlatego że wypowiedzi nacechowane nienawiścią do jakichkolwiek grup są w Polsce karalne – podkreślił prezes Ruchu Narodowego.

Winnicki podkreślił, że jeśli zaś ich nie ma, a jego zdaniem ambasador nie znajdzie takich wypowiedzi, to powinien bardzo uważać, ponieważ dopuszcza się zniesławienia.

– Dopuszcza się zniesławienia, a co więcej próbuje dokonać bardzo brzydkiego zabiegu. Ten zabieg polega na tym, że każda krytyka – czy to zachowania państwa Izrael, czy polityków izraelskich – a mamy w pamięci festiwal nienawiści wobec Polski i Polaków jaki wybuchł w Izraelu po nowelizacji ustawy o IPN – ma być od razu antysemityzmem. Jeśli tak, to jest to skandaliczne pozycjonowanie się na scenie politycznej jako niedotykalnego podmiotu, którego nie można skrytykować, ponieważ każda krytyka będzie traktowana pałką antysemityzmu – mówił. Winnicki podkreślił, że Konfederacja stanowczo odrzuca takie "stawianie na baczność" całej polskiej klasy politycznej. – To jest uwłaczające i my takiemu stawianiu na baczność na pewno nie będziemy się podporządkowywali – zapowiedział.

#polityka #polska #izrael #newsy #newsyzkraju #konfederacja

Winnicki ostro o Śmiszku: „Dostał się do Sejmu poprzez łóżko lidera swojej partii”

Data: 21.10.2019 01:05

Autor: ziemianin

medianarodowe.com

#codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #konfederacja #polsatnews

Poseł Robert Winnicki odniósł się do ataku na Konfederację przez Krzysztofa Śmiszka. „Pozamiatał” – komentują internauci.

Winnicki ostro o Śmiszku: „Dostał się do Sejmu poprzez łóżko lidera swojej partii”

[@K_Smiszek](/u/K_Smiszek) [@__Lewica](/u/__Lewica): Zróbmy kordon sanitarny wokół [@KONFEDERACJA_](/u/KONFEDERACJA_) , bo to naprawdę jest pomyłka przy pracy. "Śniadanie w Polsat News".https://t.co/xiRCwyMxjZ pic.twitter.com/Dos63Ti3yJ

— PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) October 20, 2019

‪‪Śmiszek powiedział dziś w Polsat News, że chce tworzyć „kordon sanitarny” wokół Konfederacji. ‬”Ja mam propozycję dla kolegów i koleżanek z opozycji. Zróbmy kordon sanitarny wokół Konfederacji, bo to wypadek przy pracy” — oświadczył Krzysztof Śmiszek.

Śmiszek powiedział dziś w Polsat News, że chce tworzyć „kordon sanitarny” wokół [#Konfederacja](/t/Konfederacja).

Odważne stwierdzenie jak na kogoś, kto dostał się do Sejmu poprzez łóżko lidera swojej partii.

Widać sukces uczciwie niewypracowany sprzyja uderzaniu wody sodowej do głowy.

— Robert Winnicki (@RobertWinnicki) October 20, 2019

Skandaliczne słowa polityka Lewicy skomentował prezes Ruchu Narodowego. Przypomniał wyborcom, że Śmiszek to partner Roberta Biedronia i niedawną aferę, w której działacze Wiosny skarżyli się na faworyzowanie polityka tylko dlatego, że jest partnerem lidera lewicy.

„‪Odważne stwierdzenie jak na kogoś, kto dostał się do Sejmu poprzez łóżko lidera swojej partii. ‬‪Widać sukces uczciwie niewypracowany sprzyja uderzaniu wody sodowej do głowy” – ostro komentuje poseł Winnicki.

Data: 20.10.2019 18:00

Autor: Nietzsche

Konfederacja, mimo kato-nacjololo spierdolenia w tym roku, wyłoniła wiele talentów, które być może mają okazję zostać przyszłymi prezydentami, premierami. Łączy ich jedno – poprawna wymowa, spokojne wypowiedzi, masa trafnych argumentów, wysoka inteligencja – widać tutaj dziesiątki godzin treningu ze specjalistami od wizerunku. Dochodzi do tego nienaganny wygląd, garnitury wysokiej jakości, szyte na miarę, poczucie stylu. Mają też następne 30-40 lat działalności w polityce przed sobą, są młodzi. Wysoka kultura osobista, obycie z mediami.

Te osoby to:

-Mentzen, nie dostał się na posła, na prezydenta jest 3 lata za młody jeszcze

-Bosak, widać wyraźny postęp i odejście od nacjololo

-Jakub Kulesza

-Dziambor – być może

-Robert Winnicki

Co mi się podoba, wszyscy noszą spinki do mankietów, niecodziennie można u polityków zobaczyć prawdziwy styl.

Większość przeciwnych frakcji to janusze z garniturami z targowiska :)

Należy zwrócić uwagę, że po drugiej stronie stoją jednak jeszcze ludzie, których nie chciałbym widzieć w polityce:

Mikke (nie potrafi się zachować), Braun (foliarz), ten brodaty kuc (ostrzygłby się, bo prezencja menela), Berkowicz (panie, ostatnio jego styl i autoprezentacja przypomina Hitlera, brunatne garnitury, gestykulacja, atak na LGBT, niech spieprza)

#konfederacja #polityka

dr. Sławomir Mentzen poza Sejmem? CO DALEJ? (wideo)

Data: 16.10.2019 10:00

Autor: ziemianin

youtu.be

#codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #polska #mentzen #konfederacja #sejm #konfederacja

Sławomir Mentzen z Partii KORWiN oraz reprezentujący Konfederację, był o włos od dostania się do polskiego parlamentu. Na łamach Mediów Narodowych wyjaśnił jednak, że pomimo tego dalej będzie pracować na rzecz swojego ugrupowania.

dr. Sławomir Mentzen poza Sejmem? CO DALEJ? (wideo)

W wyborach do polskiego parlamentu Sławomir Mentzen startował z rodzimego okręgu toruńskiego. Nie po raz pierwszy walczył w nim o dobry wynik dla swojego ugrupowania. Wcześniej kandydował tam w 2015 roku z partii KORWiN. Jak dotychczas nie udało mu się z niego otrzymać mandatu zaufania.

