Lurker.pl - tag #belgia

Zagraniczna organizacja prowadzi wirtualne „targi” dzieci dla homoseksualistów

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/0YRao_rgr
Data dodania: 11/8/2020, 5:47:13 PM
Autor: michwsek

W Brukseli odbywa się wirtualna konferencja oraz wystawa expo dla homoseksualnych par, które chcą zostać rodzicami – informuje portal Do Rzeczy. Międzynarodowa organizacja non-profit Men Having Babies zajmuje się pomocą męskim homoseksualnym parom w adopcji dzieci. Gejowskie pary, które szukają surogatek dla swoich dzieci, mogą w niej otrzymać
#lgbt #dzieci #rodzice #bekazlewactwa #homoseksualizm #bruksela #belgia


#DTM #Belgia - Tak Robert Kubica zdobywa 3 miejsce na podium w Zolder

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/1wHWI93Nn
Data dodania: 10/18/2020, 3:32:30 PM
Autor: ziemianin

#DTM #Belgia #motosport #RobertKubica #aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci

W końcu jeden pieprzony wyścig, gdy nie było cholernego pecha, gdy było czym pojechać i czym powalczyć.

https://twitter.com/i/status/1317803332749185026


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/4bj-j498S
Data dodania: 10/4/2020, 10:46:08 PM
Autor: monte

Chcę kupić sobie gruza z silnikiem 2.5 w benzynie i zagazować chciałbym aby był na dłuższy roadtrip po europie i jak by ktoś przypadkowo wyciął mi kata i nie było by w gruzie kata to wpuścili by mnie do miast typu Belgia? I jak bym zamontował kata czy wtesy już było by ok i by mnie wpuścili? Mowa o 20 letnim niemieckim aucie.
#ekologia #pytanie #bmw #podrozojzlurkerem #podrozowanie #belgia


Odcięte dłonie symbolem bestialstwa w belgijskim Kongo. Tragedia, o której milczał świat

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/dL4GrH46x
Data dodania: 10/2/2020, 2:03:55 PM
Autor: ziemianin

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #ciekawostkihistoryczne #belgia #bestialstwo #kolonia #afryka #historia

Do tubylców strzelano dla zabawy, obcinano im ręce, gotowano żywcem. Przez lata nikt nie wierzył, że słynna opowieść "Jądro Ciemności" oparta została na faktach. A kolonialna rzeczywistość była jeszcze bardziej brutalna. Znaleźli się jednak ludzie, którzy podjęli walkę z okrucieństwem.

Notabene, 50 ambasadorów podpisało list w sprawie LGBT w Polsce. Sporządzanie listu koordynowała Ambasada Królestwa Belgii w Polsce.

Król Belgii Leopold II wymordował rękami swoich poddanych kilkanaście milionów ludzi w prywatnym państwie Kongo. Belgowie dumni są z króla Leopolda II, który ma dużo pomników. Są też ordery Ludwika II, drugie w hierarchii ważności królestwa Belgii.
Belgowie wiedzą o bezmiarze zbrodni ale nie chcą pamiętać niewygodnych historii, psujących im samopoczucie. Belgowie twierdzą , że to nie było ludobójstwo. Wyjątkowo obrzydliwe kanalie.


#Belgia - List otwarty lekarzy i pracowników służby zdrowia do wszystkich belgijskich władz i mediów.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/tphqiHnsV
Data dodania: 9/30/2020, 4:42:52 PM
Autor: ziemianin

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #list #lekarze #belgia #protest

Poniższy artykuł został opublikowany w dniu 20 września 2020 r. na stronie AMERICAN INSTITUTE for ECONOMIC RESEARCH https://www.aier.org/article/open-letter-from-medical-doctors-and-health-professionals-to-all-belgian-authorities-and-all-belgian-media/ i zawiera pełny tekst listu otwartego belgijskich lekarzy do rządu belgijskiego. Tekst artykułu a także bibliografia znajduje się pod wyżej podanym linkiem.

Tłumaczenie Google z poprawkami.

My, belgijscy lekarze i pracownicy służby zdrowia, pragniemy wyrazić nasze poważne zaniepokojenie rozwojem sytuacji w ostatnich miesiącach związanej z wybuchem wirusa SARS-CoV-2. Wzywamy polityków, aby byli niezależnie i krytycznie informowani w procesie podejmowania decyzji i obowiązkowym wdrażaniu środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Prosimy o otwartą debatę, w której reprezentowani są wszyscy eksperci bez jakiejkolwiek formy cenzury. Po początkowej panice związanej z COVID-19 obiektywne fakty pokazują teraz zupełnie inny obraz – nie ma już medycznego uzasadnienia dla jakiejkolwiek polityki kryzysowej.

Obecne zarządzanie kryzysowe stało się całkowicie nieproporcjonalne i powoduje więcej szkód niż pożytku.

Wzywamy do zaprzestania wszelkich środków i apelujemy o natychmiastowe przywrócenie naszych normalnych demokratycznych rządów i struktur prawnych oraz wszystkich naszych swobód obywatelskich.

„Lekarstwo nie może być bardziej szkodliwe niż choroba” to teza, która w obecnej sytuacji jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Zauważamy, że aktualnie wyrządzane szkody będą miały większy wpływ w perspektywie krótko- i długoterminowej na wszystkie grupy ludności niż liczba osób obecnie chronionych przed koronawirusem.

Naszym zdaniem obecne zarządzenia i surowe kary za ich nieprzestrzeganie są sprzeczne z wartościami formułowanymi przez belgijską Najwyższą Radę Zdrowia, która do niedawna jako organ ds. zdrowia zawsze zapewniała w naszym kraju jakość medycyny: „Nauka – Ekspertyza – Jakość – Bezstronność – Niezależność – Przejrzystość”. 1

Uważamy, że zarządzenia wprowadziły obowiązkowe środki, które nie mają wystarczającej podstawy naukowej, które są jednostronnie ukierunkowane oraz że w mediach nie ma miejsca na otwartą debatę, pozwalającą na zapoznanie się z różnymi poglądami i opiniami. Ponadto każda gmina i prowincja mają teraz upoważnienie do dodawania własnych zarządzeń, niezależnie od tego, czy są one uzasadnione, czy nie.

