Lurker.pl - tag #eksperyment

Przez 50 lat „strzelał” palcami jednej ręki.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/VRwGX-II7
Data dodania: 1/6/2021, 12:45:21 PM
Autor: dyrygent

Donald L. Unger z Thousand Oaks w Kalifornii jest lekarzem, który postanowił poświęcić ponad 50 lat swojego życia na przeprowadzenie pewnego eksperymentu. Od najmłodszych lat strzelał palcami jednej ręki, podczas gdy przy drugiej nie wykonywał takich czynności

#ciekawostki #nauka #medycyna #eksperyment
https://nauka.rocks/strzelanie-koscmi/


Ziemia w szklanej bańce, przebieg doświadczenia na pustyni w Arizonie w Stanach Zjednoczonych.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/rAGJAEE5b
Data dodania: 12/28/2020, 4:50:02 PM
Autor: johny11palcow

https://www.youtube.com/watch?v=7mYvlL1VNRU

#terraformacja #naukatolubie #ekologia #ekosystem #eksperyment #pustynia #kolonizacja #biosfera


Wielka Brytania: Eksperymenty z płcią nieco utrudnione

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/OxZKW-FIB
Data dodania: 12/15/2020, 9:02:51 PM
Autor: michwsek

W Wielkiej Brytanii zapadł przełomowy wyrok Sądu Najwyższego: dzieci do 16. roku życia nie będą mogły zażywać tzw. blokerów dojrzewania w celu fałszywego wyboru płci innej niż biologiczna. Dotąd wystarczyła wola dziecka, aby mogło ono skorzystać z finansowanej przez państwo usługi zmiany tożsamości seksualnej. Po tym orzeczeniu będzie to możliwe dopiero po uzyskaniu zgody sądu, który stwierdzi, że taka manipulacja leży w „najlepszym interesie” dziecka.
#lgbt #wielkabrytania #uk #eksperyment

https://www.pch24.pl/wielka-brytania--eksperymenty-z-plcia-nieco-utrudnione,80655,i.html


Odgłosy karmienia piersią.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/QWTihtHUx
Data dodania: 12/8/2020, 10:19:59 PM
Autor: pajonk_strachu

Dzisiejsze autystyczne, sfeminizowane, egoistyczne, wywrotowe julki dostały by spazm po tym materiale

https://www.youtube.com/watch?v=Tjbb_ZGiUkU

#ProperSoundPl #eksperyment #nauka #AGHKrakow #KMiW #LAT


Eksperyment Calhouna

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/tlQPlrjPg
Data dodania: 12/3/2020, 6:21:33 AM
Autor: shai_hulud

Przeprowadzone pierwotnie w latach 1968 - 1972 doświadczenie na myszach, które polegało na zapewnieniu im nieograniczonego dostępu do pożywienia, wody i materiałów do budowy gniazd. Dodatkowo ze środowiska usunięto wszystkie drapieżniki, a także zapewniono myszom opiekę medyczną, by uchronić populację przed chorobami zakaźnymi. Jakie były skutki? Czy ludzkość zmierza w tę samą stronę?
https://youtube.com/watch?v=5Oe6vUjL1DE
#eksperyment #spoleczenstwo #socjologia #psychologia #cywilizacja


Co ważniejsze - skrzek żaby, czy nienarodzone dziecko?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/TCvyfRRkN
Data dodania: 12/2/2020, 1:25:57 PM
Autor: dendrofag

Wprawdzie jest to eksperyment na zasadzie sondy ulicznej, ale pokazuje jak niektóre kobiety mają już wyprane mózgi lewicową propagandą.
https://www.pch24.pl/skrzek-zaby-wazniejszy-niz-ochrona-zycia-czlowieka--szokujacy-performans-youtubera-newsletter-321,80239,i.html
#bekazlewactwa #eksperyment


Eksperyment z plamką Poissona

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/gYgeRR0nM
Data dodania: 11/4/2020, 10:36:41 PM
Autor: dust_mephit

Na długo przed powstaniem mechaniki kwantowej, obserwacje jak zachowuje się światło podpowiadały fizykom, że coś tu się nie zgadza.

