Zobacz: https://www.lurker.pl/post/99_Xl9C62
Data dodania: 11/2/2020, 10:55:05 AM
Autor: wiktor

Z rozmów ze znajomymi rysuje mi się pewien obraz poglądów osób popierających strajk.

1. Uważają one, że rząd całkowicie zakazał aborcji, w związku z czym kobiety będą umierać gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia.

2. Ich zdaniem kobiety są bardzo narażone na noszenie w swoim łonie martwych płodów lub wytworów organizmu tak daleko zdeformowanych, że trudno je jeszcze nazwać płodem.

3. Strajkujący zdają się być przekonani co do rzetelności i wysokiej trafności testów prenatalnych potrafiących przewidzieć upośledzenie dziecka będące podstawą do aborcji.

4. Nie znają postulatów "Strajku kobiet", nie wiedzą pod czyim znakiem protestują lub uznają, że jest to nieistotne.

5. Winią Kościół za "zmianę" prawa aborcyjnego.

6. Uważają, że lepsze jest zgładzenie dziecka w łonie matki, niż śmierć dziecka niezdolnego do życia po urodzeniu, którą to śmierć już uważają za okrutną.

7. Są przekonani o powszechności wad dzieci nienarodzonych i o tym, że są to wady nie tylko uniemożliwiające normalne życie, ale uniemożliwiające pokochanie lub chociaż akceptację takiego dziecka.

8. Są przekonani o niezwykłej uciążliwości opieki nad dzieckiem upośledzonym.

9. Zakaz aborcji utożsamiają z kontrolą pożycia intymnego i przewidują, że prawo będzie ingerować w sam akt płciowy.

10. Uważają, że na etapie aborcji płód nie posiada świadomości, nie jest unerwiony, nie odczuwa bólu i nie wie co się z nim dzieje.

#strajkkobiet #polityka


Komentarze:

Data dodania: 11/2/2020, 10:55:05 AM
Autor: wiktor

Z rozmów ze znajomymi rysuje mi się pewien obraz poglądów osób popierających strajk.

1. Uważają one, że rząd całkowicie zakazał aborcji, w związku z czym kobiety będą umierać gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia.

2. Ich zdaniem kobiety są bardzo narażone na noszenie w swoim łonie martwych płodów lub wytworów organizmu tak daleko zdeformowanych, że trudno je jeszcze nazwać płodem.

3. Strajkujący zdają się być przekonani co do rzetelności i wysokiej trafności testów prenatalnych potrafiących przewidzieć upośledzenie dziecka będące podstawą do aborcji.

4. Nie znają postulatów "Strajku kobiet", nie wiedzą pod czyim znakiem protestują lub uznają, że jest to nieistotne.

5. Winią Kościół za "zmianę" prawa aborcyjnego.

6. Uważają, że lepsze jest zgładzenie dziecka w łonie matki, niż śmierć dziecka niezdolnego do życia po urodzeniu, którą to śmierć już uważają za okrutną.

7. Są przekonani o powszechności wad dzieci nienarodzonych i o tym, że są to wady nie tylko uniemożliwiające normalne życie, ale uniemożliwiające pokochanie lub chociaż akceptację takiego dziecka.

8. Są przekonani o niezwykłej uciążliwości opieki nad dzieckiem upośledzonym.

9. Zakaz aborcji utożsamiają z kontrolą pożycia intymnego i przewidują, że prawo będzie ingerować w sam akt płciowy.

10. Uważają, że na etapie aborcji płód nie posiada świadomości, nie jest unerwiony, nie odczuwa bólu i nie wie co się z nim dzieje.

#strajkkobiet #polityka


Data dodania: 11/2/2020, 10:55:05 AM
Autor: wiktor

Z rozmów ze znajomymi rysuje mi się pewien obraz poglądów osób popierających strajk.

1. Uważają one, że rząd całkowicie zakazał aborcji, w związku z czym kobiety będą umierać gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia.

2. Ich zdaniem kobiety są bardzo narażone na noszenie w swoim łonie martwych płodów lub wytworów organizmu tak daleko zdeformowanych, że trudno je jeszcze nazwać płodem.

3. Strajkujący zdają się być przekonani co do rzetelności i wysokiej trafności testów prenatalnych potrafiących przewidzieć upośledzenie dziecka będące podstawą do aborcji.

