Lurker.pl - tag #447

Stanisław Michalkiewicz wytyka Pl rządowi uległość wobec żądan żydowskich ENG ze strony FB Leszka Żebrowskiego Jan Peczkis,recenzja.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/yVvzHSEWn
Data dodania: 12/19/2020, 5:16:38 PM
Autor: filigranowygucio

https://www.jewsandpolesdatabase.org/2020/12/14/polish-government-timorous-in-the-face-of-the-holocaust-industry-jews-1968-michalkewicz/?fbclid=IwAR06tlDu7VPLNHqxVubtaZX_QGv7yKgN0oUT-VDlY5hXLKDtlZXtiO2SaEk #fb #leszekzebrowski #stanislawmichalkiewicz #447 #polska #zydzi


Przerażający obraz Polski. Nasza ojczyzna podbita i zniewolona

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/flY7tGnBa
Data dodania: 11/29/2020, 11:51:03 AM
Autor: tonymasy

#Polska #zydzi #447 #polityka


Spłacamy roszczenia? 30 miliardów w 5 lat? Analiza!

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/sG8lZNq5n
Data dodania: 8/7/2020, 11:36:17 AM
Autor: filigranowygucio

#uszi #447 #zydzi #usa #roszczenia


Raport 447

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/7PUeU_dF_
Data dodania: 8/2/2020, 11:09:27 AM
Autor: harnas

Choć, jak wskazuje sama nazwa ustawy 447, działania USA wzywają do uczynienia sprawiedliwości ocalałym z Holokaustu, już na wstępie raportu (s. 3) czytamy, że restytucja bądź rekompensata, do której wzywa Deklaracja terezińska, tyczy się także mienia bezdziedzicznego, a wątek ten jest wyszczególniony w raportach o każdym kraju z osobna: „Każdy z 46 raportów rozpoczyna się z krótkim przeglądem doświadczenia danego kraju podczas Holokaustu celem zapewnienia potrzebnego kontekstu. Raporty następnie podsumowują i oceniają prawa i regulacje związane z rodzajami zwrotu bądź kompensacji prywatnych nieruchomości i ruchomości, wspólnotowych bądź religijnych, a także mienia bezdziedzicznego” (s. 4).

W polskiej debacie pojawiały się zdania, że w naszej cywilizacji prawnej nie zachodzi możliwość dziedziczenia „etnicznego” bądź „religijnego”, jednak raport odrzuca ten argument zaznaczając (s. 7), że „Kraje uczestniczące w 2009 r. w Konferencji w Pradze uznały, że zważywszy na wyjątkowe okoliczności Holokaustu byłoby rzeczą niewłaściwą, aby własność, która stała się bezdziedziczna z powodu eksterminacji Żydów, powróciła do państwa”.

Choć nie jest to bezpośrednio związane z kwestią mienia bezdziedzicznego, przypadek Polski jest wyodrębniony i podkreślony już na wstępie (s. 6), jako kraju mającego „największą europejską wspólnotę żydowską przed wybuchem II wojny światowej (ok. 3,3 miliona), który jednak wciąż nie wprowadził wyczerpującej legislacji odnośnie restytucji bądź kompensacji [żydowskiej] własności narodowej odnośnie konfiskat podczas Holokaustu. Co czyni Polskę jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej ze znaczącymi kwestiami własności z okresu Holokaustu, który wciąż tego nie uczynił”.

Dodatkowo zimny prysznic stanowi odpowiedź na deklaracje polskich polityków, jakoby wszelkie kwestie roszczeniowe związane z Holokaustem między obywatelami USA a Polską zostały przejęte przez USA w ramach porozumienia z PRL w 1960 r.: „Porozumienie to nie obejmowało tych, którzy byli polskimi obywatelami w chwili gdy przejęto ich mienie, a dopiero później przyjęli amerykańskie obywatelstwo; dlatego wykluczało większość polskich [obywateli] ocalałych z Holokaustu i ich rodziny” (s. 138).

