Lurker.pl - tag #masoneria

Kościół a masoneria - fragment z książki “Szatan istnieje naprawdę” (mega aktualne w stosunku do dzisiejszej sytuacji )

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/K36QNrCxa
Data dodania: 1/19/2021, 4:53:47 PM
Autor: dlabeki

#masoneria #satanizm #lucyferianizm
https://youtu.be/NoZFU3nmK9c


Niewidzialna Wojna. Siódme objawienie fatimskie. Część 5.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/OvSM4tNxb
Data dodania: 1/19/2021, 4:51:07 PM
Autor: dlabeki

#masoneria #nvo
Audiobook Wincentego Łaszewskiego "Niewidzialna Wojna". Powieść z przed lat ale jakże aktualna.
https://youtu.be/alDKujksR1s


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/TJGxlK_rJ
Data dodania: 1/19/2021, 12:36:45 AM
Autor: dlabeki

#masoneria
Od początku istnienia cywilizacji zachodniej istnieje w niej destrukcyjny nurt, dążący do jej zniszczenia. Zazwyczaj był on zbyt słaby, aby stać się czymś więcej niż marginesem, jednak od kilkuset lat rośnie w siłę, zyskując wsparcie ze strony tych grup, które w naturalny sposób nie należą i nigdy nie należały do cywilizacji łacińskiej, których wartości były jej obce i sprzeczne z jej wartościami.

Od czasu rewolucji francuskiej, poprzez ideologie tworzone w XIX wieku, rewolucję sowiecką i dwie wojny światowe ten nurt dążący do zniszczenia Zachodu zyskał na sile, zarówno politycznej, jak i ekonomicznej. W ostatnich dekadach możemy dostrzec jego szybko rosnącą przewagę nad siłami pragnącymi zachować tradycyjne wartości. Jesteśmy świadomi tego, jak zachodnia cywilizacja popełnia spektakularne samobójstwo.

Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że proces ten ma charakter spontaniczny i jest efektem naturalnego starzenia się cywilizacji. Bliższe badania pokazują, że jest wręcz przeciwnie. Proces niszczenia cywilizacji zachodniej został starannie zaplanowany i jest konsekwentnie realizowany. Krok po kroku urzeczywistnia się cele, które wytyczone zostały już wieki temu. Intelektualny wirus, który niszczy nasz świat, nie powstał naturalnie, lecz został zaszczepiony w osłabionym organizmie i teraz, kawałek po kawałku, dewastuje go, zaburzając jego funkcje życiowe.


Większość sędziów w Wielkiej Brytanii należała do masonerii.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/FGBSTnXm6
Data dodania: 1/19/2021, 12:30:03 AM
Autor: dlabeki

#masoneria #krajski
https://youtu.be/btVzkzWiAv0


Masoneria Polska 2020. Nadchodzi kryzys, jakiego świat nie widział! Dr Stanisław Krajski

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/D5NfgcOPn
Data dodania: 1/19/2021, 12:27:28 AM
Autor: dlabeki

#masoneria #masoneriapolska #nwo

https://youtu.be/j9aukgDttVc


Niewidzialna Wojna. Siódme objawienie fatimskie. Część 4.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/RaoKkdR02
Data dodania: 1/19/2021, 12:17:31 AM
Autor: dlabeki

#nwo #masoneria
https://youtu.be/cohAgobq1jc


Ronald Bernard ujawnia sekrety światowej finansjery

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Vu_rK-27F
Data dodania: 1/19/2021, 12:11:52 AM
Autor: dlabeki

#masoneria #lucyferianie #nwo
https://youtu.be/faxh7U-LBeQ


Jak to jest z tą masonerią?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Ins_HfNUI
Data dodania: 1/19/2021, 12:03:14 AM
Autor: dlabeki

#masoneria
Niby ludzie mają do nich uprzedzenia ale jednak ślepo wykonują nawet najbardziej bezsensowne ich rozkazy. Np obecny koronakryzys i totalnie niwelujące elementarne obywatelskie wolności wytyczne. Wszyscy robią jak im karzą. Narody są wytresowane różnymi lgbt i blm-ami ale że aż tak?