Co więcej, surowa represyjna polityka w czasie koronawirusa silnie kontrastuje z minimalną polityką rządu, jeśli chodzi o zapobieganie chorobom, wzmacnianie naszego układu odpornościowego poprzez zdrowy styl życia, optymalną opiekę z dbałością o jednostkę oraz inwestowanie w personel opiekuńczy2

Definicja zdrowia

W 1948 r. WHO zdefiniowała zdrowie następująco: „Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub innego fizycznego upośledzenia” 3.

Dlatego też definicja zdrowia jest szerokim pojęciem, które wykracza poza zdrowie fizyczne i odnosi się także do emocjonalnego i społecznego dobrostanu jednostki. Z punktu widzenia przestrzegania podstawowych praw człowieka Belgia ma również obowiązek uwzględnienia tych praw człowieka w procesie decyzyjnym dotyczącym środków podejmowanych w kontekście zdrowia publicznego. 4

Obecne globalne środki zwalczania SARS-CoV-2 w dużej mierze naruszają ten pogląd na zdrowie i prawa człowieka. Zarządzenia obejmują obowiązkowe noszenie maski (również na świeżym powietrzu i podczas zajęć sportowych, a w niektórych gminach, nawet gdy w pobliżu nie ma innych osób), dystans fizyczny, izolację społeczną, obowiązkową kwarantannę dla niektórych grup oraz zarządzenia dotyczące higieny.

Przewidywana pandemia z milionami zgonów

Na początku pandemii środki były zrozumiałe i szeroko wspierane, nawet jeśli występowały różnice we wdrażaniu w krajach wokół nas. WHO pierwotnie przewidziała pandemię, która pochłonie 3,4% ofiar, innymi słowy miliony zgonów, oraz wysoce zaraźliwy wirus, na który nie było dostępnego leczenia ani szczepionki. Spowodowałoby to bezprecedensową presję na oddziały intensywnej terapii (OIT) w naszych szpitalach.

Doprowadziło to do globalnej sytuacji alarmowej, nigdy nie widzianej w historii ludzkości: „zmniejszanie krzywej” było reprezentowane przez blokadę, która zamknęła całe społeczeństwo i gospodarkę oraz poddała kwarantannie zdrowych ludzi. Dystans społeczny stał się nową normą w oczekiwaniu na szczepionkę ratunkową.

Fakty dotyczące COVID-19

Stopniowo dzwonek alarmowy rozlegał się z wielu źródeł: obiektywne fakty wskazywały na zupełnie inną rzeczywistość. 5 6

Przebieg COVID-19 przypominał falę infekcji, podobną do tej w normalnym sezonie grypowym. Jak co roku obserwujemy mieszankę wirusów grypy podążających za krzywą: najpierw rinowirusy, następnie wirusy grypy A i B, a następnie koronawirusy. Nic nie różni się od tego, co zwykle widzimy.

Użycie niespecyficznego testu PCR, który daje wiele fałszywie pozytywnych wyników, pokazało wykładniczy obraz. Ten test został przyspieszony z procedurą awaryjną i nigdy nie był poważnie przetestowany. Jego twórca wyraźnie ostrzegł, że ten test jest przeznaczony do badań, a nie do diagnostyki. 7

Test PCR działa z cyklami amplifikacji materiału genetycznego – fragment genomu jest amplifikowany za każdym razem. Każde zanieczyszczenie (np. Inne wirusy, szczątki starych genomów wirusów) może spowodować fałszywie pozytywne wyniki.8

Test nie mierzy liczby wirusów obecnych w próbce. Prawdziwa infekcja wirusowa oznacza masową obecność wirusów, tzw. ładunek wirusów. Jeśli ktoś uzyska wynik pozytywny, nie oznacza to, że jest on rzeczywiście zakażony klinicznie, albo że jest chory lub że zachoruje. Postulat Kocha nie został spełniony („Czysty środek znajdujący się u pacjenta z dolegliwościami może wywołać te same dolegliwości u osoby zdrowej”).

Ponieważ pozytywny wynik testu PCR nie wskazuje automatycznie na aktywną infekcję lub zakaźność, nie uzasadnia to podjętych środków społecznych, które opierają się wyłącznie na tych testach. 9 10

Zakaz wyjścia (lockdown)

Jeśli porównamy fale infekcji w krajach, w których obowiązują ścisłe zasady blokowania, z krajami, które nie wprowadziły blokad (Szwecja, Islandia…), zobaczymy podobne krzywe. Nie ma więc związku między nałożoną blokadą a przebiegiem infekcji. Blokada nie doprowadziła do niższej śmiertelności.

Jeśli spojrzymy na datę wprowadzenia nałożonych blokad, zobaczymy, że blokady zostały ustanowione po zakończeniu szczytu i zmniejszającej się liczbie przypadków. Spadek nie był zatem wynikiem podjętych środków. 11

Jak co roku, najwyraźniej warunki klimatyczne (pogoda, temperatura i wilgotność) oraz rosnąca odporność są bardziej skłonne do ograniczenia fali infekcji.

Nasz układ odpornościowy

Od tysięcy lat organizm ludzki był codziennie wystawiany na działanie wilgoci i kropelek zawierających mikroorganizmy zakaźne (wirusy, bakterie i grzyby).

Wnikaniu tych mikroorganizmów zapobiega zaawansowany mechanizm obronny – układ odpornościowy. Silny układ odpornościowy opiera się na normalnej codziennej ekspozycji na te wpływy drobnoustrojów. Zbyt higieniczne zabiegi mają szkodliwy wpływ na naszą odporność. 12 13 Tylko osoby ze słabym lub upośledzonym układem odpornościowym powinny być chronione przez ekstensywną higienę lub dystans społeczny.

Grypa pojawi się ponownie jesienią (w połączeniu z COVID-19), a ewentualny spadek naturalnej odporności może prowadzić do dalszych ofiar.

Nasz układ odpornościowy składa się z dwóch części: wrodzonego, niespecyficznego układu odpornościowego i adaptacyjnego układu odpornościowego.

Niespecyficzny układ odpornościowy tworzy pierwszą barierę: skórę, ślinę, sok żołądkowy, śluz jelitowy, wibrujące komórki rzęsate, florę komensalną… i zapobiega powiązaniu się mikroorganizmów z tkanką.

Jeśli jednak do tego dojdzie, makrofagi mogą spowodować otoczenie i zniszczenie mikroorganizmów.

