Lurker.pl - tag #wiara

NC Register: katolicy zatęsknią za Donaldem Trumpem

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/WuUQUWo00
Data dodania: 1/20/2021, 11:16:31 AM
Autor: michwsek

Publicysta i działacz pro-life Peter Wolfgang przekonuje, że pomimo licznych niepowodzeń i kontrowersji, Donald Trump zrobił wiele dla Kościoła, a w obliczu objęcia prezydentury przez Joe Bidena katolicy już wkrótce zatęsknią za kandydatem Republikanów.

#usa #wiara #religia #kosciol #usa #prezydent #biden #trump

https://www.pch24.pl/nc-register--katolicy-zatesknia-za-donaldem-trumpem,81446,i.html


Makabryczny tekst o tym, jak hiszpańscy bolszewicy wypowiedzieli wojnę Bogu.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/gYfG8s0R3
Data dodania: 1/19/2021, 10:33:34 AM
Autor: poliniak_z_polin

#historia #hiszpania #lewactwo #wojna #4konserwy #ciekawostkihistoryczne #wiara #chrzescijanstwo

Jak w praktyce wygląda budowa "państwa laickiego". Jak napisałem w tytule, tekst jest dla ludzi o mocnych nerwach. Warto też pamiętać, że szaleństwo lewicowych bandytów przerwał generał Francisco Franco, znienawidzony przez obecny socjalistyczny rząd Hiszpanii. Historia ta może być dla nas przestrogą przed lewicową rewolucją- lewica kreuje się na kolorowych, nowoczesnych i tolerancyjnych, kiedy jednak mają okazję, zawsze maska opada i wychodzi ich brudna, barbarzyńska, czerwona, bolszewicka morda. Na myśl przychodzi grafika nawołująca do palenia kościołów zrobiona przez zwolenników "Strajku Kobiet".

https://www.facebook.com/WojnawKolorze2.0/posts/113107490687575?tn=K-R


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/mlr_jDwPs
Data dodania: 1/17/2021, 8:10:13 PM
Autor: dendrofag

Szczęść Boże, niektórzy z Was mogą mnie kojarzyć z wykopu, a dla tych którzy mnie nie znają, napiszę, że jestem ortodoksyjnym katolikiem, ekstremalnie prawicowym konserwatystą i tradycjonalistą.

Dlatego dość długo się wahałem przed stworzeniem i opublikowaniem poniższego tekstu. Dla niektórych katolików może wydać się mocno kontrowersyjny.

W skrócie: od momentu mojego nawrócenia, przed kilkunastoma laty, interesowałem się eschatologią, czyli nauką o czasach ostatecznych. Patrząc na to co się dzieje na świecie, dochodzę do przeświadczenia graniczącego z pewnością, że przyszło nam żyć w czasach ostatecznych.
Mój kochany i święty Kościół Katolicki choruje i słabnie. Katolicy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie już wkrótce, staną przed bardzo ważnym wyborem.
Dlatego powstał poniższy tekst.
tldr;
1. Czy żyjemy w czasach ostatecznych?
2. Czy katolik może krytykować papieża?
3. Czy katolik musi być bezwzględnie posłusznym papieżowi?
4. Czy papież może być heretykiem?
5. Kto jest papieżem?
6. Czy Franciszek jest Fałszywym Prorokiem z Apokalipsy św. Jana?

https://mikromodlitwa.pl/o-franciszku-i-falszywym-proroku/

#mikromodlitwa #wiara #katolicyzm #religia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/eDEpAQr5t
Data dodania: 1/17/2021, 3:32:40 PM
Autor: kwarcpl

@Monte, pozwolę sobie wbić na Twój tag

W czwartek, 14 stycznia, odbył się koncert Marcina Stycznia, który wraz ze swoim zespołem zagrał online dla Akademii Katolickiej w Warszawie w ramach cyklu wydarzeń zatytułowanego „Duchowość dla Warszawy”. Wśród śpiewanych utworów znalazła się także piosenka o św. Ignacym Loyoli.

https://youtu.be/tUMytpRInQo

Edit: @turtelian, @PszenicznaAborcjonistkaElfa32, chociaż teraz mnie tak naszło czy dwa pierwsze tagi, które użyłem nie są przypadkiem redundantne?