Niewidzialna Wojna. Siódme objawienie fatimskie. Część 3.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/71kq4DbdZ
Data dodania: 1/6/2021, 11:26:44 AM
Autor: dlabeki

#nwo #masoneria #reset #lucyferianizm

Papież Franciszek obsesyjnie wspomina w swych wystąpieniach o diable i jego niszczycielskim działaniu. Papież ostrzega przed księciem demonów-największym wrogu kościoła. Chrześcijanie nie powinni przestać być czujni wobec diabła bo jest on realnym zagrożeniem.
Jest to audiobook z komentarzem - "Pan świata" - wizja świata po przejęciu władzy przez masonerię.
https://youtu.be/kXbCFk6YxuM


Jana Marię Rokitę odgrzewają na rzecznika RPO?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/2Bfy_qiBM
Data dodania: 1/6/2021, 11:21:26 AM
Autor: dlabeki

#prawo #masoneria #nwo
Czy naprawdę nie ma nikogo innego niż tylko towarzysze z życiorysem w Unii Wolności? Nie można raz na zawsze skończyć z tą zgnilizną?


Główne zasady Doktryny Lucyferiańskiej

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/oSLnP3fcs
Data dodania: 12/31/2020, 4:49:43 PM
Autor: dlabeki

#lucyferjanie #masoneria
Lucyfer chce najpierw zniewolić ludzkość pod totalitarnym systemem rządów, potem ową zniewolomną ludzkość całkowicie zniszczyć. Szczególnym jego priorytetem jest zniszczenie rodzaju ludzkiego rękami... Boga! Trik szatana polega na wymuszeniu od Boga konsekwentnego stosowania się do Prawa Bożego i w przypadku masowego upadku człowieka, jak to miało miejsce przed potopem, zniszczenie grzesznej ludzkości jako rezultat łamania prawa Bożego..

W tym celu Lucyferianiści nauczają odwrotności Przykazań Bożych. Celem jest dalszy bunt ludzkości przeciwko Bogu. Jest jeszcze jeden aspekt. Cokolwiek sprawia Bogu smutek, cieszy Lucyfera. Wszelkie cnoty Boże są odwracane przez lucyferianizm. Dobro z Bożego punktu widzenia jest złem w oczach Lucyfera oraz odwrotnie.

Plan Boży zakłada opiekę nad osobami starszymi, nad rodzicami w podeszłym wieku, opiekę nad chorymi, czy też nad uwięzionymi. Lucyferianizm zakłada, że wszyscy nie nadający się już do służby w interesie lucyferianizmu powinni być eksterminowani. Ostatni jest coraz gorliwiej rozpowszechniana... eutanazja.

http://www.zbawienie.com/doktryna.htm


Masoneria 2021 - co nam zgotuje?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/SO1xOxt30
Data dodania: 12/31/2020, 4:44:19 PM
Autor: dlabeki

#masoneria

Po roku 2020 można się spodziewać wszystkiego. Jednego można być pewnym że nie odpuszczą w realizacji planu Nowego Porządku Świata aby wielki architekt stworzył rząd światowy. Nowy ład może powstać tylko na gruzach starego więc się niszczy co popadnie a szczególnie to co dobrze działa czyli klasę średnią której chce się robić. Nowy ład to rządu światowych korporacji gdzie będzie wyraźny podział na tych lepszych i tych II kategorii co mają prawo tylko wegetować. To co wydawało się nieprawdowpodobne już staje faktem. Lucyferianie są w ofensywie !


