Lurker.pl - tag #sladamirzeczpospolitej

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/VULAL3WWY
Data dodania: 12/5/2020, 10:58:35 AM
Autor: turtelian

Ostatnio się obijam, przez to że zmiany namieszały tutaj trochę. W ramach przyzwyczajania się do rozwiązań powracamy z #cytatnadzis , lecz w trochę innej formie !

"Policzym ich jak ich pobijem" - Jan Karol Chodkiewicz, przed pogromieniem szwedów pod Kircholmem.

Tylko, że to nie prawda!
Otóż Hetman Wielki Litewski nie wypowiedział tych słów! Czyli jest to wymysł Polaków by dodać Chodkiewiczowi trochu "Badassowosci"? Otóż nie do końca. Słowa te padły, i to o dziwo przed tą słynną batalią! Jednak Hetman był ich adresatem! To Polskie rycerstwo tak odpowiedziało Chodkiewiczowi podczas gdy "ogarniał" obóz, to tylko pokazuję jak wysokie morale posiadało Polskie Wojsko w tamtych czasach. Cytat ze źródła:

"Chodkiewicz objeżdżając roty i zachęcając je do męstwa, wspomniał o wielkiej Szwedów potędze. Towarzysz jeden przerwał mu słowy: „Policzym Szwedów, gdy ich pobijem”, na co hetman „daj Boże żeby się te waszmości spełniły słowa, biorę je za dobry znak ochoty waszmościów i mam nadzieję w ich męstwie, że się nam dobrze powiedzie”."

Sam cytat wraz w okolicznościach jakich został wypowiedziany ma szczególną moc i jest po prostu piękny. Mozna do niego dorabiać drugie dno, aby odnajdywać siłę w trudnych momentach jednak warto wiedzieć kto był, a raczej kto nie był ich autorem.

Natomiast samemu Janu Karolu Chodkiewiczowi nie można, odmówić oratorskiego talentu, wiele innych jego prawdziwych cytatów z przedbitewnych wystąpień o tym świadczy. Właśnie takim cytatem zakończymy ten wpis.
„Kto cnotliwy, kocha króla i ojczyznę, dla sławy narodu swego niech idzie za mną ochotnie!”.
#cytaty #ciekawostki #historia #rzeczpospolitaobojganarodow #sladamirzeczpospolitej #turteliancontent


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/ErLwj8RDz
Data dodania: 12/4/2020, 8:25:59 PM
Autor: anty_anty

Nowe nabytki terytorialne Korony, leżące na jej południowo-wschodnim skraju, „u krańca” państwa, z tego też powodu określane coraz częściej wspólnym pojęciem „Ukrainy”, stały się w XVI–XVII w. obszarem, na którym równolegle zachodziło kilka procesów niezwykle istotnych zarówno dla przyszłości politycznej zamieszkujących je Rusinów, jak i ówczesnego polsko-litewskiego imperium, sięgającego od Bałtyku i Zatoki Fińskiej po Morze Czarne i od Poznania po Smoleńsk. Należały do nich: polonizowanie się i konwersja na katolicyzm dotychczasowych polityczno-społecznych elit ruskich (rusińskich); wykształcanie się wolnej, a zarazem niepokornej i wojowniczej, etniczno-społeczno-religijnej wspólnoty kozackiej, przejmującej rolę nowej, miejscowej elity; podejmowane w Rzeczypospolitej racjonalne (włączanie Kozaków jako wolnych ludzi w poczet wojsk koronnych) i nieracjonalne (próby narzucania przez szlachtę Kozakom, jako „chłopom”, osobistego poddaństwa i obowiązku odrabiania pańszczyzny) działania, zmierzające do zneutralizowania problemu kozackiego; wreszcie będące wynikiem tych ostatnich powstania kozackie przeciwko „kresowym panom”, czyli „Lachom” (Polakom).
https://histmag.org/skad-sie-wziela-ukraina-13378
Nazwa Ukraina
https://pl.qaz.wiki/wiki/Name_of_Ukraine
Urzędowo nazwa ta została użyta po raz pierwszy za czasów Rzeczypospolitej w roku 1590 w tytule konstytucji sejmowej według projektu Jana Zamoyskiego:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84cy
Naród ukraiński
Nazwa „Ukraińcy” jako określenie narodu, pojawiła się w drugiej połowie XIX wieku w opozycji ukraińskiego ruchu narodowego do oficjalnej ideologii Imperium Rosyjskiego
(W teorii również po to aby stworzyć napięcia pomiędzy ziemiami ukraińskimi a resztą byłej Rzeczypospolitej)
Język ukraiński, język wschodniosłowiański z zapożyczeniami polskimi
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ukrai%C5%84ski

