Lurker.pl - tag #wydarzenia

W wyniku blokady Strefy Gazy i operacji wojskowych Izraela, Palestyna straciła prawie 17 miliardów dolarów

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/E9Yq6pBf3
Data dodania: 11/29/2020, 1:47:40 PM
Autor: borok

Według opublikowanego w środę raportu UNCTAD dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, skumulowany koszt ekonomiczny izraelskiej okupacji, wynikający jedynie z blokady i operacji wojskowych w Strefie Gazy w latach 2007–2018, szacuje się na prawie 17 miliardów dolarów. Według raportu UNCTAD dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, który został opublikowany w środę, k…
#zydzi #zymianie #wydarzenia #informacje #ciekawostki #izrael


Wygrana katolików we Francji. Rada Stanu dała rządowi trzy dni na zmianę limitu 30 wiernych w kościele

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/5zRJw3Z9Y
Data dodania: 11/29/2020, 11:56:11 AM
Autor: borok

Rada Stanu zakwestionowała w niedzielę 29 listopada wyznaczony przez rząd limit 30 wiernych na mszach we francuskich kościołach. Rząd musi „w ciągu trzech

#religia #wiara #wydarzenia #covid1984 #francja


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/-UOSNkJ9K
Data dodania: 11/29/2020, 11:54:25 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 29.11

1830 – wieczorem młodzi słuchacze Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod wodzą porucznika Piotra Wysockiego wraz z cywilnymi spiskowcami rozpoczęli insurekcję antyrosyjską, która przeszła do historii jako powstanie listopadowe. Zakończyło się ono klęską. Jako ostatnia przed Moskalami skapitulowała załoga twierdzy Zamość - 21 października 1831 roku.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Apel lekarzy i naukowców do rządu. "Chrońmy grupy ryzyka i uwolnijmy gospodarkę!"

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/R-PFkj5UT
Data dodania: 11/29/2020, 7:46:02 AM
Autor: borok

Polscy lekarze i naukowcy napisali petycję do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Andrzeja Niedzielskiego, w którym apelują o racjonalną

#polska #wydarzenia #covid19 #covid1984 #koronawirus #gospodarka


Ślady tajemniczego zakonu w Polsce

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/XXlI6FbZy
Data dodania: 11/29/2020, 7:33:42 AM
Autor: borok

Najsłynniejszy zakon rycerski miał kilka tysięcy klasztorów w całej Europie. Także na terenach dzisiejszej Polski. Do dzisiaj zachowało się w Polsce kilka budowli wybudowanych przez templariuszy - tajemniczych zakonników-rycerzy.

#ciekawostki #wydarzenia #polska #informacje #historia #zainteresowania


Bliski Wschód przed wybuchem? Teheran żądny zemsty, Izrael podnosi alarm, a USA wysyła flotę

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/HX2yKwXWw
Data dodania: 11/29/2020, 7:13:13 AM
Autor: borok

Najważniejsi ludzie w Teheranie nie mają wątpliwości kto stoi za śmiercią irańskiego eksperta ds. jądrowych Mohsena Fakhrizadeha uważanego za ojca

#konflikty #wydarzenia #informacje #swiat #bliskiwschod


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/9XilU_Yc2
Data dodania: 11/29/2020, 7:09:20 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 29.11

1226 – Ludwik IX Święty został koronowany w katedrze w Reims na króla Francji. Syn króla Ludwika VIII i św. Blanki kastylijskiej w chwili koronacji miał 12 lat (ur. 1214 r.). Pierwszy okres panowania to czas regencji, współrządów matki. Samodzielną władzę objął w 1235 roku. Ludwik przeprowadził w swoim królestwie wiele reform. Zreorganizował finanse, usprawnił administrację, wprowadził kontrolę działalności urzędników królewskich, którą powierzył zakonnikom. W przypadku niesprawiedliwych decyzji, poszkodowani otrzymywali zadośćuczynienie, a nieuczciwi urzędnicy byli zwalniani. Ludwik ustanowił także sądy królewskie, tak zwane parlamenty, do których można się było odwoływać od wyroków sądów feudalnych. Wspierał miasta. Ludwik IX był człowiekiem głęboko wierzącym. Po upadku Jerozolimy zorganizował i poprowadził (1248) kolejną wyprawę krzyżową. Mimo jej niepowodzenia (Ludwik IX dostał się do niewoli egipskiej), w 1270 roku wyruszył na kolejną krucjatę. Niestety w jej trakcie zmarł.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/-PqF_OVCI
Data dodania: 11/28/2020, 11:02:29 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 28.11