„Mam wyrobione nazwisko w Toruniu i w środowisku wolnościowym, natomiast nie mam wyrobionego nazwiska ogólnopolskiego. Przeciętny wyborca nic o mnie nie słyszał, nic nie wie. W związku z tym nie jestem w stanie pociągnąć listy w innym okręgu” 

– określił swoją rozpoznawalność dr Sławomir Mentzen.

„Nie potrzebuję mównicy sejmowej, żeby mówić. Mogę być gościem w różnych programach medialnych, czy nagrywać filmy na platformy społecznościowe. Dalej będę prowadził swoją działalność polityczną. Gdybym zrezygnował, zawiódł bym wiele osób” 

– mówił o swoim komforcie wiceprezes partii KORWiN.

Data: 16.10.2019 06:08

Autor: Ijon_Tichy

No no. Brawo PiS! Bardzo mi się podoba ten krok. Poza tym – pierwsza ustawa i od razu wspólne stanowisko PiS i Konfederacji ;D

https://oko.press/z-ostatniej-chwili-pis-popiera-ustawe-o-zakazie-edukacji-seksualnej-chca-nie-3-a-5-lat-wiezienia/

Sejmie właśnie odbywa się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego "Stop pedofilii". Projekt zakłada penalizację edukacji seksualnej. PiS w pełni popiera projekt, posłowie partii domagali się jedynie wyższych kar za "przestępstwo". Piotr Kaleta (PiS) zwracał się do Joanny Scheuring-Wielgus – "proszę pozdrowić Biedronia" [ xD haha ]

[…)

Projekt, przygotowany przez środowiska ultrakatolickie, zakłada rozwinięcie art. 200b, który penalizuje „pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim”. Projekt zamierza rozszerzyć m.in. penalizację o „pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej” w związku z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką na terenie szkoły”.

PiS i Konfederacja popierają

Takie przestępstwo zagrożone miałoby być karą do 3 lat więzienia. Z brzmienia samego projektu i z jego uzasadnienia wynika, że chodzi o edukację seksualną.PiS i Konfederacja popierają

W imieniu klubu PiS stanowisko wygłosił poseł Andrzej MatusiewiczJak widzimy – obecna ochrona jest niepełna i niewystarczająca” – perorował poseł. „Projekt zapewnia pełniejszą realizację praw człowieka, realizuje ochronę dóbr dziecka, poszanowania godności, wolności od przemocy psychicznej, ochrony jego prywatności i wrażliwości. To wszystko wartości konstytucyjne. Projektowana zmiana w pełni realizuje prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z przekonaniami”.

PiS jednak uważa, że projekt powinien mocniej penalizować. Matusiewicz zwrócił uwagę, że przestępstwo zagrożone karą do trzech lat więzienia może zostać warunkowo umorzone. Dlatego propozycją PiS jest kara pięcioletniego więzienia.

Zachwycony ustawą był także Jacek Wilk, poseł z list Kukiz’15, polityk Konfederacji: „Tak intymne sfery nie mogą być roztrząsane w szkołach.

#stoppedofilii #pis #konfederacja #dobrazmiana

Data: 15.10.2019 13:23

Autor: Nietzsche

Konfederacja idzie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o unieważnienie wyborów. Najlepsze, że wykopki prują "nie ma na to szans", ale jak ktoś ogarnia prawo, to … właśnie jest ogromna szansa na to. Wybory można anulować, jeśli ktoś popełnił przestępstwo wpływające na wynik wyborów. TVP popełniła wielokrotnie i nie wykonała wyroku sądu w trybie wyborczym.

Druga sprawa, w Sądzie Najwyższym nadal są niezależni sędziowie, którzy nie lubią PiS i vice versa, szpilka w dupie Kaczyzbawa. O sprawie mówi już Polsat, TVN, największe portale internetowe.

#polityka #konfederacja

Winnicki: Zapewniam panią Tokarczuk, że w Polsce jest dużo większa swoboda niż na zachodzie Europy

Data: 11.10.2019 21:34

Autor: kisiel

dorzeczy.pl

Prezes Ruchu Narodowego skomentował słowa polskiej noblistki Olgi Tokarczuk, która stwierdziła, że "w niedziele mamy wybór miedzy demokracja a autorytaryzmem".

– To bardzo złe słowa i bardzo źle, że w ten sposób portretuje sytuację. Tym bardziej, że zarzuca, że w Polsce nie ma wolności słowa i demokracji. Zapewniam panią Tokarczuk, że jest dużo większa swoboda debaty publicznej, niż w Europie zachodniej, gdzie poprawność polityczna skrępowała debatę publiczną – stwierdził Robert Winnicki na antenie Polsat News.