Pandemia obumiera-czym nas MASONERIA zaskoczy?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/LhlPF5Zbk
Data dodania: 12/29/2020, 1:03:55 PM
Autor: dlabeki

#koronawirus #masoneria
Najwyraźniej pandemia dała za wygraną zanim na dobre zaczęto aplikować koktajl genetyczny zwany szczepionką. Pewnie wirus na sam widok szczepionki się przestraszył bo wyraźnie widać dołek, nawet w obliczu zaniku przypadków grypy na rzecz covida. Ale czy można zmarnować taką okazję? Może #covid2.0 albo #covid21? Są plany awaryjne ale czy zadziałają? Na razie z tego co wiadomo: przejście wirusa nie daje odporności bo brak na to dowodów z badań długofalowych ale szczepionka może dawać odporność długofalową bo brak dowodów na to że nie daje :-)
Ogólnie potrzebny jest jakiś szok dla ludzi żeby zszokowani polecieli się "szczepić" i można był przejść no porządek świata. Ale co to będzie to na razie nie wiadomo bo najwyraźniej na obecnym wirusie daleko nie zajadą.


Kościół a masoneria cz. I/IV (wyjątek z książki “Szatan istnieje naprawdę”)

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/ywAauybZN
Data dodania: 12/29/2020, 10:31:38 AM
Autor: dlabeki

#masoneria #katofobia #antykatolicyzm #mason #satanizm

Fragmenty książki “Szatan istnieje Naprawdę” traktujące o masonerii - nieprzejednanym wrogu Kościoła Świętego…Część I.

https://youtu.be/NoZFU3nmK9c


Masoneria prowadzi niestrudzenie swoją krecią, podziemną i konspiracyjną robotę, mającą na celu zgubę Kościoła katolickiego

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/vRI8laqOK
Data dodania: 12/28/2020, 6:07:53 PM
Autor: dlabeki

#masoneria #bibulacom

Ostrzeżenie z 1922 roku, aktualne w roku 2019:

«Do zaciekłych wrogów chrześcijaństwa należy bezsprzecznie masonerja. Na zewnątrz przybiera ona pozę bohatera, walczącego o humanitarne cele… Dlatego jest tem niebezpieczniejsza. Lecz dowiedzioną jest rzeczą, że garstka wtajemniczonych osób, kierujących wszystkiemi lożami, prowadzi niestrudzenie swoją krecią, podziemną i konspiracyjną robotę, mającą na celu zgubę Kościoła katolickiego.

Niedawno doszła z Londynu wieść, publikowana na łamach „Times‘ów”, że wskrzeszono w Polsce Wielką Lożę polską, która ma swą siedzibę w Warszawie, a te cztery nowe Wielkie Loże we Wiedniu, Czechosłowacji, Bułgarji wraz z polską dają rękojmię, że uda się utrzymać pokój powszechny. Nie z Londynu, jak piszą „Times”, ale z Paryża przyszła do nas masonerja około r. 1735 i wówczas nie była tak niebezpieczna, bo Polaków dopuszczano tylko do niższych stopni, a i duchowieństwo energicznie ją zwalczało, czytając bulle papieskie zwrócone przeciw niej z parafjanych ambon. Po rządach Wielkiego Mistrza, słynnego literata i autora bluźnierczej “Podróży do Ciemnogrodu” Stanisława Potockiego, po „złotej dobie” od 1815 do 1810, upadła masonerja polska 1822r. nie zdziaławszy nic dodatniego dla Polski, nie zostawiwszy trwałej choćby literackiej pamiątki po sobie.

Urzędowo przestała wówczas istnieć masonerja, gdy z rozporządzenia cesarza Aleksandra zamknięto w 1823 roku wszystkie loże w Królestwie Polskiem, ale potajemnie podtrzymywano je nadal. W czasie Wielkiej wojny ujawniła się przecież ich działalność. A jeśli teraz ustanowiono nawet Wielką Lożę polską; jeśli od niejakieś czasu i żydzi uzyskali wstęp do masonerji, a nawet nią niekiedy kierują, winno społeczeństwo, które w tej sprawie dotąd prawie nic nie czyni, stać na straży swoich katolickich i narodowych interesów”.»

https://www.bibula.com/?p=110006


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/GbsDvOO5q
Data dodania: 12/26/2020, 10:32:24 AM
Autor: wgs

Staropruscy masoni w czarnej legendzie.
https://www.dawnytczew.pl/pl/spoleczenstwo/476-masoni-niemieccy-w-czarnej-legendzie.html
#legendy #masoneria #historia


Nowy covid, nowa szczepionka, nowe obostrzenia - czyli masoński plan idzie na całego!