1943 – rozpoczęła się konferencja teherańska – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. wielkiej trójki): Józefa Stalina, Franklina D. Roosevelta i Winstona Churchila. Jednym z głównych tematów poruszanych na trwającej do 1 grudnia naradzie była sprawa Polska. Zachodni przywódcy bez konsultacji z przedstawicielami Rządu RP na Obczyźnie, zaakceptowali koncepcję Stalina przesunięcia granic Polski na zachód. Ustalono również, że Polska będzie musiała zachowywać dobre stosunki z ZSRR, co de facto oznaczało pozostawienie kraju nad Wisłą w rosyjskiej strefie wpływów. Wraz z nią w ręce Stalina przywódcy USA i Wielkiej Brytanii oddali kilka innych krajów Europy Środkowej.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/I3wqDDf37
Data dodania: 11/28/2020, 1:17:07 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 28.11

1930 - w Warszawie uroczyście otwarto Bibliotekę Narodową. Włączono do niej zbiory rozproszone dotąd po różnych instytucjach. Liczyła wtedy ponad 200 tys. woluminów. Instytucja została powołana do życia rozporządzeniem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 24 lutego 1928 roku.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Polacy już nie kupują zapałek. Stuletnia fabryka z Czechowic kończy działalność

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/OxdXuktXw
Data dodania: 11/28/2020, 10:16:55 AM
Autor: borok

Zakłady produkujące zapałki padały w ostatnim czasie jeden po drugim. Teraz swojego żywota dokonała ostatnia duża fabryka w Polsce należąca do PCC Consumer Products Czechowice. Oficjalny powód? Konsumenci zapałek już po prostu nie kupują.

#polska #wydarzenia #biznes #ekonomia #historia


W krajach UE coraz większe zrozumienie dla obaw Polski wobec mechanizmu praworządności

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/nkYVke9TT
Data dodania: 11/28/2020, 7:01:53 AM
Autor: borok

​W krajach UE jest coraz większe zrozumienie dla niepokojów Polski wobec "uznaniowości" mechanizmu praworządnościowego. Jednocześnie większość państw deklaruje nie chce zrezygnować z tego środka zabezpieczenia unijnego budżetu. "Argument, że KE może być posądzona o stronniczość jest po części trafiony" - powiedział dziennikarce RMF FM wysoki ran…

#polityka #ciekawostki #wydarzenia #ue #eu


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Fv0vjYYNR
Data dodania: 11/28/2020, 6:09:04 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 28.11

1627 – w bitwie pod Oliwą flota polska odniosła zwycięstwo nad eskadrą okrętów szwedzkich. Po odpłynięciu do portów macierzystych głównych sił morskich blokujących przez całe lato port w Gdańsku, strona polska postanowiła zaatakować pozostałe okręty nieprzyjaciela. Siły były porównywalne. Dowodzący flotą polską admirał Arend Dickmann dysponował 4 galeonami oraz 6 mniejszymi jednostkami, tj. 3 pinkami oraz 3 fluitami. Ale także Szwedzi ze swymi 5 galeonami i jedną pinką mogli liczyć, że zwycięstwo stanie się ich udziałem. Woleli jednak wycofać się. Uniemożliwiły im to dwa polskie okręty admiralskie „Święty Jerzy” i „Wodnik”, atakując „Tigerna” i „Solena”. Pierwszy został przez żołnierzy polskich zdobyty, przy czym w trakcie walk poległ znajdujący się na jego pokładzie szwedzki admirał Stiernsköld. Drugi okręt wysadził członek załogi. Pozostałe uciekły. Najboleśniejszą stratą dla strony polskiej była śmierć podczas walk adm. Dickmanna. Zwycięstwo, choć skromne, podniosło na duchu stronę polską.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska

Wołam @turtelian bo to jego czasy dobrego dnia brachu.


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/MbFO-gX2R
Data dodania: 11/27/2020, 6:14:28 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 27.11

1095 – papież Urban II na zakończenie synodu w Clermont wezwał rycerstwo europejskie, aby udało się zbrojnie do Ziemi Świętej i wyrwało Grób Pana Jezusa w Jerozolimie z rąk muzułmanów. Gdy Ojciec Święty zakończył przemowę, Ademar z Monteil, biskup Le Puy, jako pierwszy przyjął krzyż. Po nim uczynili to inni wśród okrzyków „Bóg tak chce”. Wkrótce rozpoczęły się przygotowania do I wyprawy krzyżowej.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/JhCnBm-Ir
Data dodania: 11/26/2020, 7:37:50 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 26.11

