Jędraszewski ma rację. Singlizm istnieje i jest prawdziwym problemem.

Data: 15.09.2020 19:36

Autor: tonyy94

klubjagiellonski.pl

TL;DL

Emocjonalne reakcje opinii publicznej na homilię abp. Jędraszewskiego pokazują, że na poziomie kulturowym Polska to już sekularny Zachód.

Wyśmiewana „ideologia singlizmu” istnieje naprawdę. Tylko nie jako ideologia, ale dominujący model kulturowy liberalnego kapitalizmu.

Człowiek jako istota relacyjna realizująca swoje człowieczeństwo poprzez więź z Bogiem i drugim człowiekiem to fundament katolicyzmu.

#katolicyzm #klubjagiellonski #4konserwy #jedraszewski