#optyka #fizyka #fizykakwantowa #eksperyment


Gość otworzył fałszywego Makdonalda

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/T8snhOA_Z
Data dodania: 11/3/2020, 2:50:02 PM
Autor: viridi

..i rozdawał darmowe jedzenie. Nazwał swoją restaurację notMcDonald's. Całkiem ciekawe jest to jak szybko to ruszyło

#mcdonalds #fake #jedzenie #biznes #eksperyment


Gdy zapewnimy myszom dobrobyt, następuje samodestrukcja. Czy tak samo jest z ludźmi?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/OfwDQNm5u
Data dodania: 6/16/2020, 9:56:36 AM
Autor: ziemianin

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #nauka #etolog #etologia #eksperyment #JohnCalhoun #myszy #ludzie #samodestrukcja

Perfekcyjne warunki, nieskończone jedzenie i picie, o które nie trzeba walczyć, wolnodostępny materiał do budowy gniazd, eliminacja jakichkolwiek niebezpieczeństw i drapieżników, stała opieka weterynaryjna – tak wyglądał mysi raj zbudowany przez amerykańskiego naukowca Johna B. Calhouna w ramach eksperymentu społecznego, którego wyniki miały szokować przez następne dziesięciolecia.

Gdy zapewnimy myszą dobrobyt, następuje samodestrukcja. Czy tak samo jest z ludźmi?

Mysi bóg – John Calhoun 

John B. Calhoun, etolog z Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego, przez blisko 40 lat swojego życia zajmował się badaniem zachowań zwierząt, a szczególnie najbardziej interesujących go gryzoni. Dzięki prowadzonym na szczurach i myszach eksperymentom udało mu się odkryć, że instynkty i przyzwyczajenia badanych zwierząt ulec mogą drastycznym zmianom pod wpływem czynników takich jak dostępność pożywienia, obecność zagrożeń, czy wreszcie wielkość powierzchni gotowej do zamieszkania.

To właśnie jeden z eksperymentów Calhouna, trwająca przez cztery lata mysia utopia, miała spowodować wiele konstruktywnych pytań i obaw o przyszły los ludzkości. Pomysł na doświadczenie wynikał wprost z drugiej fascynacji amerykańskiego etologa – kwestii przeludnienia oraz jego wpływu na życie społeczne.

Eksperyment Calhouna – mysia utopia

Założenia tego eksperymentu były proste – stworzyć populację myszy zamieszkującą idealne środowisko. Gryzoniom umieszczonym w klatce o podstawie kwadratu o bokach długości 2,7 metra i wysokości 1,4 metra zapewniono nieograniczony dostęp do pożywienia, wody oraz materiałów potrzebnym im do budowy gniazdek, stworzono domki -boksy, usunięto wszelkie zagrożenia, w tym naturalne drapieżniki, temperaturę ustawiono na optymalne 20 stopni, a także zadbano o opiekę weterynaryjną w celu ochrony populacji przed chorobami zakaźnymi. Jedynym ograniczeniem w tym mysim raju był rozmiar samej klatki, która pomieścić mogła maksymalnie 3840 osobników.

Etap przystosowywania się – od dnia 1 do dnia 104

Doświadczenie rozpoczęło się w lipcu 1968 roku wraz z umieszczeniem w klatce ośmiu osobników – czterech samców i czterech samiczek. Myszy początkowo miały problem z przystosowaniem się do nowego środowiska i do siebie nawzajem, sytuacja ulegała jednak stopniowej stabilizacji w miarę dokonywania się podziału terytorialnego i budowy gniazd. Etap zakończył się w 104 dniu eksperymentu wraz z przyjściem na świat pierwszego potomstwa urodzonego już w utopii.

Etap gwałtownego rozwoju – od dnia 105 do dnia 314

Na drugim etapie zaczęła wykształcać się pewna forma struktury socjalnej. Osobniki dominujące, silniejsze i bardziej agresywne, posiadały znacznie większe potomstwo od tych słabszych. Myszy zaczęły zacieśniać relacje społeczne poprzez częstsze przebywanie z innymi, gromadzić się w wybranych przez siebie boksach, pomimo że wszystkie z nich były identyczne i zapewniały jednakowe warunki bytowe. Cała populacja dublowała się co 55 dni.