#muzykachrzescijanska #muzykawiary #muzyka #chrzescijanstwo #wiara #religia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/vvmEkzdq7
Data dodania: 1/17/2021, 2:48:46 PM
Autor: borok

Ps 40

Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu †
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete


Święty Antoni opat

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/q02e7ZsI7
Data dodania: 1/17/2021, 2:46:46 PM
Autor: borok

https://kosciol.wiara.pl/doc/490585.Swiety-Egipcjanin-sw-Antoni-opat

#swietynadzis #patron #kosciolkatolicki #wiara #katolicyzm #chrzescijanstwo #religia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/91f1bSSQO
Data dodania: 1/17/2021, 2:24:29 PM
Autor: kwarcpl

W obronie wiary katolickiej

(…) W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we wszystkiem do znaczenia powszechności. A stanie się to wtedy dopiero, gdy podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. Podążymy zaś za powszechnością, jeżeli za prawdziwą uznamy tylko tę wiarę, którą cały Kościół na ziemi wyznaje; za starożytnością, jeżeli ani na krok nie odstąpimy od tego pojmowania, które wyraźnie podzielali święci przodkowie i ojcowie nasi; za jednomyślnością zaś wtedy, jeżeli w obrębie tej starożytności za swoje uznamy określenia i poglądy wszystkich lub prawie wszystkich kapłanów i nauczycieli.

Więc cóż może uczynić chrześcijanin-katolik, jeśli jakaś cząsteczka Kościoła oderwie się od wspólności powszechnej wiary? Nic innego, jeno przełoży zdrowie całego ciała nad członek zakażony i zepsuty. A jak ma postąpić, jeśliby jakaś nowa zaraza już nie cząstkę tylko, lecz cały naraz Kościół usiłowała zakazić? Wtedy całem sercem przylgnąć winien do starożytności; tej już chyba żadna nowość nie zdoła podstępnie podejść. Cóż zaś, jeśliby w obrębie dawności wyłowiono błąd dwóch czy trzech ludzi albo jednego miasta, albo nawet jakieś dzielnicy? Wtedy przede wszystkiem starać się będzie nad zuchwalstwo czy nieświadomość kilku osób przełożyć powzięte w dawnych czasach postanowienia soboru powszechnego, jeśli takie istnieją. A jeśliby wypłynęła sprawa taka, co do której nic podobnego się nie znajdzie? Wtedy będzie się starał zebrać poglądy przodków i radzić się ich w tej mierze, rozumie się poglądy tych tylko przodków, którzy, choć żyli w różnych miejscach i czasach, wytrwali jednak w społeczności i wierze jednego Kościoła powszechnego i okazali się przez to miarodajnymi nauczycielami; a to, co ci wszyscy jak jeden mąż - nie ten lub ów tylko - w jednym i tym samym duchu, otwarcie, często, wytrwale przyjmowali, pisali i uczyli, - to niech uważa za niewątpliwy drogowskaz wiary.

Ojciec Kościoła Święty Wincenty z Lerynu, Commonitorium. W obronie wiary katolickiej. Przeciw bezbożnym nowościom wszystkich odszczepieńców, ANTYK, s. 7-9.

https://www.pch24.pl/w-obronie-wiary-katolickiej,4449,i.html

#wiara #religia #kosciol #kosciolkatolicki #cytaty


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/J_0Dy_XtB
Data dodania: 1/16/2021, 9:19:10 PM
Autor: trevoz

Szczęść Boże,

czy jest ktoś tutaj kto się nawrócił na chrześcijaństwo po długim czasie bycia niewierzącym / niepraktykującym?
Co wpłynęło na to nawrócenie? Czemu wcześniej odeszliście od Kościoła?
Jeśli ktoś się wstydzi publicznie to można na PW.

#katolicyzm #chrzescijanstwo #wiara #pytanie


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/DCh7hyezf
Data dodania: 1/16/2021, 8:37:52 PM
Autor: dust_mephit

"Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie (por. Wj 33, 18; Ps 27 [26], 8-9; 63 [62], 2-3; J 14, 8; 1 J 3, 2)."