#polityka #polska #newsy #newsyzkraju #konfederacja #konserwatyzm

Data: 11.10.2019 20:58

Autor: hellboy

Po raz pierwszy będę mógł powiedzieć, że te sondaże to jednak zawierają również mój głos -- jakieś dwie – trzy godziny temu dzwoniła Pani z Kantaru i pytała na kogo będę głosować (między innymi, bo o sporo innych rzeczy również pytała za jednym zamachem). Gdzieś tam na kilkunastoprocentowym ( ͡° ͜ʖ ͡°) słupku Konfederacji będzie mój głos odłożony.

#polityka #konfederacja #wybory

Narodowcy w sosie korwinowskim

Data: 11.10.2019 19:07

Autor: ziemianin

autonom.pl

#codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #polityka #Konfederacja #liberalizm #narodowcy #neoliberalizm #Polska #ruchnarodowy #wybory

Bez względu na wynik niedzielnych wyborów, Konfederacja jest tak naprawdę ostatecznym zakończeniem projektu pod nazwą Ruch Narodowy. Narodowcy na potrzeby swoich partykularnych interesów postanowili całkowicie rozmyć się w projekcie kontrolowanym przez konserwatywnych liberałów, firmując swoją nazwą projekt nie mający zbyt wiele wspólnego z szumnie głoszoną „antysystemowością”, a z pewnością w żaden sposób nie odpowiadający na najważniejsze problemy narodu.

Narodowcy w sosie korwinowskim

Stali czytelnicy naszego portalu, szczególnie Ci odwiedzający go przynajmniej od kilku lat, nie powinni być zdziwieni naszą niechęcią do „demokratycznych” wyborów organizowanych w naszym kraju. Od dawna powtarzamy, że obecny system w żaden sposób nie reprezentuje ani opinii narodu, ani tym bardziej jego interesów, stąd pokładanie wiary w sprzedajnych polityków nie jest zbyt dobrym pomysłem. Jednocześnie nie możemy całkowicie odciąć się od wydarzeń mających miejsce na polskiej scenie politycznej – czy tego chcemy, czy nie to właśnie nielubiana przez nas klasa polityczna ma decydujący głos w kwestii kształtu III Rzeczpospolitej.

Tym samym zgubne byłoby także zupełnie odcięcie się od informacji napływających z szeroko pojętego „obozu narodowego”. Oczywiście można siedzieć w getcie „prawdziwego nacjonalisty” i twierdzić, że to w ogóle nas nie dotyczy i nie ma sensu zajmować się kolejnymi woltami RN-owców, lecz jest to myślenie zgubne, a przede wszystkim w żaden sposób nie przystające do polskich realiów politycznych. A ich podstawą jest niewielkie zaangażowanie społeczne Polaków, potwierdzone przez dziesiątki badań i statystyk dotyczących choćby członkostwa w organizacjach społecznych, którego następstwem jest bardzo pobieżna wiedza na temat funkcjonujących w Polsce ruchów politycznych. Naiwna jest więc wiara, że nawet osoby bardziej zainteresowane polityką niż przeciętny Polak będą patrzeć na niuanse, kto jest „nacjonalistą”, a kto „narodowcem” – wszystkie organizacje narodowe są przez ludzi wrzucane do jednego worka, stąd działania Roberta Winnickiego, Krzysztofa Bosaka i spółki wpływają na postrzeganie całego szeroko pojętego ruchu.

W objęciach korwinizmu

Spór o sprawy gospodarcze wewnątrz „obozu narodowego” trwa niemal od zarania jego dziejów, przy czym pod koniec dwudziestolecia międzywojennego było już jasne, że liberałowie znajdują się w głębokiej defensywie. Od tego czasu minęło blisko osiemdziesiąt lat, zaś w tym czasie (i oczywiście wcześniej) ludzkość zdążyła przetestować co najmniej kilka systemów gospodarczych, a także tysiące różnego rodzaju rozwiązań ekonomicznych wpływających na rozwój gospodarczy i zamożność społeczeństw. Nie będąc w tych sprawach doktrynerem, czyli poszukując przede wszystkim polityki korzystnej dla całego narodu, można tym samym wypracować zupełnie innowacyjny program stanowiący realną alternatywę dla neoliberalnego dyskursu przyjętego bezkrytycznie po 1989 roku.

Oczywiście prowadzenie takiej polityki nie jest możliwe w koalicji z liberalnymi doktrynerami spod znaku kolejnych partii Janusza Korwin-Mikkego, mającego do zaoferowania swój standardowy darwinizm społeczny i wolny rynek w jego najbardziej skompromitowanej, XIX-wiecznej wersji. Niestety narodowcy wybierając sojusz z konserwatywnymi liberałami całkowicie przejęli hasła charakterystyczne dla tej formacji ideowej. Wspomniani Winnicki z Bosakiem w swoich wystąpieniach powtarzają więc ślepo najbardziej wyświechtane liberalne hasła, na czele z propozycjami całkowitej prywatyzacji usług publicznych oraz likwidacji podatków. Całkowicie przyjmując program „korwinistów” nie zająknęli się nawet na temat wypowiedzi niejakiego dr Sławomira Mentzena (zwanego przez złośliwców „doktorem Mentzele”), czyli wiceprezesa partii Korwin-Mikkego, który w ogólnopolskiej debacie radiowej odciął się od programu RN-u i zachwalał ukraińską imigrację do Polski.