Pod sam koniec drugiego etapu już trzykrotnie więcej osobników o słabej pozycji, niż osobników dominujących. Do tej ostatniej grupy należały natomiast głównie starsze myszy z pierwszych pokoleń.

Etap stagnacji  – od dnia 315 do dnia 559 

Tempo rozwoju populacji uległo zdecydowanemu spowolnieniu, liczebność dublowała się co 145 dni. Umiejętność obrony własnego terytorium zaczęła stopniowo zanikać u samców – tę rolę przejmowały samice, a do szczególnie agresywnych należały osobniki karmiące swoje potomstwo. Przemoc stała się powszechna, a niekiedy kierowana była także przeciwko własnym młodym, które wyrzucano z gniazd tuż po urodzeniu. Samce przestały zabiegać o samice, zaczęły natomiast wzajemnie się atakować, wykształciły się również zachowania homoseksualne -bierne samce wykorzystywane były przez samców dominujących. Instynkt macierzyński uległ stopniowemu zanikowi, pod koniec etapu niemalże całe potomstwo wyrzucane było z gniazd i zaczynało życie bez wyuczonych zachowań emocjonalnych oraz społecznych. Ilość zapłodnień stale spadała, a samice wykształciły nawet coś na wzór naturalnej antykoncepcji – wchłanianie płodów.

Etap wymierania – od dnia 560 do dnia 1588

Po minięciu 560 dni oraz osiągnięciu liczby 2200 osobników – dalekiej od zakładanego maksimum 3840 myszy – wzrost populacji uległ zakończeniu. Pojawili się tzw. piękni, czyli męskie odpowiedniki samic. Nie wykazywały one zainteresowania płcią przeciwną, nie brały udziału w konfliktach i walkach, a jedynym ich zajęciem było spanie, picie i jedzenie. Dbały przy tym o swój wygląd poprzez dokładne czyszczenie futerek. Zdolność do reprodukcji została niemalże całkowicie utracona, samice bardzo rzadko zachodziły w ciąże, z których jedynie nieliczne potomstwo miało szanse przeżyć. W dniu 600 nastąpiło ostatnie żywe urodzenie, a w dniu 920 miała miejsce ostatnia kopulacja. Od tego czasu ilość mieszkańców utopii zaczęła drastycznie spadać w miarę umierania kolejnych osobników. Ostatnia generacja myszy pozbawiona była agresji oraz jakichkolwiek zachowań społecznych, takich jak dbanie o własne terytorium i potomstwo. Myszy zajmowały się już wyłącznie piciem, jedzeniem, spaniem i dbaniem o siebie, co powodowało, że wyglądały one na bardzo ładne i zadbane. Umiejętność radzenia sobie z nietypowymi bodźcami w zupełności zanikła. Ostatnie żywe osobniki opisywano jako bardzo głupie. Śmierć ostatniej myszy miała miejsce w 1588 dniu, co ostatecznie zakończyło eksperyment Calhouna.

Eksperyment Calhouna zwiastuje zmierzch cywilizacji?

Doświadczenie było kilkukrotnie powtarzane, dając przy tym zawsze ten sam wynik. Można to traktować jako pewną przestrogę dla ludzkości – populacja, która ma zapewnione wszystko czego tylko może potrzebować, gdy pozbawiona jest wszelkich trosk i zagrożeń, nieuchronnie zmierza do degeneracji, rozpadu więzi społecznych, aż wreszcie wymarcia.

Wielu przenosi wnioski z doświadczenia na dzisiejszą ludzkość, szczególnie cywilizację zachodnią. Panujący pokój i dobrobyt, powszechny dostęp do opieki medycznej, brak głodu, zimna i niedostatku mają sprawiać, że my – ludzie zmieniamy się niepostrzeżenie w myszy czyszczące swoje lśniące futerka stojąc na skraju upadku własnej cywilizacji. Być może nie trzeba wcale śmiercionośnej bakterii lub wirusa, głodu, wojny lub drapieżników do wymarcia całej populacji. Być może wymrzeć można dlatego, że wszystkiego jest pod dostatkiem i o nic nie trzeba już zabiegać.