[…] Zdolność do abstrakcyjnej refleksji właściwa dla umysłu ludzkiego pozwala, aby nadał on — poprzez aktywność filozoficzną — ścisłą formę swojemu myśleniu i w ten sposób wypracował wiedzę systematyczną, odznaczającą się logiczną spójnością twierdzeń i harmonią treści. Dzięki temu procesowi w środowisku różnych kultur i w różnych epokach osiągnięto rezultaty, które doprowadziły do zbudowania prawdziwych systemów myślowych. W praktyce rodziło to często pokusę utożsamiania jednego tylko wybranego nurtu z całą filozofią. Jest jednak oczywiste, że w takich przypadkach dochodzi do głosu swoista «pycha filozoficzna», która chciałaby nadać własnej wizji, niedoskonałej i zawężonej przez wybór określonej perspektywy, rangę interpretacji uniwersalnej. W rzeczywistości każdy system filozoficzny, choć zasługuje na szacunek jako pewna spójna całość, nie dopuszczająca jakiejkolwiek instrumentalizacji, musi uznawać pierwszeństwo myślenia filozoficznego, z którego bierze początek i któremu powinien konsekwentnie służyć.

W tej perspektywie można wyodrębnić pewien zbiór prawd filozoficznych, który mimo upływu czasu i postępów wiedzy jest trwale obecny. Wystarczy przytoczyć tu jako przykład zasady niesprzeczności, celowości i przyczynowości lub koncepcję osoby jako wolnego i rozumnego podmiotu, zdolnego do poznania Boga, prawdy i dobra; chodzi tu także o pewne podstawowe zasady moralne, które są powszechnie uznawane. Te i inne elementy wskazują, że mimo różnorodności nurtów myślowych istnieje pewien zasób wiedzy, który można uznać za swego rodzaju duchowe dziedzictwo ludzkości. Mamy tu do czynienia jak gdyby z filozofią niesprecyzowaną, dzięki której każdy człowiek ma poczucie, że zna te zasady, choćby tylko w formie ogólnej i nieuświadomionej. Zasady te, właśnie dlatego że w pewnej mierze uznają je wszyscy, powinny stanowić jakby punkt odniesienia dla różnych szkół filozoficznych. Jeżeli rozum potrafi intuicyjnie uchwycić i sformułować pierwsze i uniwersalne zasady istnienia oraz wyprowadzić z nich poprawne wnioski natury logicznej i deontologicznej, zasługuje na miano prawego rozumu, czyli — jak mawiali starożytni — orthos lógos, recta ratio.

5. Kościół ze swej strony wysoko ceni to dążenie rozumu do osiągnięcia celów, które czynią osobowe istnienie coraz bardziej godnym tego miana. Widzi bowiem w filozofii drogę wiodącą do poznania podstawowych prawd o życiu człowieka. Zarazem uznaje filozofię za nieodzowne narzędzie, pomagające głębiej rozumieć wiarę i przekazywać prawdę Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie znają.

Nawiązując zatem do podobnych przedsięwzięć moich Poprzedników, ja również pragnę przyjrzeć się tej szczególnej formie aktywności rozumu. Skłania mnie do tego przeświadczenie, że zwłaszcza w naszych czasach poszukiwanie prawdy ostatecznej często nie ma wyraźnie określonego kierunku. Niewątpliwie wielką zasługą współczesnej filozofii jest skupienie uwagi na człowieku. Wychodząc od tego i stając w obliczu wielu pytań, rozum jeszcze mocniej odczuł pragnienie coraz szerszej i coraz głębszej wiedzy. W rezultacie zbudowano złożone systemy myślowe, które zaowocowały rozwojem różnych dziedzin wiedzy, sprzyjając postępowi w kulturze i w dziejach. Antropologia, logika, nauki przyrodnicze, historia, język — w pewien sposób cały obszar wiedzy został objęty tym procesem. Pozytywne osiągnięcia nie powinny jednak przesłaniać faktu, że tenże rozum, skupiony jednostronnie na poszukiwaniu wiedzy o człowieku jako podmiocie, wydaje się zapominać, iż powołaniem człowieka jest dążenie do prawdy, która przekracza jego samego. Bez odniesienia do niej każdy zdany jest na samowolę ludzkiego osądu, a jego istnienie jako osoby oceniane jest wyłącznie według kryteriów pragmatycznych, opartych zasadniczo na wiedzy doświadczalnej, pod wpływem błędnego przeświadczenia, że wszystko powinno być podporządkowane technice. Rezultat jest taki, że — zamiast wyrażać jak najlepiej dążenie do prawdy — rozum chyli się ku samemu sobie pod brzemieniem tak rozległej wiedzy, przez co z dnia na dzień staje się coraz bardziej niezdolny do skierowania uwagi ku wyższej rzeczywistości i nie śmie sięgnąć po prawdę bytu. Nowoczesna filozofia zapomniała, że to byt winien stanowić przedmiot jej badań, i skupiła się na poznaniu ludzkim. Zamiast wykorzystywać zdolność człowieka do poznania prawdy, woli podkreślać jego ograniczenia oraz uwarunkowania, jakim podlega.