Kozacy
Kozacy chrześcijańscy to ludność, która napływała w rejony naddnieprzańskie od XVI w., opuszczając ziemie Rzeczypospolitej z różnych powodów społeczno-politycznych, a więc byli to chłopi pańszczyźniani, uciekający przed daninami, różnego rodzaju przestępcy, słudzy uciekający przed gnębiącymi ich panami czy też ludzie fałszywie osądzeni.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kozacy
Powstania kozackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstania_kozackie
Warto zwrócić kto zapoczątkował pierwsze powstanie
Krzysztof Kosiński herbu Rawicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kosi%C5%84ski
Herb Rawicz, najstarszy herb polski, herb pierwszych władców polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rawicz_(herb_szlachecki)
Unia hadziacka - czyli królestwo trzech narodów
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_hadziacka

Ludność na ziemiach ukraińskich próbowała stworzyć państwo w średniowieczu (np księstwo Halickie po upadku Rusi) jednak przegrali ten wyścig. Siły zewnętrzne jak i bledną polityka cześć naszych elit doprowadziły do tego że ludność tych rejonów się nie zasymilowała w pełni a późniejsi zaborcy robili co mogli aby ludzi podzielić, do tego nasze konflikty wewnętrzne doprowadziły do podziałów kulturowych efektem czego o Ukrainie nie myślimy jak o śląsku czy pomorzu, Ukraina wykształciła odrębny byt a przez to nie mamy Polski od morza do morza. (księstwa śląskie długo były oddzielone od macierzy jak Ukraina, ludność ukraińska w większości tak jak Białorusini nie była separatystyczne nastawiona,pierwsze powstania kozackie to powstania ekonomiczne nie narodowościowe. )
Podobnie chciano postąpić z Śląskiem (najwięcej rodów piastowskich) próbowano nam wmówić że to nie Polska, że tam nie żyją Polacy ale Ślązacy nigdy nie zapomnieli o swojej macierzy.
Jak ktoś pisze że Gdańsk,Wrocław to Niemcy to od razu mam skojarzenie ze zdrajcami narodowymi którzy celowo chcą rozbić polaków tak jak udało się stworzyć podział na Ukrainie efektem czego powstały najpierw niepodległościowe idee a później takie zbrodnicze twory jak OUN,UPA dodatkowo zaprzepaszczono szanse na posiadanie dużego silnego państwa z silnym żywiołem polskiej kultury.

Podobna sytuacja zachodzi w Korei gdzie pod wpływem dwóch mocarstw dokonano podziału a teraz tworzą się dwie niezależne kultury, narody.
https://www.miesiecznik.znak.com.pl/niechciane-zjednoczenie/

Ukraina nie musi przepraszać za powstania kozackie ale musi rozliczyć się z Wołynia wtedy można zaczadź mocno rozmawiać o tym co nas łączy, odnosić się do przeszłości a wtedy kto wie może za kilka-kilkanascie pokoleń powstanie tu nasza własna Szwajcaria.
https://reshistorica.journals.umcs.pl/i/article/viewFile/6527/5800
http://www.psz.pl/127-unia-europejska/marian-kaluski-wypedzac-i-mordowac-polakow-o-rusinach-ukraincach-i-ukrainie