Taka deklaracja ze strony nowego ekonomicznego guru konserwatywnych liberałów nie powinna oczywiście dziwić, ponieważ charakterystyczne dla tej grupy jest utożsamianie interesu narodu z interesem przedsiębiorców. Cały program Konfederacji jest zresztą skierowany właśnie do „januszy biznesu”, zainteresowanych przede wszystkim stałym dopływem taniej siły roboczej i nie przejmujących się tym, kto tak naprawdę będzie zamieszkiwał terytorium naszego kraju. Wśród propozycji znajdujących się we wspólnej deklaracji narodowców i konserwatywnych liberałów znajdują się przy tym niezwykle groźne dla pracowników zapisy, na czele z likwidacją minimalnego wynagrodzenia czy powszechnych ubezpieczeń społecznych. To oczywiście nie są żadne nowe postulaty – do tego w gruncie rzeczy zmierzała Platforma Obywatelska, gdy pod jej rządami instytucje chroniące pracowników były całkowicie bierne i w żaden sposób nie egzekwowały przepisów Kodeksu Pracy, a usługi publiczne z roku na rok były drastycznie redukowane.

Pospolite ruszenie

Trudno nie odnieść wrażenia, że w wielu kwestiach podmioty tworzące Konfederację nie mogą znaleźć jednego stanowiska, lub też liderzy komitetu mówią zupełnie co innego niż jego kandydaci. Na jednej z konferencji prasowych przedstawiciele Związku Chrześcijańskich Rodzin, czyli marginalnego ugrupowania współtworzącego Konfederację, jasno poparli utrzymanie wspomnianego już programu 500 plus. Jednocześnie Korwin-Mikke konsekwentnie twierdzi, że Polacy za pośrednictwem tego świadczenia zostali kupieni przez obecną władzę, natomiast „dawanie” komukolwiek pieniędzy „za darmo” jest „demoralizowaniem”, nie różniąc się w tej kwestii w niczym z liberalno-lewicowym mainstreamem regularnie obrażającym Polaków posiadających dzieci.

W tym kontekście jeszcze bardziej zagadkowe wydaje się być stanowisko samych narodowców. W swoim oficjalnym programie RN pozytywnie ocenia wprowadzenie 500 plus przez Prawo i Sprawiedliwość, określając je mianem „zdecydowanego działania wspierającego rodzinę”, realizującego „postulaty realnej polityki prorodzinnej, podnoszonej od dwóch dekad przez środowiska narodowe i katolickie”. Jeszcze w ubiegłym roku Winnicki wymieniał ten największy transfer społeczny po 1989 roku jednym z niewielu sukcesów rządu Beaty Szydło, ale w wywiadzie dla Radia Wnet po oficjalnym ogłoszeniu programu Konfederacji nie był już w tej sprawie tak samo konsekwentny. Z rozmowy można było wręcz dowiedzieć się, że szef RN-u jest otwarty na likwidację 500 plus, ponieważ stał się wyznawcą antypodatkowego populizmu spod znaku wszystkich partii firmowanych przez Korwin-Mikkego.

Wspominając lidera jednego z dwóch głównych ugrupowań tworzących Konfederację trudno nie odnieść się zresztą do jego słów, jednoznacznie deprecjonujących jakiekolwiek deklaracje programowe tego komitetu. Dzień przed ogłoszeniem programu, Korwin-Mikke w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” wypowiedział się lekceważąco na temat samego dokumentu, ponieważ jego zdaniem „lud programów nie czyta”, zaś on sam „w szczegóły się nie wdaję, bo ludzie i tak tego nie zrozumieją”. W takiej sytuacji trudno oczekiwać, aby przekaz Konfederacji był z jednej strony spójny, a z drugiej uwzględniający jakiekolwiek postulaty narodowców – nie od dziś bowiem wiadomo, że „korwiniści” nie liczą się ze zdaniem innych uważając siebie za depozytariuszy jedynych słusznych poglądów.

Właśnie z wyżej wymienionych powodów trudno uznać Konfederację za coś innego, niż zwykłe pospolite ruszenie mające na celu przede wszystkim przetransportowanie jej kandydatów albo do Sejmu, albo przynajmniej ponad próg 3 proc. pozwalający na pobieranie PAŃSTWOWEJ subwencji. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest oczywiście obecność na jej listach zupełnie przypadkowych osób, których łączenie ze środowiskiem narodowym jest jednoznacznie szkodliwe. Tym samym wśród kandydatów Konfederacji znalazła się ponownie spora część rodziny Korwin-Mikkego, antyszczepionkowcy spod znaku Justyny Sochy i posła Pawła Skuteckiego (byłego działacza ruchu Kukiz’15), niejaki Dariusz Klich deliberujący o „polskich dzieciach karmionych chlebem zatruwanym przez plemię żmijowe”, kandydatka opowiadająca się za likwidacją zawodu prawnika czy „korwinista” ze Szczecina postulujący na swoim plakacie wyborczym legalizację narkotyków. Z takimi kadrami trudno budować coś innego niż zwykłe pośmiewisko.

„Antysystemowość” skompromitowana

Egzotykę niektórych kandydatów można oczywiście usprawiedliwić „antysystemowym” charakterem komitetu. Skoro czołowe ugrupowania polityczne przyciągają do siebie oszołomów pokroju transseksualistów, Klaudii Jachiry czy Krystyny Pawłowicz, trudno oczekiwać, aby inaczej było z inicjatywami cieszącymi się popularnością nie dającą pewności przekroczenia progu wyborczego. Problem polega jednak na tym, że Konfederacja skupia pod swoim szyldem co najwyżej osoby kontestujące obecny system w najbardziej szkodliwy sposób, a więc kwestionujące normy stanowiące podstawę każdego społeczeństwa i tym samym kompromitujące daną inicjatywę w oczach całego społeczeństwa. W przypadku opisywanego komitetu z jednej strony są nimi antyszczepionkowcy, zaś z drugiej Korwin-Mikke deliberujący na temat „nieszkodliwej społecznie lekkiej pedofilii”.