Doprowadziło to do powstania różnych form agnostycyzmu i relatywizmu, które sprawiły, że poszukiwania filozoficzne ugrzęzły na ruchomych piaskach powszechnego sceptycyzmu. W ostatnich czasach doszły też do głosu różne doktryny próbujące podważyć wartość nawet tych prawd, o których pewności człowiek był przekonany. Uprawniona wielość stanowisk ustąpiła miejsca bezkrytycznemu pluralizmowi, opartemu na założeniu, że wszystkie opinie mają równą wartość: jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych przejawów braku wiary w istnienie prawdy, obserwowanego we współczesnym świecie. Od takiej postawy nie są wolne także pewne koncepcje życia pochodzące ze Wschodu: odbierają one bowiem prawdzie charakter absolutny, wychodząc z założenia, że objawia się ona w równej mierze w różnych doktrynach, nawet wzajemnie sprzecznych. W takiej perspektywie wszystko zostaje sprowadzone do rangi opinii. Mamy tu do czynienia jakby z ruchem pozbawionym stałego kierunku: z jednej strony refleksja filozoficzna zdołała wejść na drogę zbliżającą ją coraz bardziej do ludzkiej egzystencji i do form, w których się ona wyraża, z drugiej zaś woli zajmować się raczej zagadnieniami egzystencjalnymi, hermeneutycznymi lub językowymi, które omijają zasadniczą kwestię prawdy o życiu osobowym, o bycie i o Bogu. W wyniku tego ukształtowała się w ludziach współczesnych, a nie tylko u nielicznych filozofów, postawa ogólnego braku zaufania do wielkich zdolności poznawczych człowieka. Pod wpływem fałszywej skromności człowiek zadowala się prawdami cząstkowymi i tymczasowymi i nie próbuje już stawiać zasadniczych pytań o sens i najgłębszy fundament ludzkiego życia osobowego i społecznego. Można powiedzieć, że stracił nadzieję na uzyskanie od filozofii ostatecznych odpowiedzi na te pytania."

— Jan Paweł II, encyklika "Fides et ratio"
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/fides_ratio_0.html

#cytatywiekichludzi #ksiazki #wiara #filozofia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/M-_LoYJ8Q
Data dodania: 1/16/2021, 4:04:29 AM
Autor: monte

Otwieram nowy tag #muzykawiary
Nie usłyszycie bardziej zbazowanej piosenki.

https://youtu.be/0HC2SSUJorw

"Wstyd"
(feat. Josh Garrels)

[Josh Garrels:]
Latasz w kółko wokół mojej głowy
Podczas gdy ja siedzę na krawędzi mojego łóżka
Płaczę, oh, co ja znowu zrobiłem?
Bo mam zamiar nienawidzić tego, kim jestem.
Bo mam zamiar nienawidzić tego, kim jestem.

