Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Bhn-7IJLb
Data dodania: 11/30/2020, 10:27:56 AM
Autor: homodoctus

Flappy Bird jako jedna linia kodu? Skopiuj i wklej do URL bar swojej przegladarki.
Podskakujesz klikajac.

data:text/html,body onload="z=c.getContext`2d`;c.width=c.height=W=401,Q=z.fillRect.bind(z),N=M=>z.fillStyle=M;c.onclick=_=>M=9;M=S=p=0;Y=E=200;setInterval(_=>{!p&&(p=W,P=E\*Math.random()),N`red`,Q(0,0,W,W),Y-=M-=.5,p-=8,N`tan`,Q(p,0,V=50,P),p-V?p=0:Q(p,P+E,V,W),((YP|Y>P+E)&pB)|Y>W?(M=S=p=0,Y=E):z.fillText(S++,9,B);Q(0,Y,B,B)},B=24)">canvas id=c> <br />

eeel urker cos zmienia w formatowaniu kodu
tutaj oryginal: https://gist.github.com/gullyn/95b2ab9e465317f1d4e4607cf6e94205

#gry #ciekawostki #programowanie


Komentarze:

Brak komentarzy