Data: 08.09.2020 07:38

Autor: Ijon_Tichy

Imperatyw kategoryczny: "Należy postępować zawsze wedle takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby były one stosowane przez każdego i zawsze” – Immanuel Kant. Powyższe motto jest wynikiem poszukiwań tego filozofa. Po wielu latach ukuł on termin imperatyw kategoryczny, jako skutek poszukiwań bezwzględnie ważnego prawa, dotyczącego każdej osoby, które byłyby spełniane niezależnie od istnienia Boga (za wiki). Wśród filozofów mówi się jednak, że niechcący Kant "wpuścił Boga tylnymi drzwiami", ponieważ imperatyw kategoryczny jest w rzeczywistości powtórzeniem esencji, sedna nauk Jezusa Chrystusa, w szczególności słów:

"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie, taki bowiem jest zakon i prorocy" – Jezus Chrystus.

#cytat #biblia #filozofia #moralnosc #sprawiedliowsc #etyka

Data: 07.09.2020 12:57

Autor: Felix_Felicis

W sprawach polskich Stalin wysuwa żądania, na które nie zawsze Churchill chciałby się godzić – decyduje Roosevelt i decyduje zawsze przeciwko nam. To jest ten sam Roosevelt, którym się tak zachwycali Sikorski i Mikołajczyk i którego imieniem nazywają w kraju ulice. Istotnie ulice o tej nazwie nadają się znakomicie, aby na nich budować później pomniki Stalina.

~Stanisław Cat-Mackiewicz, "Lata nadziei: 17 września 1939 r.-5 lipca 1945 r"

#cytat #historia #polska #polityka #mackiewicznadzis

Data: 05.09.2020 14:23

Autor: Felix_Felicis

Nasza działalność, nasza myśl polityczna ogranicza się do stwierdzenia krzywd, których doznaliśmy. Niemcy mordowali i znęcali się nad nami, Rosjanie nas deportowali, rozstrzeliwali, pozbawili Wilna i Lwowa, pozbawili niepodległości; Anglicy nas oszukali, nie dotrzymali umowy, sprzedali; Roosevelt zachował się wobec nas jak oszust, Francuzi nie dotrzymali umowy wojennej. Wszystko to absolutna prawda, ale stwierdzenie krzywd nie zastępuje jeszcze programu politycznego.

~Stanisław Cat-Mackiewicz, "Chciałbym przekrzyczeć kurtynę żelazną”

#cytat #historia #polska #polityka #mackiewicznadzis