[Andy Mineo:]
Gonię za momentem, w którym kiedy go miałem, czułem się żywy.
Ale teraz, gdy dreszczyk emocji minął, czuję się martwy w środku.
Czuję, że wszyscy znają sekrety, które chcę ukryć.
I za każdym razem, gdy pytają mnie, jak sobie radzę, mówię tylko, że wszystko jest w porządku.
Zbyt zakłopotany, by się tym dzielić, a może za dużo dumy
Tworzę własne więzienie, trzymając klucze w środku
Karząc się za wszystkie te zbrodnie
I staram się przekonać Boga, że nie jestem stratą jego czasu.
Co jest ze mną nie tak? Czy jestem wadliwy?
Ciągle robię bałagan
Dlaczego nigdy nie mogę się pozbierać?
Wkrótce ludzie dowiedzą się, że nie jestem tym, czego się spodziewali.
Widzą, kim naprawdę jestem, a potem mnie odrzucają.
Staram się stanąć wysoko, ale te kolana się zapadają
Zamiast prosić o pomoc, te aplikacje rozpraszają mnie
Tak samotny, ale tak wielu ludzi zaprzyjaźniło się ze mną.
Podczas gdy ja piszę, mam nadzieję, że pewnego dnia będę szczęśliwy, gdy będę udawał…

[Josh Garrels:]
Latasz w kółko wokół mojej głowy
Podczas gdy ja siedzę na krawędzi mojego łóżka
Płaczę, oh, co ja znowu zrobiłem?
Bo mam zamiar nienawidzić tego, kim jestem.
Bo mam zamiar nienawidzić tego, kim jestem.

[Andy Mineo:]
Uh, miałem trzynaście lat, kiedy mama po raz pierwszy przyłapała mnie na oglądaniu porno
Zaczęła krzyczeć, nie mogła uwierzyć, co wyprawia jej najmłodsze dziecko.
Było to czymś tak bardzo niszczycielskim.
Chciałbym móc powiedzieć, że to był mój ostatni raz, ale nie był…
I im więcej myślałem o tym
Im bardziej się martwiłem
Te kobiety, które uprzedmiotawiam, są czyimiś córkami.
Naprawdę nigdy nie sądziłem, że mam problem, dopóki nie poszedł za mną do college'u.
I czułem się osłabiony przez jego niewolę.
Stać się chrześcijaninem, usłyszeć o Bożej mocy
Nie widziałem tego w swoim życiu, ale mogłem ci o tym wszystkim powiedzieć.
Przeciążony wiedzą, robiący tak małe postępy
Zostałem osobą publiczną, ale moje zmagania były prywatne.
Zacząłem próbować wolności tylko wtedy, gdy byłem szczery.
I uczę się, że kiedy jestem słaby, to kiedy widzę Boga najsilniejszego
Wiem, że niektórzy ludzie będą szybko rzucać kamieniami.
Ale wezmę te wszystkie hity, żeby wiedzieć, że nie jesteś sam.
I po 28 latach życia zdecydowałem, że
Wszyscy są krzywi, niektórzy po prostu mają lepszy sposób na ukrycie tego.
Oh, jak dobrze smakuje wolność
Mam nadzieję, że pewnego dnia dadzą mi przebaczenie, którego będą potrzebować.
Modlę się

[Josh Garrels:]
Jezus zmywa wszystkie moje grzechy.
Zmywa wszystkie moje grzechy
(x wiele)

[Chór i Andy Mineo:]
Oh oh oh
Oh oh oh
Oh oh oh
Oh oh oh
On zmywa wszystkie moje grzechy (x wiele)

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

#muzyka #wiara #rap #feels #chrzescijanstwo


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/MUp8Ro32l
Data dodania: 1/15/2021, 8:52:01 PM
Autor: borok

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete


Dobre wieści z Portugalii. Podczas lockdownu Kościoły pozostaną otwarte dla wiernych

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/WtRCrvh4r
Data dodania: 1/15/2021, 9:28:56 AM
Autor: michwsek

Władze Portugalii nie ograniczą funkcjonowania kościołów katolickich i innych miejsc należących do związków wyznaniowych z powodu zapowiedzianego w środę przez rząd nowego lockdownu.

