Zobacz: https://www.lurker.pl/post/AjuR6Dqzz
Data dodania: 11/3/2020, 1:22:40 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 3.11
1894 – w Poznaniu powstała niemiecka organizacja nacjonalistyczna Deutscher Ostmarkenverein (Niemiecki Związek Marchii Wschodniej), zwana potocznie Hakatą, od pierwszych liter nazwisk jej głównych działaczy: Ferdynanda von Hansemanna, Hermanna Kennemanna, Henryka von Tiedemanna. Organizacja ta stawiała sobie za cel wzmocnienie liczebne i ekonomiczne ludności niemieckiej we Wschodniej części Rzeszy. W tym celu prowadziła antypolska propagandę oraz inspirowała działania mające na celu osłabienie na tych terenach żywiołu polskiego.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska #poznan


Komentarze:

Brak komentarzy