Bogate społeczeństwa charakteryzują się dziś spadającym współczynnikiem dzietności, odejściem od tradycyjnie męskich i kobiecych ról, w młodych pokoleniach łatwo zaobserwować trudności w radzeniu sobie z nietypowymi sytuacjami oraz spadające umiejętności społeczne. Niemalże dokładnie tak, jak u myszy z eksperymentu Calhouna.

Czy aby na pewno można jednak przekładać wyniki mysiego eksperymentu na ludzi? Niewątpliwie nie raz zachowania obserwowane u ludzi można lepiej zrozumieć obserwując i badając zwierzęta, ale ludzki mózg, ludzkie zachowania, ludzki system społeczny i ludzka kultura różnią się od odpowiedników ze świata gryzoni. Jesteśmy dalece, nieskończenie bardziej skomplikowani. Nie warto więc przenosić na ludzi wyników eksperymentu z myszami upewniając siebie samych w swej nieomylności, umiejętności przewidywania oraz inteligencji i przenikliwości.

Za bardzo przypomina to czyszczenie swojego futerka, by było jeszcze bardziej lśniące…


Eksperyment wrzeszczącego żelkowego misia - chemia na stoliku

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/50QvgsBSU
Data dodania: 6/9/2020, 9:56:19 PM
Autor: andrzej_zielinski

Coś dla fanów chemii i reakcji chemicznych.

Za moich czasów szkolnych oszczędzali na wszystkim tylko nie na kredzie do tablicy więc na chemii nic ciekawego nie miałem.

Teraz już wiem jak wygląda reakcja.

cukier (żelkowy miś) + tlenek potasu (K2O) = (gwałtowna reakcja) i duża ilość CO2

Mam nadzieję, że dobrze to rozpisałem. Jak zauważyłem wcześniej to efekt tego czego mnie szkolna chemia nauczyła.

Po latach mam przynajmniej internet i nagrania jak to wszystko wygląda naocznie.

A teraz zobaczcie jak wygląda wrzucanie żelowego skazańca do pipety.

#ciekawoski #chemia #eksperyment #nauka #utlenianie


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/vUS6nfTXI
Data dodania: 6/7/2020, 6:47:34 PM
Autor: laffey

Eksperyment Calhouna, bądź "mysia utopia", 1968-1972r.

Ośmiu myszom zapewniono doskonałe warunki życia – miały bezproblemowy dostęp do wszystkiego co było im potrzebne do życia. Liczebność populacji rosła, by po pewnym czasie zacząć maleć aż do całkowitego wymarcia. Eksperyment trwał cztery lata. Powtarzano go kilkukrotnie na myszach i szczurach, a wynik zawsze był ten sam:

Nieograniczony dostęp do pokarmu i brak zagrożeń spowodował wymarcie populacji.

Oprócz obfitości pokarmu i wody gryzoniom zapewniono optymalną temperaturę pomieszczenia około 20 stopni Celsjusza oraz stałą opiekę weterynaryjną. Myszom nie zagrażały żadne drapieżniki.

Początek

Na początku populacja liczyła cztery pary, a rozwój ich społeczności przebiegał prawidłowo. Przystosowanie się do otoczenia zajęło im 104 dni. Przez następne miesiące obserwowano gwałtowny rozkwit populacji, której liczebność podwajała się co 55 dni. Po 315 dniach rozrodczość zwolniła tempo. Populacja podwajała się co 145 dni.

Samce

Pojawiły się pierwsze symptomy wynaturzeń zachowań. U samców zaczęła zanikać umiejętność obrony własnego terytorium. Coraz więcej z nich przyjmowało postawę pasywną, będąc ofiarami ataków zanikającej kasty samców dominantów. Świadczyły o tym liczne rany na ciele. Powstała nowa grupa społeczna, tzw. pięknisiów. Samce te nie angażowały się w walki ani nie interesowały samicami. Całymi dniami oddawały się jedzeniu, piciu, spaniu i dbaniu o swój wygląd, bez przerwy czyszcząc futerka.

Samice

Żeńska część populacji myszy, pozbawiona poczucia bezpieczeństwa, odkąd samce przestały bronić gniazd, zaczęła przejawiać coraz bardziej agresywne zachowania. Przejęła rolę obrońców terytorium, zanikł u nich instynkt macierzyński i rosła liczba samic bezdzietnych. Znacząco wzrosła śmiertelność płodów oraz zjawisko wchłaniania embrionów przez organizmy matek.