1855 – zmarł Adam Mickiewicz, herbu Poraj, wybitny polski poeta, zaliczany do grona trzech Wieszczów narodowych (ur. 1798). Jego literacki debiut w 1822 roku uważany jest za początek nowej epoki w literaturze polskiej – romantyzmu. W młodości, jako współzałożyciel i członek Towarzystwa Filomatów został aresztowany i zesłany w głąb Rosji. W 1829 roku wyruszył na Zachód Europy. Od 1832 roku mieszkał w Paryżu, z przerwą na pobyt w Lozannie (1839), gdzie wykładał literaturę łacińską, oraz w Rzymie (1848). W latach 1840-1844 prowadził wykłady z literatury słowiańskiej w paryskim Collège de France. Jest przede wszystkim autorem ballad, powieści poetyckich, dramatu poetyckiego Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/WsMrGtMKx
Data dodania: 11/26/2020, 6:20:47 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 26.11

1504 – zmarła Izabela I Katolicka, królowa Kastylii i Leónu (ur. 1451). Do najważniejszych wydarzeń związanych z życiem i panowaniem Izabeli należą: małżeństwo z Ferdynandem Aragońskim (1469), które doprowadził do unii jej rodzinnej Kastylii z Aragonią (1479), ustanowienie w Kastylii inkwizycji (1478-1480), zdobycie Grenady i tym samym zakończenie wielowiekowej rekonkwisty (1492), oraz wsparcie wypraw Krzysztofa Kolumba, które doprowadziły do odkrycia Nowego Świata i uczyniły wkrótce Hiszpanię jednym z największych imperiów kolonialnych w historii.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/482Lcd7oP
Data dodania: 11/25/2020, 4:10:02 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 25.11

1795 – Stanisław August Poniatowski podpisał akt abdykacji. Data rezygnacji z tronu polskiego miała miejsce w dniu imienin Katarzyny II oraz w 31. rocznicę koronacji monarchy na króla Polski. Po złożeniu korony Poniatowski wyjechał do Petersburga. Zmarł w Pałacu Zimowym 12 II 1798 roku.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/LzLBx2DTf
Data dodania: 11/25/2020, 3:53:52 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 25.11

1764 – Stanisław August Poniatowski, herbu Ciołek (1732-1798), został w warszawskiej kolegiacie św. Jana koronowany na króla Polski. Ceremonii dokonał prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński Władysław Łubieński. Poróżniony ze stronnictwem Czartoryskich król oparł się w swych rządach na wpływach carycy Katarzyny II i jej ambasadorze w Polsce Ottonie Stackelbergu. Próby przeprowadzenia reformy kraju i wzmocnienia władzy królewskiej, jakie podejmował Poniatowski, nie udały się. Nie była nimi zresztą zainteresowana Rosja. W trakcie Sejmu Wielkiego monarcha zbliżył się do stronnictwa patriotycznego i wsparł dzieło Konstytucji 3 maja. Interwencja wojsk rosyjskich spowodowała, że król wyparł się konstytucji i przystąpił do konfederacji targowickiej. Po upadku powstania kościuszkowskiego, w styczniu 1795 roku, został wywieziony do Grodna. 25 listopada 1797 roku, czyli w rocznicę koronacji, abdykował. Zmarł w Petersburgu.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Ks. Isakowicz-Zaleski zgłosił do komisji ds. pedofilii sprawę abp. Wiktora Skworca. Miał tuszować pedofilię jednego z księży

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/GXVL70qvZ
Data dodania: 11/25/2020, 12:51:52 PM
Autor: paladyn

Komisja ds. pedofilii otrzymała zgłoszenie dotyczące ks. Stanisława P., który miał molestować kilkunastu chłopców. Zdaniem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego duchownego ukrywał arcybiskup Wiktor Skworc. - Dowiedział się o tym w 2002 roku od rodziców pokrzywdzonych i nauczycieli w Woli Radłowskiej, ale sprawę zatuszował, a sprawcę wysłał na Ukrainę - pisze ks. Isakowicz-Zaleski. Metropolita katowicki przeprasza ofiary ks. P.

#polska #wydarzenia #kosciol #pedofilia #polityka


Żyją w strachu przed ludobójstwem

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/GFAkZCOi4
Data dodania: 11/25/2020, 5:07:55 AM
Autor: borok

Przyszłość Ormian w Górskim Karabachu to życie w strachu przed ludobójstwem. Większość z nich w najbliższym czasie zdecyduje się na emigrację do Armenii –…

#konflikty #przesladowanie #religia #wydarzenia #Armenia #Karabachu


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/CSeadaJGO
Data dodania: 11/25/2020, 2:37:00 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 25.11