W swym krótkim komentarzu na Twiterze prof. Kwaśniewski zauważył, że raport „dokonuje nowatorskiej wykładni postanowień umowy indemnizacyjnej 1960 r”. (a więc odbiegającej od tekstu, odbierając zupełnie sens całej umowie); że raport „umacnia Deklarację terezińską z 2009 r. fałszywą tezą o zobowiązaniach 47 państw”. Być może jako prawnik ma on rację; trzeba jednak pamiętać, że powyższy raport został napisany pod rygorem ustawy celem formowania wiedzy i świadomości – nie Polaków – a członków Kongresu: „Żywimy nadzieję, że Kongres uzna ten raport jako przydatny w ustaleniu jak powinien się on zaangażować w nierozwiązanych dotąd kwestiach, które mogą bezpośrednio przynieść korzyści ocalałym z Holokaustu” (s. 4). Ponadto, mimo że raport „jest raczej opisujący niż nakazujący” (s. 4), Departament Stanu wyraźnie podkreśla skuteczność rządu USA w rozwiązywaniu podobnych zagadnień zważywszy na jego pozycję „uznanego światowo lidera w kwestii restytucji z okresu Holokaustu. Silne przywództwo amerykańskiego rządu oraz orędownictwo były decydujące w zakończeniu dotychczas wielu poważnych porozumień restytucyjnych. Do tych należały, na przykład: porozumienia ze Szwajcarią (uśpione konta bankowe), Niemcami (przymusowa praca niewolnicza, ubezpieczenia, własność), Austria (idem), Francja (konta bankowe i deportacje francuskimi kolejami) oraz porozumienia restytucji i uregulowania w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej” (s. 5). To tak jakby rząd USA mówił do Kongresu: wskażcie nam plan, a my go skutecznie wykonamy.

#447 #holokaust #roszczeniazydowskie


Grzegorz Braun nt. raportu Departamentu Stanu USA dot. ustawy 447

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/v7hQHiRXW
Data dodania: 7/31/2020, 4:35:10 PM
Autor: xeerxees

#usa #konfederacja #447 #prawo


UJAWNIAMY! Polska wypłaca już rekompensaty dla Żydów! Prawie 30 miliardów przez ostatnie 5 lat!

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/75_8PUPc-
Data dodania: 7/31/2020, 2:33:11 PM
Autor: raptor

Tuż po wyborach pojawił się „Raport Just Act”, który jest załącznikiem do słynnej ustawy 447. Na antenie NCzasTV odniósł się do niego Tomasz Sommer, który zwrócił uwagę na ciekawą kwestię wypłacania świadczeń dla Żydów „ocalałych z Holocaustu”, o którym pisze Departament Stanu.

#polska #wydarzenia #zydzi #ustawa447 #447


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/8LK1-bthV
Data dodania: 7/30/2020, 10:40:12 AM
Autor: retopology

Patrzcie co się odpierdala:

Powraca sprawa żydowskich roszczeń. Polska znalazła się w specjalnym raporcie

"

Autorzy raportu krytycznie odnieśli się też do umowy z lat 60 …

Umowa ta nie obejmowała osób, które były obywatelami polskimi w momencie przejmowania ich majątku, a dopiero później zostały naturalizowanymi obywatelami amerykańskimi; umowa ta wykluczała więc większość polskich ocalałych z Holokaustu i ich rodziny [pod. – red.]" – oceniają autorzy dokumentu."

To pisał albo jakiś idiota albo ktoś o bardzo złych intencjach. Jeśli tłumaczenie jest prawidłowe to z tego stwierdzenia można łatwo wyciągnąć wniosek, że holokastu dokonali polscy komuniści xD , to może niech Czarzasty, Kwaśniewski i córka Jaruzelskiego spłacają ?

#zydzi #447#usa #mafia


Ambasador Izraela w Polsce: Mówienie o roszczeniach żydowskich w mediach to błąd

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/T-z-K9Pg6
Data dodania: 6/21/2020, 3:16:27 PM
Autor: emrys_vledig

Pytany o kwestię roszczeń, ambasador Izraela w Polsce odparł: “uważam, że jeśli pojawi się problem, to specjaliści muszą usiąść i porozmawiać”. – Mówienie o tym w mediach i staranie się, by był to główny punkt w relacjach między Polską a Izraelem, albo Polską i Żydami, to problem, błąd – wskazał.