"Powróćmy jeszcze do sprawy dwukrotnego oblegania Lwowa przez Chmielnickiego, gdyż fakt, że Rusini Lwowa-województwa ruskiego nie stanęli po jego stronie w walce z Polakami, musi być i jest bardzo bolesny dla nacjonalistów rusińsko-ukraińskich. " (ale to już heheszek historyczny oderwany od tematu)
#polska #historia #ukraina #wspolnotakulturowa #sladamirzeczpospolitej


O szabli wzór 17 słów kilka

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/dApzPURHm
Data dodania: 12/2/2020, 6:17:26 PM
Autor: turtelian

https://www.youtube.com/watch?v=qBwJ_ry5gHs
#historia #sladamirzeczpospolitej #polska #youtube #ciekawostki


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/VTr0RTk-u
Data dodania: 12/1/2020, 9:13:52 PM
Autor: turtelian

Dzis odebrałem takie oto książeczki:) ciekawe czy dowiem się cos nowego czy to raczej literatura dla początkujących:) #historia #polska #chwalesie #sladamirzeczpospolitej #ksiazki


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/aJw9BAIbn
Data dodania: 11/29/2020, 7:23:13 PM
Autor: turtelian

Dziś, Lureczki z okazji rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego mam dla was piosenkę z tego właśnie okresu!
https://www.youtube.com/watch?v=GuN1j_41XdY
O ile same powstanie nie było zbyt udane to warto doceniać trud dziadów w walce o wolność
Miłego wieczorka !
#historia #polska #rzeczpospolitaobojganarodow #sladamirzeczpospolitej #turteliancontent #turtelianmusic #muzyka


Współpraca NSZ z Hitlerowcami, czy aby napewno aż tak haniebna ?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/PAJMWs8Ub
Data dodania: 11/29/2020, 2:52:41 PM
Autor: turtelian

#historia #polska #sladamirzeczpospolitej #iiwojnaswiatowa #youtube #qualityoutube


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/K9ueSqFly
Data dodania: 11/28/2020, 7:39:27 PM
Autor: turtelian

Dziś jest rocznica paktu wileńskiego! A konkretnie drugi układ wileński.
Jako, że akurat tutaj wpis z wikipedii na temat tego zdarzenia jest idealny do kartki z kalendarza to go po prostu przekleje :
"Drugi układ pomiędzy arcybiskupem ryskim Wilhelmem Hohenzollernem, landmistrzem Gotthardem Kettlerem i stanami inflanckimi, na mocy którego Inflanty poddały się Zygmuntowi II Augustowi jako królowi polskiemu i wielkiemu księciu litewskiemu. Księstwo Inflanckie formalnie przyłączono do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tylko Ryga uchyliła się od zawarcia traktatu, ponieważ żądała bezwarunkowego poddania się Polsce, ponieważ uważała, że Litwa nie jest w stanie zabezpieczyć jej interesów. Król przyrzekł, że na najbliższym sejmie koronnym przeprowadzi przyłączenie Inflant do Polski, zagwarantował wolność wyznania i dotychczasowe prawa, prerogatywy i swobody. Namiestnikiem królewskim został Kettler i otrzymał w dziedziczne lenno Inflanty na lewym brzegu Dźwiny (księstwo lenne). W konsekwencji paktu przeprowadzono sekularyzację zakonu. Rygę i resztę Inflant wcielono do Polski jako Księstwo Zadźwińskie (formalnie od 1566)."
#polska #historia #sladamirzeczpospolitej #rocznica #ciakwostki #rzeczpospolitaobojganarodow


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/uD8M-_Clz
Data dodania: 11/28/2020, 1:29:13 PM
Autor: turtelian

Trochę przypomnienia/ autoreklamy. Na lurku mamy tagi grupowe, zauwazylem, ze malo kto z tego korzysta Tak więc przypominam, że jest taka funkcja i wszystkei znaleziska związane z historią Polski/Rzeczypospolitej oraz jej kulturą możecie tagować #sladamirzeczpospolitej i będzie mi bardzo miło
To tak apropo @Borok i wołania mnie w kartce z kalendarza odnośnie bitwy pod Oliwą
#lurker #reklama


