#WTF Bardzo dobre zarobki zarządu EXATELA - państwowa firma przynosi milionowe straty?

Data: 20.07.2020 13:26

Autor: ziemianin

gsmonline.pl

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #EXATEL #polska #firma #januszebiznesu #WTF

EXATEL w swoim sprawozdaniu finansowym za zeszły rok podał kwoty, jakie spółka musiała wydać na wynagrodzenia dla zarządu. Dwuosobowy zarząd EXATELa kosztował spółkę prawie 1.9 mln zł. Członkowie zarządu zatrudnieni są na podstawie umów cywilno-prawnych o zarządzanie (tzw. kontrakty menadżerskie). W 2018 r. kwota ta była większa (zarząd miał 3 osoby) i wynosiła ponad 2.6 mln zł.

#WTF Bardzo dobre zarobki zarządu EXATELA – państwowa firma przynosi milionowe straty?

Firma w zeszłym roku miała stratę netto na poziomie 13.5 mln zł. Rok wcześniej strata była większa i wynosiła 21.5 mln zł. Firma chce poprawić swoje wyniki przez wysłanie polskiego satelity i wybudowanie światłowodu Polska – USA.

W skład zarządu w 2019 r. wchodzili Nikodem Bończa-Tomaszewski – prezes, Rafał Magryś – wiceprezes oraz Marcin Malicki – wiceprezes. Malicki 14 lutego 2019 r. złożył rezygnację.

Członkowie zarządu są historykami i wcześniej byli zatrudnieni w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Nie mają doświadczenia w kierowaniu operatorem telekomunikacyjnym.

Zatrudnienie w państwowej Grupie Kapitałowej EXATEL na koniec 2019 roku wynosiło 539 osób.