Lurker.pl - tag #skony

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/4GJfIuc35
Data dodania: 1/14/2021, 2:08:14 AM
Autor: skony85

Ciekawy artykuł, pt.:
Dzieci homoseksualistów są bardziej podatne na stawanie się homoseksualistami i doświadczanie molestowania rodzicielskiego: ankiety z ponad trzech dekad.

Autorzy przytaczają wyniki swoich badań z 1996 roku:

Preferencje seksualne: czterech na sześciu mężczyzn i trzy na 11 kobiet, których rodzic jest homoseksualny
(41%) zgłosiło mniej niż wyłącznie pragnienia heteroseksualne, a sześć z 17 (35%) samodzielnie zidentyfikowało się
jako obecnie „homoseksualny lub biseksualny”.

Następnie przytaczają wyniki otrzymane przez Schumma.
Schumm podał 15 szacunków dotyczących preferencji seksualnych / pociągu homoseksualnego dzieci rodziców homoseksualnych na podstawie dziewięciu różnych badań (zwykle
ochotników). Szacunki wahały się od 9 do 49% z medianą 29%.

Seks z rodzicem (-ami): pięć (29%) z naszych 17 dorosłych osób z rodzicem homoseksualnym zgłosiło
„Fizyczne stosunki seksualne” z rodzicem, w porównaniu z 0,6% (28 z 4623) osób, które nie mają homoseksualnego rodzica.

Schumm (2015c) w swojej ponownej analizie Wainrighta
et al. (2004) stwierdzili szereg niekorzystnych skutków dla dzieci rodziców tej samej płci.
Największą niespodzianką było to, że doświadczanie wykorzystywania seksualnego przez rodzica w dzieciństwie było wyższe dla
dzieci małżeństw osób tej samej płci (38%) niż w pozostałych trzech grupach (od 0 do 7%).

W badaniu Sullins było 17 rodzin lesbijek (osiem z nich twierdziło, że jest w związku małżeńskim). 3 dzieci (18%) z 17 osób musiało odpowiedzieć „tak” na pytanie „czy kiedykolwiek, przed szóstą klasą, byłeś zmuszany do czynności seksualnych przez rodzica lub opiekuna?". Dla osób nie posiadających homoseksualnego rodzica, odsetek ten wyniósł 4,8%.

Przytoczyłem mniej więcej połowę danych z artykułu. Jest już druga, więc dalej odpuszczam. Wybaczcie nie najlepsze tłumaczenie. Piszę z telefonu, a tekst do łatwych nie należy. Dobranoc.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01494929.2017.1279942

#nauka #lgbt #skony


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/DB9Nku4Br
Data dodania: 1/14/2021, 12:54:26 AM
Autor: skony85

Artykuł naukowy, w którym badano powody, dla których pary nie angażują się w seks i wpływ na satysfakcję i pożądanie

Celem pracy było zbadanie powodów, dla których pary nie angażują się w aktywność seksualną i czy są one związane z satysfakcją seksualną i satysfakcją w związku oraz pożądaniem seksualnym.

Badacze zebrali dane z 30-dniowych codziennych raportów elektronicznych od 174 osób (87 par mieszanych płci). Odpowiedzi mężczyzn i kobiet przeanalizowano i zbadano.

Mężczyźni i kobiety równie często podawali powody "wspólne", dla których nie angażowali się w aktywność seksualną (np. „To się po prostu nie wydarzyło”). Kobiety częściej opowiadały się za powodami opartymi na sobie (np. „Nie byłam w nastroju”), zaś mężczyźni na partnerce (np.„ Moja partnerka była zmęczona”). Powody braku aktywności seksualnej były związane z satysfakcją seksualną i z relacjami oraz pożądaniem seksualnym.

Wyższa satysfakcja seksualna wiązała się ze zmniejszonym prawdopodobieństwem podania powodów związanych z partnerem, a wyższe zadowolenie z relacji wiązało się ze zwiększonym prawdopodobieństwem podania wspólnych powodów.

Autorzy wykazali,
że zależności między powodami nie angażowania się w
aktywność seksualną i pożądaniem seksualnym oraz satysfakcją mogą mieć charakter dwukierunkowy.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1743609519318727

#nauka #ciekawostki #skony


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/d08R1nn8X
Data dodania: 1/13/2021, 11:44:30 PM
Autor: skony85

Wloscy naukowcy zbadali wpływ atrakcyjności na skuteczność pozyskiwania pracy. Oto wnioski:
Atrakcyjność jest ważniejsza dla kobiet niż dla mężczyzn. Atrakcyjne kobiety uzyskały wyższą skuteczność oddzwaniania niż kobiety nieatrakcyjne.
Według badaczy atrakcyjni kandydaci powinni załączyć zdjęcie do swojego CV, gdy mają taką możliwość, ponieważ zdjęcie zwiększa prawdopodobieństwo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku nieatrakcyjnych kandydatów sytuacja jest odwrotna. Wydaje się, że kobieta, która chce znaleźć dobrą pracę we Włoszech, musi być atrakcyjna, podczas gdy nieatrakcyjna kobieta, nawet jeśli ma wysokie kwalifikacje, ma niewielkie szanse na zdobycie pracy wymagającej wysokich kwalifikacji, przynajmniej jeśli złoży wniosek online i dołącza zdjęcie.

https://link.springer.com/article/10.1007/s40888-020-00194-5

#ciekawostki #skony #nauka