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/ML1FBhTgA
Data dodania: 11/28/2020, 11:34:59 AM
Autor: turtelian

Dziś lureczki mam dla was oto taki kawałek :
https://www.youtube.com/watch?v=1iascrldzsk
Wiadomo z jakiej okazji ! Dziś rocznica Bitwy pod Oliwą - trochu przereklamowanej ale zwycieskiej dla rzeczypospolitej bitwy morskiej!
Więcej o bitwie Pod Oliwą możecie zobaczyć o tutaj : https://www.lurker.pl/post/T9w0m9i9t

Bo nie tak dawno wrzucałem ciekawy filmik na główną o tej tematyce !
Czołem Panowie Bracia!
#muzyka #szanty #historia #rocznica #rzeczpospolitaobojganarodow #sladamirzeczpospolitej #turteliancontent na prośbe jednego lurka: #turtelianmusic


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/1kEi9-pE0
Data dodania: 11/27/2020, 5:49:56 PM
Autor: turtelian

Dziś zrobie trochu odgrzewanego kotleta. Mianowicie wspominki z Grodna, które juz były jednak tak dawno, że już nawet zdjęcia nie działają jak powinny Zapraszam!

Dzisiaj swoje wrażenia z białorusi, konkretnie Grodna(choć też wspomnę o okolicach). Powiemy sobie co nieco o ludziach oraz sporo rzeczy ocenimy przez pryzmat Ukrainy, ponieważ Białoruś jest często do niej przyrównywana, a są to dwa różne światy. Zapraszam ! Myśląc o Grodnie bardzo ciężko wymienić najlepsze atrakcje, jest tutaj sporo rzeczy, które warto zobaczyć Stary i nowy Zamek wraz z muzeami wewnątrz, cerkiew św. Borysa, synagogę, dom Elizy Orzeszkowej czy bazylikę św. Ksawerego.

Lecz tak naprawdę tym dlaczego warto Grodno odwiedzić jest coś, co ciężko opisać, niepowtarzalny klimat łączący przepiękne parki, bulwary, rzeźby pomniki, murale i budynki w imponującą całość. Nie znam drugiego miejsca, w którym spacerowanie byłoby tak przyjemne, a napotykane co krok drobne rzeczy budzą zaciekawienie, podziw czy po prostu zwykłą radość. Dlatego właśnie uważam Grodno za idealne na podróż z drugą połówką na kilka dni, żeby po prostu odpocząć od zgiełku. W okolicy Grodna możemy jeszcze popłynąć kanałem augustowskim, odwiedzić dom Mickiewicza czy wejść do puszczy białowieskiej. Jeśli
starczy, nam czasu na pewno warto!
Samo Grodno można ‘oblecieć” w 3 dni wraz z muzeami bez problemu.
Wrażenie to potęguje jeszcze te, że na białorusi jest ekstremalnie czysto i porządnie. O ile na takiej Ukrainie śmieci się walają, rozpadająca się kamienica sobie po prostu jest to na białorusi znalezienie śmiecia graniczy z cudem a kamienica, na której remont bądź co bądź biednej białorusi nie stać czeka na swoją kolej, ale ładnie zabezpieczona. Jak się widziałem jak Białorusini pracują, że nikt nie wala się bez celu tu czy tam, jak dbają o swoje to miałem wrażenie, że gdyby nie polityka to dawno by nas prześcignęli 10krotnie. Białorusini są też mniej wylewni od Ukraińców i polaków, ale za to również bardzo uprzejmi a zapytani o pomoc
postarają ci się pomóc jak tylko mogą.
To powoduje, że przypominają mi to jak K. Gonciarz opisywał Japończyków. W Grodnie podobnie jak we Lwowie dalej biję polskie serce, powiedziałbym, że nawet mocniej. Niemalże wszyscy taksówkarze/kelnerzy/muzealnicy rozmawiają po polsku, ba jak zaczynałem rozmowę po rosyjsku jako odpowiedź słyszałem : „może pan mówić po polsku u mnie brat/babka/matka Polak/Polka”, tylko raz się zdarzyło, że taksówkarz powiedział mi po rosyjsku :
„Pan mówi po polsku ja jak pies wszystko rozumiem tylko gadać nie umiem”. Ponadto co krok mijamy napisy po polsku czy odniesienia do postaci związanych z polską. Chociażby pomnik i dom Elizy Orzeszkowej, pomnik Mickiewicza, tablice poświęcone Batoremu, maksymilanowi kolbe itp. Itd. Co sprawia lekki kontrast z ‘darami’ przyniesionymi przez sowietów. Takicj jak : pomnik Lenina, t-34 jako pomnik wielkiej wojny ojczyźnianej, ul. Karola Marksa czy 17 września.