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/lFuCOiAAU
Data dodania: 12/23/2020, 10:11:31 AM
Autor: dlabeki

#masoneria #nwo #koronawirus #covid19 #covid20 #covid21 #szczepionka

Od dawno było wiadomo że w tym wszystkim chodzi o wprowadzenie masowej inwigilacji i tylko taka nas "uratuje". Pozwoli tym co regularnie przyjmują szczepionkę żyć w miarę normalnie bo dzięki temu że będą stosownie oznaczeni będą mogli się poruszać i spotykać z innymi ludźmi. Z czasem zaczną popularyzować biochipa co będzie monitorował ludzi i będzie "powiadamiał" o zakażeniu zanim stanie się "groźne" wraz z przesłaniem danych lokalizacyjnych delikwenta oraz będzie automatycznie go izolował. Tylko to uchroni świat bo mutacje covida jak innych grypowych powstają ciągle i jak przed grypą skutecznych metod nie ma. Oczywiście leczenie czy ogólnie podnoszenie odporności przez zdrowy tryb życia i właściwe odżywianie w przypadku coronawirusa jest nieskuteczne bo przecież nie chodzi o to żeby ludzi byli zdrowi tylko o to żeby dzięki niemu realizować plan NWO. Przy okazji w takim "biochipie" można umieścić inne funkcjonalności jak w 100% identyfikowalne płatności wraz z historią zakupów, dane lokalizacyjne - pełna historia przemieszczania aby walczyć z plandemią, pełna diagnostyka organizmu czy np sterowanie organizmem bo przecież i to może pomóc w walce z wirusem. Szczepionki genetyczne też zrobią swoje. Jak na dziś 3 % ma ciężkie powikłania od razu, a jak wpłynie szczepionka za późne nie widomo. Masoneria osiągnęła szczyt i realizuje to na co od lat się szykowała.


Covid21 -już dawno pisano że jak się covid19 zacznie wypalać to masoneria odpali kolejnego.`

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/3ZwtkD7kA
Data dodania: 12/22/2020, 12:33:59 AM
Autor: dlabeki

#masoneria #nwo #reset
Widać kryzys był zbyt mały aby wprowadzić nowy ład i zburzyć stary świat aby na gruzach jego powstał nowy wspaniały zaprojektowany przez wielkiego architekta, świat tego co niesie światło.


Masońska plandemia.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Se5U7pmoK
Data dodania: 12/20/2020, 10:50:16 PM
Autor: dlabeki

#plandemia #masoneria
Wirusy są, były i będą. Jedne są groźne, inne groźniejsze a jeszcze inne nieszkodliwe. Niby wszyscy wiedzą ale widać wcześniej nie mogli się dogadać jak z tego zrobić użytek. W końcu udało się opracować strategię jak z jednej strony wyssać kasę od społeczeństwa a z drugiej strony wprowadzić nowy porządek świata. Przy okazji udaje się również zrealizować inne cele jak np depopulację bo dzięki genetycznej "szczepionce" szalone głowy mogą i to osiągnąć. Plan się coraz mocniej składa do kupy i dociskanie śruby dla ludzi idzie coraz sprawniej i nie wymaga już nawet logicznego tłumaczenia.