Tak naprawdę do skompromitowania pojęcia „antysystemowości” nie potrzeba było jednak kilku oszołomów, bowiem czarną robotę w tym względzie wykonali w tym względzie sami liderzy ruchów politycznych pozycjonujących się właśnie w ten sposób. Prekursorem był pod tym względem wspomniany kilkukrotnie Korwin-Mikke, który zaledwie parę miesięcy po swoim niekwestionowanym sukcesie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku roztrwonił cały eurosceptyczny potencjał poprzez zniszczenie własnej partii. Dzieła zniszczenia dokonał natomiast Paweł Kukiz, lądując ostatecznie na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc najbardziej patologicznego ugrupowania na całej scenie politycznej III Rzeczpospolitej. Chluby nie przyniosły też liczne rozłamy i kłótnie, których symbolem powinien stać się podział federacji składającej się z… dwóch osób, czyli Marka Jakubiaka i Piotra Liroya-Marca.

Parę lat temu na łamach naszego portalu zwracaliśmy zresztą uwagę, że cała „antysystemowość” środowisk politycznych identyfikujących się z tym określeniem jest mocno wątpliwa. Likwidacja podstawowych usług publicznych w imię doktryny o prywatnej własności, utożsamianie dobra narodu z interesami lobby biznesowego, osłabianie pozycji pracowników rzekomo w imię podniesienia ich statusu materialnego, naiwna wiara w samoregulację rynku czy postulowanie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych cementujących dyktat dwóch największych ugrupowań – właśnie przeciwko wszystkim tym rozwiązaniom, stojącym u podstaw funkcjonowania obecnego państwa polskiego, występują dzisiaj osoby głosujące na PiS mimo oczywistych wad partii Jarosława Kaczyńskiego.

Konfederacja ma jednak do zaproponowania jedynie pogłębienie liberalnych patologii, stąd trudno oczekiwać, aby mogła ona obecnie przekonać do siebie osoby traktujące PiS jako mniejsze zło. Według sondaży Polacy oczekują między innymi takich rozwiązań, jak poprawa funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej oraz edukacji, budowa socjalnego państwa dobrobytu czy progresywne podatki wspomagające redystrybucję wypracowanych dóbr, nie wspominając już o wzmocnieniu pozycji pracownika. Tymczasem konserwatywni liberałowie walczą tak naprawdę o nieistniejący elektorat, dodatkowo obrażając najciężej pracujących Polaków nie odczuwających w żaden sposób zysku ze swojej aktywności zawodowej na rzecz „januszy biznesu”.

Pozostaje praca u podstaw

Polacy nie mają większych złudzeń odnośnie polskiej sceny politycznej, co poniekąd jest zresztą konsekwencją ich dramatycznie niskiego zaangażowania społecznego. Liczne afery z udziałem polityków PiS-u w żaden sposób nie wpłynęły negatywnie na jego notowania, przy czym wiele osób zdaje się nie zauważać, że podobnie było z PO. Platformie zaszkodziły dopiero liczne wpadki prezydenta Bronisława Komorowskiego i premier Ewy Kopacz, a także brak jakichkolwiek nowych propozycji dla Polaków wychodzących poza mityczną już ciepłą wodę w kranie. Przez lata Polaków nie wzruszyło też partyjne zarządzanie Telewizją Polską, stąd krucjata Konfederacji przeciwko zakłamaniu mediów publicznych także nie jest w stanie w żaden sposób zmienić obecnych preferencji wyborców prawicy.

Problemem dla milionów Polaków wciąż są niskie wynagrodzenia, a przede wszystkim źle działający system usług publicznych, czego oczywiście nie zmieni ich prywatyzacja oraz obniżenie podatków postulowane przez Konfederację. Narodowcy decydując się na koalicję z „korwinistami” zepchnęli się tak naprawdę do doktrynerskiego getta odrealnionych od problemów społeczeństwa konserwatywnych liberałów. Nie zmieni tego ani ukrycie na czas kampanii Korwin-Mikkego (to zresztą w tej kampanii wcale się nie udało), ani też wręczanie jarmułki kandydatce PiS-u przez Konrada Berkowicza. Nawet jeśli wyborcy PiS mają dosyć masowej imigracji, zbyt powolnej poprawy ich materialnego bytu, braku realnych działań na rzecz wzmocnienia sektora publicznego czy prowadzenia pro-izraelskiej polityki, to i tak nie zagłosują na podlany bogoojczyźnianą retoryką liberalizm w XIX-wiecznym wydaniu.

Konfederacja zapewne nie wejdzie do Sejmu, tak jak nie udało jej się przekroczyć progu w dużo łatwiejszych wyborach do Europarlamentu, ale będzie mogła pobierać subwencję dla partii politycznych. Trudno oczekiwać, aby pieniądze te zostały wydane na coś innego niż wynagrodzenia dla jej liderów, o czym dyskutowali oni zresztą w ujawnionych kilka dni temu nagraniach. Będzie to jednak najlepsze podsumowanie dotychczasowych inicjatyw odbywających się pod hasłami „antysystemowości”, a przede wszystkim samego RN-u, którego liderzy za wszelką cenę chcieli wykorzystać dla własnego interesu sukces Marszu Niepodległości. W tej sytuacji ruchowi nacjonalistycznemu pozostaje mozolna praca u podstaw i stałe aktualizowanie myśli narodowej, bo tylko w ten sposób możemy odpowiedzieć na realne problemy narodu.