Co do zabytków to wszystkie, które wymieniłem w pierwszym akapicie są warte zwiedzenia. Polecałbym je jednak wpleść w luźne przechadzki po mieście, wszystkie są dość blisko centrum, a same wstępy to groszowe sprawy jak na polską kieszeń. Generalnie Białoruś jest dość tania, ciut droższa, niż Ukraina, ale dalej tania. Za taksówkę płaciłem około 5 zł na krótkim dystansie. O dziwo słodycze są droższe, niż u nas :D, ale za to wybór mają większy, a część zachodnich produktów u nich jest wcześniej, niż u nas (np. ogórkowy sprite u nas pojawił się rok później co najmniej). Co do knajp, są dość tanie zresztą poniżej wrzucę zdjęcie karty wraz z cenami, natomiast problem jest inny. Po prostu większość menu to …. Placki ziemniaczane! W 83 różnych opcjach, ale jednak placki Odrobinę przesadzam oczywiście, ale tak to wygląda, jedzenie nie stoi na jakimś oszałamiającym poziomie jadłem smacznie, ale nie trafiłem na żadne fajerwerki. Raz nawet poszedłem z braku laku do burger Kinga, co tłumaczy chyba wiele  Warto jednak dodać, że niedałem rady spróbować wielu dobrych restauracji, chociażby królewskiej ochoty (królewskie polowanie po polsku) która ma bardzo dobre oceny i z zewnątrz wyglądała rewelacyjnie. Niestety część zdjęć mi znikła, więc fotorelacja z jedzenia nie będzie obfita ;). Na zdjęciu menu dość dobrej knajpy (stary lamus), oraz przykładowy obiad w innej : soljanka w wersji białoruskiej oraz …. Placki ziemniaczane!

Co do innych rozrywek, nie ma ich zawiele. Warto moim zdaniem raz udać się do klubu Baza, jest to klub ‘premium’ i właściwie chyba jedyny godny polecenia w Grodnie, reszta wyglądała jak kluby studenckie lub remizy. Co do bazy, robi ona naprawdę dobre wrażenie, spory parkiet, konfetti, piana. Dziewczyny wynajęte do tańczenia. A w porównaniu do polskich cen jest śmiesznie tanio. 50ml wódki chyba 5 zł, szoty z kamikaze 5 zł. Wejście 20 zł i to jest główny wydatek. Za 100 PLN możemy uchlać się jak świnie i jeszcze niejednej dziewczynie postawić drinka. Za 50 PLN spokojnie dobrze się pobawimy. Do tego w klubie można zamówić przekąski co jest miłą odmianą w stosunku do polskich klubów . Tutaj strona klubu pokazująca jak to mniej więcej wygląda: http://www.clubbaza.by/en/. Ciekawostką jest, że w toalecie możemy kupić markowe perfumy…. Na psiknięcia z automatu