Teorie spiskowe, które stały się faktem.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/2d9rGhdkM
Data dodania: 12/17/2020, 9:02:32 PM
Autor: foxmulderer

https://youtu.be/yaDG3PM7L_Q

#masoneria
#judaizm
#teoriespiskowe


Nowy porządek świata, religia globalna, masoneria etc. - kazanie 13.12.2020 Ks. Natanek

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/S1CeSgp-R
Data dodania: 12/14/2020, 12:34:51 AM
Autor: dlabeki

#masoneria #nwo #wielkireset #pandemia

"liberalizm jest dziełem szatana które rozwadnia wszystko"

https://youtu.be/JeK8D9PxHBA


Masoneria jednak nie jest tak genialna jak twierdzi.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/79yO9-6Fc
Data dodania: 12/8/2020, 4:42:07 PM
Autor: dlabeki

#masoneria #wielkireset #nwo
Jak się okazuje nowego porządku świata tj. masońskiego nie da się wprowadzić tak jak planowano zmaniupulowaniem ludzi. Coraz głośniej mówi się o cenzurze i terrorze czyli skoro ludziska nie chcą myśleć tak jak oni chcą to trzeba sięgnąć do siłowych argumentów przekonywania.


Czy Wielki Reset będzie inspirowany ideami masonerii? Nie ma już powrotu do starej normalności

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/5e-pewdCp
Data dodania: 12/8/2020, 4:33:16 PM
Autor: dlabeki

#masoneria #nwo #reset

Z okazji 72. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka na oficjalnym kanale YouTube wielkiej loży Chile (Gran Logia de Chile) zorganizowano telekonferencję, w której wzięło udział kilka wpływowych osobistości z tego kraju.
Najważniejszym uczestnikiem konferencji okazała się socjalistyczna działaczka Michelle Bachelet, niegdyś dwukrotna prezydent Chile (w latach 2006-2010 i 2014-2018), a obecnie wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.

Otóż zdaniem Bachelet epidemia covid-19 musi zostać wykorzystana do przeprowadzenia daleko idących zmian. Ludzkość nie może powrócić do stanu sprzed choroby i do funkcjonowania dotychczasowego modelu społecznego:

Nie możemy powrócić do „dnia zero” , to jest zła normalność, to jest normalność, która pozwoliła na świat niebywałych nierówności.

Dlatego – jej zdaniem – obecny kryzys jest szansą:

Kiedy zaczął się covid-19, powiedziałam: „Mam nadzieję, że ta pandemia będzie miała taki sam skutek jak II wojna światowa”.

https://wpolityce.pl/swiat/529911-czy-wielki-reset-bedzie-inspirowany-ideami-masonerii


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/GmkUJfYd0
Data dodania: 11/29/2020, 9:52:40 PM
Autor: dlabeki

#masoneria

Zagadka: a kto to?


Masoni w rządzie i specsłużbach? Premier zleca śledztwo

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/rVMTLQTge
Data dodania: 11/29/2020, 9:19:18 PM
Autor: dlabeki

#masoneria
Premier Portugalii Pedro Passos Coelho przekazał ministerstwu administracji wewnętrznej (odpowiednik MSW) wytyczne do zobowiązania osób zajmujących wysokie stanowiska w administracji do ujawnienia czy należą do lóż masońskich. Jak poinformował lizboński dziennik "Diario de Noticias", wskazówki dotyczące sprawdzenia powiązań świata polityki z masonerią zostały uwzględnione w rządowym raporcie na temat tzw. sprawy Ongoing. W dokumencie zawarte są podejrzenia wobec grupy osób z byłego kierownictwa portugalskich służb specjalnych i koncernu medialnego Ongoing o próby kontrolowania innych środków masowego przekazu.
Powołana na jesieni ubiegłego roku parlamentarna komisja wykazała na początku stycznia powiązania między portugalską masonerią, głównie lożą Mozart49, a poprzednimi władzami służb wywiadowczych i koncernem Ongoing, w którym kilku byłych funkcjonariuszy służb specjalnych znalazło zatrudnienie.
"Istnieją dowody na to, iż portugalska masoneria ma nadal silne wpływy w służbach bezpieczeństwa" - powiedziała we wtorek w parlamencie deputowana rządzącej Partii Socjaldemokratycznej Teresa Leal Coelho.
W styczniu przynależność do lóż masońskich potwierdzili szefowie największych klubów parlamentarnych Portugalii: Luis Montenegro z Partii Socjaldemokratycznej oraz Carlos Zorrinho z opozycyjnej Partii Socjalistycznej.