#portugalia #kosciol #wiara #lockdown #koronawirus #covid19

https://www.pch24.pl/dobre-wiesci-z-portugalii--podczas-lockdownu-koscioly-pozostana-otwarte-dla-wiernych,81326,i.html


Z powodu wiary każdego dnia na świecie ginie 13 chrześcijan

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/6ESiVEcAn
Data dodania: 1/14/2021, 10:46:12 AM
Autor: kwarcpl

Organizacja Open Doors opublikowała coroczny raport „World Watch List”, który wymienia 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Każdego dnia 13 chrześcijan na całym świecie ginie z powodu swojej wiary, 12 kościołów lub budynków chrześcijańskich jest atakowanych, 12 chrześcijan jest niesprawiedliwie aresztowanych lub więzionych, a kolejnych 5 uprowadzanych – wynika z raportu.

Raport podaje, że w wymienionych krajach 309 milionów chrześcijan żyje w miejscach o "bardzo wysokim" lub "ekstremalnym" poziomie prześladowań. To o 260 milionów więcej niż w zeszłym roku.

Raport mówi również, że można dodać kolejne 31 milionów z 24 krajów, które znajdują się tuż poza pierwszą pięćdziesiątką - takich jak Kuba, Sri Lanka, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Oznacza to, że jeden na ośmiu chrześcijan na całym świecie jest prześladowanych.

Według raportu pandemia zadziałała jak katalizator prześladowań religijnych. Innym czynnikiem napędzającym cierpienie chrześcijan są ekstremistyczne ataki w całej Afryce Subsaharyjskiej, od Nigerii i Kamerunu po Burkina Faso, Mali i nie tylko.

W tym roku lista 10 najgorszych dla chrześcijan państw pozostaje prawie niezmieniona. Po Korei Północnej znajduje się Afganistan, a następnie Somalia, Libia, Pakistan, Erytrea, Jemen, Iran, Nigeria i Indie.

Sudan opuścił pierwszą dziesiątkę po raz pierwszy od sześciu lat, po zniesieniu kary śmierci za apostazję i zagwarantowaniu wolności wyznania w nowej konstytucji po trzech dekadach obowiązywania prawa islamskiego. Jednak pozostaje wciąż 13 na liście. Jak zauważyli badacze z Open Doors, chrześcijanie pochodzenia muzułmańskiego wciąż spotykają się z atakami, ostracyzmem i dyskryminacją ze strony swoich rodzin i społeczności, podczas gdy chrześcijanki spotykają się z przemocą seksualną.

Indie pozostają w pierwszej dziesiątce trzeci rok z rzędu, ponieważ "w dalszym ciągu obserwuje się wzrost przemocy wobec mniejszości religijnych z powodu usankcjonowanego przez rząd hinduskiego ekstremizmu".

https://dorzeczy.pl/religia/168568/z-powodu-wiary-kazdego-dnia-na-swiecie-ginie-13-chrzescijan.html

#wiara #religia #chrzescijanstwo #kosciol #przesladowanie


Austria: Fala apostazji trwa. Prawie 60 tysięcy osób opuściło Kościół

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/GV10qE9o3
Data dodania: 1/14/2021, 10:33:48 AM
Autor: michwsek

Pandemia koronawirusa nie zatrzymała fali apostazji w Kościele katolickim w Republice Austrii. Wiary wyparło się tam formalnie prawie 60 tys. osób.

#austria #koronawirus #wiara #religia #kosciol

https://www.pch24.pl/austria--fala-apostazji-trwa--prawie-60-tysiecy-osob-opuscilo-kosciol,81306,i.html


Niemiecki teolog o homo małżeństwach: Kościół nie jest firmą usługową

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/YQWD-TUg6
Data dodania: 1/13/2021, 3:43:35 PM
Autor: kwarcpl

Niemiecki teolog katolicki prof. Karl-Heinz Menke w swojej ekspertyzie kategorycznie odrzucił błogosławieństwo kościelne dla par homoseksualnych. Podkreślił, że „Kościół nie jest firmą usługową”.