To chyba tyle jeśli chodzi o opis i moje wrażenia, teraz część poradnikowa dla tych, którzy chcieli by się wybrać. Pieniądze polecam wymieniać na Białorusi, można to robić w bankach, bo swoistych kantorów nie spotkałem. Dolary, euro czy złotówki kurs wymiany wychodzi bardzo podobnie, więc nie kombinowałbym bez sensu. Internet i telefonia jest tania, więc polecam zainwestować w starter białoruskiej sieci, za 10 zł miałem internet na cały wyjazd. Jedynym problemem jest to, że robione nam jest zdjęcie i podpisujemy jakieś papierki przy zakładaniu startera. Trudno, mus to mus. Transport, ciężko mi wypowiedzieć się o transporcie zbiorowym, bo go po prostu nie używałem, wszystko mieści się w centrum, więc niemal wszędzie dojedzie się pieszo. Raz jechałem małym busikiem, o ile pamiętam bilet kosztował około 1 zł. Dużo częściej korzystałem z taksówek i te są mega tanie, z tego, co pamiętam to płaciłem 5 zł za kurs zazwyczaj (minimalna kwota). Ale jeśli nasze mieszkanie będzie w okolicy rynku to taksówki będą zbędne. Przygotowania. Potrzebny nam będzie paszport, całe szczęście do Grodna i w jego okolice możemy pojechać bez wizy. Wszystkie informacje znajdziemu tutaj : https://bezviz.by/pl/grodno/ Co roku obszar bez wizowy się powiększa, a czas który można zostać wydłuża. Pamiątki. Moim zdaniem oprócz taniej wódki i papierosów warto kupić ichniejsze i rosyjskie słodycze, ikony czy coś z kubków/małych figurek są wyjątkowo dobrze wykonane i tanie. To chyba tyle odnośnie Grodna, z chęcią odpowiem na jakieś pytania w komentarzach! Łapcie jeszcze kilka ładnych zdjęć coś może wrzucę jeszcze do komentarzy!
#turteliancontent #sladamirzeczpospolitej #polska #bialorus #podroze


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/DynzYSDxz
Data dodania: 11/26/2020, 10:14:19 PM
Autor: turtelian

Patrzcie jaka Polska monetka trafi na aukcje :
https://historykon.pl/na-aukcje-trafila-jedna-z-najstarszych-polskich-monet/
To co lurki skladamy się ?
#heheszki troche #historia #sladamirzeczpospolitej


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/XlRJAug_T
Data dodania: 11/26/2020, 9:16:26 PM
Autor: turtelian

Lureczki taką oto kolacje dziś popełniłem Ostateczna próba nowej masarni, jak po tatarze się nie pochoruję to znaczy, że dobra Tak to jest tatar w tradycyjnej, polskiej wersji!

Światło w kuchni sprawia, że wygląda blado- jednak wierzcie mi polędwica swieżutka i bardzo dobra Niestety kucharz sie nie popisał i trochę za mało posiekał cebulkę oraz za mało doprawił tatara. Jednak robiłem go pierwszy raz w życiu a i tak wyszedł zajebisty !
#tatar #kuchniapolska #sladamirzeczpospolitej #kuchnia #jedzenie #turteliancontent


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/oE-SBKO-t
Data dodania: 11/24/2020, 10:05:17 PM
Autor: turtelian

Wlasnie skończyłem Ogniem i Mieczem. Co prawda audiobook, a nie czytać. Ale powiem wam, że po prostu WOW, jakoś człowiek nigdy sie nie wziął za tą książke bo wie o czym jest, wiadomo jak się skonczy, coś tam film oglądał itp itd.
Sienkiewicz tak władał słowem, że nawet opisy są ciekawe i potrafiązatrzymać dech w piersi, postacie są wielowymiarowe, motywacje postaci realne i niebanalne, klimat #rzeczpospolitaobojganarodow oddany moim zdaniem bardzo dobrze.
Naprawdę rewelacyjna książka, kto nie czytał niech nadrobi koniecznie !
#literatura #historia #sladamirzeczpospolitej #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/LwytU5pv-
Data dodania: 11/24/2020, 9:17:51 PM
Autor: turtelian

ok juz rozumiem o co chodzi w strimach
To takie ulepszone obserwowanie tagów. Bo @thanos napisal nam o strimach wszystko oprocz tego jak dzialaja i do czego sluza