Adaptacyjny układ odpornościowy składa się z odporności błon śluzowych (przeciwciała IgA, wytwarzane głównie przez komórki jelit i nabłonka płuc), odporności komórkowej (aktywacja limfocytów T), którą można wytworzyć w kontakcie z obcymi substancjami lub mikroorganizmami oraz odporności humoralnej (IgM i przeciwciała IgG produkowane przez komórki B).

Najnowsze badania pokazują, że oba systemy są mocno splątane.

Okazuje się, że większość osób ma już wrodzoną lub ogólną odporność na np. grypę i inne wirusy. Potwierdzają to ustalenia na statku wycieczkowym Diamond Princess, który został poddany kwarantannie z powodu śmierci kilku pasażerów zmarłych na Covid-19. Większość pasażerów była w podeszłym wieku i znajdowała się w idealnej sytuacji transmisji wirusa na statku. Jednak 75% nie wydaje się być zakażonych. Nawet więc w tej grupie wysokiego ryzyka większość jest odporna na wirusa.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Cell pokazuje, że większość ludzi neutralizuje koronawirusa przez błonę śluzową (IgA) i odporność komórkową (limfocyty T), jednocześnie doświadczając niewielu objawów lub nie doświadczając żadnych objawów 14.

Naukowcy odkryli do 60% reaktywności SARS-Cov-2 z limfocytami T CD4 + w niezainfekowanej populacji, co sugeruje reaktywność krzyżową z innymi wirusami powodującymi przeziębienia (koronami ).15

Dlatego też większość ludzi ma już wrodzoną lub krzyżową odporność, ponieważ mieli już kontakt z wariantami tego samego wirusa.

Tworzenie przeciwciał (IgM i IgG) przez komórki B zajmuje tylko stosunkowo niewielką część naszego układu odpornościowego. To może wyjaśniać, dlaczego przy odsetku przeciwciał wynoszącym 5-10% i tak może istnieć odporność grupowa. Skuteczność szczepionek jest dokładnie oceniana na podstawie tego, czy mamy te przeciwciała, czy nie. To jest mylna interpretacja.

Większość osób, które uzyskały pozytywny wynik testu (PCR), nie ma żadnych dolegliwości. Ich układ odpornościowy jest wystarczająco silny. Wzmocnienie naturalnej odporności jest znacznie bardziej logiczną strategią. Profilaktyka to ważny, niedostatecznie uwydatniony filar: zdrowe, pełnowartościowe odżywianie, ćwiczenia na świeżym powietrzu, bez maski, redukcja stresu oraz ożywianie kontaktów emocjonalnych i społecznych.

Konsekwencje izolacji społecznej dla zdrowia fizycznego i psychicznego

Izolacja społeczna i straty ekonomiczne doprowadziły do nasilenia się depresji, lęku, samobójstw, przemocy wewnątrzrodzinnej i znęcania się nad dziećmi. 16

Badania wykazały, że im bardziej ludzie są zaangażowani społecznie i emocjonalnie, tym bardziej są odporni na wirusy. O wiele bardziej prawdopodobne jest, że izolacja i kwarantanna przynoszą fatalne skutki. 17

Nakazy izolacji doprowadziły również do braku aktywności fizycznej u wielu starszych osób z powodu zmuszania ich do przebywania w domu. Podczas gdy wystarczająca aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na funkcje poznawcze, jednocześnie zmniejszając dolegliwości depresyjne i lękowe oraz poprawiając zdrowie fizyczne, poziom energii, samopoczucie i ogólnie jakość życia. 18

Udowodniono, że strach, uporczywy stres i samotność wywołane dystansem społecznym mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i na ogólny stan zdrowia. 19

Wysoce zaraźliwy wirus powodujący miliony zgonów bez możliwości leczenia?

Śmiertelność okazała się wielokrotnie niższa niż oczekiwano i zbliżona do zwykłej grypy sezonowej (0,2%). 20

Dlatego liczba zarejestrowanych zgonów spowodowanych koronawirusem nadal wydaje się przeszacowana.

Istnieje różnica między śmiercią przez koronę a śmiercią z koroną. Ludzie często są jednocześnie nosicielami wielu wirusów i bakterii potencjalnie chorobotwórczych. Biorąc pod uwagę fakt, że większość osób, u których wystąpiły poważne objawy, cierpiała na dodatkowe schorzenia, nie można po prostu stwierdzić, że infekcja koronowa była przyczyną śmierci. W większości współistniejących schorzeń nie uwzględniono w statystykach.

Można wyraźnie zidentyfikować najbardziej zagrożone grupy. Zdecydowana większość zmarłych pacjentów miała 80 lat lub więcej. Większość (70%) zmarłych w wieku poniżej 70 lat cierpiała na schorzenie, takie jak choroby układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba płuc lub otyłość. Zdecydowana większość zakażonych osób (> 98%) nie zachorowała lub prawie nie zachorowała (miała lekkie objawy) lub wyzdrowiała samoistnie.

Tymczasem dostępna jest niedroga, bezpieczna i skuteczna terapia dla osób wykazujących poważne objawy choroby w postaci HCQ (hydroksychlorochiny), cynku i AZT (azytromycyny). Szybko zastosowana terapia prowadzi do wyzdrowienia i często zapobiega hospitalizacji. Mało kto teraz musi umierać.

Ta skuteczna terapia została potwierdzona przez doświadczenie kliniczne kolegów z tej dziedziny, dając imponujące wyniki. Ostro kontrastuje to z krytyką teoretyczną (niewystarczające uzasadnienie w badaniach z podwójną ślepą próbą), która w niektórych krajach (np. W Holandii) doprowadziła nawet do zakazu tej terapii. Wycofano metaanalizę w The Lancet, która nie mogła wykazać wpływu HCQ. Wykorzystane podstawowe źródła danych okazały się niewiarygodne, a 2 z 3 autorów miało konflikt interesów. Niestety, większość wytycznych opartych na tym badaniu pozostała niezmieniona… 48 49

Mamy poważne pytania dotyczące tego stanu rzeczy.