4. Nie znają postulatów "Strajku kobiet", nie wiedzą pod czyim znakiem protestują lub uznają, że jest to nieistotne.

5. Winią Kościół za "zmianę" prawa aborcyjnego.

6. Uważają, że lepsze jest zgładzenie dziecka w łonie matki, niż śmierć dziecka niezdolnego do życia po urodzeniu, którą to śmierć już uważają za okrutną.

7. Są przekonani o powszechności wad dzieci nienarodzonych i o tym, że są to wady nie tylko uniemożliwiające normalne życie, ale uniemożliwiające pokochanie lub chociaż akceptację takiego dziecka.

8. Są przekonani o niezwykłej uciążliwości opieki nad dzieckiem upośledzonym.

9. Zakaz aborcji utożsamiają z kontrolą pożycia intymnego i przewidują, że prawo będzie ingerować w sam akt płciowy.

10. Uważają, że na etapie aborcji płód nie posiada świadomości, nie jest unerwiony, nie odczuwa bólu i nie wie co się z nim dzieje.

#strajkkobiet #polityka


Data dodania: 11/2/2020, 10:55:05 AM
Autor: wiktor

Z rozmów ze znajomymi rysuje mi się pewien obraz poglądów osób popierających strajk.

1. Uważają one, że rząd całkowicie zakazał aborcji, w związku z czym kobiety będą umierać gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia.

2. Ich zdaniem kobiety są bardzo narażone na noszenie w swoim łonie martwych płodów lub wytworów organizmu tak daleko zdeformowanych, że trudno je jeszcze nazwać płodem.

3. Strajkujący zdają się być przekonani co do rzetelności i wysokiej trafności testów prenatalnych potrafiących przewidzieć upośledzenie dziecka będące podstawą do aborcji.

4. Nie znają postulatów "Strajku kobiet", nie wiedzą pod czyim znakiem protestują lub uznają, że jest to nieistotne.

5. Winią Kościół za "zmianę" prawa aborcyjnego.

6. Uważają, że lepsze jest zgładzenie dziecka w łonie matki, niż śmierć dziecka niezdolnego do życia po urodzeniu, którą to śmierć już uważają za okrutną.

7. Są przekonani o powszechności wad dzieci nienarodzonych i o tym, że są to wady nie tylko uniemożliwiające normalne życie, ale uniemożliwiające pokochanie lub chociaż akceptację takiego dziecka.

8. Są przekonani o niezwykłej uciążliwości opieki nad dzieckiem upośledzonym.

9. Zakaz aborcji utożsamiają z kontrolą pożycia intymnego i przewidują, że prawo będzie ingerować w sam akt płciowy.

10. Uważają, że na etapie aborcji płód nie posiada świadomości, nie jest unerwiony, nie odczuwa bólu i nie wie co się z nim dzieje.

#strajkkobiet #polityka


Data dodania: 11/2/2020, 10:55:05 AM
Autor: wiktor

Z rozmów ze znajomymi rysuje mi się pewien obraz poglądów osób popierających strajk.

1. Uważają one, że rząd całkowicie zakazał aborcji, w związku z czym kobiety będą umierać gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia.

2. Ich zdaniem kobiety są bardzo narażone na noszenie w swoim łonie martwych płodów lub wytworów organizmu tak daleko zdeformowanych, że trudno je jeszcze nazwać płodem.

3. Strajkujący zdają się być przekonani co do rzetelności i wysokiej trafności testów prenatalnych potrafiących przewidzieć upośledzenie dziecka będące podstawą do aborcji.

4. Nie znają postulatów "Strajku kobiet", nie wiedzą pod czyim znakiem protestują lub uznają, że jest to nieistotne.

5. Winią Kościół za "zmianę" prawa aborcyjnego.

6. Uważają, że lepsze jest zgładzenie dziecka w łonie matki, niż śmierć dziecka niezdolnego do życia po urodzeniu, którą to śmierć już uważają za okrutną.

7. Są przekonani o powszechności wad dzieci nienarodzonych i o tym, że są to wady nie tylko uniemożliwiające normalne życie, ale uniemożliwiające pokochanie lub chociaż akceptację takiego dziecka.

8. Są przekonani o niezwykłej uciążliwości opieki nad dzieckiem upośledzonym.

9. Zakaz aborcji utożsamiają z kontrolą pożycia intymnego i przewidują, że prawo będzie ingerować w sam akt płciowy.

10. Uważają, że na etapie aborcji płód nie posiada świadomości, nie jest unerwiony, nie odczuwa bólu i nie wie co się z nim dzieje.

#strajkkobiet #polityka