Zakladasz sobie strima o nazwie "QualityContent" klikasz zaloz po czym idziesz do ciekawego taga np #sladamirzeczpospolitej #turteliancontent # jfe # cryptopigulka # wydarzylosie itp i klikasz tam sobie subskrybuj(wybierasz konkretny strim) pomiedzy zablokuj a zarezerwuj.
#lurker #strimy #thanosbanujealewolnobiega


Chocim 1621r. Największa operacja obronna w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/lR6yz19YG
Data dodania: 11/24/2020, 5:50:25 PM
Autor: turtelian

Nowy film od "Na bitewnym szlaku", jak zwykle świetny i godny polecenia.
#historia #rzeczpospolitaobojganarodow #sladamirzeczpospolitej #polska #chocim


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/S6YTmdHpL
Data dodania: 11/23/2020, 3:55:15 PM
Autor: turtelian

23 listopada 1619roku miała miejsce odsiecz Wiedeńska ! Rzecz w tym, że była to tak zwana 1sza odsiecz wiedeńska duzo mniej znana od tej która turkom ufundowała husaria i Jan III Sobieski.

W tej victorii-której główne starcie nastąpiło 23 listopada Pod Humiennem, pierwsze skrzypce grała inna trochę mniej utytułowana jazda, a mianowicie lisowczycy.
Obszerny artykuł o tym jak po raz pierwszy polacy ocalili wiedeń możecie przeczytać o tutaj :
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1500757,1,pierwsza-odsiecz-wiedenska.read

#historia #polska #wieden #rocznica #sladamirzeczpospolitej #rzeczpospolitaobojganarodow #turteliancontent


"Bitwa pod Oliwą" nowy film od Darka Rybackiego!

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/T9w0m9i9t
Data dodania: 11/22/2020, 6:47:17 PM
Autor: turtelian

#historia #sladamirzeczpospolitej #polska #rzeczpospolitaobojganarodow #bitwa
Jak zwykle polecam wam zarównoa kanał jak i ten konkretny filmik


100 lat temu Lwów został odznaczony Virtuti Militari. Tylko to miasto w II RP dostąpiło takiego zaszczytu!

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/_AOVq7RtF
Data dodania: 11/22/2020, 6:07:31 PM
Autor: turtelian

"22 listopada 1920 r. Lwów jako pierwsze i jedyne w II RP miasto polskie zostało odznaczone Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari. Miasto od tamtej pory nosi dewizę „Semper Fidelis”, czyli „zawsze wierny”."
Polecam serdecznie powyższy artykuł, jak i ogólne zapoznanie się z historiami obrony Lwowa, łza się w oku kręci.
Co ciekawe frazę Semper Fidelis większość niezaznajomionych z historią osób kojarzy z oddziałamy navy seals które takowe motto mają przez co często pojawia się w grach czy filmach. Również rodzimy wiedźmin 3 najlepszy rozprzestrzenił ją poprzez niebieskie pasy które taki o to okrzyk wznosiły.

#historia #sladamirzeczpospolitej #polska #lwow


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/9E31hVA4K
Data dodania: 11/22/2020, 3:46:20 PM
Autor: turtelian

Dziś z #slownikpolskopolski mam dla was takie oto słówko :
Mołojec-młody kozak lub żołnierz kozacki, słowo o pozytywnym zabarwieniu.
Słowo pewnie zna każdy kto czytał Ogniem i mieczem, jednak w dzisiejszych czasach bardzo mało popularne
Gdyby ktoś miał problemy z odmianą wystaczy zerknąć o tu :
https://sjp.pwn.pl/slowniki/mo%C5%82ojec.html
#elokwencja #trudneslowo #ciekawostki #sladamirzeczpospolitej


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/2h0lz4FwI
Data dodania: 11/22/2020, 2:56:46 PM
Autor: turtelian