W Stanach Zjednoczonych grupa lekarzy w terenie, którzy na co dzień przyjmują pacjentów, zjednoczyła się w „America’s Frontline Doctors” i zorganizowała konferencję prasową, którą obejrzano miliony razy. 21 51

Francuski prof. Didier Raoult z Institut d’Infectiologie de Marseille (IHU) również przedstawił tę obiecującą terapię skojarzoną już w kwietniu. Holenderski lekarz rodzinny Rob Elens, który w swojej praktyce wyleczył wielu pacjentów z HCQ i cynku, wezwał kolegów w petycję o wolność terapii.22

Ostateczne dowody pochodzą z obserwacji epidemiologicznej w Szwajcarii: porównanie współczynników śmiertelności przy zastosowaniu tej terapii i bez zastosowania tej terapii. 23

Z niepokojących obrazów medialnych przedstawiających ARDS (zespół ostrej niewydolności oddechowej), w którym ludzie dusili się i poddawali sztucznemu oddychaniu w agonii, wiemy teraz, że było to spowodowane przesadną odpowiedzią immunologiczną z wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym w naczyniach płucnych. Podawanie leków rozrzedzających krew i deksametazonu oraz unikanie sztucznej wentylacji, która, jak stwierdzono, powoduje dodatkowe uszkodzenie tkanki płucnej, oznacza, że to straszne powikłanie praktycznie nie jest już śmiertelne. 47

Dlatego nie jest to zabójczy wirus, ale uleczalny stan.

Rozprzestrzenianie się koronowirusa

Do rozprzestrzeniania się dochodzi w wyniku infekcji kroplowej (tylko dla pacjentów, którzy kaszlą lub kichają) i aerozoli w zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach. Dlatego zakażenie na wolnym powietrzu nie jest możliwe. Śledzenie kontaktów i badania epidemiologiczne pokazują, że zdrowi ludzie (lub pozytywnie przebadani bezobjawowi nosiciele) są praktycznie niezdolni do przenoszenia wirusa. Dlatego osoby zdrowe nie narażają się nawzajem. 24 25

Transfer za pomocą przedmiotów (np. Pieniędzy, wózków sklepowych lub wózków sklepowych) nie został naukowo udowodniony. 26 27 28

Wszystkie powyższe fakty poważnie kwestionują całą politykę dystansu społecznego i obowiązkowych masek na usta dla osób zdrowych – nie ma do tego naukowych podstaw.

Maski

Maski ustne mają uzasadnienie w sytuacjach, w których mają miejsce kontakty ze sprawdzonymi grupami ryzyka lub osobami cierpiącymi na dolegliwości górnych dróg oddechowych, jak również w szpitalu-domu spokojnej starości. Maski zmniejszają ryzyko infekcji kropelkowej poprzez kichanie lub kaszel. Maseczki doustne u zdrowych osób są nieskuteczne w przypadku rozprzestrzeniania się infekcji wirusowych. 29 30 31

Noszenie maski nie jest pozbawione skutków ubocznych. 32 33 Niedobór tlenu (bóle głowy, nudności, zmęczenie, utrata koncentracji) pojawia się dość szybko – jest to efekt podobny do choroby wysokościowej. Codziennie widzimy pacjentów skarżących się na bóle głowy, problemy z zatokami, problemy z oddychaniem i hiperwentylację z powodu noszenia masek. Dodatkowo nagromadzony CO2 prowadzi do toksycznego zakwaszenia organizmu, co negatywnie wpływa na naszą odporność. Niektórzy eksperci ostrzegają nawet przed zwiększoną transmisją wirusa w przypadku niewłaściwego użycia maski. 34

Nasz Kodeks Pracy (Codex 6) odnosi się do zawartości CO2 (wentylacja na stanowiskach pracy) na poziomie 900 ppm, maksymalnie 1200 ppm w szczególnych okolicznościach. Po minucie noszenia maski ten limit toksyczności zostaje znacznie przekroczony i osiąga wartości od trzech do czterech razy wyższe niż te wartości maksymalne. Dlatego każdy, kto nosi maskę, znajduje się w wyjątkowo słabo wentylowanym pomieszczeniu. 35

W związku z tym uznani specjaliści ds. bezpieczeństwa pracowników nie zalecają niewłaściwego stosowania masek, tj. bez pełnej dokumentacji medycznej badań układu krążenia i płuc.

Szpitalne sale operacyjne są środowiskiem sterylnym, w którym istnieje precyzyjna regulacja wilgotności / temperatury z odpowiednio monitorowanym przepływem tlenu po to, by skompensować noszenie masek przez personel, spełniając tym samym surowe normy bezpieczeństwa. 36

Druga fala koronawirusa?

Obecnie w Belgii omawiana jest druga fala, z dalszym zaostrzeniem środków w jej rezultacie. Jednak bliższa analiza danych Sciensano (najnowszy raport z 3 września 2020 r.) 37 pokazuje, że chociaż od połowy lipca nastąpił wzrost liczby zakażeń, w tym czasie nie nastąpił wzrost liczby hospitalizacji ani zgonów. Dlatego nie jest to druga fala wyładowań koronowych, ale tak zwana „chemia przypadku” ze względu na zwiększoną liczbę testów. 50

Liczba przyjęć do szpitala lub zgonów wykazała krótkotrwały minimalny wzrost w ostatnich tygodniach, ale interpretując to, musimy wziąć pod uwagę ostatnią falę upałów. Ponadto zdecydowana większość ofiar nadal należy do grupy ludności> 75 lat.

Powyższe wskazuje na to, że odsetek środków podjętych w odniesieniu do osób pracujących i młodzieży jest nieproporcjonalny do zamierzonych celów.

Zdecydowana większość pozytywnie przebadanych osób „zakażonych” znajduje się w grupie wiekowej populacji aktywnej zawodowo, u której nie występują żadne lub jedynie ograniczone objawy, ze względu na dobrze funkcjonujący układ odpornościowy.

Więc nic się nie zmieniło – szczyt się skończył.

