Zobacz: https://www.lurker.pl/post/8iUvcgvMJ
Data dodania: 11/30/2020, 7:44:28 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 30.11

1868 – zmarł Hipolit Cegielski, polski filolog i przemysłowiec (ur. 1813). Ukończył studia na uniwersytecie w Berlinie z tytułem doktora filozofii. Po powrocie do Poznania został nauczycielem języka polskiego oraz łaciny i greki w gimnazjum, którego był absolwentem. Jednocześnie publikował artykuły i książki naukowe z dziedziny lingwistyki. W 1846 roku musiał rozstać się z karierą nauczycielską po odmowie przeprowadzenia rewizji w mieszkaniach uczniów. By mieć z czego utrzymać rodzinę, otworzył w Bazarze sklep z narzędziami rolniczymi oraz warsztat ich naprawy. Z czasem firma rozrosła się i mimo szykan władz pruskich przekształciła w fabrykę. Innym polem działalności Cegielskiego było dziennikarstwo. W 1848 roku założył i redagował „Gazetę Polską”. Potem publikował w „Gońcu Polskim”. Od 1859 r. był właścicielem „Dziennika Poznańskiego”. Należał do grona założycieli Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1857). Współtworzył również Towarzystwo Przemysłowe i Towarzystwo Pożyczkowe Przemysłowców Poznania. W 1865 roku został prezesem Centralnego Towarzystwa Gospodarczego.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Komentarze:

Brak komentarzy