1177 – król Jerozolimy Baldwin IV Trędowaty i książę Antiochii Renald z Châtillon pokonali wojska Saladyna w bitwie pod Montgisard. W 1177 roku Saladyn wyprawił się przeciw Królestwu Jerozolimskiemu. Król Baldwin dysponował zaledwie siłą kilkuset rycerzy. Mimo to postanowił stawić nieprzyjacielowi czoła. Dysponując miażdżącą przewagą, muzułmanie zlekceważyli zupełnie przeciwnika i rozproszyli swe wojska. Oddział, który Saladyn wysłał w kierunku króla jerozolimskiego, nie zdołał go powstrzymać . Wkrótce doszło do bitwy pod Montgisard. Chory na trąd Baldwin IV z zabandażowanymi rękami walczył w pierwszym szeregu. Zaskoczeni nagłym atakiem muzułmanie ponieśli sromotną klęskę. Saladyna od dostania się do niewoli uratował szybkonogi wielbłąd, który wyniósł go z pobojowiska.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/FMtnDsStN
Data dodania: 11/24/2020, 6:24:43 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 24.11

1848 – ograniczany w swoich prawach i narażony na napady zrewoltowanego motłochu, Pius IX, w przebraniu zwykłego księdza, uciekł z Rzymu do Gaety, na terytorium Królestwa Neapolu. Po wyborze na papieża Pius IX przeprowadził szereg zmian w ustroju Państwa Kościelnego, m.in. zwiększając udział jego świeckich mieszkańców w życiu publicznym. W 1848 roku pod wpływem propagandy rewolucyjnej nastroje w Rzymie zaczęły się radykalizować. 15 listopada 1848 roku zamordowano szefa rządu papieskiego Pelegryna Rossiego. Rewolucjoniści wkrótce oblegli Kwirynał. W okna komnaty papieskiej posypały się strzały. Papież, który wcześniej nakazał kardynałom, by opuścili Rzym, sam zdecydował się wyjechać za granicę.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/gLrWqnUDx
Data dodania: 11/24/2020, 1:15:00 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 24.11

1227 – w Gąsawie został zamordowany książę krakowski Leszek Biały. Podczas zjazdu, na który przybyli książęta piastowscy: Leszek Biały, Władysław Laskonogi, Henryk Brodaty i Konrad Mazowiecki doszło do napadu siepaczy wysłanych przez księcia pomorskiego Świętopełka na zgromadzonych władców. Oprócz zabicia Leszka Białego zamachowcom udało się ranić Henryka Brodatego. W ten sposób Świętopełk uwolnił się od zwierzchnictwa książąt krakowskich.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/rhHbfdLnW
Data dodania: 11/23/2020, 8:41:25 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 23.11

1857 – zmarł Józef Dwernicki herbu Sas, polski generał, wyższy dowódca w powstaniu listopadowym (ur. 1779). Karierę wojskową zaczynał jeszcze w I Rzeczypospolitej. W 1809 roku zorganizował własny oddział i wziął udział w wojnie z Austrią. Wyróżnił się podczas kampanii 1812, 1813 i 1814 roku. Po upadku Napoleona i utworzeniu Królestwa Kongresowego powrócił wraz z wojskiem do kraju. Objął dowództwo nad 2 pułkiem ułanów. W 1829 roku został awansowany do stopnia generała brygady. Po wybuchu powstania listopadowego gen. Dwernicki organizował nowe oddziały Wojska Polskiego. 14 lutego 1831 roku odniósł wspaniałe zwycięstwo nad rosyjską dywizją pod Stoczkiem. Szlak bojowy jego korpusu to pasmo większych lub mniejszych sukcesów. W kwietniu 1831 roku gen. Dwernicki wyruszył na Wołyń. Niestety wyprawa nie przyniosła rozszerzenia powstania na te ziemie i oddział zmuszony był przekroczyć granicę austriacką. Do 1848 roku przebywał na emigracji. Potem przeniósł się do Galicji, gdzie zmarł.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


"Krakowiak" na wolności. Policjant, który go rozpracowywał został objęty dezubekizacją i zastanawia się, czy było warto

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/bgWen1_UL
Data dodania: 11/23/2020, 5:47:25 PM
Autor: kamien23

Janusz T., ps. Krakowiak – jeden z najbardziej brutalnych gangsterów z lat 90. – wychodzi na wolność. Oficer policji, który pod przykryciem rozpracował jego grupę, ma dziś – w ramach dezubekizacji – obniżoną emeryturę. Zastanawia się, czy było warto…
#polska #wydarzenia #mafia


Szantażowano Kulczyka krótko przed śmiercią! 'Sfingował własną śmierć i ukrywa się?'

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/se6FPZJH6
Data dodania: 11/23/2020, 9:55:12 AM
Autor: borok

Krótko przed swoją śmiercią Jan Kulczyk był szantażowany. Wynika tak z akt śledztwa, do których dotarł onet.pl. - Część tych smsów miała charakter gróźb. Niektóre z nich sugerowały fizyczne niebezpieczeństwo - zeznawał Kulczyk. Śledztwo ostatecznie umorzono.

#wydarzenia #polska #informacje #ciekawostki