Wzmocnienie polityki prewencyjnej

Drastyczne środki dotyczące koronawirusa stanowią uderzający kontrast z minimalną polityką prowadzoną przez rząd do tej pory, jeśli chodzi o uzasadnione środki o udowodnionych korzyściach zdrowotnych, takie jak podatek od cukru, zakaz (e-) papierosów, czy produkcja zdrowej żywności, a także atrakcyjne finansowo i szeroko dostępne możliwości aktywności fizycznej oraz sieci wsparcia społecznego. Jest to stracona szansa na lepszą politykę prewencyjną, która mogłaby przynieść zmianę mentalności we wszystkich grupach ludności, z wyraźnymi skutkami w zakresie zdrowia publicznego. Obecnie tylko 3% budżetu na ochronę zdrowia przeznaczane jest na profilaktykę. 2

Przysięga Hipokratesa

Jako lekarze złożyliśmy przysięgę Hipokratesa:

„Będę przede wszystkim dbał o moich pacjentów, dbał o ich zdrowie i łagodził ich cierpienia”.

„Poinformuję moich pacjentów zgodnie ze stanem faktycznym”.

„Nawet pod presją nie wykorzystam swojej wiedzy medycznej do praktyk przeciwko ludzkości”.

Obecne środki zmuszają nas do działania wbrew tej przysiędze.

Innych pracowników służby zdrowia obowiązuje podobny kod.

Obecne środki i perspektywa ewentualnego wprowadzenia szczepionki uogólnionej, która nie jest poddawana szczegółowym testom wstępnym, podważają również zasadę „primum non nocere”, którą wyznaje każdy lekarz i pracownik służby zdrowia.

Szczepionka

Badania ankietowe dotyczące szczepień przeciwko grypie pokazują, że w ciągu 10 lat tylko trzykrotnie udało nam się opracować szczepionkę o współczynniku skuteczności przekraczającym 50%. Szczepienie osób starszych wydaje się nieskuteczne. W wieku powyżej 75 lat skuteczność prawie nie istnieje

Ze względu na ciągłą naturalną mutację wirusów, jak co roku obserwujemy w przypadku wirusa grypy, szczepionka jest co najwyżej rozwiązaniem tymczasowym, które wymaga za każdym razem nowych szczepionek. Niesprawdzona szczepionka, która jest wdrażana w trybie awaryjnym i dla której producenci uzyskali już prawną ochronę przed możliwymi komplikacjami zdrowotnymi, rodzi poważne pytania. 39 40 Nie chcemy traktować naszych pacjentów jak króliki doświadczalne.

W skali globalnej w wyniku szczepienia spodziewanych jest 700 000 przypadków obrażeń lub śmierci.41

Jeśli 95% ludzi doświadcza Covid-19 praktycznie bezobjawowych, ryzyko narażenia na nietestowaną szczepionkę jest działaniem nieodpowiedzialnym.

Rola mediów i oficjalne metody informacji

W ciągu ostatnich kilku miesięcy twórcy gazet, radia i telewizji stali niemal bezkrytycznie za panelem ekspertów i rządem, tam, gdzie to właśnie prasa powinna być krytyczna i zapobiegać jednostronnej komunikacji rządowej. Doprowadziło to do publicznego komunikatu w naszych mediach, który był bardziej podobny do propagandy niż obiektywnych doniesień.

Naszym zdaniem zadaniem dziennikarstwa jest przekazywanie wiadomości w możliwie najbardziej obiektywny i neutralny sposób, w celu znalezienia prawdy i krytycznej kontroli władzy, przy czym eksperci kwestionujący wiodącą narrację powinni również mieć zapewnione forum, na którym mogliby się wypowiedzieć.

Pogląd ten potwierdzają dziennikarskie kodeksy etyczne. 42

Oficjalna opowieść, że blokada była konieczna, że było to jedyne możliwe rozwiązanie i że wszyscy stali za tym blokadą, utrudniała osobom o innym spojrzeniu, a także ekspertom, wyrażenie odmiennej opinii.

Alternatywne opinie były ignorowane lub wyśmiewane. Nie widzieliśmy w mediach otwartych debat, w których można by wyrazić różniące się poglądy.

Zaskoczyło nas również wiele filmów i artykułów wielu ekspertów i autorytetów naukowych, które były i są nadal usuwane z mediów społecznościowych. Uważamy, że nie pasuje to do wolnego, demokratycznego państwa konstytucyjnego, tym bardziej, że prowadzi to do wizji tunelowej. Polityka ta ma również działanie paraliżujące i podsyca strach i niepokój w społeczeństwie. W tym kontekście odrzucamy zamiar cenzurowania dysydentów w Unii Europejskiej! 43

Sposób, w jaki Covid-19 został przedstawiony przez polityków i media, również nie przyczyniły się do polepszenia sytuacji. Terminy wojenne były popularne i nie brakowało języka używanego w opisywaniu działań wojennych. Często wspominano o „wojnie” z „niewidzialnym wrogiem”, którego trzeba „pokonać”. Użycie w mediach wyrażeń takich jak „bohaterowie opieki na pierwszej linii” i „ofiary koronacji” dodatkowo podsyciło strach, podobnie jak idea, że mamy do czynienia z „zabójczym wirusem” na całym świecie.

Nieustanne bombardowanie liczbami, które wyzwalane były na ludność dzień po dniu, godzina po godzinie, bez interpretowania tych liczb, bez porównywania ich do zgonów na grypę w innych latach, bez porównywania ich do zgonów z innych przyczyn, wywołało prawdziwą psychozę strachu w populacji. To nie jest informacja, to jest manipulacja.

Ubolewamy nad rolą WHO w tym, która zaapelowała o uciszenie infodemizmu (tj. Wszelkich rozbieżnych opinii z oficjalnego dyskursu, w tym ekspertów o odmiennych poglądach) przez bezprecedensową cenzurę mediów. 43

Pilnie wzywamy media do wzięcia tu odpowiedzialności!

Pilnie domagamy się otwartej debaty, w której wysłuchani zostaną wszyscy eksperci.

Prawa wyjątkowe a prawa człowieka

Ogólna zasada dobrych rządów wymaga rozważenia proporcjonalności decyzji rządowych w świetle Wyższych Standardów Prawnych: każda ingerencja rządu musi być zgodna z prawami podstawowymi chronionymi w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC). Ingerencja władz publicznych jest dozwolona tylko w sytuacjach kryzysowych. Innymi słowy, uznaniowe decyzje muszą być proporcjonalne do absolutnej konieczności.

Podejmowane obecnie środki dotyczą ingerencji w korzystanie m.in. z prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności myśli, sumienia i wyznania, wolności słowa oraz wolności zgromadzeń i zrzeszania się, prawa do nauki itp., dlatego też muszą przestrzegać praw podstawowych chronionych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka (EKPC).