Data: 11.10.2019 12:04

Autor: Monte

Ktoś tu mówił, że Korwin szkodnik psuje szanse na dostanie się wolnościowców do sejmu.

Wolnościowcy nigdy nie dostaną się do sejmu bo nie mają mediów. Zauważcie jak robią politycy na wystąpieniach czy debatach, godzinami mówią o niczym, coś z czego nic nie wynika i o to im chodzi, później mediami sobie wybudują PR, a wolnościowcy mają bana na media, nie wpuszczają ich do studio, nie pokazują w sondażach, mają totalny ban medialny.

PiS – TVP z podobnymi mediami, buduje sobie PR, opozycja lewicowa buduje sobie PR TVNem, gazetami wyborczymi i jeszcze przejmują kolejne media czyli internet, armia troli dzień w dzień dla nich pracuje, ale coraz więcej stron internetowych banuje wolnościowców za poglądy do tego nadchodzi Acta 2 czyli holokaust wolności. To koniec.

Będzie tylko gorzej, żadna nowa partia nie ma szans na zaistnienie.

#takaprawda #korwin #konfederacja #wolnosc #przemyslenia

Data: 10.10.2019 20:53

Autor: eax

Kurde jeżeli konfederacja nie wejdzie do sejmu, to będzie mi autentycznie przykro. Można narzekać, że Korwin, że Braun itp, ale naprawdę są jedyną dobrą alternatywą na scenie politycznej. Potrzebujemy trochę młodych ludzi w sejmie, konkretnych, zdecydowanych. Trzeba dać im szansę – jasne większości mieć nie będą – ale chociaż niech próg przekroczą i wprowadzą kilku posłów, zdecydowanie im się to należy.

#konfederacja #debata #polityka

Data: 09.10.2019 05:28

Autor: Bethesda_sucks

Z programu Koalicji Obywatelskiej: https://koalicjaobywatelska.pl/program/polska-edukacji-i-kultury

Dbałość o kulturę, która budowana jest na trwałych i nieprzemijających wartościach, polega przede wszystkim na tworzeniu przestrzeni dla wolności wypowiedzi oraz swobodnej ekspresji twórczej, w tym zapewnieniu prawa do artystycznego eksperymentu. Twórców i ich twórczość uwolnimy od widocznego dziś zagrożenia jakąkolwiek formą cenzury: od urzędniczej, po ideologiczną.

No chyba że spalisz kukłę żyda albo skrytykujesz żydów albo nazwiesz pedała pedałem nawet podczas "performance". Wtedy cenzura jest dobra, bo mamy do czynienia "z mową nienawiści". Oczywiście plucie na katolików, Polaków, heteroseksualnych mężczyzn, itp.

#polityka #bekazlewactwa #4konserwy #konfederacja #bekazpisu #bekazpo #edukacja #sztuka

Anyway, tak przeglądam ich program i są tu same ogólniki i puste frazesy, ewentualnie zrzynają część pomysłów konfederacji. Śmieszna partia dla ograniczonych umysłowo ludzi. Jeśli ktoś na nich głosuje albo jest idiotą albo kieruje się zasadą "byle nie PiS, a na Konfederację nie zagłosuję bo i tak nie wejdą" ewentualnie "byle nie PiS, a Konfederacja to faszyści"… Lewica (w szczególności Wiosna) to jeszcze gorsze ścierwo, ale tego chyba nie muszę pisać.

Data: 08.10.2019 16:33

Autor: itsokay

Plany się zmieniły i zamiast Korwina na debacie o klimacie zobaczymy Winnickiego ( ͡^ ͜ʖ ͡^ )

Klik

Już dziś o 20.00 na Polsacie ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

Uczestnicy:

Mirosława Stępień (KO)

Andrzej Rozenek (Lewica)

Mieczysław Kasprzak (PSL)

Robert Winnicki (Konfederacja)

Henryk Kowalczyk (PiS).

Korwin pojawi się w piątek na debacie o rodzinie (też na Polsacie)

Trochę wcześniej o 19.25 czeka nas dziś debata na TVN24, potrwa 90 minut.

W debacie uczestniczyć będą:

Jacek Sasin (PiS)

Izabela Leszczyna (KO)

Adrian Zandberg (Lewica)

Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL)

Krzysztof Bosak (Konfederacja)

#polityka #debata #tv #polsat #tvn #konfederacja #pis #ko #lewica #psl #konfederacja

TVP przegrała z Konfederacją

Data: 03.10.2019 19:43

Autor: kisiel

wrealu24.pl

Sąd oddalił w całości odwołanie, jakie złożyła Telewizja Publiczna po wcześniejszym wyroku nieprawomocnym ws. nierzetelnego przedstawienia wyników sondażu wyborczego na antenie TVP. Dla przypomnienia powiem, że w sondażu tym Konfederacja Wolność i Niepodległość zdobyła ponad 5% poparcia, jednak nie została uwzględniona przez wydawców programu Wiadomości. Ponadto prowadząca jasno powiedziała, że do Sejmu dostaną się tylko 4 ugrupowania, czyli wszystkie poza Konfederacją. Z tej racji nasz komitet złożył pozew w trybie wyborczym.

#konfederacja #polityka #polska #newsy #newsyzkraju

Krzysztof Bosak zapowiada pozew przeciwko TVP: „Wiadomości otwarcie skłamały”

Data: 27.09.2019 09:42

Autor: itsokay

magnapolonia.org

Krzysztof Bosak zapowiedział, że Konfederacja pozwie TVP za kłamanie na wizji.