Dzis polecam wszystkim kawoszom do kawki a reszcie po prostu do przeczytania w wolnej chwili artykuł o kawie :
https://historykon.pl/czy-wiesz-jak-pito-kawe-w-epoce-nowozytnej/

Spotkałem się z informacjami, że kawa była u nas wcześniej nie dużo bo na początku XVII wieku właśnie ale pewnie kwestia dobrania źródeł.
#historia #kawa #ciekawostki #polska #sladamirzeczpospolitej #turteliancontent
Ps: @thanos dalej nie puszcza liunków z historykonu niektórych przez co muszę wrzucać jako multipost a nie na główną


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/CXoecVNzb
Data dodania: 11/21/2020, 10:34:47 PM
Autor: turtelian

Dziś miałem intensywny ale bardzo miły dzień ze znajomą przejechaliśmy się na pustynie błędowską i zamku w ogrodziencu- naprawdę fajne miejsca. Zwłaszcza zaskoczył mnie zamek, odchaczyłem go jako jedno z "orlich gniazd" bo chce zobaczyć wszystkie i muszę przyznać, że robi wrażenie
Łapcie kilka foteczek.
#fotografia #zdjecia #podroze #polska troszeczku #sladamirzeczpospolitej


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/bYCSWk3zA
Data dodania: 11/20/2020, 7:17:18 PM
Autor: turtelian

Dzis mamy rocznice wybrania na tron Polski oraz na Księcia wielkiego Litewskiego ostatniego z dynastii wazów czyli Jana II Kazmierza.

Mimo, że często wylewa się na niego pomyję i uważa za bardzo słabego króla, ja nie byłbym aż tak surowy w swej ocenie. Przyszło mu "otrzymać" kraj podczas potężnej wojny domowej jaką bez wątpienia było powstanie Chmielnickiego. A druga czekałą tuż za rogiem, po swoich ojcu i bracie odziedziczył solidnie nawarzone piwo, którego jednak nie był w stanie wypić, jednak można mu przyznać, że chociaż próbował. Niestety podobnie jak przodkowie widać talentów politycznych mu brakło i podzielony kraj po niemal 100letnich rządach wazów mimo, że potężny chwiał się w posadach.

Dziś dodatkowo mamy jeszcze jedną rocznicę związaną z tym królem a mianowicie wydanie Uniwersału Opolskiego czyli nic innego jak wezwanie do powstania przeciwko szwedom podczas potopu szwedzkiego.

#historia #rocznica #ciekawostki #rzeczpospolitaobojganarodow #sladamirzeczpospolitej #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/ROPdrBxps
Data dodania: 11/19/2020, 2:56:30 PM
Autor: turtelian

Co prawda rocznica oblężenia Jasnej Góry była wczoraj jednak nie wyrobiłem się z swoim tekstem na temat ciekawostek i mitów z tym zdarzeniem związanych. I bardzo dobrze!

Bo już dziś natrafiłem na to że ktoś zrobił to lepiej niz ja bym zrobił także łapcie:
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/02/21/zniszczymy-twoje-dziecinstwo-pora-sprawdzic-ile-prawdy-jest-w-potopie-sienkiewicza/

Tak wiem, tekst dotyczy Sienkiewiczowskiej wersji historii ale to właśnie taką wizję ma większość polaków.
#historia #sladamirzeczpospolitej #turteliancontent #rzeczpospolitaobojganarodow #potopszwedzki #ciekawostki


Jędrek powrócił !

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/ly8mWNxel
Data dodania: 11/18/2020, 7:36:07 PM
Autor: turtelian

Filmik z dobrze znanym Jędrkiem polecam!
#historia #polska #rzeczpospolitaobojganarodow #sladamirzeczpospolitej


Ciekawy film o Witoldzie Jagielle

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/0Oh1wpedR
Data dodania: 11/18/2020, 7:29:41 PM
Autor: turtelian

Film opowiadający o sytuacji jednego z narodów tuż przed zawarciem uni z koroną. Przyjemnie sie ogląda.
#ciekawostki #historia #rzeczpospolitaobojganarodow #sladamirzeczpospolitej