Na przykład, zgodnie z art. 8 ust. 2 EKPC, ingerencja w prawo do życia prywatnego i rodzinnego jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy środki są konieczne w interesie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, dobrobytu gospodarczego kraju, ochrony porządku publicznego i zapobiegania przestępstwom, ochrony zdrowia lub ochrony praw i wolności innych osób, przepisy, na których opiera się ingerencja, muszą być wystarczająco jasne, przewidywalne i proporcjonalne do zamierzonych celów. 45

Przewidywana pandemia milionów zgonów zdawała się reagować na te kryzysowe warunki, prowadząc do ustanowienia nadzwyczajnego rządu. Teraz, gdy obiektywne fakty pokazują coś zupełnie innego, warunek niezdolności do działania w odpowiedni sposób (brak czasu na dokładną ocenę sytuacji awaryjnej) już nie ma miejsca. Covid-19 nie jest wirusem powodującym przeziębienie, ale chorobą uleczalną, której śmiertelność jest porównywalna z grypą sezonową. Innymi słowy, nie ma już przeszkody nie do pokonania dla zdrowia publicznego.

Nie ma stanu wyjątkowego.

Ogromne szkody spowodowane obecnymi zarządzeniami

Otwarta dyskusja na temat obostrzeń oznacza, że oprócz lat życia uzyskanych przez pacjentów koronawirusa, musimy wziąć pod uwagę także inne czynniki wpływające na zdrowie całej populacji. Obejmują one szkody w sferze psychospołecznej (wzrost depresji, lęku, samobójstw, przemocy wewnątrzrodzinnej i znęcania się nad dziećmi) 16 oraz straty ekonomiczne.

Jeśli weźmiemy pod uwagę te dodatkowe szkody, obecna polityka jest nieproporcjonalna, przysłowiowe użycie młota kowalskiego do rozbicia orzecha.

To dla nas szokujące, że rząd powołuje się na zdrowie jako powód wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Jako lekarze i pracownicy służby zdrowia, w obliczu wirusa, który pod względem szkodliwości, śmiertelności i zakażeń zbliża się do grypy sezonowej, możemy jedynie odrzucić te niezwykle nieproporcjonalne rozporządzenia.

Dlatego domagamy się natychmiastowego zaprzestania wszelkich obostrzeń.

Kwestionujemy zasadność obecnych doradców, którzy spotykają się za zamkniętymi drzwiami.

W następstwie ACU 2020 46 https://acu2020.org/nederlandse-versie/ wzywamy do dogłębnego zbadania roli WHO i możliwego wpływu konfliktów interesów w tej organizacji. Stanowiło też sedno walki z „infodemią”, czyli systematyczną cenzurą wszystkich wyrażających sprzeciw opinii w mediach. Jest to niedopuszczalne dla demokratycznego państwa prawa.43

Dystrybucja tego listu

Chcielibyśmy zaapelować do naszych stowarzyszeń zawodowych i innych opiekunów o wyrażenie opinii na temat obecnych obostrzeń.

Zwracamy uwagę i wzywamy do otwartej dyskusji, w której opiekunowie mogą i ośmielają się zabrać głos.

Tym listem otwartym wysyłamy sygnał, że dalsze postępowanie według dotychczasowych zasad wyrządza więcej szkody niż pożytku i wzywamy polityków do niezależnego i krytycznego poinformowania się o dostępnych dowodach – w tym od ekspertów o różnych poglądach, o ile są oparte na solidnych podstawach naukowych – przy opracowywaniu polityki mającej na celu promowanie optymalnego zdrowia.

Z troską, nadzieją i we własnym imieniu.


Bardzo drastyczny film z belgijskiej ubojni świń.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Y372JgC0R
Data dodania: 9/18/2020, 9:22:50 AM
Autor: stawo73

Bardzo drastyczny filmik z belgijskiej ubojni w Tielt pokazujący między innymi zabijanie świń na raty czy kąpanie ich w gorącej wodzie, gdy jeszcze żyją. Ten filmik dedykuję wszystkim pięknoduchom i pisowskim rezonatorom, którzy dla poparcia narracji Naczelnika wrzucają tu filmiki z uboju rytualnego, sugerując tym, ze tylko tam odbywają się drastyczne sceny.

OSTRZEŻENIE: FILM BARDZO DRASTYCZNY:

https://www.youtube.com/watch?v=_c7b2Yp6JU4

Jak widać bestialskie traktowanie zwierząt dotyczy nie tylko ubojni rytualnych, ale także innych. Jak można temu zaradzić? Można całkowicie zlikwidować produkcję zwierzęcą i przejść na weganizm, co będzie po myśli rządzących (w końcu suchoklatesy kontrrewolucji nie przeprowadzą). Jesteśmy gotowi zrezygnować z mięsa? Jeśli nie, to może inne środki – np. obowiązkowe wyposażenie takich miejsc w kamery nagrywające i/lub transmitujące wszystko to co się tam dzieje. To chyba byłoby lepsze niż wyrzucanie produkcji zza granicę i infantylne udawanie, ze skoro u mnie zwierzątka nie cierpią, to już sprawy nie ma.

#belgia #tielt #ubojnia #prawazwierzat #zwierzetafuterkowe #zakazhodowli #bestialstwo


Perełka znaleziona w niewielkiej belgijskiej wsi URBEX

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/alPEEDPyl
Data dodania: 9/11/2020, 4:38:39 PM
Autor: immortal_emperor

Dom z przepięknym wyposażeniem w Belgii. #urbex #ciekawostki #belgia


Awantura o polskie dziecko. Obywatel Belgii próbował odebrać czterolatkę babci

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/qezjqt_i1
Data dodania: 6/15/2020, 7:50:11 PM
Autor: starszyoborowy

Sąd w Katowicach zajmie się we wtorek sprawą 4-letniej dziewczynki, nad którą opiekę po nagłej śmierci matki chce przejąć ojciec dziecka – obywatel Belgii. Dzisiaj kurator sądu w Radomiu, gdzie obecnie przebywa 4-latka, wstrzymał wykonywane czynności związane z jej odebraniem babci. Dziewczynka płakała, nie chcąc iść do ojca, obywatela Belgii o marokańskim pochodzeniu. Przez trzy lata dziecko mieszkało w Polsce, nie zna też języka francuskiego. Pomoc obiecał wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

#polska #belgia #dzieci #sady


Belgowie zainspirowani protestami w USA. Chcą usunięcia pomników rasistowskiego króla

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Vw73gpqEI
Data dodania: 6/5/2020, 8:20:16 AM
Autor: starszyoborowy

W odpowiedzi na protesty w USA tysiące Belgów chce usunięcia pomników króla Leopolda II. Uważają, że w multikulturowej Belgii nie ma miejsce na upamiętnienie monarchy odpowiedzialnego za rzeź mieszkańców Kongo.