Chodzi o to, że w „Wiadomościach” pokazano sondaż „Super Expressu”, podając, że do Sejmu wchodzą jedynie PiS, KO, SLD i PSL.

Tymczasem Konfederacja według tego sondażu również znalazłaby się w Sejmie.

Wycięto też Konfederację z popularności wśród młodych, gdzie miała ponad trzykrotnie lepszy wynik, niż pokazany PSL.

#polityka #polska #sondaz #konfederacja #krzysztofbosak #bosak #tv #tvp

[OPINIA] JKM: Jeśli PiS-owi zabraknie głosów zawrze sojusz z Lewicą

Data: 23.09.2019 13:27

Autor: kisiel

rp.pl

"Gdy PiS-owi zabraknie (bo zabraknie!) kilkunastu mandatów do większości – to prędzej zawrze sojusz z towarzyszami (Włodzimierzem) Czarzastym i (Adrianem) Zandbergiem (liderami Lewicy – red.), niż z Konfederacją" – napisał na Facebooku lider partii KORWiN, Janusz Korwin-Mikke.

#polityka #konfederacja #pis #lewica #polska #newsyzkraju

Konwencja Programowa Konfederacji - minuta po minucie

Data: 21.09.2019 19:24

Autor: kisiel

nczas.com

#PiatkaKonfederacji

1) Program 1000 Plus, czyli powszechna ulga podatkowa! – Przeprowadzimy najwyższą w historii Polski obniżkę podatku – zapowiada w spocie Grzegorz Braun.

PIT 0%,

dobrowolny ZUS,

benzyna po 3 zł.

2) Szybkie i sprawiedliwe sądy

docelowo proces w miesiąc,

jeden asystent na każdego sędziego,

cyfryzacja i uproszczenie procedur sądowych.

3) Prawo rodziców do wychowania i edukacji dzieci

bon edukacyjny,

bon kulturalny,

stop propagandzie LGBT.

4) Bezpieczeństwo narodowe

silna polska armia,

bezpieczeństwo energetyczne,

docelowo energia jądrowa,

asertywna polityka zagraniczna,

odpowiedzialna polityka migracyjna.

5) Zdrowe życie

sprawna służba zdrowia,

lepsze powietrze w miasta,

zdrowa żywność,

pełna ochrona życia od poczęcia.

#konfederacja #konserwatyzm #polityka #polska #newsy #newsyzkraju

JKM gwałci intelektualnie Senyszyn ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)

Data: 20.09.2019 12:59

Autor: kisiel

nczas.com

Janusz Korwin-Mikke w odpowiedzi potwierdził, że niektóre kobiety przeżywają w Polsce piekło, lecz w zupełnie innych przypadkach. Podał za przykład sytuację zmuszania kobiety przez partnera do zamordowania swojego nienarodzonego dziecka. – Jeśli byłby zakaz aborcji, nie zmusiłby jej – stwierdził Korwin-Mikke.

Zapytał też, „gdzie prawa mężczyzn”. – To jest również moje dziecko. Jakim prawem ona zabija moje dziecko bez mojej zgody? – pytał lider Konfederacji.

– Aborcja legalna eliminuje aborcję nielegalną – przekonywała dalej Senyszyn. – Zgoda na zabijanie niechcianych żon wyeliminuje nielegalne morderstwa – odpowiedział Korwin-Mikke.

#polityka #polska #konfederacja #konserwatyzm #newsy #newsyzkraju

Data: 18.09.2019 14:15

Autor: Mandarlin

Bądź mądry, jak genialny paramedyk Zięba, głosuj na konfederację!

Nasz program to wolność od szczepionek, izolacja od lewackiej Unii, brak pozwolenia na morderczą sieć 5g, pakiet zakazów dla gejów, dalsze ułatwienia dla Kościoła, więcej turbonacjonalistów, oczyścimy szpitale niczym marsz z lewackich drzewek (z ludzi starych i kalekich – wprowadzając prywatną opiekę, czyli odpowiednie ceny), by na końcu rozdać broń wszystkim chętnym Sebom spod bloku (no to będzie bezpiecznie).

Jak dobrze pójdzie, to pomyślimy o parytetach dla polskich chłopców, żeby te p0lki nie wybierały więcej panów z zagranicy.

Dobry wpis z mirko, idealnie nada się tutaj, legowiska szurów.

Oryginał: https://www.wykop.pl/wpis/43930405/badz-madry-jak-paramedyk-zieba-glosuj-na-konfedera/

#konfederacja #wybory #korwin #neuropa #4konserwy #polityka

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin dołącza do Konfederacji

Data: 13.08.2019 12:54

Autor: kisiel

nczas.com

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin dołączyło do Konfederacji. Poinformowano o tym podczas konferencji prasowej w Sejmie, na którym – oprócz lidera grupy Czesława Kwaśniaka – obecni byli Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun i Krzysztof Bosak.

– Do Konfederacji dołącza dziś kolejne środowisko o profilu konserwatywnym i chrześcijańskim. Jest z nami dziś koordynator struktur Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Czesław Kwaśniak – powiedział Krzysztof Bosak i dodał, że będzie on „liderem listy Konfederacji w okręgu tarnowskim”.

– ZChR podpisało porozumienie, które daje nam szansę wejścia do ogólnopolskiej polityki dzięki startowi z listy Konfederacji. ZChR szczególnie będzie walczyło o całkowitą ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci – zadeklarował lider ugrupowania Czesław Kwaśniak.