Te, które rodziły, bardzo często atakowały, raniły oraz porzucały swoje młode. W piętnastym miesiącu trwania eksperymentu potomstwo wszystkich matek było przez nie odrzucane. Niedojrzałe osobniki, które przedwcześnie opuściły gniazdo, nie były przystosowane do życia w stadzie. Wiele z nich wykazywało symptomy autystyczne.

Wymarcie

Odbiegające od normy zachowania nasilały się, by doprowadzić do załamania wzrostu liczebności populacji. Mimo że pojemnik był skonstruowany tak, iż mógł pomieścić 3840 myszy, kolonia swój górny pułap osiągnęła przy liczbie 2200 osobników. W 600. dniu trwania eksperymentu miały miejsce ostatnie narodziny żywej myszy. Od tego momentu przez 2,5 roku obserwowano ujemny przyrost naturalny. W 1588. dniu zdechł ostatni gryzoń.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_Calhouna

#ciekawostki #eksperyment #spoleczenstwo


Slime w kosmosie czyli glut na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/8vMgDvd9E
Data dodania: 5/20/2020, 5:05:13 PM
Autor: ziemianin

#slime #glut #MiedzynarodowaStacjaKosmiczna #ISS #eksperyment #aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #kosmos #stanniewazkosci #nasa #astronauta #astronauci #nauka

Jak się okazuje slime, zwany przez polskie dzieci „glutem” czy „glutkiem”, może być nie tylko zabawką dla dzieci, ale również przedmiotem poważnych eksperymentów naukowych. Bardzo poważnych, bo prowadzonych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Latem ubiegłego roku stacja Nickelodeon wysłała na ISS około dwóch litrów gluta. Celem projektu Slime in Space było przede wszystkim stworzenie materiału edukacyjnego dla nauczycieli. Jednak z okazji postanowili skorzystać naukowcy specjalizujących się badaniu różnych materiałów.

Slime w kosmosie czyli glut na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Inżynier Mark Weislogel z Pennsylvania State University mówi, że gdy dowiedział się o projekcie Nickelodeona, nie mógł przegapić takiej okazji. To tak unikatowa ciecz, że nie mogliśmy przegapić okazji do jej zbadania, mówi. Wraz ze swoją koleżanką, Rihaną Mungin, opracowali serię ośmiu eksperymentów, które miały zostać przeprowadzone na ISS.

Nie zawsze zdarza się, byśmy w ramach swoich obowiązków na stacji kosmicznej mogli przez kilka godzin bawić się slimem, podczas gdy zespół naziemny mówi nam, byśmy przez strzykawkę opryskali slimem kolegę lub napełnili nim balon, mówi astronautka Christina Koch.

Po co jednak wysyłać gluta w kosmos? Otóż dlatego, że to ciecz o lepkości 20 000 razy większej od wody. To zaś oznacza, że slime zachowuje się w warunkach mikrograwitacji w zupełnie niespodziewany sposób i pozwala nam lepiej zrozumieć jak ciecze o dużej lepkości zachowują się w przestrzeni kosmicznej. To zaś pozwoli na lepsze projektowanie systemów, które oryginalnie powstały w warunkach ziemskiej grawitacji. Jak wyjaśniają autorzy badań, bez grawitacji bąbelki w płynie nie unoszą się do góry, krople nie padają, więc cały sprzęt taki jak boilery, kondensatory, systemy nawadniania czy ekspresy do kawy, działają zupełnie inaczej.

Co interesujące, na Ziemi definiujemy ciecz, jako coś, co przyjmuje kształt pojemnika, mówi Koch. Jednak w warunkach mikrograwitacji woda tworzy sferę. Musimy więc przemyśleć definicję materii w przestrzeni kosmicznej. Ten eksperyment wspaniale pokazuje nam, jak mikrograwitacja wpływa na nasze rozumienie rzeczy, szczególnie takich, które na Ziemi przyjmujemy za oczywiste, dodaje.

Eksperymenty wykazały na przykład, że na stacji kosmicznej slime również tworzy sferę. W porównaniu z wodą dzieje się to bardzo szybko. Woda, przez swoją niższą lepkość, odkształca się jeszcze długo po tym, jak slime tworzy idealną sferę.