Leopold II (1835-1909) był wielkim zwolennikiem kolonializmu. Naciskał na rząd Belgii aby ten założył własną kolonię w kotlinie rzeki Kongo w Afryce Środkowej. Spotykając się z obojętnością z ich strony po zdobyciu poparcia ze strony innych państw założył tam swoją prywatną kolonię, Wolne Państwo Kongo (EIdC).

#belgia #protest #kolonializm #historia


Zamieszki w Belgii po interwencji policyjnej, w której zginął 19-latek

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/0E7wJnw5Q
Data dodania: 4/12/2020, 12:06:57 PM
Autor: starszyoborowy

Prawie pół setki aresztowanych, dziesiątki funkcjonariuszy prewencji na ulicach i kilka zniszczonych radiowozów – to bilans zamieszek, jakie wybuchły w jednej z dzielnic Brukseli po interwencji policji, podczas której zginął 19-latek.

Rozruchy, które miały miejsce w sobotę w zamieszkanej przez imigrantów – w tym wielu Polaków – dzielnicy Anderlecht, trwały do późnych godzin wieczornych.

#belgia #zamieszki #policja


Zbrodnie Króla Belgów w Kongo - Leopold II

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/xDEBxo3di
Data dodania: 4/4/2020, 8:15:29 AM
Autor: xeerxees

#historia #belgia

Historia Wolnego Państwa Kongo – prywatne państwo jednego człowieka, króla Leopolda II. Ludzkie ZOO w Belgi było otwarte do końca lat 50 XX wieku. Za bogactwem pałaców w Brukseli stoją zbrodnie na ludności Afryki.


Największy koszmar w Kongo - wszystkie zbrodnie króla Belgów.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/ST7UZ1pI5
Data dodania: 3/20/2020, 6:26:13 PM
Autor: stawo73

Pod koniec XIX wieku król Belgii Leopold II stworzył prywatne państwo, w którym wymordowano 8 mln ludzi. Mieszkańcy Kongo ginęli nie tylko w wyniku terroru, ale też z powodu sadystycznych upodobań Europejczyków…

dalszy ciąg:

https://dorzeczy.pl/historia/32668/Krol-Belgii-Leopold-II-wymordowal-8-mln-ludzi-w-prywatnym-panstwie.html

#leopold2 #belgia #kongo #ludobojstwo #kolonializm


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/TqQsYJ3zG
Data dodania: 2/2/2020, 5:01:18 PM
Autor: starszyoborowy

Most pod wodą. W Limburg, prowincji na północy Belgii.

https://www.youtube.com/watch?v=YBPuLx33J38

#belgia #mosty #ciekawostki


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/4AsUrQL1k
Data dodania: 1/6/2020, 2:25:26 PM
Autor: r20_swap

"Belgia zwróciła się do Stanów Zjednoczonych z pytaniem, dlaczego prezydent Donald Trump zarządził atak, w którym zabity został irański generał Kasem Sulejmani "- powiedział szef MSZ tego kraju Philippe Goffin.

#belgia #terroryzm


Zagrożenie terrorystyczne tym razem dla Belgii.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/3ZaPk2_ef
Data dodania: 12/19/2019, 3:08:44 AM
Autor: konflikty_na_swiecie

Po Hiszpanii przyszedł czas na Belgie.

Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wydał ostrzeżenie na poziomie 2 dla swoich obywateli którzy wyjeżdzają do Belgii na święta.

Natomiast Państwo Islamskie szeleje na kanałach zapowiadać coraz to nowe ataki.

Między-innymi na stadiony.

#wojna #belgia #isis #zamach #terroryzm #usa #swieta #swiat #polityka #turystyka


Ekolodzy darli się pod fermą kaczek! Ze stresu padło 180 ptaków... Też jesteś aktywistą tego typu?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/hXWKeJi9b
Data dodania: 11/17/2019, 10:21:28 PM
Autor: ziemianin

#codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #belgia #kaczki #ekoswiry #ekoterroryzm #idioci

Belgia. AD 2019. Aktywiści "ekologiczni" z organizacji "Animal Resistance" demonstrowali przed farmą zajmującą się hodowlą kaczek. Tragifarsie towarzyszyła wrzawa i charakterystyczne dla tego typu akcji głośne okrzyki.

Ekolodzy darli się pod fermą kaczek! Ze stresu padło 180 ptaków… Też jesteś aktywistą tego typu?

"Belgijski producent Foie Gras zarzucił działaczom spowodowanie śmierci 180 kaczek na swojej farmie. Kaczki padły zaraz po ich proteście przeprowadzonym przed farmą 9 listopada. Od tamtej pory padło 180 ptaków. Rzecz w tym, że zwierzęta te są wyjątkowo podatne na stres. Gras nie ma wątpliwości, że to właśnie głośne krzyki eko-oszołomów wywołały u ptactwa szok, skutkujący śmiercią"

– relacjonuje wSensie.pl

Jak przekonuje producent Philippe Callemeyn, wywołanie tak potężnego i nagłego stresu to dla kaczek bardzo niebezpieczna sytuacja, której skutki są rozłożone w czasie.

""Animal Resistance" odpiera zarzuty i twierdzi, że te oskarżenia są taktyką "odwracania uwagi społeczeństwa od prawdziwego problemu". Organizacja zapewnia, że jej członkowie podjęli "wszelkie środki ostrożności", aby "nie traumatyzować zwierząt" i zapewnili nawet obecność weterynarza. Oskarżają też policję o to, że to ona mogła spowodować śmierć zwierząt"

– czytamy na wSensie.pl

Wygląda na to, że mamy kolejną powtórkę z rozrywki. Eko-aktywiści chcieli "dobrze", wyszło jak zwykle.