#konfederacja #polityka #polska

Kaja Godek opuszcza Konfederację

Data: 09.08.2019 16:02

Autor: kisiel

pch24.pl

Skupione wokół Kai Godek środowisko obrońców życia nie jest już częścią Konfederacji. Lider fundacji Życie i Rodzina poinformowała o tym w rozmowie z telewizją wRealu24.

– Ja dzisiaj miałam spotkanie z kilkoma panami z Konfederacji i skończyło się w taki sposób że panowie wstali od stołu i wyszli. Środowisko naszej fundacji zostało postawione przed takim ultimatum, że albo się zgadzamy na określone warunki albo koniec współpracy. Ja apelowałam do rozsądku panów, ale niestety to się jakoś nie wydarzyło – powiedziała Kaja Godek zaznaczając, że jej zdaniem nie jest to konflikt natury personalnej.

– Jest to takie usuwanie określonego postulatu z partii, postulatu który miał być tam silnie obecny. Była taka próba zepchnięcia, zmarginalizowania pro-liferów w Konfederacji, natomiast ja patrzę od tej strony, że reprezentujemy prawie milionową inicjatywę przeciwko aborcji i tutaj jest odpowiedzialność za sprawę, tej sprawy nie można zmarginalizować i albo ta sprawa jest traktowana poważnie, albo trudno mówić o współpracy – stwierdziła.

#polityka #konfederacja #godek

Konfederacja chce zniesienia przymusu płacenia na ZUS

Data: 27.06.2019 22:29

Autor: piotre94

medianarodowe.com

Konfederacja chce zniesienia przymusu płacenia składek na ZUS

Liderzy Konfederacji chcą zniesienia przymusu płacenia składek na ZUS, co – ich zdaniem – może powstrzymać zwłaszcza młodych Polaków przed „masową emigracją”. Jak podkreślili, ZUS jest piramidą finansową, która „prędzej czy później musi się rozlecieć”. #polska #polityka #konfederacja #korwin #zus

Data: 08.06.2019 09:56

Autor: Lukmar

Heh, Jakubiak i Liroy założyli Federację. Nie ma Korwina, to nie ma i "ko(ń)" w nazwie (bo hehe kuce xd).

W zasadzie to dobry ruch. Korwin przydał się (albo i nie xd) w wyborach do europarlamentu, bo jednak więcej ludzi podziela jego poglądy w kwestiach unijnych, niż w państwowych. Teraz czas na wybory parlamentarne, więc odcinają się od oszołomstwa. Outstanding_move.meme. Szkoda tylko, że to i tak nie zadziała bo ludzie potrafią głosować tylko na pis albo po.

#polityka #federacja #konfederacja #wybory #liroy #jakubiak #korwin

Federacja Jakubiak-Liroy z założeniami programowymi. Kukiz wycofał się z porozumienia

Data: 08.06.2019 09:41

Autor: Lukmar

polsatnews.pl

Posłowie Marek Jakubiak i Piotr Liroy-Marzec podpisali w piątek wspólną deklarację dotyczącą założeń programowych, do których realizacji chcą dążyć. Na spotkaniu miał być obecny lider Kukiz'15 Paweł Kukiz, który ostatecznie wycofał się z rozmów, zarzucając ich uczestnikom zmianę warunków gry.

#polityka #federacja #konfederacja #wybory #liroy #jakubiak #korwin

JKM: W 1989 r. Polaków sprzedano za spłatę długów

Data: 05.06.2019 13:14

Autor: kisiel

korwin-mikke.pl

"W 1989 roku, właściwie już wcześniej, była zaplanowana akcja Okrągły Stół. Polegało to na tym, że realizuje się zasadę znaną z książki “Lampart”, czyli “bardzo wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało tak, jak było”. I właśnie to zrealizowano – powiedział p. Korwin-Mikke. – Po jakichś trzech-czterech latach zacząłem orientować się, co się stało. Wtedy też wierzyłem, że to wszystko jest dobrze robione. Problem polega na tym, że wahano się w aparacie władzy, czy pójść drogą chińską, którą my proponowaliśmy, czyli zachować nawet socjalizm, trudno, i budować kapitalizm, tak jak w Chinach. W Chinach to się nazywa komunizm. Natomiast drugą opcją było budowanie eurosocjalizmu w ramach Unii Europejskiej. Pytałem się śp. Mieczysława Rakowskiego: “Dlaczego wyście oddali władzę tym durniom z Solidarności?”. On odpowiedział, że z Zachodu lewica im obiecała duże pieniądze na spłatę długów. Im się wydawało, że 40 miliardów to jest straszny dług. A teraz jest 400 miliardów i nikt się tym nie przeraża. Dlatego nas sprzedano i dlatego poszliśmy zgubną drogą “Gejropy”, jak to mówi Włodzimierz Putin, a nie drogą chińską, która sprawiłaby, że dziś bylibyśmy dużo przed Stanami Zjednoczonymi."

#polityka #jkm #konfederacja #polska

PiS rozpoczął czystkę. Sympatycy Konfederacji wyrzucani z pracy w państwowych spółkach i mediach

Data: 29.05.2019 21:40

Autor: raptor

wiesci24.pl

Pierwszy „pod nóż” trafił dziennikarz państwowego radia i były rzecznik prasowy prezydenta Krakowa Witold Gadowski, który z sympatią odnosił się do projektu politycznego na prawo od PiS. – Moi Drodzy, piszę do tych, którzy zarzucali mi współpracę z Polskim Radiem. Już nie macie argumentu 🙂 …właśnie mnie wywalili 🙂 – poinformował na Twitterze.

#konfederacja #pis #media #gadowski