Monika Jaruzelska na liście obok neofaszytów.

Data: 17.06.2020 17:57

Autor: aborygo

rp.pl

Ukazująca się od 1996 roku „Brunatna księga” Stowarzyszenia Nigdy Więcej to najbardziej znane opracowanie na temat przemocy ksenofobicznej w Polsce. Dokumentuje m.in. pobicia, dewastacje cmentarzy, skrajnie nacjonalistyczne manifestacje, rasistowskie wyzwiska i mowę nienawiści w mediach. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, do „Brunatnej księgi” za 2020 rok trafi Monika Jaruzelska, córka gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

#jaruzelska #nigdywiecej #bekazlewactwa #bekazpodludzi