Król Belgów: Dziękujemy wam Polacy „Belgia jest wdzięczna Polsce”

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/L2wCQSB63
Data dodania: 9/30/2019, 11:57:15 AM
Autor: ziemianin

#codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #polska #belgia #genaralstanislawmaczek #1dywizjapancernamaczka

Podczas uroczystości w Lommel, upamiętniających 75. rocznicę wyzwolenia Flandrii przez żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, król Belgii Filip I powiedział, że „Belgia jest wdzięczna Polsce” – podaje TVP Info.

Król Belgów: Dziękujemy wam Polacy „Belgia jest wdzięczna Polsce”

– Chciałbym oddać hołd tym, którzy przelali krew za nas. Belgia jest wdzięczna Polsce. Dziękujemy wam Polacy – powiedział król Filip I.

Król Belgi w swoim wystąpieniu podkreślił, że w ciągu sześciu lat II wojny światowej życie straciło ponad 6 mln Polaków, a 5 mln obcokrajowców zginęło na polskiej ziemi. Jak mówił, ludność kraju została zdziesiątkowana, terytorium okrojone, a system polityczny nielegalnie zmieniony.

Jednak, gdziekolwiek było to możliwe, wasi rodacy kontynuowali walkę, dokonując wszędzie aktów odwagi. W swoim własnym kraju utworzyli największy ruch oporu w całej okupowanej Europie. A poza krajem, Polska utworzyła różne korpusy armii, które z wytrwałością i determinacją brały udział w niektórych największych bitwach o wyzwolenie – powiedział Filip I.

Król Belgii przypomniał również o wizycie w Muzeum Powstania Warszawskiego cztery lata temu. Jak mówił, w tym powstaniu, ludność miasta stanęła przeciwko nazizmowi w nierównej walce.

„Całe miasto zostało zrównywane z ziemią, a ponad milion mieszkańców zabitych lub deportowanych” – powiedział. Podkreślił, że w tym samym czasie Polacy brali udział w wyzwalaniu Belgii.

– Dzisiaj, wraz z wami, chciałbym oddać hołd tym, którzy przelali krew za nas. Wasi rodacy, którzy są pochowani tu w Lommel, należeli do 1. Dywizji Pancernej, która powstała krótko po nazistowskiej inwazji i był organizowana w Wielkiej Brytanii. Licząca 15 tys. żołnierzy dywizja przedostała się przez kanał La Manche w lipcu, aby we wrześniu 1944 roku wyzwalać belgijskie miasta – zaznaczył.


Maroko: młode Belgijki w szortach poruszyły cały kraj

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/o5SnX7t9w
Data dodania: 8/11/2019, 6:10:44 PM
Autor: ziemianin

#codziennaprasowka #wiadomosci #maroko #afera #belgia #afryka #nogi #idioci

Trzy dziewczęta zagrożone ucięciem głowy wróciły już do domu, ale 34 pozostałe ciągle pracują pod wzmocnioną ochroną marokańskiej żandarmerii. Wolontariuszki z Europy zszokowały małą wieś na południu kraju pokazując nogi, co niektórzy odebrali jako obrazę boską. Z kolei Marokańczycy przywykli do zachodnich turystów manifestują solidarność z oskarżonymi o sianie zgorszenia.

Maroko: młode Belgijki w szortach poruszyły cały kraj

Źródło: HibaPress – wymagany arabski :)

Grupa dziewczyn pojechała na południe Maroka, by budować dojazd do wsi Adar niedaleko Tarudantu. Stanowiły część stowarzyszenia Bouworde, które organizuje wyjazdy wolontariuszy w wieku 15-30 lat na budowy różnych projektów w Azji, Afryce i Europie. Prawie wszystkie pracowały w szortach, co obruszyło niektóre miejscowe starsze panie i młodego wiejskiego nauczyciela, który zaczął wołać o pomstę do nieba, a potem wyraził swe oburzenie na facebooku.

„Skandaliczne” pokazywanie nóg zmusiło go do wezwania do obcięcia głów „przestępczyniom”, które oskarżył o obsesje seksualne, prowokację i zamach na moralność. Wkrótce dołączył doń jeden z religijnych marokańskich posłów – ubranie dziewcząt wydało mu się zdecydowanie zbyt lekkie. Nauczycielem zajęła się miejscowa służba bezpieczeństwa: już siedzi, oskarżony o nawoływanie do terroryzmu. Wszyscy mają jeszcze w pamięci morderstwo dwóch skandynawskich dziewcząt w ubiegłym roku.

Stowarzyszenie Bouworde zostało zapewnione przez władze, że nic się wolontariuszkom nie stanie, ale postanowiło nie wysyłać już więcej młodych dziewcząt do Maroka, po zakończeniu pracy przez pozostałą tam jeszcze grupę. Groźby wobec dziewcząt wywołały oburzenie marokańskich mediów i dziesiątek tysięcy marokańskich internautów. Niektóre media wezwały do manifestacji, która ma się odbyć jutro na plaży w Casablance – wszyscy mają przyjść w szortach. Powstała też inicjatywa „Yes, we short” – petycja przeciw obskurantyzmowi, pod którą podpisały się setki marokańskich osobistości. Wielu Marokańczyków wysłało belgijskiemu stowarzyszeniu bukiety kwiatów z podziękowaniami za jego pracę.


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/LyBTset5a
Data dodania: 7/7/2019, 12:47:10 AM
Autor: reflex1

Gdyby służby odpowiedzialne za przyznawanie paszportów wiedziały że wolę czekoladę belgijską od szwajcarskiej, to chyba bym nie miał szans nawet się starać o ten paszport

Ale naprawdę, belgijska jest zajebista.

#czekolada #szwajcaria #belgia


Belgijskie media kpią z Polski! Nazistowski orzeł wkomponowany w polską flagę

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/RpODZhFfV
Data dodania: 4/16/2019, 6:47:42 AM
Autor: piotre94

Jeden z polskich blogerów „Okiem Obywatela” umieścił na Facebooku zdjęcia z artykułem „The Impartialist”, który oprawiony jest przerobioną polską flagą, na której umieszczono nazistowski orzeł. Belgijskie medium określa Polskę jako nowotwór na ciele Unii Europejskiej. #europa #polska #belgia