Stan bezpieczeństwa stron internetowych posłów RP 2020

Data: 25.06.2020 14:04

Autor: ziemianin

poc.org.pl

#cyberbezpieczenstwo #poslowie #zabezpieczenia #sejm #aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #polska #politycy #PolskaObywatelskaCyberobrona

Nasi członkowie podjęli się przetestowania stron internetowych posłów RP. Celem projektu było uzyskanie informacji o poziomie ich bezpieczeństwa. Badanie skupiło się na wykryciu podatności oraz błędów konfiguracyjnych, które mogłyby zostać wykorzystane przez potencjalnych atakujących. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że wszystkie badane strony internetowe posiadały co najmniej jeden problem dotyczący bezpieczeństwa. Ponadto sformułowano scenariusze pokazujące potencjalne zagrożenia wynikające ze znalezionych błędów.

Stan bezpieczeństwa stron internetowych posłów RP 2020

Pełny publiczny raport “Stan bezpieczeństwa stron internetowych posłów RP 2020” do pobrania

Przed publikacją tego raportu, w lutym 2020, skontaktowaliśmy się z właściwymi organami, przekazując szczegółowe dane o znalezionych podatnościach. Stowarzyszenie działało zgodnie z zapisami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz dobrymi praktykami stosowanymi przez ośrodki zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Z informacji jakie posiadamy, poszczególne kluby poselskie otrzymały przygotowane przez Polską Obywatelską Cyberobronę indywidualne raporty bezpieczeństwa stron internetowych posłów za pośrednictwem dedykowanego do przekazywania takich informacji zespołu CSIRT NASK.

Przygotowaliśmy też infografikę opisującą najważniejsze aspekty badania do pobrania po kliknięciu w obrazek

Przeprowadzone działania wylistowane chronologicznie:Data    Działanie21.04.2019 – 03.06.2019 Przeprowadzenie badania stron posłów na sejm VIII kadencji RP06.08.2019  Przekazanie 243 raportów szczegółowych oraz jednego raportu zbiorczego do Ośrodka Informatyki Kancelarii Sejmu05.11.2019  Wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o informacje na temat podjętych działań11.2019 – 12.2019   Przeprowadzenie badania stron posłów na sejm IX kadencji RP13.02.2020  Przekazanie 148 raportów szczegółowych i jednego raportu zbiorczego do CSIRT NASK27.02.2020  Rozesłanie raportów do klubów poselskich przez CSIRT NASK05.03.2020  Wysłanie pisma do Ośrodka Informatyki Kancelarii Sejmu24.06.2020  Udostępnienie publicznej wersji raportu opisującego przeprowadzone badania