#447 #izrael #polska #roszczeniazydowskie


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/YQyWR8RXP
Data dodania: 6/18/2020, 2:06:48 PM
Autor: monte

Gotowi na amerykańsko-żymiańską knagę?

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/05/POLAND-2019-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf

Ambasada USA spotykała się z przedstawicielami rządu, Sekretarz Stanu naciskał żeby uchwalić przepisy dot. restytucji mienia, żydowskie grupy wyznaniowe spotykają się z protestantami/ prawosławnymi etc. żeby razem walczyć o swoje prawa, B'nai Brith się oburzyła i pogroziła palcem Morawieckiemu za jego słowa dot restytucji, rząd spotykał się z jakąś organizacją do walki z antysemityzmem, były też spotkania z różnymi miastami w Polsce. Reszta raportu to chronologiczna historia i wypowiedzi polityków ekstremistycznej prawicy m.in. Brauna, Winnickiego i Tyszki xD

#zydzi #447 #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/3-VZOVtC-
Data dodania: 4/20/2020, 4:59:23 PM
Autor: filigranowygucio

Czy czegoś nie wiemy…

#eskimosi #pis #447


Litewski sejm chce przegłosować uchwałę, która ma bronić państwo przed żydowskimi roszczeniami

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/p1FVyexmK
Data dodania: 1/31/2020, 12:02:19 AM
Autor: filigranowygucio

#litwa #drugawojnaswiatowa #447 #roszczeniazydowskie


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/6SnLduWrX
Data dodania: 1/14/2020, 2:39:49 PM
Autor: filigranowygucio

#447


Prezydent Duda złożył życzenia z okazji Chanuki: “To piękna tradycja, która jest nieodłączną

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/nXR_FHRqn
Data dodania: 12/23/2019, 9:19:53 PM
Autor: raptor

Andrzej Duda wystował do społeczności żydowskiej życzenia z okazji Chanuki – Święta Świateł. To doroczne święto żydowskie trwające osiem dni, począwszy od 25 dnia miesiąca kislew (według kalendarza żydowskiego), upamiętnia ono ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej podczas powstania żydowskiego skierowanego przeciwko Grekom za panowania Antiocha IV w roku 165 p.n.e. Z Chanuką związany jest rytuał zapalania świateł, świec lub lampek oliwnych, umieszczonych na specjalnym chanukowym świeczniku – chanukiji.

#pis #duda #zydzi #447


Bądź Na Bieżąco - ZAPŁACIŁEM 20 TYS. ZA USTAWĘ 447

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Wk03MglkF
Data dodania: 12/14/2019, 9:11:53 PM
Autor: ziemianin

#codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #aktualnosci #just447 #447 #ustawa447 #bnb #badznabiezaco #polska #usa #zydzi

Bądź Na Bieżąco – ZAPŁACIŁEM 20 TYS. ZA USTAWĘ 447


Raport ws. restytucji mienia żydowskiego gotowy: „wywoła prawdziwą burzę”

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/rWW4tZMUZ
Data dodania: 11/22/2019, 12:21:40 PM
Autor: ziemianin

#codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #polska #usa #zydzi #447

Departament Stanu USA skończył raport ws. restytucji mienia żydowskiego. W Polsce ma on wywołać prawdziwą burzę.

Raport ws. restytucji mienia żydowskiego gotowy: „wywoła prawdziwą burzę”

„Z tego co słychać raport Departamentu Stanu dotyczący restytucji mienia bezdziedzicznego gotowy. Podobno jego publikacja wstrzymywana jest od ponad tygodnia. W Polsce ma wywołać prawdziwą burzę. #STOP447” – informuje na Twitterze Tomasz Kalinowski.

Z tego co słychać raport Departamentu Stanu dotyczący restytucji mienia bezdziedzicznego gotowy. Podobno jego publikacja wstrzymywana jest od ponad tygodnia. W Polsce ma wywołać prawdziwą burzę. [#STOP447](/t/STOP447)

— Tomasz Kalinowski (@kalinowski__) [November 21, 2019](https://twitter.com/kalinowski__/status/1197604791448412161?ref_src=twsrc%5Etfw)

Raport jasno wskazuje, że środowiska żydowskie rozpoczynają kolejny etap nacisku na Polskę, abyśmy wypłacili 300 mld $ w ramach bezzasadnych roszczeń. „My mówimy: ani złotówki! Dlatego zbieramy podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą #STOP447. Zbieraj razem z nami” – zachęcają Roty Niepodległości.

https://t.co/YE6BtZhzlS

Temat komentuje również Damian Kita, rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości: „Do wyborów mieliśmy mieć spokój z roszczeniami żydowskimi! Tymczasem w @StateDept szykuje się raport w odniesieniu do s.447. USA szykuje nam rewolucję! Proszę wszystkich Polaków o mobilizację i poparcie projektu ustawy anty447! To nasze być albo nie być!”

