Pan Alfons-Demokrata pilnie poszukiwany. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...

Data: 17.06.2019 17:49

Autor: Beowulf

niezalezna.pl

Konrad M. – lider KOD-kapeli – został w lutym br. prawomocnie skazany za pozbawianie wolności kobiet, które były zmuszane do pracy w domach publicznych. Mężczyzna – od 2015 r. walczący u boku totalnej opozycji o "wolność i demokrację" – nie zamierza jednak stawić się w więzieniu. Choć był kilkukrotnie wzywany przez sąd do odbycia kary. Teraz szuka go policja.

…Choć był kilkukrotnie wzywany przez sąd do odbycia kary… – to są impotenci albo sabotażyści, inaczej nie da się tego określić.

#otua #demokracja #polityka