„Kościół nie może robić czegoś, co stoi w sprzeczności z tym, co ogłosił jako wiążące dogmatycznie i kanonicznie, nawet w indywidualnych przypadkach” – stwierdził emerytowany profesor dogmatyki z Bonn w swojej ekspertyzie, przygotowanej na zlecenie diecezji Limburga, a opublikowanej przez tygodnik „Die Tagespost”. „Wszędzie tam, gdzie Kościół działa publicznie, działanie to musi odpowiadać temu, jak rozumie siebie samego”, podkreślił prof. Menke.

https://misyjne.pl/niemiecki-teolog-kosciol-nie-jest-firma-uslugowa/

#wiara #religia #kosciol #kosciolkatolicki #lgbt


Jeżeli oddzielimy od siebie wiarę i naukę, stracą na tym wierzący i niewierzący

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/7WHP_kplL
Data dodania: 1/13/2021, 9:14:47 AM
Autor: kwarcpl

Najpierw więc chciałbym przekonać wiele osób, że czasy teologii wcale nie przeminęły – co więcej, staje się ona sprzymierzeńcem wielu ludzi dobrej woli w dyskusji nad kondycją współczesnego świata. Jeżeli oddzielimy od siebie wiarę i naukę, a potem posadzimy je w osobnych pokojach, to stracą na tym zarówno ludzie wierzący, jak i niewierzący. Dobra nauka musi szanować religię, a dobra religia musi szanować naukę. Służymy temu samemu człowiekowi. Chcę przekonać do tej idei jak najwięcej osób.

https://wiez.pl/2021/01/08/jezeli-oddzielimy-od-siebie-wiare-i-nauke-straca-na-tym-wierzacy-i-niewierzacy/

#wiara #nauka #religia #kosciol #kosciolkatolicki #chrzescijanstwo


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/6074XWYEw
Data dodania: 1/13/2021, 6:08:06 AM
Autor: monte

#lurker #chrzescijanstwo #wiara #chrzescijanskiememy #mem #apuapustaja


Katolicki podcast o Biblii najpopularniejszym podcastem w USA

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/k7c44l7tN
Data dodania: 1/12/2021, 12:16:36 PM
Autor: kwarcpl

Ksiądz Mike Schmitz ze swoim podcastem "The Bible in a Year" poświęconym Słowu Bożemu trafił na pierwsze miejsce w aplikacji Apple. Jest też dostępny na Spotify.

https://www.nationalreview.com/2021/01/the-bible-in-a-year-is-the-most-popular-podcast-in-the-u-s/

#usa #ameryka #wiara #religia #kosciol #kosciolkatolicki


Zmiany w prawie kanonicznym. Kobiety będą mogły przyjąć posługę lektoratu i akolitatu

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/VShLXAfvf
Data dodania: 1/11/2021, 7:41:50 PM
Autor: kwarcpl

Papież Franciszek postanowił, że także kobiety będą mogły przyjmować posługę lektoratu i akolitatu. Wynika to z opublikowanego 11 stycznia listu apostolskiego w formie motu proprio „Spiritus Domini”.

W dokumencie tym papież zmienił brzmienie kan. 230 – § 1 Kodeks Prawa Kanonicznego. Brzmi on obecnie następująco: „Osoby świeckie, posiadające wiek i przymioty ustalone zarządzeniem Konferencji Episkopatu, mogą być na stałe przyjęte, przepisanym obrzędem liturgicznym, do posługi lektoratu i akolitatu, udzielenie jednak tych posług nie daje im prawa do utrzymania czy wynagrodzenia ze strony Kościoła”.

https://ekai.pl/zmiany-w-prawie-kanonicznym-kobiety-beda-mogly-przyjac-posluge-lektoratu-i-akolitatu/

#kosciol #kosciolkatolicki #religia #wiara


Jarosław Flis: Niewierzący nienawidzą bardziej

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/sCz3Ij8Sn
Data dodania: 1/9/2021, 12:12:06 AM
Autor: kwarcpl

Każdy, kto został pokochany zaborczą miłością przez „Gazetę Wyborczą", szybko ginął. Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Rafał Trzaskowski, KOD, a teraz ten los może spotkać Strajk Kobiet - mówi prof. Jarosław Flis, socjolog.

https://www.rp.pl/Plus-Minus/301089998-Jaroslaw-Flis-Kosciol-jest-ostoja-wspolnotowosci.html

#polska #polityka #wiara #kosciol #spoleczenstwo


Wyjątkowy święty. 127 rocznica urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbe

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/y1xQjk1Zo
Data dodania: 1/8/2021, 11:34:26 AM
Autor: kwarcpl

Mija 127. rocznica urodzin świętego Maksymiliana Marii Kolbe - pierwszego polskiego męczennika okresu II wojny światowej wyniesionego na ołtarze oraz założyciela Rycerstwa Niepokalanej, miesięcznika "Rycerz Niepokalanej", Radia Niepokalanów oraz najliczniejszego klasztoru na świecie w Niepokalanowie (762 osoby w 1939). Z tej okazji w niepokalanowskiej Bazylice o 18.00 zostanie odprawiona msza święta rozpoczynająca czas przygotowania do jubileuszu 100-lecia "Rycerza Niepokalanej".

https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2653795,Wyjatkowy-swiety-127-rocznica-urodzin-sw-Maksymiliana-Marii-Kolbe

#religia #wiara #kosciol #kosciolkatolicki


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/TcXATk4Mu
Data dodania: 1/8/2021, 11:29:30 AM
Autor: juribon

Czy zatem ewangeliści Marek i Mateusz nie znali jednoznacznych zapisów Tory (np. wers 5, 3 z Księgi Kapłańskiej)? Oczywiście znali i zapewne nie z ich winy powstał ten błąd. Tłumacz na grekę (redaktor) ich zapisków hebrajskich prawdopodobnie błędnie odczytał fragment tekstu, gdyż oto Szymon Trędowaty to po hebrajsku Shim’on ha-Zarua, natomiast Shim’on ha-Zanua oznacza Szymon Esseńczyk (powyższe podaję za: Pinchas Lapide „Biblia przetłumaczona, Biblia zdradzona”. Publikacja niedostępna w jęz. polskim, ale jak najbardziej np. w niemieckim i kilku innych, Np. „Ist die Bibel richtig übersetzt?"). Co dowodzi, iż przekłamując zaledwie jedną z liter hebrajskich w odczycie jednego słowa otrzymamy w efekcie zupełnie odmienne znaczenie. Nic w tym dziwnego, skoro zapis literowy po hebrajsku (aramejsku) zawierał wyłącznie spółgłoski. Wokalizacja (system punktacji masoreckiej określającej miejsce i rodzaj samogłoski) pojawiła się dopiero w VI wieku nowej ery. Stąd tak znaczne kontrowersje z odczytem (czasem błędnym) oderwanym od konkretnego kontekstu. Tutaj dygresja stanowiąca pewne zobrazowanie problemu. Otóż chyba najbardziej znany przykład powyższego to przypowieść o wielbłądzie i uchu igielnym. Hebrajskie/aramejskie słowo „gamta” odnosi się do określenia liny cumowniczej dla łodzi rybackiej. Słowo to zapisywano w systemie spółgłoskowym jako GMT, natomiast wielbłąd to słowo „gamal” wyglądające bardzo podobnie w układzie zapisu spółgłoskowego (GML). Tłumacz tekstu ewangelicznego na grekę, dajmy na to gdzieś w dużym greckim mieście Azji Mniejszej, a zatem nie znający specyfiki akcesoriów do łodzi rybackich w odległej Galilei, mógł skojarzyć zestaw spółgłosek ze słowem „gamal”, błędnie odczytując jedną z liter, np. napisane w mało czytelny sposób hebrajskie T.
#ciekawostki #biblia #wiara


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/uI4XneWwy
Data dodania: 1/8/2021, 11:22:06 AM
Autor: kwarcpl

Wiedzieliście, że bronienie życia to "patologiczny katolicyzm"?

https://jastrzabpost.pl/newsy/barbara-kurdej-szatan-dopiekla-patologicznym-katolikom-za-co_990949.html

#wiara #religia #kosciol #bekazlewactwa


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/dvRadaVxi
Data dodania: 1/6/2021, 9:25:18 PM
Autor: machnozyje

Żona mojego kolegi nie puszcza go do Cerkwii

#nadwislanskiekobiety #wiara #beka


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/u7hhvvxeo
Data dodania: 1/6/2021, 4:01:11 PM
Autor: 12358

#wiara #wihajstermem #zbawienie