"To co się dzieje dziś to nie jest bajka, że się tam straszy ustawą 447, tylko to jest coś, co ma odzwierciedlenie w prawie międzynarodowym i co się buduje na naszych oczach" – Wojciech Sumliński


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/HRvH0D6hE
Data dodania: 11/11/2019, 1:42:17 PM
Autor: immortal_emperor

Podpisałem się przeciw #447 #marszniepodleglosci


Jacek Wilczewski-NIE dla roszczeń syjonistów żydowskich!

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/_1awDI3Ho
Data dodania: 10/28/2019, 5:08:00 PM
Autor: filigranowygucio

#polska #usa #pis #polityka #447


Nowy ambasador Izraela w Polsce. Sprawa roszczeń żydowskich powróci?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/C2adWKp9F
Data dodania: 10/24/2019, 12:37:08 PM
Autor: filigranowygucio

#roszczeniazydowskie #447 #polska #izrael #usa


Jonny Daniels nadal będzie rządził?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/jD8sbwc85
Data dodania: 10/16/2019, 10:31:26 AM
Autor: ziemianin

#codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #zydzi #polska #wybory #mosad #cia #jonnydaniels #447 #win

Ustawka wyborcza już się zakończyła, nadzorcy ustawili wybory pod siebie, weszli ci, których wskazali, a tzw. ,,wolnościowcy" dopuścili na swoje listy tych co będą razem z okupantem w jedną trąbę trąbili.

Jonny Daniels nadal będzie rządził?

Nic się nie zmienia po wyborach do sejmu. Większość ledwie, ledwie utrzymuje PIS, a więc dla dobra interesów NWO, będzie realizował wewnętrzną politykę rozdawnictwa przez najbliższe dwa lata, a w polityce zagranicznej, obronnej, ekonomicznej, energetycznej będzie realizował cele mossadu i cia.

Nadal przy boku rezydenta Dudy będzie urzędował J. Daniels, to samo co u boku ,,kaczelnika” premiera i OTR. To faktycznie kontynuacja rządów budowy z Polski – Polin, pomocną w tym względzie będą media takie jak: TVPIS, Karnowscy, Sakiewicze i RM. To one utrwalać będą zwierzchnią władzę krajanów Danielsa i Suchewycza nad niewolnikami z Polski w interesie światowej mafii finansowej.

Nie przeszkadzać im będą ani Lewica, ani KO, ani J.K.M, ani 5 ,,narodowców”. Jeżeli będzie spór, to będzie to spór o okruchy ze stołu, a nie o fundamentalne sprawy narodowe jak:

Katastrofalna opieka medyczna, która realizuje interesy światowych korporacji przemysłu farmaceutycznego, braku profilaktyki służby zdrowia, narzucone programy nauczania młodych lekarzy przez światowe koncerny farmaceutyczne, przepływ ogromnych kwot na budowę prywatnych klinik i prywatnych przychodni służby zdrowia z pieniędzy budżetowych.

Katastrofalna sytuacja polskich rolników, którzy w większości zadłużeni na są na ogromne kwoty w prywatnych bankach zagranicznych, które są w posiadaniu rolniczych ksiąg wieczystych zastawionych pod kredyt.

Tragiczna sytuacja związana z energetyką, która wymaga budowy pilnej nowych elektrowni oraz remontu i budowy nowych linii przesyłowych. Itp. Można dalej wymieniać inne działy gospodarki, które wymagają pilnych działań w interesie Polaków.

A co w zamian, będzie realizować J. Daniels i jego krajanie. Polska będzie nadal płacić mld $ na utrzymanie wojsk okupacyjnych w Polsce, będzie im płacić na okupację swoich rodaków, będzie budować za mld $ bazy wojskowe, będzie kupować za mld $ broń od okupanta na rzecz okupanta.