Podczas innego eksperymentu wypełniano glutem balony, a następnie je przebijano. Astronauci spodziewali się eksplozji slime. Okazało się jednak, że po przebiciu balonu glut ledwo się przemieszczał, zachowując nadany kształt.

Jeden z najbardziej interesujących eksperymentów polegał na użyciu slime'a i dwóch łopatek pokrytych warstwą hydrofobową. Astronauci ściskali gluta między łopatkami, a następnie z różną prędkością oddalai łopatki od siebie. Slime przyczepiał się do powierzchni obu łopatek. Gdy były one oddalane powoli, przez chwilę glut się rozciągał, a następnie pękał, pozostając przywarty do obu łopatek. Gdy zaś łopatki rozwierano szybko, slime tworzył znacznie dłuższy „most”, również pękał, ale rozrywał się na kilka kawałków, które tworzyły sfery pomiędzy łopatkami. Eksperyment ten dobrze obrazuje, dlaczego slime jest cieczą nieniutonowską. Narusza on bowiem niutonowskie prawo lepkości, które mówi, że lepkość cieczy nie zmienia się pod wpływem przyłożonej siły. Tymczasem tutaj widać, że w zależności od siły, slime reaguje inaczej.

Jak zauważają eksperci, badania nad zachowaniem cieczy w warunkach mikrograwitacji mogą zostać wykorzystane np. do stworzenia systemów przemieszczania płynów bez pomocy pomp.


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Ll1oG4M-l
Data dodania: 10/23/2019, 12:50:27 AM
Autor: verum

Doświadczenie warte przypomnienia :)

Herbatka prosto z pralki

W komentarzach wynik eksperymentu :)

#herbata #pralka #eksperyment


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/mg9rxce_k
Data dodania: 8/11/2019, 2:02:05 PM
Autor: drewniany

Proponuję pewien eksperyment.

Wziąć dwa piwa identycznego gatunku i producenta np. Łomża jasne pełne, z tym że, jedno zwykłe a drugie bezalkoholowe.

Bezalkoholowe rozmieszać ze spirytusem (najlepiej chemicznie czysty etanol) tak, aby uzyskać stężenie jak w normalnym piwie.

Teraz wystarczy porównać smak i przekonać się czy piwo bezalkoholowe to tak jak twierdzą producenci "prawdziwe piwo tylko bez alkoholu".

#piwo #eksperyment #nauka #pijzlurker #alkohol


Wkładanie ręki do ciekłego azotu

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/6w1Qcs_q2
Data dodania: 5/26/2019, 1:08:48 PM
Autor: zdoskoku

Eksperymenty z ciekłym azotem. Co się dzieje po włożeniu dłoni do ciekłego azotu?

#fizyka #cieklyazot #eksperyment #ciekawostki


Od 91 lat obserwujemy kroplę, której jeszcze nikt nie widział jak spada

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Ys8xG99F9
Data dodania: 4/27/2019, 1:01:20 AM
Autor: gabaryt

Obserwowaliście kiedyś jak schnie farba? Oczywiście, to nie jest tak interesujące, jak oglądanie filmików na YouTube. Dziś dowiecie się o najdłuższym na świecie eksperymencie, który prowadziły najbardziej cierpliwe osobistości. A Wy nawet o nim nie słyszeliście! Zainteresowani? Zapraszamy do obejrzenia filmiku.

#nauka #fizyka #edukacja #doświadczenie #eksperyment


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/R6luLFd3m
Data dodania: 4/10/2019, 4:57:35 PM
Autor: emil

Ostatnio zrobiłem eksperyment na koledze

Pokazałem mu najtańsze trampki z allego nie przekraczające 10 zł i zapytałem o cenę

Powiedział, że pewnie kosztują z 300 zł

Po chwili pokazałem takie które się wyświetliły przy sortowaniu od najdroższych (kosztowały chyba około 600zł)

Powiedział, że kosztują 20 zł

Tyle jest wart design i przepłacanie za ubranie (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Nie mówię tu o jakości materiału, bo w decathlonie można kopić buty dobre do 100zł

#eksperyment #streetwear