Podstępnie będzie realizowana ustawa ,,naszych przyjaciół” z usraela 447. Ba, realizacja będzie po cichu przyspieszona. Na ten cel jest co okraść, okradli Nas z tego, co nad ziemią, został warty bln zł. majątek ten pod ziemią i o to będzie jeszcze toczyła się walka ,,buldogów” pod dywanem. Polak ma być tylko dostarczycielem podatków, lichwy, no i ewentualnie ,,żołnierzem” gotowych do walki z wrogiem wskazanym przez Danielsa i jego rodaków z usraela, tak by ich interesów miał kto bronić i oddawać za ich interesy własne życie.

Niektórzy podniecają się tym, że obroni nas 5 posłów z RN. Przypominam, że w ustępującej kadencji sejmu ,,narodowców” było z 15 i co??? Ano nic, rozeszli się po różnych klubach za ,,chlebem”.

Nawet gdyby było ich z 40 takich jak np.; Bosak czy JKM to nic nie zmienia, ponieważ ich świadomość jest taka sama jak J. Danielsa, a więc jeszcze bardziej by to bolało, gdyby to ,,nasi” budowali przeciwko nam bazy wojskowe naszym okupantom, przeciwko nam, a tak buduje ten bazy za nasze podatki szpieg ,,kaczelnik” razem z Danielsem, a więc przybłędy ,,urządzają” nam dom, a więc łatwo z czasem będzie go zburzyć.


Wystąpienie sejmowe posła Winnickiego przeciwko bezprawnym żydowskim roszczeniom majątkowym

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/3H7Eeod_n
Data dodania: 8/30/2019, 5:17:43 PM
Autor: itsokay

#polska #sejm #polityka #konfederacja #zydzi #447


Kukiz wnioskuje, by Sejm na najbliższym posiedzeniu zajął się projektem anty-447

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/duKmql_qS
Data dodania: 8/6/2019, 8:45:40 PM
Autor: raptor

Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz w piśmie do marszałka Sejmu wnioskuje, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie zajęli się projektem ustawy Anty-447, która w założeniu zabezpiecza Polskę przed roszczeniami do mienia bezdziedzicznego.

#polska #polityka #kukiz15 #447 #zydzi


PILNE! PiS działa na szkodę Polski - Kaczyński, Błaszczak i Macierewicz głosowali za 447!

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/zDeUnqXg4
Data dodania: 7/22/2019, 11:35:44 AM
Autor: ziemianin

#wiadomosci #codziennaprasowka #polityka #pis #447 #ustawa447

PILNE! PiS działa na szkodę Polski – Kaczyński, Błaszczak i Macierewicz głosowali za 447!


Robert Winnicki ukarany przez marszałka Kuchcińskiego za upominanie się o ustawę STOP447!

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/4G94kyF2R
Data dodania: 7/20/2019, 10:25:42 PM
Autor: piotre94

#polska #polityka #pis #konfederacja #winnicki #stop447 #447 #zydzi


Sejm nie zajmie się ustawą anty-447

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/xWRa6UUOR
Data dodania: 7/19/2019, 5:42:14 PM
Autor: immortal_emperor

Sejm nie zgodził się dziś na uzupełnienie porządku obrad o pierwsze czytanie ustawy o ochronie własności RP przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (tzw. ustawy anty-447).

#zydzi #pieniadze #447


Amerykanski historyk o ACT 447: To bezprawie i falszowanie historii!

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/aM4VeBDQT
Data dodania: 6/11/2019, 4:55:02 PM
Autor: severh

Kolejny raz dodaję bo najpierw "zniknęło" z YT a potem z Vimeo:

Amerykański historyk Edward Reid o bezprawnej ustawie ACT 447 przeciwko Polsce wprowadzonej w USA pod wpływem lobby żydowskiego. Twierdzi, że zagraża nie tylko Polsce, ale również amerykańskiemu systemowi prawnemu, gdyż jest niezgodna z konstytucją. Prośba o rozpowszechnianie, szczegolnie za granicą

#polska #usa #447 #historia #prawo #swiat